!-- Javascript Ad Tag: 6454 -->

Thursday, August 20, 2015

Muốn thành công, cầu nguyện và tưởng nhớ

Việc đi xe chưa hoàn thiện (350)

(Phần ba trăm năm mươi), Depok, Tây Java, Indonnesia, August 19, 2015, 21:42 pm).

Muốn thành công, cầu nguyện và tưởng nhớ

Bởi vì chúng tôi bận rộn, đôi khi chúng ta quên cầu nguyện lời cầu nguyện và tưởng nhớ, cả hai lời cầu nguyện bắt buộc, hoặc cầu nguyện Sunnah.
Trong thực tế, một trong những chìa khóa của sự thành công của chúng tôi trên thế giới và sống sót qua cuộc sống ở thế giới bên kia là một tưởng nhớ và cầu nguyện, đặc biệt là cầu nguyện có thể ngăn chặn một số ác, Allah sẽ thay đổi số phận ác trước vận mệnh tương lai của sự tốt lành.
Bởi vì chỉ có Thiên Chúa toàn năng xác định của một số phận, may mắn, hôn nhân và cái chết (chết).


MỐI QUAN HỆ GIỮA cầu nguyện và dhikr

By
Tiến sĩ Nasir bin 'Abdirrahman bin Muhammad al-Juda'iGiữa hai người có một mối quan hệ rất gần gũi, mà cầu nguyện với Allah Subhanahu wa Ta'ala kết hợp với các dhikr với Ngài, ông là một người nô lệ để yêu cầu Chúa của mình về nhu cầu của cô, cả vật chất lẫn sau đây, trong các hình thức biểu hiện hoàn cảnh và những lời.

Sau đó, lời cầu nguyện chứa trong dhikr một lần, do đó, cũng được gọi là cầu nguyện tưởng nhớ bởi hầu hết mọi người. Nó cần phải được giải thích ở đây, rằng dhikr hơn của Allah Đấng Toàn Năng và ngợi khen Ngài trong lời cầu nguyện, sau đó nó là tốt hơn và chính cũng như xứng đáng hơn để được cấp.

Imam Ibn al-Qayyim nói, "Các disunnahkan (mustahab) trong cầu nguyện là một lời cầu nguyện mà do'anya bắt đầu với lời khen ngợi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sau đó bershalawat khi Tiên Tri sallallaahu alaihi wa sallam trong đơn khởi kiện sẽ được chuyển giao, và sau đó bày tỏ mong muốn của mình, [1] hơn nữa ông đã đề cập một số lập luận của họ mà giải thích điều này.

Do đó tại-tawassul (chọn một hình thức thờ phượng để có được gần gũi hơn dồn nén.) Allah Subhanahu wa Ta'ala để sử dụng một tên từ tên của Thiên Chúa là tốt (al-Asmaa-ul Husnaa) hoặc với một bản chất của thuộc tính của Ngài là cao (ash-Shifaatul 'Ulyaa) trong cầu nguyện là một hình thức tawassul phép của Shari'a (tại Phèn-sul al-masyruu'). Ví dụ, một người Hồi giáo nói trong lời cầu nguyện của ông, "O Allah, quả thật tôi hỏi Ngài, Ngài là nhân từ, Mahalembut người biết, cho tôi sức khỏe yêu thương." Hoặc, ông nói, "Tôi cầu xin Ngài bởi ân sủng Thy bao gồm mọi thứ, đa dạng và tha thứ cho những tội lỗi của tôi. "[2]

Đối với các đối số của tawassul loại phong chức như thế này là lời của Allah Subhanahu wa Ta'ala:

ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها

"Nó thuộc về Thiên Chúa Asma-ul Husna, sau đó bermohonlah anh bằng cách gọi Asma-ul Husna là ..." [Al-A'raaf: 180]

Và trong số các đối số và các quỹ khác như Allah đã định hình trên Alaihissallam cầu nguyện của vua Solomon trong lời nói của ông:

رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين

"... Có Chúa của con, xin ban cho con nguồn cảm hứng để vẫn biết ơn đối với lợi Thy mà Chúa đã ban cho tôi và cha mẹ tôi đều là hai người để làm việc tốt mà bạn ridhai, và ăn tôi với rah-mat của bạn vào các lớp học tôi tớ Chúa là Đấng công bình "[An-Naml: 19].

