!-- Javascript Ad Tag: 6454 -->

Sunday, July 26, 2015

Perceraian dan poligami.

Perjalanan yang belum selesai (322)

(Bahagian ke tiga ratus dua puluh dua), Depok, Jawa Barat, Indonesia, 26 juli 2015, 16.07 WIB)

Perceraian dan poligami.

Pada dasarnya akan sukar bagi seorang wanita menerima kenyataan bahawa suaminya akan berkahwin lagi atau mempunyai isteri kedua (poligami) atau suaminya selingkuh (berpacaran atau berzina dengan perempuan lain selain dirinya.
Kebanyakan para wanita bila mendapati suaminya mempunyai isteri lagi, baik dengan cara kawin (menikah) secara rasmi di pejabat Urusan Agama (KUA) maupun kawin (nikah) secara diam-diam (kawin siri: kawin secara sah menurut syariat agama / namun tidak tercatat di pejabat KUA).
Kebanyakan para isteri langsung menuntut cerai (pisah) baik secara lisan maupun secara undang-undang (mahkamah).
Di Indonesia para wanita di desa (kampung) biasanya menerima sahaja keadaan yang ada, artinya biasanya pasrah dengan keadaan suaminya berbuat poligami, biasanya kerana para wanita di desa tidak mandiri secara ekonomi dan sangat bergantung dari suami nafkah belanja di dapur rumah tangganya serta kos lain ( sekolah / pendidikan) untuk anak-anaknya.
Sedangkan di kota-kota para wanita biasanya mandiri secara ekonomi jadi kebanyakan dari mereka menuntut perceraian daripada suaminya yang melakukan poligami.
Ada pun sebahagian dari mereka yang membiarkan suaminya tetap berpoligami, dan tetap tidak melakukan perceraian, biasanya atas pertimbangan segala kos pendidikan (sekolah) masih bergantung suami.
Walaupun pasangan suami-isteri ini masih satu rumah, sang isteri tinggal di tingkat dua, suami tidur di tingkat bawah (pisah ranjang), artinya walaupun ke luar rumah pasangan ini masih kelihatan harmoni, namun di dalam rumah sebenarnya hidup bagai neraka, selalu bertengkar tanpa hujung pangkal.
Sebenarnya hidup demikian seperti hidup yang semu bahagia di buat-buat. Dari sisi agama sebenarnya keduanya hanya memperturutkan keinginan iblis agar terus berbuat maksiat (berbuat dosa).
Tidak lagi mahu melayani suami (hubungan seks) pada suami saja berbuat dosa, kerana suaminya masih sah jadi suaminya, dan suaminya berlaku tidak adil sama para isterinya juga berbuat dosa.
Sehingga Nabi Muhammad dalam sabdanya amaran bahawa suami yang tidak berbuat adil pada isterinya pada hari kiamat akan berjalan seperti orang strok (berjalan miring sebelah).
Allah di dalam Al Quran memang membolehkan kita menikahi (kawin) hingga maksimum empat orang perempuan, namun kalau kita takut tidak dapat berbuat adil, maka kawinlah sama wanita satu sahaja (monogami) (Al Qur-an surah An Nisa ayat 4)
Nabi Muhammad sendiri melakukan poligami selepas isteri pertamanya (khadijah) meninggal dunia, itupun isteri lain selain Aiyah, adalah para janda perang (jihadis), ada yang berusia 60 tahun, padahal Nabi ketika itu masih berusia 50 tahun.
Jadi berpoligami nya Nabi Muhammad kerana tugas agama bukan semata memperturutkan syahwat sex.
Lagi pula para Nabi dan Rasul maksum (dijaga Allah dari perbuatan dosa), jadi selalu berbuat adil terhadap para istrinya.
Jadi para lelaki kerana kita bukan maksum, maka fikir dua kali sebelum membuat keputusan untuk berpoligami.

Punca Perceraian dan isu menjangka.

Oleh
Syaikh Dr. Muhammad Nasir Al Humaid


Adalah suatu perkara yang sangat membimbangkan, banyaknya berlaku kes perceraian di dunia Islam yang disebabkan berbagai macam faktor, yang sebenarnya boleh dijangkakan. Padahal kesannya sangat membimbangkan di masyarakat; secara individual maupun kelompok masyarakat. Bukankah sangat mungkin untuk mencari penyelesaian permasalahan ini dalam khazanah syari'at Islam yang mempunyai kerumitan dan sempurna?

Tulisan ini merupakan karya seorang ulama yang bernama Dr. Muhammad Nasir Al Humaid. Beliau salah seorang staf pengajar di Jami'ah Islamiyah Al Madinah. Tulisan yang merupakan refleksi terhadap masyarakat dunia Islam yang kini semankin jauh dari pedoman Al Qur'an dan Sunnah. Akibat dari itu, usaha syari'at untuk mewujudkan tatanan masyarakat Islam yang baik dan benar dengan jalinan perkahwinan mula goyah dengan banyaknya kes perceraian.

Dalam tulisan ini, beliau menyebutkan beberapa point penting yang menjadi punca perceraian. Kebanyakan daripada sebab-sebab itu, boleh dijangkakan dan ada penyelesaiannya. Namun, ada pula yang tidak mempunyai alternatif lain, kecuali perceraian.

Beliau membahagikan sebab perceraian ini menjadi tiga bahagian. Pertama, sebab perceraian yang datangnya dari suami. Kedua, sebab perceraian yang datangnya dari istri. Ketiga, sebab perceraian yang disebabkan oleh keluarga kedua pasangan suami-isteri.

SEBAB PERCERAIAN YANG DATANG DARI SUAMI DAN SOLUSINYA
Pertama: Suami tidak menunaikan kewajiban -yang dibebankan Allah kepadanya- terhadap istri, yang dikarenakan faktor jahil (tidak mengerti), lalai, atau karena sengaja menentang syari'at Allah.

