!-- Javascript Ad Tag: 6454 -->

Friday, September 18, 2015

Buat selidik (pelajari) apa yang telah diciptakan Allah

Perjalanan yang belum selesai (373)

(Bahagian ke tiga ratus tujuh puluh tiga), Depok, Jawa Barat, Indonnesia, 19 September 2015, 02.19 WIB).

Buat selidik (pelajari) apa yang telah diciptakan Allah

Ayat pertama yang diturunkan (diwahyukan) Allah melalui melaikat Jibril adalah perintah Iqra (Bacalah) kepada Nabi Muhammad. Artinya walaupun Nabi Muhammad dalam keadaan buta huruf tetap saja Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk belajar, dengan menghafal atau mengingat ilmu Allah yang berupa ayat Al Quran dan Sunnah (al-hikmah).
Di dalam isi Al quran Allah memberitahu manusia bahawa Bumi, dan seluruh alam raya dan semua makhluk diciptakan oleh Allah bahkan Allah telah menetapkan takdir semua mahluk, bahkan daun yang jatuh dari dahannya sudah ditulis Allah di dalam kitab:

"Lauh Mahfuz".

Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan semua takdir seluruh makhluk sejak lima puluh ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi". (HR. Muslim no. 2653).

"Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauh Mahfuz) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah ". (QS. Al-Hadid: 22).

Allah juga yang mengatur dan menjaga bintang, dan seluruh yang ada di jagat raya ini, dan mempersilakan manusia meneliti baik secara ilmiah dan empriris segala hal yang telah diciptakan Allah, agar manusia semakin mengetahui kebenaraan Keesaan Allah, dan agar manusia diperintahkan hanya beribadah untuk Allah, bukan untuk selain Allah atau melarang berbuat syirik (menyekutukan Allah) dan dilarang tetap kafir.

 (BBC) - Gambar-gambar baru dari pesawat ruang angkasa New Horizons NASA menangkap kabut dataran rendah yang melekat ke permukaan Pluto.
Pemandangan pergunungan curam planet Pluto dan dataran yang menyapu juga dilihat dari gambar-gambar tersebut.
Prof Alan Stern, ketua saintis ketua misi tersebut berkata, "Gambar ini benar-benar membuat anda merasa anda berada di sana, di Pluto, meninjau keadaan dengan sendiri."
"Tapi gambar ini juga merupakan penemuan baru dalam ilmu pengetahuan, mendedahkan dengan terperinci suasana Pluto, pegunungannya, glasier dan dataran," tambahnya.
New Horizons memperoleh banyak perhatian selepas pesawat itu melewati Pluto 14 Julai lalu, pada jarak 12,500km.
(NASAImage copyrightNASA)
Topografi NASA mula lebih banyak diketahui sejak adanya New Horizons
Para saintis mengatakan kabut memberikan bukti lebih lanjut mengenai adanya air di Pluto seperti halnya di bumi, tetapi melibatkan jenis ais yang berbeza.
Pesawat ruang angkasa NASA memulakan pendataan selama setahun awal bulan ini, sehingga membolehkan para saintis untuk meneruskan analisia topografi mereka.
Sebuah pemandangan baru dari sabit Pluto dikirm ke bumi pada 13 September lalu.
Cahaya dramatik dari matahari membantu menyerlahkan planet kerdil tersebut dari pelbagai medan dan lebih dari sedozen lapisan kabut di atmosfera.

ARTI PERUMPAMAAN DALAM AL-QUR'AN


al-Qur'anul Karim sebagai kitab pedoman mengandungi pelbagai perbahasan bermanfaat yang sangat diperlukan oleh manusia dalam segala keadaan. Sebagai contoh, dalam kaedah pembelajaran dan cara menanamkan sebuah nilai dalam hati seseorang. Kaedah yang dipakai adalah kaedah yang simpel dan paling jelas. Diantara kaedah iaitu dengan membuat perumpamaan-perumpamaan. Kaedah ini digunakan untuk menyampaikan masalah-masalah yang sangat urgen dan krusial, seperti masalah tauhid dan keadaan orang-orang yang mentauhidkan Allâh Azza wa Jalla, masalah syirik dan keadaan kaum musyrik, dan pelbagai amalan besar lain. Tujuannya tentu untuk memahamkan dan menanamkan nilai-nilai luhur yang abstrak dengan cara menyifatkan ia dengan sesuatu yang konkrit sehingga seakan-akan terlihat mata. Oleh kerana itu, merupakan suatu keharusan bagi seorang hamba untuk memperhatikannya dan berusaha untuk memahami maksud perumpamaan-perumpamaan itu.