Đối với các đối số của Sunnah như chứa trong tro-Shahiihain (Sahih al-Bukhari và Saheeh Muslim), từ Ibn Abbaas anhuma mà các tiên tri sallallaahu alaihi wa sallam nói:

"اللهم إني أعوذ بعزتك, لا إله إلا أنت, أن تضلني."
"O Allah, tôi tìm nơi ẩn náu với vinh quang của bạn, không ai có quyền diibadahi nhưng chỉ có ngươi, đặng bảo vệ tôi." [3]

Và kể từ 'Abdullah bin Mas'ud radi anhu mà các tiên tri sallallaahu alaihi wa sallam nói:

"ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك, وابن عبدك, وابن أمتك, ناصيتي بيدك, ماض في حكمك, عدل في قضاؤك, أسألك بكل اسم هو لك, سميت به نفسك, أو علمته أحدا من خلقك, أو أنزلته في كتابك, أو استأثرت به في علم الغيب عندك, أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري, وجلاء حزني وذهاب همي, إلا أذهب الله همه وحزنه, وأبدله مكانه فرجا. "

"Nó không phải là một ai đó lo lắng ghi đè và đau buồn và sau đó ông nói, 'O Allah, tôi là tôi tớ của mình, con trai (hậu duệ) của người tôi tớ của bạn (Adam), con (con đẻ) từ nô lệ con gái của bạn (Eve), đỉnh đầu của tôi đang ở trong Thy tay, quyết định của ngươi áp dụng cho tôi, số phận của Ngài đối với tôi là công bằng, tôi nài xin Ngài bởi mỗi tên đó thuộc về ngươi, và Lạy na-ăn tự phục ngươi với anh ta, hoặc bạn phải dạy một ngươi đầy tớ của con bạn, hoặc bạn đi xuống-phải trong cuốn sách Thy, hoặc là bạn dành riêng cho mình trong những thứ vô hình trong thân mình, đặng làm cho al-Qur-an là điều trái tim và ánh sáng của tôi về tâm hồn tôi , an ủi laraku và chữa bệnh đau buồn. "Sau đó, Allah sẽ cần phải loại trừ đau khổ và buồn bã và thay thế nó bằng yên thân." [4]

Sau khi tôi mô tả một số các loại đơn giản của dhikr, sau đó tôi bây giờ sẽ đóng thảo luận này bằng cách giải thích các hình thức ở-tabarruk (mong đợi phước lành) thông qua các dhikr của Allah Subhanahu wa Ta'ala (dzikrillaah bi) để làm thủ tục tabarruk với dhikr của Allah Subhanahu SWT ngày càng rõ ràng.

[Sao chép từ cuốn sách Tại Tabaruk Anwaa'uhu wa Ahkaamuhu, Tiêu đề trong thực tiễn Indonesia Và Time Is Blessed, Tác giả Dr. Nasir bin 'Abdirrahman bin Muhammad al-Juda'i, Reader Publishers Ibn Kathir]

Istighfar, KẾT TẤT CẢ TỪ THIỆN

By
Ustadz Isma'il Abu Hồi giáo Al-AtsariShaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah nói, "Một người hầu luôn (trong hai điều: -đỏ) đang trong ân huệ (biển đỏ) của Allah Subhanahu wa Ta'ala ông cần biết ơn; và (hoặc-ed) được trong tội lỗi (xoáy đỏ) mà cần nó istighfari (xin tha thứ). Hai trong số những điều này (lòng biết ơn và sự tha thứ, dồn nén) bao gồm cả các trường hợp đó (nên) luôn gắn mình là một người đầy tớ, vì ông luôn luôn lăn trong ân huệ khác nhau của Allah Đấng Toàn Năng, và anh cũng luôn cần phải ăn năn và tìm kiếm sự tha thứ "[Majmoo 'Fataawa, 10 / 88]

Istighfar Nabi
Do đó, các nhà lãnh đạo của tất cả những người đàn ông, linh mục toàn dân đang thận trọng, luôn luôn beristighfar trong mọi tình huống.

