!-- Javascript Ad Tag: 6454 -->

Tuesday, August 11, 2015

Hãy cầu nguyện với Chúa làm helper Rich và Maha.

Việc đi xe chưa hoàn thiện (341)

 (Phần 341), Depok, Tây Java, Indonnesia, 11 Tháng tám 2015, 13:40).

Hãy cầu nguyện với Chúa làm helper Rich và Maha.

Sau khi cầu nguyện đôi khi chúng ta quên đi những lời cầu nguyện sau khi cầu nguyện, có lẽ kết quả là chúng tôi cảm thấy thời gian chật chội (thời gian không nhiều miễn phí) như bận rộn với các công việc của thế giới (tìm kho báu).
Trong thực tế, cầu nguyện là sự thờ phượng huy hoàng nhất mà có thể ngăn cản chúng ta những tai họa mà thường cản các con người, có thể không xảy ra tại thời điểm này, nhưng trong tương lai.
Trong những ngày của cuộc sống con người không thể tách rời khỏi sự thử thách của cuộc sống đôi khi rất khó để tránh, chẳng hạn như sự tham gia của chúng tôi trong các công việc của nợ, cả ở một người bạn hoặc một ngân hàng (hoặc thẻ tín dụng hoặc nợ khác), nợ đôi khi nó liên quan đến một phần tử của RIBA (lãi / suất).
Trong thực tế, một trong những hành động của con người phải được hoàn thành trước khi chết (chết) là các khoản nợ kinh doanh).
Tiên Tri Muhammad mình khi đi thi thể menyolatkan một Companion của Prophet bartanya với khán giả rằng vẫn còn đó là một món nợ mà người quá cố chưa được giải quyết, sau đó có một người nào đó trả lời, rằng người bạn (đã chết) này vẫn còn để lại một món nợ của hai dirhams, và sau đó nghe nói tiên tri Muhammad đã từ chối cơ quan menyolatkan người đã chết vẫn còn lại trong nợ nần.
Một khi có những gia đình người đã hoàn tất (trả) nợ quá cố, sau đó các Prophet sau đó sẵn sàng cơ quan mới menyolatkan.
Tiên Tri Muhammad cho biết tầm quan trọng của mỗi người tôi tớ của Thiên Chúa để cầu nguyện, hoặc trong lời cầu nguyện hay các dịp khác khi ngay cả những nhà tiên tri luôn luôn cầu nguyện và cầu xin Chúa để tránh đói nghèo và gán nợ.
Tiên Tri Muhammad sợ nhất của Thiên Chúa và không thể sai lầm (Thiên Chúa giữ khỏi tội lỗi) và chắc chắn đi đến thiên đường chỉ luôn luôn cầu nguyện từ những khó khăn của tình hình thế giới (cầu nguyện cho cứu trợ từ gán nợ và chật hẹp của đồ ăn (nghèo).
Chúng tôi như những người bình thường, những người làm hàng ngàn vô luân, hoặc là có ý thức hay vô thức chắc chắn có rất nhiều để cầu nguyện với Thiên Chúa để được tha thứ mọi tội lỗi, tránh khỏi sự trói buộc nợ, và mở những món bổ dưỡng rộng cửa để chúng ta tránh nghèo.
Khi cầu nguyện phím chúng ta phải kiên nhẫn, Moses đã chỉ 40 năm sau đó, lời cầu nguyện của ông đã được cấp trong cuộc chiến chống lại Pharaoh, cũng Prophet Ayyub không mệt mỏi cầu nguyện đến mười năm của các bệnh mới chữa khỏi, cũng Prophet Zachariah sau khi người cao tuổi (già) và vợ ông là người cao tuổi, mới cấp yêu cầu của mình để có con (con đẻ).
Chúng tôi cầu nguyện với Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ chấp nhận yêu cầu chắc chắn là nó (cầu nguyện).

Đức hạnh và cầu nguyện GLORY


Qua
Marsyud bin Ismail bin Ibrahim Al-Rumaih


[1]. Cầu nguyện là việc phụng tự theo Lời Chúa:
"Ý nghĩa: Berdo'alah để nhớ, chắc chắn sẽ Kuperkenankan bạn Thật vậy, những người tự hào về sự thờ phượng nhớ sẽ nhập Hell trong tình trạng khốn khổ.". [Ghafir: 60].