WAHYU DAN ILMU DIUMPAMAKAN DENGAN AIR HUJAN
Allâh Azza wa Jalla telah mengumpamakan wahyu dan ilmu yang Allâh Azza wa Jalla turunkan kepada para rasul-Nya dengan hujan, sementara hati diumpamakan dengan bumi dan lembah. Pengaruh ilmu dan wahyu pada hati diumpamakan dengan pengaruh hujan pada tanah bumi. Diantara tanah itu ada yang subur yang dapat menyerap air dan menumbuhkan rerumputan, sebagaimana hati yang boleh memahami wahyu Allâh Azza wa Jalla dan merealisasikannya dalam kehidupan.

Diantara tanah itu juga ada tanah yang boleh menampung air akan tetapi tanaman tidak boleh tumbuhdi atasnya. Orang boleh memanfaatkan air yang ditampung ini untuk memenuhi keperluan mereka, seperti minum, mandi, makan dan lain sebagainya. Ini merupakan perumpamaan bagi hati orang yang boleh menghafal wahyu lalu dia juga menyampaikanya kepada orang lain, cuma dia tidak boleh memahaminya secara mendalam. Orang seperti ini masih baik, namun darjatnya berada dibawah derajat hati orang pada golongan pertama.

Kemudian ada juga tanah yang tidak boleh menampung air dan tidak dapat menumbuhkan rumput. Ini adalah perumpamaan bagi hati yang tidak boleh mengambil manfaat sama sekali dari wahyu, baik secara ilmu, hafalan atau pun amalan.

Sisi persamaan antara antara hati dan tanah atau bumi dalam perumpamaan di atas nampak begitu jelas, begitu juga sisi persamaan antara hujan dan wahyu. Hujan merupakan sumber kehidupan fizikal manusia dan sumber rezeki, sebagaimana wahyu dan ilmu merupakan sumber kehidupan rohani atau hati manusia.

KALIMAT TAUHID DIUMPAMAKAN DENGAN POHON YANG BAIK
Allâh Azza wa Jalla juga mengumpamakan kalimat tauhid dengan pohon yang baik yang sentiasa berbuah setiap waktu.

ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء)24(تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون

Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit, pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan izin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. [Ibrahim / 14: 24-25]

Begitu juga pohon tauhid yang tertanam dalam hati seseorang. Dia juga akan senantiasa mendatangkan buah atau manfaat. Diantara buah Tauhîd yaitu niat yang baik, akhlak mulia serta amal shalih. Manfaat ini tidak hanya dirasakan oleh orang yang bertauhid, tetapi juga dirasakan oleh orang lain.

KAUM MUSYRIKIN DISAMAKAN DENGAN LABA-LABA
Allâh Azza wa Jalla mengumpamakan syirik dan kaum musyrik yang mencari perlindungan kepada selain Allâh Azza wa Jalla seperti labah-labah yang merajut sarangnya. Kerana sarang labah-labah adalah sarang yang paling lemah [2], sehingga tindakannya membuat sarang hanya akan membuat ia semakin lemah.

مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون

Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti labah-labah yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui. [al-Ankabut / 29: 41]

Begitu juga kaum musyrikin yang mengambil pelindung selain Allâh Azza wa Jalla. Tindakan itu hanya akan semakin melemahkan diri mereka sendiri, kerana hatinya sudah putus hubungan dengan Allâh Azza wa Jalla. Hati seperti ini akan sangat rapuh dari semua sisi, ditambah dengan pergantungan kepada makhluk, maka dia akan semakin rapuh. Dia mengira makhluk boleh memberi manfaat dan menyelamatkannya dari bahaya, padahal sama sekali tidak.

Keadaan jelas sangat berbeza dengan keadaan hati kaum Muslimin yang hanya bergantung kepada Allâh Azza wa Jalla. Hatinya tangguh sesuai dengan kekuatan imannya, tauhidnya dan pergantungan kepada Allâh Azza wa Jalla yang menetapkan segala sesuatu. Seperti hati kaum Muslimin yang istiqamah di atas aturan agamanya. Perkataan dan perbuatannya tetap baik, bebas dari perhambaan makhluk, tidak bergantung dengan mereka sama sekali.

Ini berbeza dengan kaum musyrikin yang diibaratkan dengan orang bisu lagi tuli, yang hanya menjadi beban. Dia tidak boleh mendatangkan kebaikan, walaupun diberi pelbagai pengarahan. Hatinya akan sentiasa bergantung dengan makhluk, sehingga secara tidak langsung telah diperbudak dan tidak mempunyai kebebasan. Juga diperumpamakan oleh Allâh Azza wa Jalla dengan orang yang terjatuh dari ketinggian lalu disambar burung dan selanjut dicabik-dirobek hingga tidak berbentuk.

حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق

Dengan ikhlas kepada Allah, tidak mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Barangsiapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. [al-Hajj / 22: 31]

Seandainya semua yang mereka anggap tuhan itu berkumpul untuk membuat makluk yang paling kecil iaitu lalat mereka tidak akan dapat melakukannya. Lalu bagaimana kalau mereka seorang diri? Jangankan mencipta lalat, mengembalikan dan merebut kembali makanan yang diambil lalat pun mereka tidak boleh. Adakah kelemahan yang lebih parah dari ini? Adakah kedunguan yang lebih buruk berbanding kedunguan kaum musyrikin? Keadaan ini diburukkan lagi dengan banyaknya tuhan sembahan mereka yang menyebabkan mereka tidak mungkin meraih redha dari semuanya. Orang seperti ini sentiasa dirundung nestapa dan diterpa penderitaan yang bertubi-tubi.

Seandainya kaum musyrikin menyedari sebahagian dari keburukan ini, tentu dia akan berupaya menyelamatkan dirinya dari berbagai keburukan itu. Dia juga akan menyedari bahawa selama ini dia telah mensia-siakan akal fikiran mereka setelah tidak peduli dengan agama mereka. Ini sangat bertolak belakang dengan kaum Muslimin yang hanya menghambakan diri kepada Allâh Azza wa Jalla. Hati mereka tenang di atas agama yang haq. Mereka juga menyedari bahawa buah yang akan diambil ilmunya jauh lebih baik iaitu kebahagian abadi dalam kehidupan yang juga abadi.

AMAL SEORANG HAMBA IBARAT KEBUN
Dalam perumpamaan lain, Allâh Azza wa Jalla mengumpamakan amal perbuatan seperti kebun.

ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير

Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya kerana mencari keredaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali ganda. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis (pun memadai). Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu perbuat. [al-Baqarah / 2: 265]

Allâh Azza wa Jalla menyebutkan suatu amalan yang dilakukan dengan ikhlas, bersih dari segala yang boleh merosakkannya ibarat kebun yang terletak ditempat terbaik, cukup angin dan sinar matahari serta tidak kekuarangan bekalan air. Tanah seperti ini walaupun tidak terkena hujan lebat, misalnya hanya gerimis maka itu sudah cukup untuk menjadikannya media tanam yang subur. Kalau unsur-unsur ini sudah dipenuhi, maka tentu buah yang dihasilkannya akan sangat memuaskan, daunnya lebat dan rindang serta udaranya sejuk. Sang pemilik akan senantiasa memetik hasilnya tanpa merasa bimbang.

Namun jika mereka ditimpa musibah atau ditimpa kekeringan lalu terbakar.

أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون

Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan, kemudian datanglah masa tua pada orang itu sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu supaya kamu memikirkannya. [al-Baqarah / 2: 266]

Maka itu merupakan perumpamaan orang yang melakukan suatu amalan lalu dia melakukan sesuatu yang merosakkan dan memusnahkan apa yang telah diperbuatnya, seperti kesyirikan, nifaq atau perbuatan maksiat lainnya yang dapat melenyapkan pahala. Alangkah ruginya!

Dari perumpamaan ini, kita boleh mengambil kesimpulan bahawa orang yang tidak memiliki iman sama sekali ibarat orang yang tidak mempunyai kebun sama sekali.

Sisi persamaan antara amal dan kebun iaitu kualiti sebuah tanah sangat dipengaruhi oleh kecukupan air, kesuburan tanah dan kebaikan tempat. Begitu juga dengan amal perbuatan. Amal perbuatan itu sangat dipengaruhi wahyu yang diturunkan sebagai nutrisi hati. Kemudian si pelaku juga sudah melengkapi semua syarat diterimanya amal sehingga membuahkan hasil yang memuaskan.

Dan masih banyak sekali perumpaman yang dibawakan oleh Allâh Azza wa Jalla dalam al-Qur'an. Pelbagai perumpamaan ini hanya boleh difahami oleh orang-orang yang berakal. Ketika perumpamaan-perumpamaan ini diterapkan pada suatu yang diperumpamakan, maka semuanya akan nampak jelas maksudnya.

(Dipetik dari kitab Al-Qawaidul Hisân, Syaikh Abdurrahmân bin Nâshir as-Sa`di, Kaidah ke-22)

[Disalin dari majalah As-Sunnah Edisi 01 / Tahun XV / 1432H / 2011. Diterbitkan Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta, Jl. Solo - Purwodadi Km.8 Selokaton Gondangrejo Solo 57183 Telp. 0271-858197 Fax 0271-858196]

No comments:

Post a Comment