Ông sallallaahu alaihi wa sallam nói:

والله إنى لأستغفر الله وأتوب إليه فى اليوم أكثر من سبعين مرة

Vì lợi ích của Allah, quả thật tôi beristighfârdan ăn năn để Allah hơn 70 lần một ngày. "[HR. Bukhari, không có. 6307]

Ông sallallaahu alaihi wa sallam cũng cho biết:

إنه ليغان على قلبى وإنى لأستغفر الله فى اليوم مائة مرة

Thật vậy đôi khi đóng trái tim tôi, và tôi thực sự beristighfar Allah 100 lần một ngày ". [HR. Hồi giáo]

Thậm chí một số người bạn không bao giờ đếm Istighfar sallallaahu Tiên Tri alaihi wa sallam trong một buổi lễ 100 lần.

عن نافع عن ابن عمر قال كان يعد لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فى المجلس الواحد مائة مرة من قبل أن يقوم: رب اغفر لى وتب على إنك أنت التواب الغفور

Từ Nafi 'anhu radi của Ibn Umar radi anhuma, ông nói: "Trong một buổi lễ Prophet sallallaahu alaihi wa sallam, trước khi ông đứng (Majlis trái), không bao giờ tính một trăm lần, ông nói:

رب اغفر لى وتب على إنك أنت التواب الغفور

(O Rabbku, tha thứ cho tội lỗi của mình, và chấp nhận taubatku, quả thật ngươi là Grantor ăn năn và sự thứ tha). [HR. Tirmidhi, Abu Dawud và Ibn Majah]

Nếu sallallaahu Tiên Tri alaihi wa sallam beristighfar chỉ cần như thế, sau đó chúng ta rất nhiều cần sự tha thứ. Bởi vì tất cả những tội lỗi của ông sallallaahu alaihi wa sallam đã được tha thứ bởi Allah Subhanahu wa Ta'ala, trong khi không có sự tha thứ tội lỗi của chúng tôi đảm bảo. Vì vậy, chúng ta hãy nhân Istighfar trong yêu cầu sự tha thứ của Allah Đấng Toàn Năng và linh mục để bắt chước những người kính sợ Allah, Đấng tiên tri Muhammad sallallaahu alaihi wa sallam. Allah nói:

إنا فتحنا لك فتحا مبينا) 1 (ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما

Thật vậy, chúng tôi đã đưa cho bạn một chiến thắng thực sự [tức là hòa bình Hudaybiyah] Vì vậy mà Allah có thể tha thứ cho tội lỗi của bạn có quá khứ và tương lai cũng như hoàn thành các lợi của Ngài trên bạn và dẫn bạn vào một con đường bên phải. [Al-Fath / 48: 1-2]

Bởi vì sự tha thứ là một nhu cầu cấp thiết cho một con người, nó không phải là lạ mà Allah Đấng Toàn Năng và Messenger của ông thụ phong linh mục bao gồm một loạt các thực hành để tìm kiếm sự tha thứ.

ENDS Istighfar cầu nguyện SAU ĐÊM
Allah Đấng Toàn Năng nói bố tính những người thận trọng:

الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار) 16 (الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار

(Cụ thể) những người nói rằng: "Ya Rabb Chúng tôi, thực sự chúng tôi đã tin, nên tha thứ tội cho chúng ta và cứu chúng ta khỏi những đau khổ của địa ngục" (là) những người chờ đợi, phải, người vẫn vâng lời, người chi tiêu kho tàng (theo cách của Allah), và cầu xin tha thứ lúc bữa ăn [bình minh: thời gian trước khi bình minh đến gần bình minh] [Ali Imran / 3: 16-17].