Selayaknya, seorang suami belajar untuk mengetahui tentang hak-hak isterinya. Tidak menggagap hal ini sepele, dan hendaklah dia takut kepada Allah dalam mempergauli istrinya. dengan demikian, diharapkan bahtera rumah tangga yang mereka arungi bersama akan tetap langgeng di bawah naungan syari'at Islam yang mulia. Diantara hak-hak isteri terhadap suaminya, yaitu agar suami melayan isteri dengan baik, memberinya nafkah, menghormatinya, berlemah-lembut, memaklumi kekurangan istrinya, dan berhias di hadapannya.

Ibnu Abbas Radhiyallahu 'anhu berkata, "Aku sangat senang dan berupaya untuk berhias di hadapan istriku, sebagaimana akupun senang jika dia berdandan untuk diriku, kerana Allah berfirman,

ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف

Bagi mereka (para isteri) terdapat hak-hak yang wajib ditunaikan (terhadap suami mereka), sebagaimana mereka mempunyai hak-hak yang wajib ditunaikan suami. [Al Baqarah: 228]. [1]

Kedua: Tidak mematuhi wasiat Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, (yaitu) agar menikahi wanita yang taat agama, sebagaimana dalam sabdanya,

تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك

Wanita dinikahi kerana empat perkara, kerana hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya; maka carilah yang taat beragama. [2]

Apabila salah seorang daripada pasangan tersebut taat beragama, sementara yang lain tidak taat, pasti akan terjadi berbagai macam prahara antara keduanya. Seorang yang taat beragama akan berbuat hal-hal yang diredhai Allah, manakala pasangannya yang tidak taat, pasti akan menurutkan hawa nafsunya.

Sewajarnya, seorang lelaki yang akan meminang wanita agar mengindahkan pesan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam di atas, untuk mencari pasangan yang taat beragama -walaupun harus menunggu lama- hingga mendapatkan wanita tersebut. Dengan menikahi wanita yang taat beragama, nescaya suami akan dapat mengharungi bahtera rumah tangga dengan penuh bahagia, dengan izin Allah tentunya.

Seorang suami mempunyai tanggung jawab yang besar untuk mendakwah isterinya dan menasihatinya dengan penuh kesabaran, bijaksana dan lemah-lembut. AllahSubhanahu wa Ta'alal berfirman,

وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها

Dan perintahkan keluarga kamu untuk melaksanakan solat dan bersabarlah atasnya. [Thaha: 132].

Allah juga berfirman.

ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن

Dan serulah manusia ke jalan Rabb-mu dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan debatlah mereka dengan cara yang paling baik. [An-Nahl: 125].

Dengan demikian, diharapkan istri akan dapat menjadi lebih baik dengan izin Allah.

Ketiga: Keadaan rumah tangga yang jauh dari suasana keagamaan serta taat kepada Allah, lebih-lebih lagi jika di dalam rumah itu terdapat berbagai macam cara yang merosakkan, seperti: siaran televisyen, majalah-majalah ataupun CD-CD yang meruntuhkan sendi-sendi moral.

Selayaknya, dalam rumah seorang mukmin selalu dibaca Al Qur'an, khususnya surat Al Baqarah yang mempunyai keutamaan. Sabda Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam.

لا تجعلوا بيوتكم مقابر, إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة

Janganlah kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan; sesungguhnya syaitan-syaitan akan berlari menjauh dari rumah-rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al Baqarah. [3]

Dengan demikian jelaslah, bahawa rumah yang tidak pernah dibacakan Al Qur'an, bahkan justru dipenuhi dengan cara-cara maksiat yang mengundang murka Allah, (maka rumah itu) akan digandrungi syaitan-syaitan. Akhirnya, ketenangan dan ketenteraman pun sirna, yang berakibat hancur luluhnya mahligai rumah tangga yang telah dibina.

Sewajarnya, pasangan suami-isteri berupaya menjaga rumah mereka agar tidak dimasuki syaitan-syaitan, sebagaimana mereka menjaganya agar tidak dimasuki pencuri. Keduanya harus menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya, daripada sibuk bergelumang maksiat yang boleh merosakkannya. Hiasilah rumah dengan dzikrullah, ataupun siaran tilawah Al Qur'an. Itulah sebaik-baik teman di rumah. Allah berfirman.

ألابذكر الله تطمئن القلوب

Ingatlah dengan dzikir kepada Allah, hati menjadi tenteram. [Ar Ra'du: 28].

Seorang mukmin yang berakal jangan tertipu, jika melihat rumah tangga yang penuh bergelimang kemaksiatan dan kemungkaran, tetapi seolah-olah kedua-dua pasangan suami-isteri (tersebut) hidup dengan rukun dan damai tanpa ada perselisihan. Dalam satu hadis yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud Radhiyallahu 'anhu, Rasulullah Shallallahu' alaihi wa sallam bersabda,

إن الله يعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين إلا لمن أحب

Sesungguhnya Allah Taala memberikan nikmat dunia kepada orang-orang yang dicintainya maupun yang dibencinya; tetapi Dia tidak akan memberikan nikmat beragama, kecuali kepada orang-orang yang dicintai-semata. [4]

Allah sengaja memberi tangguh kepada para pelaku kemaksiatan, sebagaimana dalam firmanNya,

لايغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد; متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد

Janganlah tertipu dengan perbuatan orang-orang kafir di muka bumi. Sesungguhnya itu hanyalah kenikmatan sesaat, kemudian mereka akan dimasukkan ke neraka Jahannam. Itulah seburuk-buruk tempat. [Al Imran: 196-197].

Sebagaimana firmanNya,

والذين كذبوا بئاياتنا سنستدرجهم من حيث لايعلمون; وأملي لهم إن كيدي متين;

Dan orang-orang yang mendustakan ayat Kami, akan Kami beri tangguh mereka, tanpa mereka ketahui. kemudian akan Aku berikan mereka tempo waktu. Sesungguhnya, tipu daya hamba sangat kuat. [Al A'raf: 182-183].

