!-- Javascript Ad Tag: 6454 -->

Thursday, August 13, 2015

Awas penipuan golongan normal (tukang sihir / dukun).

Perjalanan yang belum selesai (344)

 (Bahagian ke tiga ratus empat puluh empat), Depok, Jawa Barat, Indonnesia, 13 Ogos 2015, 22.07 WIB).

Awas penipuan golongan normal (tukang sihir / dukun).

Dewasa ini para calon Datuk Bandar, bupati, gubernur akan menghadapi pemilihan mereka yang akan dilakukan secara serentak di Indonesia.
Yang perlu diberi perhatian oleh mereka adalah jadilah calon Gubernur, Walikota dan Bupati secara fair dan halal, dalam arti sesuai presedur yang dibenarkan undang-undang dan undang-undang yang berlaku, serta halal (sesuai hukum Allah / Al Quran dan Hadis.
Kerana kalau kita tidak hati-hati nanti pasti ramai para perunding tukang sihir (para normal / dukun) yang menawarkan jasa-jasanya untuk memenangi pilihan raya secara serentak ini.
Lakukanlah pertandingan dengan menggunakan kaedah saintifik, empirikal dan sesuai undang-undang dan prosedur yang ada, jangan terbujuk rayu dengan para normal (tukang sihir) ini, kerana perbuatan tukang sihir adalah dilarang Agama (Allah) dan merupakan perbuatan dosa besar, kerana mereka menggunakan perkhidmatan iblis (syaitan) untuk membantunya.
Kalau pun para calon ini akan memenangi pilihan raya dengan bantuan tukang sihir, nantinya bagi pelaku dan tukang sihir akan berakhir dengan binasa dan azab dari Allah, kalau tidak di azab di dunia, pasti di akhirat.
Kalau kita baca kisah di Al Quran, bagaimana Firaun mengerahkan lebih 30,000 tukang sihir senior, namun ketika menentang Nabi Musa, semua ilmu tukang sihir itu atas kehendak Allah ditelan tongkat kecil Nabi Musa.
Al Quran surat Albaqoroh ayat 101-103, menjelaskan ilmu sihir yang dibawa Malaikat Harut-Marut ke dunia yang dipelajari (dicuri) iblis dan dari iblis kemudian mengajar manusia lmu sihir, hanya sebagai ujian bagi manusia.
Di Indonesia para tukang sihir ini bukan hanya menjual jasanya kepada calon pemimpin daerah, namun juga mengaku menyembuhkan pelbagai masalah yang dihadapi anak guamnya, mulai dari sakit, ingin cepat dapat jodoh, ingin cepat kaya, dan banyak perkhidmatan lain, seperti orang yang sukar hamil dan penyakit lainnya, yang tidak lain ingin memerangkap mangsanya (iblis) agar manusia terjerumus ke perbuatan syirik (menyekutukan Allah)


Sihir, Dosa Besar

Oleh
Ustadz Abu Isma'il Muslim al-Atsari


Para ulama Ahli Sunnah sepakat bahawa sihir ada hakikatnya dan ada kenyataannya, walaupun kelompok Mu'tazilah dan orang-orang yang terpengaruh dengan mereka mengingkari hakikat sihir. Namun pengingkaran mereka tidak ada nilainya, kerana bertentangan dangan dalil-dalil dari al-Kitab, as-Sunnah, serta ijma 'ulama Ahlis-Sunnah.

Walaupun sihir ada kenyataannya, tetapi bukan bererti hukumnya boleh di dalam syari'at Islam, kerana sesungguhnya sihir itu termasuk perbuatan dosa besar dengan ijma '(kesepakatan) ulama. Mempelajari, mengajar, melakukan, atau minta disihirkan, semua terlarang. Namun banyak umat Islam yang belum mengetahui hakikat sihir. Dan pada kali ini kami ingin menyampaikan penjelasan seputar sihir sehingga kita memahami dan dapat menjauhinya.

SIHIR MERUPAKAN KEKAFIRAN
Mempelajari sihir dan mengamalkannya merupakan dosa besar, bahkan merupakan kekafiran. Dan pada hakikatnya sihir tidak akan terjadi kecuali dengan peribadatan kepada syaitan. Allâh Ta'ala berfirman:

واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر

Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahawa Sulaiman itu mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (mengerjakan sihir), hanya syaitan-syaitan itulah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di Negeri Babil, yaiu Harut dan Marut, sedangkan keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorangpun sebelum mengatakan: "Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir". [Al-Baqarah / 2: 102].