Trong câu khác, Allah Đấng Toàn Năng cho biết:

إنهم كانوا قبل ذلك محسنين) 16 (كانوا قليلا من الليل ما يهجعون) 17 (وبالأسحار هم يستغفرون) 18 (وفي أموالهم حق للسائل والمحروم

Thật vậy, họ (những người kính sợ Allah) trước khi nó trên thế giới là những người làm việc tốt. Đầu tiên trên thế giới họ ít ngủ vào ban đêm. Và luôn luôn yêu cầu sự tha thứ trong buổi bình minh của thời gian (phần cuối của đêm trước bình minh). Và trong sự giàu có của họ có quyền yêu cầu những người nghèo và những người nghèo, những người không kế thừa [đó là những người nghèo không xin]. [ADH-Dzâriyât / 51: 16-19]

Hầu hết Ulema nói, "Họ bật trong đêm với những lời cầu nguyện, khi bình minh của thời gian (phần cuối của đêm trước bình minh) họ được lệnh phải tìm kiếm sự tha thứ". [Majmoo 'Fataawa, 10/88]

SAU istighfar cầu nguyện
Salah là việc làm lớn nhất sau khi Syahadatain (hai tín ngưỡng). Trong việc thực hiện lời cầu nguyện phải đáp ứng các yêu cầu, cột trụ và nghĩa vụ. Hoàn hảo hơn nếu chứa đầy những điều được Sunnah trong lời cầu nguyện. Nhưng ai tin rằng nó đã hoàn thành tất cả của nó trong cầu nguyện? Vì vậy, các Tiên Tri sallallaahu alaihi wa sallam đưa ra hướng dẫn để istighfar ba lần sau lời chào từ những lời cầu nguyện bắt buộc, như thuật lại trong hadith như sau:

عن ثوبان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام قال الوليد فقلت للأوزاعي كيف الاستغفار قال تقول أستغفر الله أستغفر الله

Từ Tsaubân radi anhu, ông nói: "Nếu các sallallaahu Tiên Tri alaihi wa sallam hoàn cầu nguyện, ông sallallaahu alaihi wa sallam beristighfar (xin tha thứ) ba lần và cầu nguyện:

اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام

(O Allah, Ngài là Đấng ban ơn cứu độ, và sự cứu rỗi của Chúa tất cả, O Thou lớn chủ sở hữu Một Essence của sự vĩ đại và vinh quang. "
Walid cho biết, "Tôi hỏi al-Auza'i, '? Làm thế nào (như thế nào) beristighfar (xin tha thứ)" Ông trả lời: "Bạn nói: أستغفر الله أستغفر الله"
[HR. Hồi giáo, không có. 591; Abu Dawud, không có. 1513; Nasa'i, không có. 1337; Ibn Majah, không có. 928; Tirmidhi, không có. 300]

Điều này được thúc đẩy bởi các tiên tri của chúng tôi sallallaahu alaihi wa sallam là beristighfar sau khi kết thúc lời cầu nguyện.

Nhưng chúng tôi thấy một số người Hồi giáo trong thời đại ngày nay, một khi hoàn thành cầu nguyện, họ ngay lập tức mời đến bắt tay những người ở bên phải và bên trái, điều này chắc chắn là menyelisihi Sunnah của Thiên sứ sallallaahu alaihi wa sallam là.

Trong khi những người khác, một khi hoàn thành lời chào từ lời cầu nguyện, trực tiếp lễ lạy của lòng biết ơn, tất nhiên điều này cũng menyilisihi Sunnah của Thiên sứ sallallaahu alaihi wa sallam được.

Chúng ta hãy luôn nhớ rằng tốt nhất của hướng dẫn là hướng dẫn của nhà tiên tri Muhammad sallallaahu alaihi wa sallam.

Istighfar ENDS SAU Hajj
Không chỉ ở phần cuối của lời cầu nguyện, nó cũng istighfar disyari'atkan ở cuối của chuyến hành hương. Allah Đấng Toàn Năng cho biết:

فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين) 198 (ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم

Vì vậy, khi bạn đã rời khỏi 'Arafat, berdzikirlah để Allah trong Masy'aril haram [trong Muzdalifah], và berdzikirlah (gọi) Allah như cùng Ngài; và các ngươi trước khi nó thực sự bao gồm những người là sai lầm. Đặt ra khỏi vị trí thì bạn bertolaknya nhiều người (tức là từ 'Arafat), và cầu xin tha thứ của Allah; Quả thật, Allah là thứ tha, từ bi. [al-Baqarah / 2: 198-199]

