!-- Javascript Ad Tag: 6454 -->

Friday, September 4, 2015

Islam memakmurkan dan membuat damai manusia.

Perjalanan yang belum selesai (363)

(Bahagian ke tiga ratus enam puluh tiga), Depok, Jawa Barat, Indonnesia, 05 September 2015, 02.45 WIB).


Islam memakmurkan dan membuat damai manusia.

Agama Islam yang diwahyukan Allah melalui Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quran dan sunnah (al-hikmah / hadist) adalah bertujuan agar manusia boleh hidup selamat, berbahagia dan makmur baik selama hidup di dunia maupun di akhirat (syurga ).
Islam mengajarkan kepada manusia agar jangan membunuh manusia lain, walaupun manusia itu belum memeluk Islam (kafir), bahkan Nabi Muhammad bersabda seseorang tidak akan masuk syurga bila telah membunuh orang lain, walaupun dia orang kafir.
Islam juga mengajarkan hidup sederhana, tidak boros, bahkan kerana kesederhanaan ajaran Islam inilah yamh membuat beratus-ratus pekerja asal Cina masuk Islam, hanya kerana dia menyaksikan acara pengebumian Raja Arab Saudi dilakukan secara sederhana, tanpa bunyi dentuman meriam dan dikebumikan juga mudah hanya dikebumikan tanpa dibuat makam secara mewah.
Ajaran Islam yang sederhana dan masuk diakal bila kita jelaskan secara ilmiah dan empiris akan mudah dicerna pendengarnya. Inilah yang membuat seorang Ustad asal Kanada Melalui dakwahnya, lebih daripada 3,000 tentera Amerika Syarikat bersyahadat (masuk Islam) di tengah kecamuk Perang Teluk. Kini, Ustad (ulama) yang dilahirkan dengan nama Dennis Bradley Philips keliling dunia termasuk ke Indonesia untuk berdakwah.


 REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Melalui dakwahnya, lebih daripada 3,000 tentera Amerika Syarikat bersyahadat di tengah kecamuk Perang Teluk. Kini, ulama yang dilahirkan dengan nama Dennis Bradley Philips ini berkesempatan hadir mengisi ruang dakwah nusantara.
Kegiatan dakwah warga negara Kanada kelahiran Jamaica ini cukup mencuri perhatian dunia. Dr Abu Ameenah Bilal Philips mampu memberikan penjelasan yang ilmiah, sahih dan rasional kepada masyarakat antarabangsa yang kritikal namun diliputi pemahaman yang keliru terhadap Islam.

Dalam menyampaikan dakwahnya, Dr Bilal Philips mempunyai kapasiti keilmuan yang sangat mumpuni. Beliau menyelesaikan program BA pada bidang Pengajian Islam di Universiti Islam Madinah, program MA bidang Teologi Islam di Universiti Raja Saud Riyadh, dan akhirnya memperoleh predikat PhD bidang Teologi Islam dari University of Wales.

Dr Bilal Philips juga menyumbang dalam memperkaya sastera islam dengan lebih dari 50 buku yang ia tulis, terjemahkan dan beri komen. Beliau juga menyunting dan menerbitkan 56 siri buku bacaan keimanan bagi anak-anak di sekolah Islam Antarabangsa.
Perjalanan hidup dan semangat dakwahnya mendorong Dr Bilal Philips untuk mendirikan pusat pengajian islam di berbagai negara, antara lain Jabatan Pengajian Islam di Preston University Emiriah Arab, Akademi Pengajian Islam di Qatar, Jabatan Pengajian Islam berbahasa Inggeris di Knowledge International University di Arab Saudi, College of Da'wah and Islamic Culture di Sudan serta mendirikan Preston International College di India.

Penumpuan teknologi di era digital saat ini juga beliau manfaatkan sebagai sarana dakwah untuk menjangkau masyarakat secara global. Pada 2007, Dr Bilal Philips menubuhkan Islamic Online University (IOU) sebagai institusi pertama yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan islam strata-1 secara online. Sampai hari ini, IOU telah mempunyai lebih dari 150,000 pelajar yang berasal dari 219 negara, menjadikan IOU sebagai universiti nombor satu di dunia dalam kepelbagaian pelajar.
Di tengah kesibukannya dalam kegiatan akademik dan dakwah, Dr Bilal Philips meluangkan masa untuk mengisi kajian umum di Indonesia. IOU telah menunjuk IslamDiaries sebagai salah satu majlis taklimat di Indonesia untuk menyelenggarakan kajian bertema "Why Islam?" Yang akan diadakan pada tarikh 7 September 2015 di Masjid Al Bina, Jalan Pintu Satu Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