Imam Hafiz Ibn Hajar nói rằng Shaikh Taqiyuddin Subki cho biết: Ý nghĩa của sự cầu nguyện trong đoạn văn trên là lời cầu nguyện mà là một yêu cầu, và các đoạn kế tiếp 'an' ibaadatiy thấy rằng cầu nguyện là đặc biệt hơn thờ, có nghĩa là bất cứ ai sẽ không kiêu ngạo để thờ phượng, sau đó chắc chắn không kiêu ngạo muốn cầu nguyện.

Vì vậy, các mối đe dọa được gửi đến những người còn lại những lời cầu nguyện như kiêu ngạo, và những người đang phạm tội ác như vậy, sau đó ông có những kẻ vô đạo. Còn đối với những người không cầu nguyện cho một số lý do, nó không được tiếp xúc với các mối đe dọa. Tuy nhiên nhân cầu nguyện vẫn tốt hơn là để lại nó bởi vì các lập luận rằng chủ trương cầu nguyện đủ. [Fath Bari 11/98].

Từ Nu'man ibn Bashir mà các tiên tri sallallaahu alaihi wa sallam nói:

"Nó có nghĩa là: Cầu nguyện là sự thờ phượng", và sau đó ông đã đọc câu: "Quả thật, những người tự hào về sự thờ phượng". [Ghafir: 60].

Imam Hafiz Ibn Hajar nói rằng Imam At-Thaibi nói: Nên các hadith trên Numan hiểu theo nghĩa của ngôn ngữ, có nghĩa là để cầu nguyện là để tỏ thái độ đầu hàng và cần Thiên Chúa, bởi vì nó không phải là sự thờ phượng nên nhưng phải đầu hàng và nộp cho Đấng Tạo Hóa và cảm thấy sự cần thiết với Thiên Chúa. Vì thế Đức Chúa Trời đặt dấu chấm hết cho câu với lời nói của ông: "Thật vậy, những người tự hào về sự thờ phượng". Trong câu này với những người không nộp và đầu hàng Allah gọi là người kiêu ngạo, nên cầu nguyện để có tính ưu việt trong việc thờ phượng, và một mối đe dọa cho những người không cầu nguyện là bất khả xâm phạm. [Fath Bari 11/98].

Chú Ý:
Hadith mà đọc:

"Nó có nghĩa là: Cầu nguyện là cốt lõi ban đầu của sự thờ phượng" [Hadith nghi ngờ!]
[Didhaifkan Al-Albani, Ta'liq 'ala Misykatul Masabiih 2/693 số 2231]

[2]. Cầu nguyện là sự thờ phượng đó là cao quý nhất trong tầm nhìn của Allah, từ Abu Hurayrah nói rằng Tiên Tri sallallaahu alaihi wa sallam nói:

"Có nghĩa là: Không có gì trong cao quý nhất của Thiên Chúa hơn là cầu nguyện". [Sunan At-Timidzi, chương Chầu 12/263, Sunan Ibn Majah, chương Chầu 2/341 số 3874. Musnad Ahmad 2/362].

Shaykh Al-Mubarak Furi nói rằng ý nghĩa của các hadith là gì qauliyah thờ cúng (speech) là quý giá hơn trong tầm nhìn của Allah hơn cầu nguyện, bởi vì so sánh một cái gì đó phải phù hợp với các chất. Vì vậy, quan điểm cho rằng cầu nguyện là sự thờ phượng badaniyah quan trọng nhất để nó không phải là trái với lời Chúa.

"Nó có nghĩa là: Quả thật, cao quý nhất trong số các bạn trong tầm nhìn của Allah là ngoan đạo nhất trong số các bạn". [Al-Hujurat: 13].

[3]. Sự phẫn nộ đối với những người từ bỏ cầu nguyện, dựa trên các hadith rằng Abu Hurayrah nói rằng Tiên Tri sallallaahu alaihi wa sallam nói của Thiên Chúa.

"Có nghĩa là: Những người không cầu xin Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ memurkainya". [Sunan At-Tirmidhi, chương Benediction 12 / 267-268].