Istighfar sau khi thực hiện da'wah CHÖÔÛNG QUAÛN
Sau khi Tiên Tri Muhammad sallallaahu alaihi wa sallam truyền thông điệp cho con người, phấn đấu để bảo vệ tôn giáo của Allah Subhanahu wa Ta'ala ở thánh chiến thực sự tốt, và thực hiện các đơn đặt hàng của Allah hoàn hảo, mà không ai sánh kịp ông sallallaahu alaihi wa sallam, sau đó Allah Subhanahu wa Ta'ala truyền cho ông sallallaahu alaihi wa sallam để beristighfar, như lời của ông:

إذا جاء نصر الله والفتح) 1 (ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا) 2 (فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا

Nếu viện trợ đã đến Allah và chiến thắng, và bạn thấy người ta sẽ tôn giáo của Allah lũ lượt, sau đó tôn vinh ca ngợi của Chúa mình và cầu xin tha thứ cho Ngài. Thật vậy, Ngài là OFT-ăn năn. [an-Nasr / 110: 1-3]

Và lệnh của Allah thực sự là chạy bởi các tiên tri sallallaahu alaihi wa sallam, thậm chí ông sallallaahu alaihi wa sallam làm cho nó như dhikr trong lời cầu nguyện ông sallallaahu alaihi wa sallam. Nó được thuật lại bởi người vợ của mình, 'Aisha radi anhuma.

عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت سبحانك وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك قالت قلت يا رسول الله ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها قال جعلت لي علامة في أمتي إذا رأيتها قلتها إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة

Từ Aisha radi anhuma, ông nói, "Một khi Tiên Tri sallallaahu alaihi wa sallam trước khi chết nhân đọc lời cầu nguyện:

سبحانك وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك

(Glory được cho bạn, và khen ngợi bạn, tôi xin được tha thứ và sám hối cho Bạn). 'Aisha radi anhuma nói, "tôi nói,' O Messenger của Allah, câu này là những gì tôi đã thấy được bạn đọc nó?" Ông sallallaahu alaihi wa sallam trả lời, "Nó đã được sử dụng như là một dấu hiệu cho tôi trong người của tôi, khi tôi nhìn thấy nó, tôi không tránh khỏi nói, 'Idza Ja'a Nashrullah wa al-Fath ... cho đến khi cuối thư'." [HR. Hồi giáo, 747]

Istighfar SAU FINISH VÀ TẤT CẢ Majlis thực hiện những hành động
Tất cả những thông tin trên cho thấy sự vĩ đại của sự tha thứ. Ngay cả ngoài việc đó, Majlis istighfar này phục vụ như một lời cầu nguyện kết thúc, cũng như một lời cầu nguyện vào cuối mỗi thực hành. Điều này được chứng minh bởi các hadiths dưới đây:

عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس مجلسا أو صلى تكلم بكلمات فسألته عائشة عن الكلمات فقال إن تكلم بخير كان طابعا عليهن إلى يوم القيامة وإن تكلم بغير ذلك كان كفارة له سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك

Của 'Aisha radi anhuma mà các tiên tri sallallaahu alaihi wa sallam khi nó nằm trong một hội đồng hoặc khi nó đã hoàn tất các lời cầu nguyện sau đó ông sallallaahu alaihi wa sallam nói một vài câu. Sau đó, "Aisha radi anhuma hỏi ông sallallaahu alaihi wa sallam về câu, sau đó ông sallallaahu alaihi wa sallam trả lời; "Nếu ai đó nói chuyện tốt hơn rồi đó là Tem / đóng cửa cho đến ngày tận thế, và khi ông nói nó không được tốt sau đó là kaffarat / tẩy (Tức là từ).

سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك

(. Ya Allah, Glory cho Ngài, và tất cả những lời khen ngợi cho Ngài cầu xin sự tha thứ của tôi và ăn năn để You) "[HR Nasa'i, không năm 1327;.. Phân loại như là saheeh bởi al-Albani].

Dưới đây là một ít thông tin về istighfar, có thể hữu ích cho tất cả chúng ta

[Sao chép từ các ấn bản tạp chí của Như-Sunnah 08 / Năm XV / 1433H / 2012M. Ủy ban Thường vụ Foundation Publishers Istiqomah Surakarta, Jl. Solo-Purwodadi Km.8 Selokaton Gondangrejo Solo 57 183 Tel. 0271-858197 Fax 0271-858196]

No comments:

Post a Comment