TAUHID, JALAN MENUJU KEADILAN DAN KEMAKMURAN

Oleh
Al-Ustadz Yazid bin 'Abdul Qadir Jawas


KEDUDUKAN TAUHID DALAM ISLAM
Tauhid merupakan pangkal syukur bagi seorang muslim. [1]

الحمد لله وحده, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة, وبعد:

Alhamdulillaah, tiada henti kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada Allah -Rabb Yang Maha belas kasih lagi Maha Penyayang. Dia telah memberikan dua nikmat yang tiada bandingannya, iaitu nikmat Islam dan nikmat Sunnah. Dengan kedua-dua nikmat itu, manusia akan mendapatkan kebahagiaan dan diselamatkan dari siksa, baik di dunia maupun di akhirat.

Oleh kerana itu, bagi para hamba Allah yang telah mendapat nikmat tersebut, harus mengikatnya dengan rasa syukur serta selalu memohon kepada Allah, agar menjadi hamba yang selalu bersyukur. Dan bukti syukur seorang muslim atas nikmat ini, yakni dengan menjadi muslim yang redha bahawa Allah sebagai Rabb-nya, Islam sebagai agamanya dan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam sebagai Nabinya.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad -Penutup para nabi, tidak ada nabi sesudahnya- yang telah menyampaikan risalah, menunaikan amanah, menasihati umat, dan telah memberi petunjuk ummat ke jalan yang terang serta lurus, yang sebelumnya mereka dalam kesesatan yang nyata.

Kewajiban seorang muslim sejati adalah menjadi pengikut Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam yang setia, mengikuti petunjuknya, mencontoh teladannya, melaksanakan Sunnah-sunnahnya dan membela Sunnahnya, serta menjauhkan diri dari perbuatan syirik dan bid'ah. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam diutus oleh Allah, untuk mengajak ummat manusia agar mentauhidkan Allah dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik.

Kalimat tauhid bagi kaum Muslimin, khususnya Ahlus Sunnah wal Jama'ah merupakan kalimat yang sudah tidak asing lagi, kerana tauhid bagi mereka, sebagai suatu ibadah yang wajib dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari dan yang pertama kali didakwahkan sebelum lain.

Allah Ta'ala berfirman:

فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص

... Maka beribadahlah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadaNya. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah-lah agama yang bersih (dari syirik) ... [az Zumar / 39: 2, 3]

Allah Ta'ala juga berfirman:

وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya beribadah hanya kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadaNya ... [al Bayyinah / 98: 5].

Seluruh para nabi dan rasul عليهم الصلاة والسلام telah mendakwahkan tauhid kepada umatnya di setiap kurun (generasi) nya. Sebagaimana firman Allah:

ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت

Dan sungguh, Kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul, (untuk menyeru) agar beribadah hanya kepada Allah saja (yaitu mentauhidkanNya) dan menjauhi thaghut ... [an Nahl / 16: 36].

Dan firmanNya:

وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون

Dan tidaklah Kami mengutus seorang rasul pun sebelum engkau (Muhammad), melainkan Kami wahyukan kepadanya: "Bahwasanya tidak ada ilah (yang berhak untuk diibadahi dengan benar) selain Aku, maka beribadahlah kamu sekalian kepadaKu". [al-Anbiya '/ 21: 25].

Juga firman-Nya:

فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون

Lalu Kami utus kepada mereka, seorang rasul dari kalangan mereka sendiri (yang berkata): "Beribadahlah kamu sekalian kepada Allah, sekali-kali tidak ada ilah yang haq bagimu selain-Nya. Maka, mengapa kamu tidak bertaqwa (kepadaNya)?" [Al Mukminun / 23: 32].

Semua rasul memulai dakwah mereka kepada kaumnya dengan tauhid Uluhiyyah, agar kaum mereka beribadah dengan benar hanya kepada Allah saja.