TUJUH DOSA YANG MEMBINASAKAN
Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam telah melarang umatnya dari perbuatan sihir dan memberitakan bahwa sihir termasuk tujuh perbuatan yang menghancurkan. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات

Dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Jauhilah tujuh (dosa) yang membinasakan!" Mereka (para sahabat) bertanya: "Wahai, Rasûlullâh, apakah itu?" Beliau menjawab: "Syirik kepada Allâh, sihir , membunuh jiwa yang Allâh haramkan kecuali dengan haq, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling dari perang yang berkecamuk, menuduh zina terhadap wanita-wanita merdeka yang menjaga kehormatan, yang beriman, dan yang bersih dari zina ". [Hadits shahîh riwayat Bukhari, no. 3456; Muslim, no. 2669].

HUKUM PELAKU SIHIR
Pelaku sihir berhak dijatuhi hukuman mati oleh penguasa, jika memang terbukti kesalahannya.

Diriwayatkan dari 'Amr bin Dinar, bahawa ia mendengar dari Bajalah berkata' Amr bin Aus dan Abusy Sya'tsa:

كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف بن قيس إذ جاءنا كتاب عمر قبل موته بسنة اقتلوا كل ساحر

"Aku adalah penulis (setiausaha agung) Jaz bin Mu'awiyah, bapa saudara al-Ahnaf bin Qais, ketika datang kepada kami surat Umar (bin Khaththab) setahun sebelum wafatnya, (yang isinya), 'Bunuhlah tukang sihir laki-laki maupun perempuan'. " [HR Abu Daud, 3043; Ahmad, I / 190-191; dan Baihaqi, VIII / 136].

Setelah penjelasan ini, maka kita perlu mengetahui hakikat sihir itu.

MAKNA SIHIR
Secara bahasa Arab, sihir artinya: sesuatu yang samar atau tersembunyi sebabnya. Sedangkan secara istilah syara ', maka para ulama memberikan definisi yang berbeza-beza, namun hakikatnya sama.

Ibnu Abidin rahimahullah mendefinisikan sihir dengan pernyataannya: "Ilmu yang dapat menghasilkan kemampuan jiwa untuk melakukan perkara-perkara yang aneh kerana sebab-sebab yang tersembunyi". [1]

Ibnu Qudamah rahimahullah berkata: "Sihir adalah ikatan-ikatan tali dan mantra-mantra yang diucapkan atau ditulis oleh pelaku (tukang) sihir, atau pelaku (tukang) sihir melakukan sesuatu yang ia gunakan sebagai sarana permintaan tolong kepada setan untuk menyakiti orang yang kena sihir, mempengaruhi badannya, atau hatinya, atau akalnya, dengan tanpa berkaitan langsung dengannya ". [2]

At-Tahanawi rahimahullah berkata: "Sihir adalah mendatangkan sesuatu yang luar biasa pada masa melakukan perkataan atau perbuatan yang diharamkan di dalam syari'at, Allâh Ta'ala menjalankan hukumnya dengan terjadinya sesuatu yang luar biasa itu pada waktu melakukan hal tersebut pada awalnya" [ 3].

Adapun menurut al-Alusi rahimahullah:
Yang dimaksudkan dengan sihir adalah perkara aneh yang menyerupai perkara luar biasa, padahal bukan perkara luar biasa kerana dapat dipelajari. Untuk mendapatkannya ialah dengan mendekatkan diri kepada syaitan dengan cara melakukan perkara-perkara keji (buruk), yang berupa perkataan seperti mantra-mantra yang di dalamnya terdapat kata-kata syirik, pujian kepada syaitan dan kekuasaan syaitan, dan berupa perbuatan, seperti beribadah kepada bintang -bintang, menekuni kejahatan, dan seluruh kefasikan, dan berupa keyakinan, seperti anggapan baik terhadap perkara yang mendekatkan diri kepada syaitan dan kecintaannya kepada syaitan.

Sihir itu tidaklah berjalan dengan baik kecuali dengan apa yang bersesuaian dengan setan dalam hal keburukan dan kekejian jiwa, kerana saling sesuai merupakan syarat saling mendekat dan membantu. Sebagaimana para malaikat tidak akan membantu kecuali kepada orang-orang yang baik, yang menyerupai para malaikat dalam menekuni ibadah dan mendekatkan diri kepada Allâh Ta'ala dengan perkataan dan perbuatan; demikian pula setan tidak akan membantu kecuali kepada orang-orang yang jahat, yang menyerupai mereka dalam kekejian dan keburukan, yang berupa perkataan, perbuatan, dan keyakinan. Dengan ini tukang sihir berbeza dengan nabi dan wali. [4]

MACAM-MACAM SIHIR
Untuk melengkapi masalah sihir ini, kita juga perlu mengetahui macam-macam sihir yang ada.