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته

Sesungguhnya, Allah sengaja menangguhkan (hukuman) terhadap seorang yang zalim, apabila sampai masanya, maka Allah akan menghukumnya dengan tanpa memberi peluang lagi. [5]

Orang yang mau memperhatikan rumah-rumah yang di dalamnya penuh kemaksiatan, akan mendapati, bahawa tidak selamanya mereka hidup dengan damai. Pasti banyak diantara mereka yang hidup dalam kegoncangan dan kegelisahan. Firman Allah Ta'ala,

من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها مانشآء لمن نريد

Barangsiapa yang menginginkan dunia, maka akan kami berikan kepada siapa-siapa yang kami kehendaki. [Al Isra: 18].

Jelaslah, bahawa tidak semua orang yang menginginkan kesenangan dunia akan mendapatkannya.

Keempat: Suami yang tidak penyabar. Mungkin, faktor ini terjadi kerana kelalaiannya, ataupun mereka tidak memahami watak dasar dan tabiat wanita yang Allah ciptakan. Wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam.

استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه, فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا

Berbuat baiklah kalian dalam mempergauli wanita. Sesungguhnya, mereka tercipta dari tulang rusuk. Dan sesungguhnya, tulang rusuk yang paling bengkok ialah yang paling di atas. Jika engkau berusaha untuk meluruskannya, maka engkau akan mematahkannya. Jika engkau biarkan, maka dia akan tetap bengkok. Maka, berbuat baiklah kalian kepada mereka. [6]

Dalam riwayat lain,

إن المرأة خلقت من ضلع ولن تستقيم على طريقة فإن استمتعت بها وبها عوج, و إن ذهبت تقيمها كسرتها, وكسرها طلاقها

Sesungguhnya, wanita tercipta dari tulang rusuk yang bengkok, dan dia tidak akan mungkin dapat tetap istiqomah dengan satu syarat. Jika engkau bersenang-senang dengannya, maka engkau akan dapati itu padanya, namun dia tetap akan bengkok. Jika engkau berusaha untuk meluruskannya, maka engkau akan mematahkannya, mematahkannya berarti engkau menceraikannya. [7]

Hendaklah suami menyedari tabiat dasar dan fitrah wanita, agar dapat menghadapinya dengan bijak dan sabar, kerana ini adalah kudrat semua wanita. Dengan demikian, suami dapat memaklumi kekeliruan-kekeliruan yang mereka perbuat dan tidak perlu diambil hati. Hasan Basri rahimahullah berkata, "Seorang lelaki mulia tidak akan terlampau memperhitungkan segala kekeliruan istrinya." [8]

Kelima: Kemarahan yang meluap banyak menjadi penyebab suami terlampau cepat menjatuhkan thalak. Bahkan, sebagaian suami ada yang mempunyai tabiat buruk, (yaitu) selalu mengancam akan menceraikan isteri, jika melanggar apa yang dibencinya, walaupun hanya remeh.

Seharusnya suami dapat menahan gejolak kemarahan, dan berupaya untuk diam. Jangan sampai suami berbicara semaunya, hingga tanpa sadar mengeluarkan kata-kata "thalak". Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda.

ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب

Bukanlah orang kuat itu yang dapat menjatuhkan lawan dalam berkelahi, (tetapi) orang yang kuat ialah orang yang dapat meredam kejolak marah, ketika dia akan marah. [9]

Dalam suatu riwayat, pernah seseorang datang menghadap Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam sambil berkata, "Berilah aku nasihat," Rasulullah Shallallahu' alaihi wa sallam bersabda, "Janganlah engkau marah," dia kembali bertanya dan Nabi masih terus mengulangi, "Janganlah engkau marah . " [10]

Kiat Rasululullah Shallallahu 'alaihi wa sallam Dalam Menjangka Marah.

• Berusaha untuk diam ketika akan marah, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda.

وإذا غضبت فاسكت, وإذا غضبت فاسكت

Jika engkau marah, maka diamlah. Jika engkau marah, maka diamlah. [11]

• Berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk.
Sulaiman Ibnu Sard Radhiyallahu 'anhu meriwayatkan, pernah dua orang saling mencerca satu sama lain di hadapan Rasulullah. Sementara itu, kami sedang duduk di sisinya. Salah seorang dari mereka menghina yang lainnya dengan marah, hingga merah mukanya. Maka Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda.

إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد, لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ...

Aku mengetahui suatu kalimat, jika diucapkan olehnya (laki-laki yang merah mukanya, red.), Maka akan hilang kemarahannya. Hendaklah dia berkata: Audzubillahi minasysyaithannirrajim (aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk). [12]

• Jika sedang marah, berusahalah untuk duduk. Jika ternyata masih marah, maka hendaklah berbaring. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda.

إذا غضب أحدكم و هو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب و إلا فليضطجع

Jika salah seorang kalian marah dan dia dalam keadaan berdiri, maka hendaklah duduk. Jika masih belum reda marahnya, maka hendaklah berbaring. [13]

• Berwudhu, sebab wudhu dapat memadamkan kemarahan. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda.

إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من نار وإنما تطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ

Sesungguhnya, kemarahan itu berasal dari syaitan. Dan syaitan tercipta dari api. Dan sesungguhnya, api itu dapat dipadamkan dengan air. Jika salah seorang diantara kalian marah, maka berwudhulah. [14]

• Keluar dari rumah guna menghidari pertengkaran.
Dalam hal ini pernah terjadi pada Ali, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Sahl Ibn Sa'ad, dia menceritakan, Rasulullah mendatangi rumah Fatimah, namun beliau tidak menemui Ali. Maka beliau bertanya kepada Fatimah, "Mana anak pamanmu (Ali)?" Fatimah menjawab, "Kami sedang bertengkar yang membuat aku marah, maka dia keluar dan tidak tidur siang di rumahku." Rasul Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepada seseorang, "Carilah dimana dia! "Kemudian orang tadi datang dan berkata," Wahai Rasulullah, dia di masjid sedang tidur, "maka Rasulullah mendatanginya dalam keadaan berbaring, selendangnya terjatuh dari bahunya dan badannya berdebu, maka Rasulullah mengusap debu darinya dan berkata," Bangunlah wahai Abu Turaab , bangunlah wahai Abu Turaab! " [15]

Kedua-dua suami-isteri hendaklah berusaha untuk tidak memancing kemarahan pasangannya, apalagi keduanya telah saling memahami tabiat masing-masing. Dalam hal ini, isteri harus berupaya menghindari hal-hal yang membuat suami emosi, dan akhirnya menjatuhkan talak.