Seluruh rasul berkata kepada kaumnya agar beribadah hanya kepada Allah saja. [2]

Kemuliaan ilmu tergantung dari kemuliaan apa yang dikaji. Dan ilmu tauhid adalah semulia-mulia ilmu. Ilmu yang paling agung dan mulia adalah ilmu tauhid dan usuluddin. Kerana, atas tauhid itulah Allah menciptakan jin dan manusia, menurunkan kitab-kitab, mengutus para rasul, serta menciptakan syurga dan neraka. Barangsiapa mempelajari ilmu tersebut dan mengamalkannya, maka dialah orang yang bertakwa lagi berbahagia. Sebaliknya, barangsiapa mengabaikannya dan tidak mau mempelajarinya, maka dialah orang yang sengsara dan celaka.

Allah menyuruh hambaNya untuk menuntut ilmu syar'i, yang pertama harus dipelajari adalah ilmu tauhid, mengenal Allah, mengkaji bagaimana mentauhidkan Allah, beribadah kepadaNya dengan benar. Allah Ta'ala berfirman:

فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم

Maka ketahuilah, bahawa tiada ilah (yang berhak diibadahi dengan benar) selain Allah, dan mintalah ampun atas dosamu dan atas (dosa) orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggal-mu. [Muhammad / 47: 19].

Orang yang mati dalam keadaan bertauhid kepada Allah, maka ia akan masuk syurga. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة.

Barangsiapa yang meninggal dunia dan ia mengetahui bahawa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, maka ia masuk syurga. [3]

Dengan demikian, kedudukan tauhid adalah sebagai asas bagi bangunan amal seorang muslim. Perhatian seorang yang arif tentu senantiasa tertuju pada pembenahan pondasi. Sedangkan orang yang bodoh, ia akan terus meninggikan bangunan, tanpa mengukuhkan asas, sehingga robohlah bangunannya.

Keikhlasan dan tauhid, juga diibaratkan seperti sebatang pohon yang tumbuh dalam hati, amal perbuatan adalah cabang-cabangnya, kedamaian adalah buahnya yang dirasakan dalam kehidupan dunia ini, serta kenikmatan yang kekal di akhirat kelak. Sebagaimana buah-buahan syurga, tidak akan terputus dan terlarang. Demikian pula halnya "buah" keikhlasan dan tauhid di dunia ini, tidak akan terputus dan terlarang. Kesyirikan, dusta dan riya 'bagaikan sebatang pohon yang tumbuh dalam hati manusia, buahnya di dunia adalah ketakutan, kebimbangan, kebingungan dan kesempitan yang dirasakan dalam dada, serta kegelapan yang menimpa hati. Sedangkan di akhirat kelak akan membuahkan zaqqum [4] dan azab yang kekal. [5]

DEFINISI TAUHID & MACAM-MACAMNYA [6]
Tauhid -dalam bahasa Arab- adalah mashdar dari وحد, يوحد, توحيدا, artinya menjadikan sesuatu itu satu.

Tauhid -dalam ilmu syar'i (terminologi) - adalah mengesakan Allah terhadap sesuatu yang khusus bagi-Nya, baik dalam Uluhiyyah, Rububiyyah, maupun Asma 'dan SifatNya. Tauhid berarti beribadah hanya kepada Allah saja.

Tauhid terdiri dari tiga macam: tauhid Rububiyyah, tauhid Uluhiyyah dan tauhid al Asma 'wash-Shifat.

Tauhid Rububiyyah, yaitu mentauhidkan segala apa yang dikerjakan Allah Ta'ala, baik mencipta, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan. Allah adalah Raja, Penguasa dan Rabb yang mengatur segala sesuatu. Allah Ta'ala berfirman:

ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين

... Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah. Mahasuci Allah, Rabb semesta alam. [al A'raf / 7: 54]

Tauhid Uluhiyyah, yaitu mengesakan Allah Ta'ala melalui segala pekerjaan hamba, yang dengan cara itu mereka dapat mendekatkan diri kepada Allah apabila hal itu disyari'atkan oleh-Nya, seperti berdo'a, khauf (takut), raja '(harap), mahabbah ( cinta), dzabh (penyembelihan), bernadzar, isti'aanah (minta pertolongan), istighatsah (minta pertolongan di saat sulit), isti'adzah (meminta perlindungan) dan segala apa yang disyari'atkan dan diperintahkan Allah dengan tidak menyekutukanNya dengan suatu apa pun. Semua ibadah ini dan lainnya harus dilakukan hanya kepada Allah semata dan ikhlas kerana-.

Allah Ta'ala berfirman:

وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم

Dan Rabb-mu adalah Allah Yang Maha Esa, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Dia. Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. [al Baqarah / 2: 163].