Imam Hafiz Ibn Hajar nói rằng Imam At-Thaibi cho biết: "Ý nghĩa của các hadith trên là ai không xin Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ tức giận và ngược lại Ông đã rất hài lòng khi được hỏi đầy tớ của mình". [Fath Bari 11/98]

Imam Al-Mubarak Furi nói rằng những người rời cầu nguyện là ngạo mạn và cảm thấy không cần cho Thiên Chúa.

Imam At-Thaibi nói rằng Thiên Chúa là vui mừng khi được hỏi về món quà của mình, sau đó ai không cầu nguyện với Allah, sau đó nó có quyền tức giận của mình.

Từ hadith trên cho thấy rằng việc áp dụng cho một người đầy tớ để Allah là nghĩa vụ lớn nhất và quan trọng nhất, vì đi từ cơn thịnh nộ của Thiên Chúa là một trong đó là trở thành một điều cần thiết. [Mura'atul Mashabih 7/358]

[4]. Cầu nguyện là có thể từ chối các hành vi của Thiên Chúa, dựa trên các hadith của 'anhu mà các tiên tri sallallaahu Salman Al-Farisi radi alaihi wa sallam nói.

"Nó có nghĩa là: Không ai có thể chống lại số phận, ngoại trừ việc cầu nguyện". [Sunan At-Tirmidhi, chương Qadar 8 / 305-306]

Shaykh Al-Mubarak Furi nói rằng câu hỏi là, có số phận phụ thuộc vào lời cầu nguyện và cầu nguyện có thể được hoàn toàn bị từ chối vì số phận bởi vì vận mệnh là không trái với các vấn đề nhân quả, có thể là nguyên nhân của sự xuất hiện của một cái gì đó xảy ra hoặc không phải là cái gì khác, bao gồm cả vận mệnh. Một ví dụ về sự cầu nguyện để tránh thảm họa, cả hai đều là hành vi của Thiên Chúa. Có lẽ ai đó định mệnh không cầu nguyện, để bị ảnh hưởng và nếu anh ta cầu nguyện, có thể không bị ảnh hưởng, vì vậy lời cầu nguyện giống như một lá chắn và một tai họa như một mũi tên. [Mura'atul Mafatih 7 / 354-355].

Shaykh Uthaymeen đã được hỏi: "Chúng tôi thường nghe người ta nói: O Allah chúng ta không cầu xin số phận của chúng tôi sẽ được thay đổi, nhưng chúng tôi yêu cầu sự mềm mại vào số phận là rằng cầu nguyện là chấp nhận được..?"

Trả lời:
Cầu nguyện như thế vì việc cầu nguyện cấm và bất hợp pháp có thể thay đổi số phận như đã đề cập trong hadith trên. Ngay cả những người cầu nguyện như thế chống lại Thiên Chúa và như muốn nói: "O Allah takdirkanlah tôi những gì bạn muốn nhưng hãy cho sự mềm mại trong các mệnh".

Nên những người cầu nguyện giải quyết trong lời cầu nguyện của mình, chẳng hạn như cầu nguyện: O Allah chúng tôi yêu cầu ân sủng của bạn và chúng tôi tìm nơi ẩn náu từ sự giày vò bạn, và cầu nguyện semisalnya. Khi một người cầu nguyện để Thiên Chúa không thay đổi vận mệnh của mình, sau đó là những lợi ích trong khi cầu nguyện có thể thay đổi số phận, và nó có thể là số phận mà chỉ có thể được thay đổi bởi vì cầu nguyện gì. Điều quan trọng là cầu nguyện ở trên không nên và nên tránh cũng như bất cứ ai nghe thấy lời cầu nguyện cần tư vấn cho anh ta. [Liqa 'Babul Maftuh 5 / 45-46]

5]. Những người dễ bị tổn thương nhất là những người không có khả năng để cầu nguyện dựa trên hadith của các tiên tri rằng ông sallallaahu alaihi wa sallam nói.

"Ý nghĩa: Những người yếu là những người đã rời bỏ lời cầu nguyện và sự keo kiệt người nhất là người Grabber chống lại lời chào". [Al-Haitsami, cuốn sách Majma 'Az-Zawaid. Thabrani, Al-Ausath. Al-Mundziri, cuốn sách At-Targheeb nói: sanadnya Jayyid (tốt) và phân loại như là saheeh al-Albani, As-Silsilah al-Shahihah 2 / 152-153 số 601].

