!-- Javascript Ad Tag: 6454 -->

Wednesday, August 12, 2015

Setiap manusia pasti pernah berbuat dosa, bertaubatlah (minta ampun pada Allah).

Perjalanan yang belum selesai (342)

 (Bahagian ke tiga ratus empat puluh dua), Depok, Jawa Barat, Indonnesia, 12 Ogos 2015, 03.34 WIB).

Setiap manusia pasti pernah berbuat dosa, bertaubatlah (minta ampun pada Allah).

Nabi Muhammad bersabda, setiap manusia (anak Adam) pasti pernah berbuat dosa, kecuali nabi dan Rasul, kerana Nabi dan Rasul adalah maksum (di jaga Allah dari berbuat dosa).
Namun, Allah adalah maha pengasih dan penyayang, setiap hambanya yang telah berbuat dosa, kalau dia bertaubat (minta ampun pada Allah) atas seluruh perbuatan maksiat (dosa), maka seluruh dosanya akan diampuni Allah dan dosanya dimasa lalu akan diganti Allah dengan kebaikan, bila dia kembali pada Allah dengan menjalankan rukun Islam secara konsisten, ikhlas dan khusu serta bersabar mengerjakannya.

TAUBAT NASHUHA


Oleh
Syaikh Salim bin Id Al Hilali


Manusia tidak lepas dari kesalahan, besar maupun kecil, disedari mahupun tanpa disengajakan. Apalagi jika hawa nafsu menguasai jiwanya. Ia akan menjadi bulan-bulanan berbuat kemaksiatan. Ketaatan, seolah tidak mempunyai nilai bermakna.

Meski manusia dirundung oleh kemaksiatan dan dosa terkumpul, bukan bererti tak ada lagi pintu untuk memperbaiki diri. Kerana, betapapun menggunung perbuatan maksiat seorang hamba, namun pintu rahmat sentiasa terbuka. Manusia diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Yaitu dengan bertaubat dari perbuatan-perbuatan yang boleh menghantarkannya ke jurang neraka. Taubat yang dilakukan haruslah menyeluruh, yang dikenali dengan taubat nashuha. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

كل بني آدم خطاء و خير الخطائين التوبون. رواه الترمذي

Setiap anak Adam (manusia) berbuat kesalahan, dan sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah yang bertaubat. [2]

لو أن العباد لم يذنبوا لخلق الله الخلق يذنبون ثم يغفر لهم رواه الحاكم

Seandainya hamba-hamba Allah tidak ada yang berbuat dosa, tentulah Allah akan menciptakan makhluk lain yang berbuat dosa kemudian mengampuni mereka. [3]

Dengan bertaubat, kita dapat membersihkan hati dari noda yang mengotorinya. Sebab dosa menodai hati, dan membersihkannya merupakan kewajiban. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Sesungguhnya seorang mukmin bila berbuat dosa, maka akan (timbul) satu titik noda hitam di hatinya. Jika ia bertaubat, meninggalkan (perbuatan tersebut) dan memohon ampunan (kepada Allah), maka hatinya kembali bersih. Tetapi bila menambah (perbuatan dosa), maka bertambahlah noda hitam tersebut sehingga memenuhi hatinya. Maka itulah ar raan (penutup hati) yang telah disebutkan Allah dalam firmanNya "Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. [Al-Muthaffifin: 14] [4]

Allah juga menganjurkan kita untuk segera bertaubat dan beristighfar, kerana hal demikian jauh lebih baik daripada larut dalam dosa. Allah berfirman.

فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير

Maka jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka, dan jika mereka berpaling, nescaya Allah akan menyeksa mereka dengan azab yang pedih di dunia dan di akhirat; dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pelindung dan tidak (pula) penolong di muka bumi. [At Taubah: 74]

Rasulullah sendiri telah memberikan contoh dalam bertaubat ini. Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam banyak bertaubat dan beristighfar, sampai-sampai para sahabat menghitungnya sebanyak lebih dari seratus kali dalam satu majlis, sebagaimana Nafi' maula Ibnu Umar telah menyatakan:

كان انن عمريعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد مائة مرة من قبل أن يقوم رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور رواه الترمذي

Ibnu Umar pernah menghitung (bacaan istighfar) Rasulullah n dalam suatu majlis sebelum bangkit darinya seratus kali, (yang berbunyi): Ya Tuhanku, ampunilah aku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat lagi Maha Pengampun. [5]

PENGERTIAN TAUBAT NASHUHA
Yang dimaksudkan dengan taubat nashuha, adalah kembalinya seorang hamba kepada Allah dari dosa yang pernah dilakukannya, baik sengaja ataupun kerana ketidaktahuannya, dengan jujur, ikhlas, kuat dan disokong dengan ketaatan-ketaatan yang mengangkat seorang hamba mencapai kedudukan para wali Allah yang muttaqin (bertakwa) dan (ketaatan) yang dapat menjadi pelindung dirinya dari syaitan.

HUKUM DAN ANJURAN TAUBAT NASHUHA
Hukum taubat nashuha adalah fardhu 'ain (menjadi kewajiban setiap individu) atas setiap muslim. Dalilnya:

1. Firman Allah:

وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون

Dan bertaubatlah kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. [An Nuur: 31].

يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا

Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. [At-Tahrim: 8].

2. Sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam.

ياأيها الذين ءامنوا توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم مائة مرة. رواه مسلم

Wahai, kaum mukminin. Bertaubatlah kepada Allah, kerana saya juga bertaubat kepada Allah sehari seratus kali. [6]

Umat ​​Islam juga telah bersepakat tentang kewajiban bertaubat, sebagaimana dinyatakan Imam Al Qurthubi: "(Para ulama) umat telah ijma '(bersepakat) bahawa hukum bertaubat adalah fardhu (wajib) atas seluruh mukminin" [7]. Ibnu Qudamah juga menyatakan demikian [8].

KELUASAN RAHMAT ALLAH DAN KEUTAMAAN TAUBAT NASHUHA
Manusia hendaklah jangan khawatir jika taubatnya tidak diterima, kerana rahmat Allah sangat luas, sebagaimana do'a para malaikat yang dijelaskan dalan firmanNya:

ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم

Ya Rabb kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang bernyala-nyala. [Al Mu'min: 7].

SYARAT TAUBAT NASHUHA
Agar taubat nashuha boleh diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa syarat yang harus dipenuhinya:

1. Islam.
Taubat yang diterima hanyalah dari seorang muslim. Adapun orang kafir, maka taubatnya ialah dengan masuk memeluk Islam. Allah berfirman.

وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما

Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan (yang) hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, (barulah) ia mengatakan "Sesungguhnya saya bertaubat sekarang". Dan tidak (pula diterima taubat) orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah Kami sediakan seksa yang pedih. [An Nisaa ': 18].

2. Ikhlash.
Taubat yang diterima secara syari'at, hanyalah yang didasari dengan keikhlasan. Taubat kerana riya` atau tujuan duniawi, tidak dikatakan sebagai taubat syar'i. Allah berfirman.

إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين أجرا عظيما

Kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada (agama) Allah dan tulus ikhlas (mengerjakan) agama mereka kerana Allah. Maka mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar. [An Nisaa ': 146].

3. Mengakui dosanya.
Taubat tidak sah, kecuali setelah mengetahui perbuatan dosa tersebut dan mengakui kesalahannya, serta berharap selamat dari akibat buruk perbuatan tersebut.