Tauhid Asma 'wash-Shifat Allah, yaitu menetapkan apa-apa yang Allah Ta'ala dan Rasul-Nya telah tetapkan atas DiriNya, baik berupa nama-nama dan sifat-sifat Allah, serta mensucikanNya dari segala aib dan kekurangan, sebagaimana hal tersebut telah disucikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan kita wajib menetapkan Sifat-sifat Allah, baik yang terdapat di dalam al Qur`an maupun dalam as Sunnah, dan tidak boleh ditakwil.

Firman Allah Ta'ala:

ليس كمثله شيء وهو السميع البصير

Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Dan Dia-lah Yang Maha Men-dengar lagi Maha Melihat. [Asy Syura / 42: 11].

ISLAM ADALAH AGAMA TAUHID
Definisi Islam adalah:

الإستسلام لله بالتوحيد والإنقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله.

(berserah diri kepada Allah dengan cara mentauhidkanNya, tunduk patuh kepadaNya dengan melaksanakan ketaatan (atas segala perintah dan laranganNya), serta membebaskan diri dari perbuatan syirik dan orang-orang yang berbuat syirik). [7]

Jika kita kembali kepada al Qur`an, sesungguhnya Allah telah memberitahukan kepada kita bahawa 'aqidah seluruh rasul adalah tauhid, dan dakwah mereka bermula dengan tauhidullah, dan tauhid merupakan perkara terpenting dan terbesar yang mereka bawa.

Maka, hubungan 'aqidah tauhid terhadap seluruh syari'at para nabi (termasuk Nabi Muhammad) عليهم الصلاة والسلام adalah bagaikan asas sebuah bangunan (dan bagaikan ruh bagi badan). Kerana jasad tidak akan berdiri dan hidup, kecuali dengan adanya ruh.

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam memulai dakwahnya dengan tauhid, demikian pula seluruh Rasul. Di antara contohnya adalah, sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam kepada Mu'adz bin Jabal Radhiyallahu anhu ketika diutus ke Yaman. [8]

Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

إنك ستأتي قوما أهل كتاب, فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله, وأن محمدا رسول الله (وفي طريق: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله), (وفي أخرى: أن يوحدوا الله) فإن هم أطاعوا لك بذلك (وفي رواية: فإذا عرفوا الله), فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة, فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم, فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب.

Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari Ahli Kitab, maka ajaklah mereka agar bersaksi bahawa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bahawa Muhammad adalah utusan Allah. (Pada lafazh lainnya: Maka yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka adalah beribadah kepada Allah semata) (juga lafazh lainnya: Supaya mereka menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang berhak diibadahi). Apabila mereka mentaatimu karena yang demikian itu (Dalam suatu riwayat: apabila mereka telah mentauhidkan Allah), maka beritahukanlah kepada mereka, bahawa sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada mereka solat lima waktu sehari semalam. Jika mereka mentaatimu karena yang demikian itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahawa sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah, yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka lalu dibagikan kepada orang-orang yang miskin di antara mereka. Jika mereka mentaatimu karena yang demikian itu, maka jauhilah olehmu harta-harta mereka yang baik dan takutlah kamu terhadap do'a orang yang dizalimi, kerana tidak ada hijab antara do'a orang yang dizalimi dengan Allah. [9]

TAUHID DAN KEADILAN
Pertama. Allah memberitahu bahawa tujuan dari penciptaan dan perintah adalah, agar makhluk mengetahui Nama-nama dan Sifat-sifat-Nya, agar mereka beribadah hanya kepada Allah saja, tidak dipersekutukan dengan makhlukNya, dan agar menusia berlaku adil. Keadilan adalah asas tegaknya langit dan bumi, sebagaimana Allah berfirman:

لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط

Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan ... [al Hadid / 57: 25].

Dalam ayat ini Allah memberitahu bahawa tujuan diutusnya para Rasul dan diturunkan Kitab-kitab-Nya adalah supaya manusia menegakkan keadilan. Keadilan yang paling besar adalah tauhid (mentauhidkan Allah), dan tauhid merupakan pokok, asal, dan tonggak keadilan. Sedangkan syirik adalah kezaliman. Allah berfirman:

إن الشرك لظلم عظيم

Sesungguhnya perbuatan syirik adalah kezaliman yang paling besar. [Luqman / 31: 13].