Imam Manawi nói rằng những gì có nghĩa là 'an-naasi Ajazu là tâm trí và trái tim yếu nhất của tầm nhìn mù nhất, và có nghĩa là gì Min' ajzin 'một quảng cáo-dua'i là yếu cầu xin Thiên Chúa đặc biệt là trong những lúc đau khổ và do đó nó có thể mang lại những cơn thịnh nộ của Chúa, vì ông còn chỉ huy của ông khi cầu nguyện là công việc rất nhẹ. [Faidhul Qadir 1/556].

Bài thơ chuyên gia cho biết.
Không được yêu cầu người đàn ông, memintalah
bản chất của cửa ông không bao giờ đóng cửa.

Allah sẽ giận nếu bạn không yêu cầu anh ta,
trong khi con người nổi giận nếu thường xuyên yêu cầu.
Bài thơ trên vào một bác bỏ quan điểm cho rằng nó là tốt hơn không để cầu nguyện.

[6]. Allah Subhanahu wa Ta'ala lệnh phải cầu nguyện, một trong những người đã rời bỏ cầu nguyện là chống lại các điều răn của Thiên Chúa và bất cứ ai đang thực hiện phương đã hoàn thành chỉ huy của mình. Allah Subhanahu wa Ta'ala nói.

"Có nghĩa là:. Và khi tôi tớ ta hỏi ngươi về ta, sau đó (trả lời), Tôi gần tôi được cấp theo yêu cầu của người cầu nguyện khi anh ta năn nỉ tôi, sau đó cho họ đáp ứng (bất kỳ lệnh) Ku, và cho họ tin ta, vì vậy mà họ luôn luôn trong sự thật ". [Al-Baqarah: 186].

Shaykh Sa'di nói rằng đoạn trên như một câu trả lời cho câu hỏi của các bạn đồng hành của các tiên tri sallallaahu alaihi wa sallam họ hỏi: O Messenger của Allah, nếu Allah đóng vì vậy chúng tôi xin thầm thì hoặc là anh ta nhiều như vậy, chúng tôi gọi anh ta bằng cách hét lên? Sau đó, những câu thơ đến Thiên Chúa. [Tafsir At-Tabari và didhaifkan bởi Imam Ahmad 3/481].

"Và khi tôi tớ ta hỏi ngươi về ta, sau đó (trả lời), Tôi gần." Bởi vì Thiên Chúa là Essence của All-Seeing, All-Biết và All-Nhìn về phía một cái gì đó ẩn, bí mật và xác định những thay đổi trong con mắt và trái tim. Thiên Chúa cũng đóng đầy tớ rằng người yêu cầu và luôn luôn có thể cấp theo yêu cầu. Sau đó, Thiên Chúa nói: "Tôi cho phép các yêu cầu của một người cầu nguyện khi anh ta năn nỉ tôi".

Cầu nguyện là hai loại, cụ thể là thờ cầu nguyện và cầu thay. Sự gần gũi của Thiên Chúa với tôi tớ của ông chia thành hai loại, cụ thể là; Kiến thức của ông gần gũi với mỗi thụ tạo của mình và gần gũi với người hầu của mình để cung cấp cho mỗi ứng dụng, và Taufik viện trợ cho họ.

Bất cứ ai cầu nguyện với Thiên Chúa với một tấm lòng khiêm nhường và cầu nguyện theo quy định của pháp luật và không có chướng ngại vật một lời cầu nguyện đó được chấp nhận như là ăn các loại thực phẩm bị cấm hoặc semisalnya, Thiên Chúa hứa ban yêu cầu. Đặc biệt là khi đi kèm với những điều gây terkabulnya cầu nguyện như hoàn thành lệnh của Thiên Chúa, để lại lệnh cấm của mình cả lời nói và việc và tin rằng lời cầu nguyện sẽ được cấp. Sau đó, Allah nói: "Sau đó, cho họ đáp ứng (điều răn) Ku và hedaklah họ tin ta, vì vậy mà họ luôn luôn trong sự thật".

Điều này có nghĩa rằng những người cầu nguyện sẽ là sự thật rằng nhận được hướng dẫn để các tín hữu và làm việc thiện và tránh điều ác và ghê tởm. [Tafseer al-Sa'di 1 / 224-225].