1. Sihir Hakiki: Iaitu sihir yang ada kenyataannya, seperti sihir yang mempengaruhi badan, sehingga menjadikan sakit, atau membunuh (inilah yang disebut dengan tenung, santet, teluh, dan semacamnya, Pen.) Atau memisahkan dua orang yang saling mencintai (ini disebut shar, Pen.), atau mengumpulkan dua orang yang saling membenci (ini disebut dengan 'ath-f, aji pengasihan, pelet, dan sebagainya).

Sihir hakiki ini ada dua macam, yaitu: (1) sihir yang terjadi dengan niat tukang sihir, dan (2) sihir yang terjadi dengan alat (semacam benda-benda yang telah diberi mantra atau rajah).

2. Sihir Takh-yili: Iaitu tukang sihir menggunakan kekuatan daya khayalnya, lalu ia menggambarkan khayalan-khayalan, atau tiruan-tiruan, atau bentuk-bentuk, lalu ia tampilkan kepada indra orang-orang yang melihat, sehingga orang-orang yang melihat seolah -olah melihatnya ada pada kenyataan, padahal itu tidak ada.

Demikian ini yang disebut dengan hipnosis, atau semacamnya. Seperti tukang sihir yang memperlihatkan taman-taman, sungai-sungai, istana-istana, padahal itu semua tidak ada; itu hanyalah khayalan pada pandangan mata. Atau seperti tukang sihir yang menikam dirinya dengan pedang, atau memakan api, atau berjalan di atas api, namun hal itu tidak memberi kesan padanya. Ini semua hanyalah khayalan. Atau seseorang datang dengan membawa kertas biasa, lalu ia menyihir orang lain, sehingga orang lain tersebut melihat kertas itu sebagai wang kertas. Atau ia membawa besi, tetapi orang yang disihir melihatnya sebagai emas. Atau ia membawa belalang, tetapi orang yang disihir melihatnya sebagai kambing. Dan selepas orang itu pergi, barang-barang itu kembali seperti semula. Ini semua merupakan sihir takh-yili.

3. Sihir Majazi: Iaitu kejadian yang samar sebabnya kerana dilakukan dengan kelajuan gerakan tangan, atau muslihat ilmiah, atau perkara yang dusta, atau penemuan-penemuan yang diketahui oleh tukang sihir itu sebelum orang-orang lain. Inilah yang disebut dengan silap mata, atau semacamnya. Demikian juga namimah, bayan (penjelasan), dan lain-lain termasuk sihir majazi. Yakni disebut sihir kerana pengaruhnya seperti sihir, tetapi hukumnya bukan sihir di dalam syari'at.

Wallahu a'lam.

NOTA
Yang perlu diketahui, bahawa istilah sihir di dalam syari'at adalah sihir yang pelakunya meminta pertolongan kepada syaitan.

Syaikh Umar Sulaiman al-Asyqar rahimahullah berkata:
Sesungguhnya sihir hakiki adalah sihir yang pelakunya meminta pertolongan kepada syaitan. Rabb kita -Yang ilmu-Nya meliputi segala sesuatu- telah memberitakan bahawa syaitan-syaitan itu yang mengajarkan sihir ... (surat al-Baqarah / 2 ayat 102). Dan telah mutawatir berita-berita dari orang-orang yang menyiasat keadaan-keadaan sihir dan tukang sihir yang menetapkan hubungan tukang-tukang sihir dengan syaitan.

Para tukang sihir mendekatkan diri kepada syaitan dengan apa yang mereka sukai, yang berupa kepercayaan-kepercayaan rosak, perbuatan-perbuatan sesat, memakan barang-barang haram dan buruk. Lalu syaitan menolong mereka terhadap tujuan-tujuan mereka. Oleh kerana itu, para cerdik dari ulama kita mendefinisikan sihir dengan: "perbuatan untuk mendekatkan diri kepada syaitan dan (terjadi) dengan pertolongan syaitan. Perkara itu semua merupakan hakikat sihir. [5]

Wallahul-Musta'an.

Rujukan:
1.Kitab 'Alamus-Sihri wasy-Sya'wadzah, karya Syaikh Umar Sulaiman al-Asyqar.
2. Sihru wasy-Sya'wadzah wa Atsaruhuma 'alal-Fardi wal-Mujtama', karya Syaikh Shâlih bin Fauzan al-Fauzan, dan lain-lain.

[Disalin dari majalah As-Sunnah Edisi 03-04 / Tahun XVII / 1434H / 2013M. Penerbit Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta, Jl. Solo-Purwodadi Km.8 Selokaton Gondangrejo Solo 57183 Telp. 0271-858197 Fax 0271-858196]

No comments:

Post a Comment