Kerana itulah, syirik (menyekutukan Allah) adalah kezaliman yang paling zalim, dan tauhid adalah keadilan yang paling adil. [10]

Kedua. 'Aqidah tauhid membebaskan hati dan jiwa dari penghambaan terhadap makhluk dengan beribadah hanya kepada Allah Ta'ala saja, serta tidak mengikuti melainkan hanya kepada Rasulullah Shallallahu' alaihi wa sallam.
'Aqidah tauhid, menuntut seorang muslim untuk meninggalkan segala bentuk penghambaan kepada selain Allah, kerana segala sesuatu selain Allah adalah makhluk, yang tidak mempunyai kuasa sedikit pun untuk mencipta, mengabulkan permintaan dan berbagai sifat Ilahiyyah lain.

Sebaliknya, orang yang berbuat syirik, berarti dirinya telah berbuat zalim -lawan dari adil- lagi ingkar. Bagaimana mungkin dia menyembah kepada sesuatu -yang tiada mempunyai kekuasaan- padahal Allah yang menciptakan dirinya dan dia bersyukur kepada sesuatu itu, padahal Allah-lah yang memberi rezeki. Allah berfirman:

وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaKu. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka dan aku tidak meng-hendaki supaya mereka memberi makan kepada-Ku. Sesungguhnya Allah, Dia-lah yang Maha Pemberi rizki Yang mempunyai kekuatan lagi sangat kukuh. [adz Dzariyat / 51: 56-58]

Ketiga. Perintah untuk berlaku adil.

اعدلوا هو أقرب للتقوى

... Berlaku adillah, kerana (adil itu) lebih dekat kepada takwa .... [al Maa-idah / 5: 8].

Islam, sebagai agama tauhid, memerintahkan penganutnya untuk berakhlak mulia, bermoral baik dan melarang bermoral buruk. Islam juga memerintahkan setiap perbuatan adil dan baik, serta melarang perbuatan yang buruk. Allah Ta'ala berfirman:

إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. [an Nahl / 16: 90].

Bahkan Allah menyebut KitabNya (al Quran) sebagai kalimat yang adil. Allah Ta'ala berfirman:

وتمت كلمت ربك صدقا وعدلا

Dan telah sempurna kalimat Rabb-mu (al Quran), (sebagai kalimat) yang benar dan adil ... -al An'am / 6 ayat 115- maksudnya, benar dalam berita, serta adil dalam memerintah dan melarang. [11 ]

Keempat. Tauhid dan bersikap adil terhadap sesama muslim dan orang kafir.

TAUHID MEMISAHKAN ANTARA ORANG MUSLIM DENGAN ORANG KAFIR
Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam menyebutkan, bahawa orang yang mengucapkan dan meyakini kalimat tauhid (لا إله إلا الله), maka dia adalah seorang muslim yang berhak mendapat perlindungan dari penguasa kaum Muslimin dan mendapatkan janji syurga. Seorang muslim berhak atas hak wala '(kesetiaan) dari kaum Muslimin lainnya kerana tauhid dan ketaatannya kepada Allah dan Rasul-Nya Shallallahu' alaihi wa sallam.

Sebaliknya, orang yang mengingkari kalimat tauhid dengan berbuat syirik -dengan kesyirikan yang membuatnya keluar dari Islam- maka orang tersebut harus diperangi dan berhak atas hak bara '(kebencian) dari seluruh kaum Muslimin. Allah Ta'ala berfirman:

قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari Kemudian dan mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan al Kitab sehingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. [at Taubah / 9: 29].

Sabda Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam:

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله, وأن محمدا رسول الله, ويقيموا الصلاة, ويؤتوا الزكاة, فإذا فعلوا ذلك, عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام, وحسابهم على الله تعالى.

Aku diperintahkan untuk memerangi manusia, sehingga mereka bersaksi bahawa tidak ada ilah (sesembahan) yang diibadahi dengan benar melainkan Allah, dan bahawasanya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, dan membayar zakat. Jika mereka telah melakukan hal tersebut, maka darah dan harta mereka aku lindungi kecuali dengan hak Islam, dan hisab mereka ada pada Allah Ta'ala. [12]

Perintah memerangi kaum kafir dan musyrik adalah kerana kekufuran dan kemusyrikan mereka terhadap Allah Dzat yang menciptakan mereka- serta kerana 'aqidah mereka yang menyimpang dari' aqidah tauhid; bukan kerana dendam peribadi, memperebutkan negara atau wilayah kekuasaan. Demikianlah perintah Allah kepada Rasul-Nya, juga ummat ini untuk memerangi kaum musyrikin, agar manusia berbondong-bondong masuk agama Allah dan mentauhidkanNya.