[7]. Zarkasi Imam nói rằng nồng độ trong lời cầu nguyện và cho thấy một thái độ thấp, phục tùng, nô lệ và cảm thấy sự cần thiết của Thiên Chúa là sự thờ phượng vĩ đại nhất ngay cả như vậy nó sẽ trở thành yêu cầu chính đáng của sự thờ phượng.

Đức Chúa Trời hứa thưởng cho những người cầu nguyện, mặc dù không được cấp cầu nguyện của ông.

[8]. Cầu nguyện là đã vùi mình phải nhớ Thiên Chúa, khiến tình cảm giác phấn khích trong trung tâm của sự vĩ đại của Thiên Chúa và muốn quay trở lại để mình dừng của tội nhân. Thường gõ cửa có một cơ hội tuyệt vời để có được trong, do đó, có một câu nói rằng những người thường xuyên gõ cửa, sau đó một thời gian sẽ được cho phép để nhập vì vậy nó được nói: "Nếu có cơ hội để cầu nguyện tốt hơn được một cái gì đó".

[9]. Nhiều cầu nguyện để tránh thảm họa và thiên tai, như Lời Thiên Chúa mà đi sâu về Tiên Tri Ibrahim 'alaihis Salam:

"Ý nghĩa: Và tôi sẽ cầu nguyện cùng Chúa tôi, hy vọng tôi sẽ không phải thất vọng bằng cách cầu nguyện cùng Chúa tôi". [Maryam: 48]

Và lời của Đức Chúa Trời về Tiên Tri Zachariah 'alaihis Salam.

"Nó có nghĩa là: Anh ấy nói: 'Lạy Chúa tôi, xương của tôi vẫn còn yếu và đầu tôi bị bao phủ bởi lông màu xám, và tôi đã không bao giờ bị thất vọng trong việc cầu nguyện với Chúa, Lạy Chúa tôi". [(Maryam: 4) Al-fi Azhiyah Ahkamil Ad'iyah thứ. 38-42].

[10]. Một số người chỉ cầu nguyện một lần hoặc hai lần và một lần đã không được cấp, sau đó dừng lại cầu nguyện. Những hành động này rõ ràng là hành động sai lầm, ngay cả ông liên tục phải lặp lại lời cầu nguyện của mình để Allah cấp.

Từ Abu Hurayrah mà các tiên tri sallallaahu alaihi wa sallam nói.

".? Ý nghĩa: Chầu tớ sẽ luôn luôn được cấp trong khi không đòi hỏi một cái gì đó thân tội lỗi hay chấm dứt, hoặc không vội vàng Họ hỏi: các cao điểm là gì Cô trả lời:" Ông cho biết; Tôi cầu nguyện nhiều lần không được cấp, sau đó anh cảm thấy có lỗi thì hãy gửi những lời cầu nguyện. "[Sahih Hồi giáo, Sách dhikr wa Chầu 4/87].

Theo Imam An-Nawawi trong câu hỏi hối tiếc đã để lại lời cầu nguyện. [Sharh Saheeh Muslim, 17/52].

Sau đó, nó phải là một người đầy tớ phải tiếp tục cầu nguyện và không được chán và cảm nhận được không được cấp cầu nguyện của ông. Trong một bài phát biểu: "Tôi đã cầu nguyện nhiều lần nhưng không được cấp".

Shaykh Al-Mubarak Furi nói rằng Sheikh Al-Qari nói:. "Ý nghĩa của câu không nhìn thấy kết quả của lời cầu nguyện của tôi Đôi khi chậm hơn cảm thấy lời cầu nguyện của ông được cấp hoặc khuyến khích cầu nguyện và cả hai đều đáng bị khiển trách Hãy nhớ, có một thời gian cụ thể cho việc cầu nguyện terkabulnya,. như thuật lại rằng lời cầu nguyện của Moses và Aaron, do Pharaoh bị phá hủy bởi kết luận mới của Thiên Chúa sau bốn mươi năm. Các tuyệt vọng của lòng thương xót của Allah sẽ không xảy ra trừ khi những kẻ ngoại đạo ". [Mura'atul Mafatih 7/348].