Adalah suatu perkara yang sangat membimbangkan, banyaknya berlaku kes perceraian di dunia Islam yang disebabkan berbagai macam faktor, yang sebenarnya boleh dijangkakan. Padahal kesannya sangat membimbangkan di masyarakat; secara individual maupun kelompok masyarakat. Bukankah sangat mungkin untuk mencari penyelesaian permasalahan ini dalam khazanah syari'at Islam yang mempunyai kerumitan dan sempurna?

Beliau membahagikan sebab perceraian ini menjadi tiga bahagian. Pertama, sebab perceraian yang datangnya dari suami. Kedua, sebab perceraian yang datangnya dari istri. Ketiga, sebab perceraian yang disebabkan oleh keluarga kedua pasangan suami-isteri.
Keenam: Perilaku suami yang jelek acapkali membuat istri menuntut khulu '(minta diceraikan dengan mengembalikan mahar yang diberikan suami). Banyak suami yang mempunyai perangai yang jelek, bermulut keji, selalu mengumpat, melaknat ataupun selalu memukul isteri.

Hendaklah para suami takut kepada Allah dalam mempergauli isteri. Sepatutnya dia bersyukur kepada Allah yang telah memberinya istri. Yang sang istri ini dapat meredam gejolak syahwatnya dan menjadikannya iffah (menjaga kesucian diri), lebih-lebih lagi jika isteri telah melahirkan anak-anaknya. Bukankah hal ini sepatutnya menjadikannya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berwasiat.

إستوصوا بالنساء خيرا

Berbuat baiklah kalian dalam mempergauli para istri.

Dalam sebuah riwayat disebutkan:

ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم

Ingatlah, berbuat baiklah kalian dalam mempergauli para istri. Sesungguhnya, mereka adalah 'awanin [1] (tawanan) di sisi kalian. [2]

Rasulullah bersabda, "Janganlah kalian pukul para isteri kamu," maka Umar datang kepada Rasulullah dan berkata, "Zu'irna [3] an nisa (para istri telah berani menentang para suami)," maka Rasulullah memperbolehkan para suami untuk memukul isterinya. Setelah itu, datanglah para wanita ke rumah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam mengadu perlakuan suami mereka, maka Rasulullah berkata, "Banyak para wanita datang ke rumah keluarga Muhammad mengadukan perlakuan suami mereka. Sesungguhnya, para suami yang berbuat itu (memukul isteri) bukanlah orang- orang yang terbaik di antara kalian. "[4]

Beliau juga bersabda.

لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم

Janganlah salah seorang kalian memukul isterinya seperti memukul hamba, kemudian dia mencampurinya di penghujung hari. [5]

Dalam riwayat lain disebutkan.

يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه

Kenapa salah seorang kalian memukul isterinya sebagaimana memukul hamba, kemudian menyetubuhinya di penghujung hari? [6]

Ketujuh: Suami ingin menguasai harta isteri, atau memaksa isteri agar memberikan harta yang dimilikinya itu kepadanya. Kes ini banyak menimpa para isteri yang mempunyai pekerjaan. Biasanya akan merosakkan hubungan antara keduanya, dan tidak sedikit berakhir dengan perceraian.

Allah berfirman.

ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض مآءاتيتموهن إلآ أن يأتين بفاحشة مبينة

Janganlah kalian menahan mereka (para istri) (untuk dapat menikah) agar kalian dapat membawa sebagian dari harta yang mereka berikan kepada kalian, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. [An Nisa: 19].

Allah berfirman.

فإن طبن لكم عن شىء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا

Jika mereka dengan rela memberikan kepada kalian harta mereka, maka makanlah dengan baik-baik. [An Nisa: 4].

Tidak halal bagi suami mengambil harta istri, kecuali dengan kerelaannya atau jika isteri berbuat nuzus. Apabila seorang lelaki menikahi wanita yang berharta, jika menginginkan harta isterinya, maka dituntut darinya untuk berlemah-lembut. Cara ini lebih berkesan baginya untuk mendapatkan keinginannya. Cara lain yang dibenarkan untuknya, iaitu dengan mengemukakan syarat-syarat, bahawa isteri harus membantunya dengan memberikan sebahagian dari hasil gajinya. Dan hal ini sah-sah saja; apalagi dengan isteri bekerja, akan mengurangkan sedikit banyak perhatian dan tanggungjawabnya terhadap suami. Demikian ini tidak dapat diingkari, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam.

المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما

Kaum muslimin wajib menepati janji (kesepakatan) yang mereka lakukan, kecuali perjanjian yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan yang haram. [7]

Berapa banyak rumah tangga hancur berantakan ketika istri tidak memberikan apa yang diharapkan suami. Para isteri hendaklah memahami hal ini, demi menjaga kelangsungan rumah tangga dan demi kemaslahatan anak-anak agar tidak terlantar. Allah berfirman, والصلح خير (Sesungguhnya berdamai itu lebih baik). Perbuatan wanita memberikan sebagian harta kepada suami adalah merupakan upaya untuk berdamai. Semoga Allah akan memberikan kepadanya ganjaran terbaik. Allah berfirman.

فمن عفا وأصلح فأجره على الله

Barangsiapa yang memaafkan dan berbuat islah, maka ganjaran pahalanya di sisi Allah. [Asy Syura: 40]

Kelapan: Sikap acuh suami terhadap isteri.
Banyak para suami tidak memberikan perhatian yang cukup dan lebih senang tidur di luar rumah daripada berkumpul dan berkomunikasi dengan isteri. Selain itu, terkadang kesibukannya di luar rumah dalam hal-hal yang remeh dan tidak bermanfaat.