4. Penuh penyesalan.
Taubat hanya boleh diterima dengan menunjukkan kekesalan yang mendalam. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

الندم توبة رواه ابن ماجه

Penyesalan adalah taubat. [9]

5. Meninggalkan kemaksiatan dan mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya.
Orang yang bertaubat wajib meninggalkan kemaksiatannya dan mengembalikan setiap hak kepada pemiliknya, jika berupa harta atau yang seumpamanya. Kalau berupa tuduhan fitnah atau yang seumpamanya, maka dengan cara meminta maaf. Apabila berupa ghibah (menggunjing), maka dengan cara memohon dihalalkan (ditoleransi) selama permohonan tersebut tidak menimbulkan pengaruh buruk yang lain. Bila ternyata berimplikasi buruk, maka cukuplah dengan mendoakannya untuk meraih kebaikan.

6. Masa bertaubat sebelum nafas berada di kerongkongan (sakaratul maut) dan sebelum matahari terbit di arah barat.
Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam telah menjelaskan dalam sabda Beliau Shallallahu' alaihi wa sallam:

إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي

Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba sebelum nafasnya berada di kerongkongan [10].

الهجرة لا تنقطع حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه أبو داود وأحمد

Hijrah tidak terputus sampai terhentinya (masa untuk) taubat, dan taubat tidak terputus hingga matahari terbit dari sebelah barat [11].

7. Istiqamah setelah bertaubat.
Allah berfirman.

فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير

Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu dan (juga) orang yang telah taubat beserta kamu dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. [Hud: 112].

8. Mengadakan perbaikan setelah taubat.
Allah berfirman.

وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم

Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami itu datang kepadamu, maka katakanlah "Salaamun-alaikum. Rabb-mu telah menetapkan atas diriNya kasih sayang, (yaitu) bahwasanya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan, kemudian ia bertaubat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. [Al An'am: 54].

YANG HARUS DIINGAT KETIKA BERTAUBAT
1. Meyakini bahawa Allah Maha mengetahui dan Maha melihat. Allah mengetahui segala yang tersembunyi dan yang disembunyikan di dalam hati. Walaupun kita tidak melihatnya, tetapi Dia pasti melihatnya.

2. Lihat keagungan Dzat yang anda durhaai, dan jangan melihat kepada kecilnya obyek maksiat, sebagaimana firmanNya.

نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم

Kabarkan kepada hamba-hamba-Ku, bahwa sesungguhnya Aku-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dan bahawa sesungguhnya azabKu adalah azab yang sangat pedih. [Al-Hijr: 49- 50].

3. Ingatlah, bahawa dosa itu semuanya jelek dan buruk, kerana ia menjadi penghalang dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

4. Meninggalkan tempat-tempat maksiat dan teman-teman yang berperangai buruk, yang biasa membantunya berbuat dosa, serta memutuskan hubungan dengan mereka selama mereka belum berubah menjadi baik.

HAL-HAL YANG MENGHALANGI TAUBAT
Di antara hal-hal yang menghalang dosa ialah:
1. Bid'ah dalam agama. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة

Sesungguhnya Allah menutup taubat dari semua ahli bid'ah. [Ash-Shahihah No. 1620]

2. Ketagihan minuman keras. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين ليلة فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد كان حقا على الله تعالى أن يسقيه من نهر الخبال قيل وما نهر الخبال قال صديد أهل النار رواه أحمد

Barangsiapa yang minum khamr (minuman keras), maka shalatnya tidak diterima selama empat puluh malam. Jika ia bertaubat, maka Allah akan menerimanya. Namun, bila mengulangi lagi, maka pantaslah bila Allah memberinya minuman dari sungai Khibaal. Ada yang bertanya: "Apa itu sungai Khibaal?" Beliau menjawab, "Nanah penduduk neraka. [12]

Demikianlah secara ringkas risalah tentang taubat nashuha. Semoga dapat menjadi pengingat kita untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

[Disalin dari majalah As-Sunnah Edisi 01 / Tahun IX / 1426H / 2005M Diterbitkan Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta, Jl. Solo - Purwodadi Km. 8 Selokaton Gondangrejo Solo 57183 Telp. 08121533647, 08157579296]

No comments:

Post a Comment