Imam Hafiz Ibn Hajar nói rằng trong hadith trên có cầu nguyện đạo đức mà tiếp tục áp dụng và không nên tuyệt vọng trong cầu nguyện vì đó là một phần của thái độ của trình và đầu hàng với Allah và cảm thấy sự cần thiết đối với Thiên Chúa, và do đó một số học giả Salaf nói: "Chúng tôi đang sợ nhiều ngăn để cầu nguyện chứ không phải là cản trở terkabulnya cầu nguyện".

Imam Ad-Dawudi cho biết: "Đó là lo sợ rằng những người nói rằng ông luôn luôn cầu nguyện nhưng không được cấp giấy cầu nguyện thực sự không được cấp, hoặc thực sự không được cấp các hệ thống treo của sự trừng phạt của sau đây hay được tha tội".

Imam Ibn Jauzi nói: "Biết rằng lời cầu nguyện của các tín hữu có thể không bị từ chối, có thể bị chậm pengkabulannya tốt hơn hoặc thay thế bằng một cái gì đó lợi ích nghiêm trọng hơn từ các yêu cầu hoặc trong thế giới hoặc trong đời sau nên một tôi tớ không để lại cầu nguyện với Chúa của mình vì việc cầu nguyện là việc thờ cúng. cụ thể là việc nộp thờ phượng và nộp cho Thiên Chúa ". [Fath Bari 7/348]

Từ 'anha mà ông nói: "Khi Tiên Tri sallallaahu Aisha radi alaihi wa sallam nhấn magic Người Do Thái có tên Lubaid bin A'sham, ông nói, vì vậy nếu như các tiên tri đã không làm bất cứ điều gì cho đến khi nào một đêm sallallaahu Tiên Tri alaihi wa sallam cầu nguyện thì cầu nguyện và tiếp tục cầu nguyện ". [Sahih Hồi giáo, chương sách Salam thuật 7/14]

Imam An-Nawawi nói rằng hadith trên nhấn mạnh với mọi người đầy tớ khi các thảm họa, thiên tai để nhân cầu nguyện và tiếp tục đầu hàng với Thiên Chúa. [Sharh Saheeh Muslim 7/14].

Của Ali bin Abu Talib radi 'anhu nói rằng khi tôi bắt đầu chiến đấu khi trận Badr tôi trở lại một cách nhanh chóng để xem những gì các sallallaahu Tiên Tri alaihi wa sallam, nó quay ra ông phủ phục và đọc: O Essence of Life tối cao và tối cao Eternal, O Essence của tối cao và tối cao Eternal Life, sau đó tôi trở lại để chiến đấu, sau đó tôi quay trở lại một lần nữa đến nơi mà các tiên tri, tôi gặp ông ta trong tình trạng kiệt sức, sau đó tôi trở lại và chiến đấu với tôi trở lại nơi mà ông và tôi đã gặp vẫn đọc lời cầu nguyện để Thiên Chúa mang lại chiến thắng " . [Sunan At-Tirmidhi, chương 13/78 Prayer. phân loại như là saheeh Ibn Hajar trong Fath Bari 11/98]

Từ Ubadah bin Saamit radi 'anhu mà các tiên tri sallallaahu alaihi wa sallam nói.

"Nó có nghĩa là:. Không một người Hồi giáo cầu nguyện với Allah trên thế giới với một bản kiến ​​nghị trừ Allah sẽ ban cho nó hoặc tiêu trừ tà ác của chúng semisalnya, trong khi không cầu nguyện bất cứ tội lỗi hoặc chấm dứt thân Có một người đàn ông của một người nói: Nếu vậy tôi sẽ nhân . (cầu nguyện) Ông nói: '". Thiên Chúa đã trả lời những lời cầu nguyện nhiều hơn bạn yêu cầu" [Sunan At-Tirmidhi, chương 13/78 Prayer loại như là saheeh bởi Ibn Hajar trong Fath bari 11/98.].

[11]. Hadith mà đọc.

"Nó có nghĩa là: Allah yêu thương những người sốt sắng cầu nguyện". [Hadith đang nghi ngờ, Al-Albani nói trong Lineage Dhaifah rằng đây Hadith giả 2 / 96-97].


[Sao chép từ cuốn sách Jahalatun nas fid Du'a, Indonesia edition sai lầm Trong cầu nguyện, bởi Marsyud bin Ismail bin Ibrahim Al-Rumaih, p 37-42, được xuất bản bởi Darul Haq, người dịch Zaenal Abidin, Lc.]

No comments:

Post a Comment