Seorang suami dituntut untuk dapat memberikan waktu dan perhatian yang cukup kepada istri. Tidak dibenarkan terus-menerus meninggalkan istri, walaupun dengan dalih sibuk mengerjakan ibadah-ibadah, seperti puasa sunnah maupun shalat malam. Bukankah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda.

إن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا

Jasadmu mempunyai hak (berehat), matamu mempunyai hak (untuk tidur), dan isteri kamu mempunyai hak atas dirimu. [8]

Pernah seorang wanita mendatangi Umar Ibn Al-Khattab untuk mengadu, "Wahai, Amirul Mukminin. Suamiku seorang yang selalu berpuasa dan solat malam. Aku sebenarnya enggan melaporkannya kepadamu karena sikapnya yang selalu melaksanakan ibadah-ibadah sunnah1. "Umar menjawab," Alangkah bagusnya suamimu, "namun wanita itu masih mengulangi perkataannya, dan Umar menjawab jawaban yang sama. Akhirnya, Ka'ab Al Asadi berkata, "Wahai, Amirul Mukminin. Wanita ini sebenarnya mengadukan sikap suaminya yang tidak peduli lagi padanya, "maka Umar berkata," Sebagaimana yang engkau pahami dari wanita ini, maka engkau kuserahkan untuk mengadili perkara ini. "Akhirnya Ka'ab memanggil suami wanita itu. Ketika (suami wanita itu) datang, Ka'ab berkata kepadanya, "Istrimu mengadukan engkau kepada Amirul Mukminin." Dia bertanya, "Kerana apa? Apakah kerana tidak kuberi makan ataupun minum? "Ka'ab menjawab," Tidak. "

Akhirnya wanita itu berkata:

ياأيها القاضي الحكيم رشده ألهى خليلي عن فراشي مسجده
زهده في مضجعي تعبده فاقض القضا كعب ولا تردده
نهاره وليله ما يرقده فلست في أمر النساء أحمده

Wahai hakim yang bijaksana,
Masjid telah melalaikan suamiku dari tempat tidurku
Beribadah membuatnya tidak memerlukan ranjangku
Adililah perkara ini, wahai Ka'ab dan jangan kau tolak
Siang dan malam tidak pernah tidur
Dalam hal mempergauli wanita, aku tidak memujinya

Kemudian suaminya menjawab:

زهدني في فراشها وفي الحجل أني امرؤ أذهلني ما قد نزل
في سورة النحل وفي السبع الطول وفي كتاب الله تخويف جلح

Aku Zuhud tidak mendatangi katil dan biliknya
Kerana aku telah dibuat sibuk dan binggung dengan apa yang telah turun
Yaitu surat An Nahl dan tujuh surat yang panjang
Dan Kitab Allah membuat hatiku takut dan risau

Setelah mendengar ini, Ka'ab berkata:

إن لها عليك حقا يا رجل نصيبها في أربع لمن عقل
فاعطها ذاك ودع عنك العلل

Dia mempunyai hak atasmu, wahai lelaki
Bahagiannya empat hari bagi orang yang berakal
Berikah hak itu, dan tinggalkan cela yang ada padamu [9]

Kesembilan: Sepele dengan lafazh "thalak".
Sebahagian suami, sering kelihatan begitu ringannya mengeluarkan kata-kata "thalak" kepada isterinya. Terkadang sambil bergurau meluncur dari mulutnya ucapan talak. Padahal Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda.

ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة

Tiga macam perkara akan tetap terjadi, walaupun diucapkan dengan sungguh-sungguh ataupun dengan bergurau, yaitu: nikah, talak, dan ruju '. [10]

Selayaknya, seorang suami menjaga lidahnya. Tidak menyepelekan lafazh thalak, yang tanpa disedarinya boleh meruntuhkan bangunan rumah tangga, hingga akhirnya dapat mendatangkan penyesalan yang berpanjangan, setelah nasi menjadi bubur.

Kesepuluh: Ila '(sumpah suami) untuk tidak mencampuri istrinya selamanya, ataupun lebih daripada empat bulan.
Demikian Ini merupakan bentuk kezaliman suami terhadap isteri. Pada keadaan seperti ini, isteri berhak menuntut perceraian setelah melalui empat bulan. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman.

للذين يؤلون من نسآئهم تربص أربعة أشهر فإن فآءو فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Bagi suami-suami yang bersumpah tidak mencampuri isterinya, maka isteri menunggu selama empat bulan. Jika dia kembali dalam masa itu kepada istrinya, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Penyayang. Jika dia berniat untuk menceraikannya, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Mengetahui. [Al Baqarah: 226-227].

Maka hendaknya para suami tidak menzalimi hak-hak isteri. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda.

اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة

Takutlah kalian berbuat zalim. Sesungguhnya, kezaliman itu kegelapan pada hari kiamat. [11]

Jika masa empat bulan akan berakhir, seharusnya dia ruju 'kepada istrinya, sebagaimana dianjurkan Allah dalam firmanNya: Jika dia kembali dalam masa itu kepada istrinya, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Penyayang (Al Baqarah: 226). Jika tidak ruju ', maka wajib atasnya menceraikan istrinya, jika si isteri menuntutnya. Namun, jika istri sabar (tidak minta cerai, walaupun telah lewat empat bulan), demi kepentingan anak ataupun hal lainnya, maka boleh saja selama dirinya yakin terjaga dari perbuatan haram. Insya Allah dia (isteri) akan mendapat ganjaran pahala yang berlipat ganda dari Allah, dengan harapan semoga suaminya kelak mendapat petunjuk dari Allah. Allah berfirman.

ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا

Barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah, akan dimudahkan baginya segala urusannya. [Ath Thalaq: 4].

Kesebelas: Merasa tidak senang kerana isteri melahirkan anak perempuan. Kerana faktor kejahilan, sebahagian suami mengancam akan menceraikan istrinya, jika mendapat bayi perempuan.

Sebenarnya wajib baginya beriman dengan ketetapan Allah dan takdirNya. Bayi wanita ataupun lelaki itu lahir atas kehendakNya semata. Adapun manusia, tidak boleh memilih. Allah berfirman.

وربك يخلق مايشآء ويختار ماكان لهم الخيرة

Dan Rabb-mu yang mencipta apa-apa yang dikehendakiNya dan memilih, tidak ada hak manusia untuk memilih. [Al Qhasas: 68].

Allah juga berfirman.

ويهب لمن يشآء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشآء عقيما

Dia memberikan siapa-siapa yang dikehendakiNya bayi perempuan, dan memberikan siapa-siapa yang dikehendakiNya bayi laki-laki, Dia juga yang menjadikan siapa-siapa yang dikehendakiNya mandul. [Asy Syura: 49-50].

Keduabelas: Muncul perasaan tidak suka terhadap isteri, kerana selalu membandingkan isterinya dengan wanita lain yang lebih baik dari isterinya dalam agama, akhlak, kecantikan, ilmu, kecerdasan dan sebagainya. Akhirnya, suami menjauhi isterinya tanpa ada sebab syar'i, seperti: isteri meyeleweng ataupun menentang suami.

Seharusnya suami bersabar agar dia beruntung mendapatkan janji Allah.

وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا

Dan bergaullah kepada mereka dengan baik. Bias jadi kamu membenci sesuatu, namun Allah menjadikan di dalamnya kebaikan yang banyak. [An Nisa: 19].

Dalam menafsirkan ayat ini, Ibn Abbas berkata, "Suami berlemah-lembut terhadap isterinya, maka Allah memberikan karunia anak-anak yang baik-baik."

Ibnu Katsir berkata, "Mungkin sikap sabar kalian dengan tidak menceraikan isteri yang tidak kalian sukai, akan membuahkan kebahagian bagi kalian di dunia dan akhirat."

Imam Asy Syaukani berkata, "Semoga sikap benci kalian terhadap isteri, akan digantikan Allah dengan sikap cinta yang akan mendatangkan kebaikan yang banyak, hubungan yang mesra ataupun rezeki anak-anak. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر

(Janganlah seseorang membenci pasangannya. Jika ia benci kepada salah satu sikap isterinya, pasti dalam hal lain ia akan rela). "[12]

Diriwayatkan dari Umar Radhiyallahu 'anhu, dia berkata, "Sangat sedikit rumah tangga yang dibina di atas cinta. Namun, kebanyakan manusia bergaul (menikahi) pasangannya dengan dasar Islam, menyambung nasab ataupun untuk berbuat ihsan. "[13]

Ibnul Arabi menyebutkan dengan sanadnya dan berkata, "Ada seorang syaikh yang dikenal berilmu dan memiliki kedudukan, bernama Abu Muhammad Ibn Abi Zaid [14]. Isterinya berperangai jelek, tidak menjalankan tanggungjawabnya sebagai isteri dan selalu menyakiti suaminya dengan lidahnya. Orang-orang banyak yang hairan dan mencela sikap sabarnya terhadap sang istri. Jika ditanya perihal sikap sabarnya terhadap isterinya, Abu Muhammad selalu berkata, "Aku telah diberikan Allah berbagai macam nikmat, berupa: kesihatan, ilmu dan budak-budak yang kumiliki. Mungkin sikap jelek istriku terhdapku disebabkan hukuman Allah kepadaku, kerana dosa-dosaku. Aku takut, jika dia kuceraikan akan turun ujian kepadaku lebih berat dari ujian perangai istriku yang jelek. "[15]

Selayaknya, ini menjadi pelajaran berharga bagi para suami. Tidaklah menjadi masalah, jika ia ingin menikahi wanita lain sebagai tambahan. Allah berfirman.

فانكحوا ماطاب لكم من النسآء مثنى وثلاث ورباع

Nikahilah wanita-wanita yang baik-baik, dua, tiga ataupun empat. [An Nisa: 3].

Ketigabelas: Kecenderungan suami kepada salah satu isterinya -jika mempunyai lebih dari satu-dengan alasan takut berbuat dosa; sehingga ia terpaksa menceraikan isteri yang kurang disukainya.

Dalam keadaan seperti ini, selayaknya isteri yang akan diceraikan berdamai dengan suaminya, sebagaimana firman Allah.

وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلاجناح عليهمآ أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير

Jika seorang istri takut diceraikan oleh suaminya atau dijauhkan, maka tidak mengapa jika keduanya melaksanakan as sulhu (kesepakatan), dan berdamai itu lebih baik. [An Nisa: 128].

Dalam menafsirkan ayat ini, 'Aisyah berkata, "Seorang suami melihat kekurangan pada isteri yang tidak disukainya, seperti: usia yang telah tua dan sebab lain. Maka, ia berniat menceraikannya, namun isteri memohon agar suami tidak menceraikannya, dan bersedia menerima apa-apa perlakuan suami terhadapnya. Demikian inilah penyelesaian mengelakkan perceraian, jika keduanya sepakat. "[16]

Ibn Abbas meriwayatkan, "Saudah takut Rasulullah menceraikannya (kerana ia telah tua). Kemudian ia berkata, 'Wahai Rasulullah, jangan ceraikan aku. Aku siap memberikan giliranku untuk 'Aisyah,' maka Rasul menerima cadangan itu dan turunlah ayat: Tidak mengapa jika keduanya membuat perjanjian, dan berdamai itu lebih baik. "[17]

Rafi 'Ibn Khadij menceritakan, bahawa ia mempunyai isteri yang telah tua. Kemudian ia menikahi wanita lain yang masih muda. Akhirnya Rafi 'lebih cenderung kepada isteri yang muda. Melihat perlakuan Rafi ', ​​maka istrinya yang telah tua protes. Kemudian Rafi 'menjatuhkan thalak satu. Ketika masa iddahnya akan berakhir, Rafi 'berkata kepadanya, "Jika engkau mau, aku akan ruju' kepadamu; dengan syarat, engkau rela (dengan) perlakuanku padamu. Jika tidak, (maka) aku akan membiarkan hingga iddahmu selesai, dan tidak ruju 'padamu, "maka isterinya menjawab," Ruju'lah, aku akan berusaha sabar dengan sikapmu. Setelah Rafi ruju ', ia kembali protes dengan perlakuan Rafi' kepadanya, maka Rafi 'memutuskan untuk menceraikannya. Rafi 'berkata, "Itulah makna as sulhu yang telah diturunkan Allah dalam firmanNya: Jika seorang istri takut diceraikan oleh suaminya atau dijauhkan, maka tidak mengapa jika keduanya melaksanakan as sulhu (kesepakatan), dan berdamai itu lebih baik." [18]

Jelaslah maksud pengertian sulhu dalam ayat, yaitu istri siap menerima apapun yang diberikan suami kepadanya, walaupun harus dengan mengurangkan sebahagian haknya, berupa kewajiban suami bermalam padanya ataupun nafkah. Hal ini demi mengelakkan perceraian, dan dia tetap menjadi istri. Kerana hal ini akan lebih baik baginya, berbanding hidup tanpa suami. Apalagi jika dia mempunyai anak-anak dari suaminya, atupun dia telah tua dan takut terhadap risiko perceraian. Ingatlah firman Allah: Dan berdamai itu lebih baik. [An Nisa: 128].

Keempat belas: Penyakit yang berpanjangan yang menimpa suami. Terkadang hal ini menjadi penyebab isteri menuntut cerai.
Andai saja istri mau bersabar dan tetap menjaga beliau dengan mengharap balasan dari Allah, hal itu akan lebih baik baginya, sebagaimana firman Allah.

إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب

Sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan diberi ganjaran yang tak terhingga. [Az Zumar: 10]

Akan tetapi, jika dirinya takut akan tergelincir ke dalam perbuatan haram dengan menyeleweng, disebabkan sang suami tidak lagi dapat melayani keperluan biologisnya, (maka) dalam keadaan seperti ini, tidak mengapa dia menuntut agar diceraikan demi menjaga agama dan kesucian dirinya; memelihara perkara ini merupakan sesuatu yang wajib.

Kelimabelas: Sikap curiga suami terhadap isteri, akibat pengaruh bisikan syaitan. Seharusnya dia berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, dan tidak berperasangka buruk. Allah berfirman.

ياأيها الذين ءامنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم

Wahai orang-orang beriman, jauhilah prasangka buruk, sesungguhnya prasangka buruk itu adalah dosa. [Al Hujurat: 12].

Suami harus sedar, bahawa perkara yang paling diupayakan syetan ialah memisahkan antara dua suami isteri. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda.

إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا قال ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته قال فيدنيه منه ويقول نعم أنت

Sesungguhnya Iblis meletakkan kerajaannya di atas air, kemudian dia mengurus para tenteranya. Yang paling tinggi kedudukannya adalah syetan yang paling besar fitnahnya terhadap manusia. Salah satu dari mereka berkata kepada Iblis, "Aku telah berbuat begini dan begini," Iblis menjawab, "Engkau belum berbuat apa-apa," kemudian datang syaitan yang lain dan berkata, "Tidaklah aku meninggalkan seseorang yang aku goda, hingga aku berjaya memisahkan dia dengan istrinya, "maka Iblis mendudukkannya di sisinya dan berkata," Engkau sebaik-baik tentera hamba. "[19]

Keenambelas: Suami berada di bawah kekuasan isteri. Pindahnya tampuk kepemimpinan rumah tangga kepada sang istri, yang semestinya berada di tanggan suami. Padahal Allah berfirman.

الرجال قوامون على النسآء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم

Lelaki adalah pemimpin bagi wanita dengan kelebihan yang Allah limpahkan kepada sebahagian dari mereka dan dengan sebab nafkah yang mereka berikan (kepada isteri-isteri). [An Nisa: 34]

Ini boleh mutlak terjadi, kerana kelemahan peribadi suami atau anggapannya yang keliru, bahawa sikapnya itu sebagai wujud penghormatan kepada isterinya. Sehingga ketika ia sadar dan ingin mengembalikan kepemimpinan itu kepadanya, ternyata ia tidak sanggup. Sehingga, akhirnya berujung pada perceraian.

Semenjak berkahwin, seorang suami harus benar-benar sedar, bahawa kepimpinan rumah tangga wajib berada di tanggannya. Jangan sampai rasa cinta yang berlebihan atau rasa bangga dapat menikahi wanita tersebut, akhirnya membuat dia lemah di hadapan isteri dan berkesudahan dengan penyesalan tak berguna.

Untuk ketujuh: Suami datang ke rumah istri pada malam hari setelah lama bepergian tanpa pemberitahuan sebelumnya. Hal ini terkadang membuatnya melihat hal-hal yang dibencinya, kerana isteri dalam keadaan tidak siap menyambutnya. Rasulullah bersabda.

إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا

Jika kalian bepergian lama, maka janganlah kalian mendatangi rumah istri kalian pada malam hari. [20]

Dalam riwayat lain disebutkan.

كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة

Agar para isteri yang lama ditinggalkan berhias dengan menyisir rambut dan mencukur bulu kemaluannya. [21]

Selayaknya suami mendatangi rumah istrinya pada siang hari ketika ia pulang dari perjalanan dalam masa yang lama, dan dengan memberitahukan terlebih dahulu perihal kepulangannya, istri agar tidak terkejut.

Kedelapanbelas: Rumah tangga yang dibina atas dasar surat-menyurat, ataupun saling berkomunikasi melalui telefon -yang popular dengan istilah pacaran sebelum menikah.

Mahligai rumah tangga yang dibanggun di atas asas kropos seperti ini, biasanya akan berakhir dengan kehancuran. A llah berfirman.

أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهاربه في نار جهنم والله لايهدي القوم الظالمين

Apakah sama orang yang membina asasnya di atas taqwa dan keredhaan Allah dengan orang yang membina asasnya di atas jurang neraka, yang akhirnya membuat ia terperosok ke neraka Jahannam; sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang berbuat kezaliman. [At Taubah: 109]

Ibn Sa'di rahimahullah berkata, "Sesungguhnya suatu perbuatan yang dikerjakan dengan ikhlas dan mengikuti sunnah, itulah makna dibangun di atas asas taqwa yang akan membuahkan surga penuh kenikmatan. Adapun perbuatan yang dibina di atas niat buruk, bid'ah dan kesesatan, itulah asas yang dibina di tepi jurang neraka, yang membuat ia terperosok ke dalam neraka Jahannam. Dan Allah tidak akan membimbing orang-orang yang zalim. "[22]

Semestinya lelaki yang hendak melamar wanita datang kepada walinya, dan mendatangi rumah dari pintunya, sebagaimana firman Allah.

ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها

Namun kebajikan itu adalah orang yang bertaqwa, dan masuklah melalui rumah-rumah melaui pintunya. [Al Baqarah: 189]

Ibn Sa'di berkata, "Dari ayat ini dapat dipetik faedah, bahawa selayaknya manusia masuk dalam berbagai macam urusan dari jalan yang paling mudah, dekat yang akan mengantarkannya sampai kepada tujuan." [23]

Para wanita jangan sampai terjerumus kepada hubungan haram (pacaran) yang menipu; agar tidak mengundang murka Rabb-nya yang akan mendatangkan kegagalan dalam hidupnya.

Kesembilanbelas: Ketika proses lamaran, suami tidak melihat calon istri. Terkadang dalam benaknya, suami berkhayal mengenai sosok istri yang ideal. Namun, selesai akad -ketika masuk ke kamar- dia terkejut melihat istri yang tidak seideal dalam alam khayalnya. Biasanya, ini akan membuat ia menjauh dari sang istri.

Kerana itu, seharusnya calon suami melihat terlebih dahulu calon wanita yang akan dilamarnya. Pihak keluarga wanita jangan sampai menghalangnya, kerana hal ini merupakan perintah Rasulullah n dan menjadi salah satu faktor yang boleh mengekalkan perkahwinan.

Dari Mughirah Ibn Syu'bah, bahwa ia melamar seorang wanita, maka Rasulullah berkata kepadanya.

انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما

Lihatlah kepadanya, kerana hal itu akan melangengkan hubungan kalian berdua. [24]

Kedua puluh: Telat berkahwin. Para pakar berpendapat, bahwa terlambat menikah akan membuahkan hubungan yang tidak bahagia dan harmonis sebagaimana yang diimpikannya. Penyebabnya, kerana keduanya telah banyak mengecap berbagai macam nilai-nilai ataupun norma-norma alam sekitar dengan pelbagai coraknya. Hal ini menjadikan ia sukar untuk menyesuaikan tabiatnya dengan tabiat pasangannya. Hingga akhirnya banyak permasalahan yang timbul akibat pertembungan dua watak yang berbeza yang sukar dikompromi. Kaji selidik mahupun fakta yang ditemui para pakar di lapangan membuktikan, bahwa hubungan perkahwinan pasangan telat nikah akan segera cerai-berai dan bangunan rumah tangga yang mereka bina akan segera runtuh.

Oleh kerana itu, selayaknya para pemuda bersegera menikah dan merealisasikannya. Kami ingatkan sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam.

ثلاثة حق على الله عونهم المجاهد في سبيل الله والمكاتب الذي يريد الأداء والناكح الذي يريد العفاف

Tiga macam manusia wajib bagi Allah membantunya; seorang mujahid di jalan Allah, budak yang ingin menebus diri untuk dapat merdeka dan seorang yang akan berkahwin untuk 'iffah. [25]

Hadits ini memberikan motivasi kepada para pemuda, bahwa Allah berjanji akan menolongnya dan memudahkan urusannya, jika dia berazam untuk berkahwin. Sehingga tidak ada lagi alasan baginya, kecuali mula berusaha untuk merealisasikannya dan bertawakkal kepada Allah.

Hendaklah diketahui, bahawa berkahwin di usia awal akan memudahkan pasagan suami isteri untuk dapat saling berinteraksi dan memahami tabiat masing-masing. Terlebih lagi nikah awal sangat berkesan untuk menjaga kesucian umat, memberi kesan positif untuk kesihatan dan kedewasan berfikir, sebagaimana realita telah terbukti. Kerana itulah Islam menganjurkannya.

Sebaliknya kaum wanita juga jangan telat menikah. Nikah awal lebih memihak kepada kebahagian rumah tangga, sebagaimana disebutkan di atas. Jika datang kepadanya lelaki yang sekufu '(setara), maka wajib baginya untuk menerima dan tidak menolak, walaupun dengan alasan kajian dan sebagainya. Jangan mensia-siakan peluang yang datang. Bias jadi, tidak akan pernah lagi datang kepadanya lelaki yang sekufu 'atau malah tidak akan datang seorangpun yang melamarnya.

Jika ternyata masih ingin sekolah, hendaklah dia membuat perjanjian terlebih dahulu kepada suaminya, kecuali jika ternyata persyaratan ini akan menjadi sandungan dalam kehidupan rumah tangga. Jika ini berlaku, maka wajib baginya mendahulukan perkara yang boleh mendatangkan ketenteraman dan mensucikan dirinya dengan memilih menikah. Hendaklah dia mengambil pelajaran dari para wanita yang telat menikah. Kerana sebab-sebab di atas, akhirnya mereka banyak kehilangan kesempatan dan pahala.

[Disalin dari majalah As-Sunnah Edisi 07 / Tahun VII / 1424H / 2003M Diterbitkan Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta, Jl. Solo - Purwodadi Km. 8 Selokaton Gondangrejo Solo 57183 Telp. 08121533647, 08157579296]


No comments:

Post a Comment