Perintah memerangi, melawan dan membunuh orang kafir, maksudnya adalah kafir harbi (yang memerangi kaum muslimin). Adapun terhadap orang kafir yang tidak memerangi kaum Muslimin, maka kita diperintahkan untuk berbuat adil terhadap mereka dan tidak boleh men-zhaliminya. Kalau mereka kafir dzimmi (mendapat perlindungan dari pemerintahan Islam), atau mu'ahad (mengadakan perjanjian dengan pemerintahan Islam), atau musta'man (mendapat perlindungan keamanan dari pemerintahan Islam), maka mereka tidak boleh dibunuh. Allah Ta'ala berfirman:

لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين

Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. [al Mumtahanah / 60: 8].

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam mengancam orang yang membunuh orang kafir mu'ahad atau dzimmi dengan hukuman yang keras. Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة, وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما.

Barangsiapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad, maka ia tidak akan mencium aroma syurga. Padahal sesungguhnya aroma syurga itu boleh tercium dari (jarak) perjalanan empat puluh tahun. [13]

Juga sabda Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam:

من قتل قتيلا من أهل الذمة لم يرح رائحة الجنة, وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما.

Barangsiapa yang membunuh seorang dari ahli dzimmah, maka ia tidak akan mencium aroma syurga. Padahal sesungguhnya aroma syurga itu boleh tercium dari (jarak) perjalanan empat puluh tahun. [14]

Hal ini menunjukkan bahawa, orang kafir saja tidak boleh ditumpahkan darahnya, apalagi terhadap seorang muslim. [15]

KEUTAMAAN TAUHID BAGI DIRI MUSLIM [1]
Pertama. Allah akan menghapuskan dosa-dosa orang yang bertauhid.
Dalilnya, yaitu sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam sebuah hadits qudsi, dari Anas bin Malik Radhiyallahu anhu, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallahu' alaihi wa sallam bersabda, Allah Yang Maha Suci dan Maha Tinggi berfirman:

... يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.

"... Wahai Bani Adam, seandainya engkau datang kepada-Ku dengan dosa sepenuh bumi, sedangkan engkau ketika mati tidak menyekutukan Aku sedikit pun juga, pasti Aku akan memberikan kepadamu ampunan sepenuh bumi pula". [2]

Kedua. Allah Ta'ala akan menghilangkan kesulitan dan kesedihan di dunia dan akhirat bagi orang yang bertauhid.

Allah Ta'ala berfirman:

ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب

... Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka ... "[ath-Thalaq / 65: 2,3].

Seseorang tidak dikatakan bertakwa kepada Allah, jika ia tidak bertauhid. Orang yang bertauhid dan bertakwa, ia akan diberi jalan keluar dari berbagai problem hidupnya. [3]

Ketiga. Allah akan menjadikan dan menghiasi dalam hati seorang yang bertauhid dengan rasa cinta kepada iman, serta menjadikan di dalam hatinya rasa benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan.
Allah Ta'ala berfirman:

ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون

... Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan (iman itu) indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. [al Hujurat / 49: 7].

Keempat. Tauhid merupakan satu-satunya sebab untuk mendapatkan ridha Allah. Dan orang yang paling bahagia dengan syafa'at Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam ialah orang yang mengucapkan لا إله إلا الله dengan penuh keikhlasan dari dalam hatinya.
Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه.

Orang yang paling berbahagia dengan mandapat syafa'atku pada hari kiamat, yaitu orang yang mengucapkan "Laa ilaaha illallaah" secara ikhlas dari hatinya atau jiwanya. [4]

Kelima. Allah Ta'ala menjamin akan memasukkan seorang yang bertauhid ke Surga.

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة.

Barang siapa yang mati dan ia mengetahui bahawa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah, maka ia masuk syurga. [5]

من مات لايشرك بالله شيئا دخل الجنة.


Keenam. Allah Ta'ala akan memberikan kemenangan, pertolongan, kejayaan dan kemuliaan kepada orang yang bertauhid.

Allah Ta'ala berfirman:

يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم

Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong (agama) Allah, nescaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. [Muhammad / 47: 7].

Ketujuh. Allah Ta'ala akan memberikan kehidupan yang baik di dunia dan akhirat bagi seorang yang bertauhid.

Allah Ta'ala berfirman:

من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون

Barangsiapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. [an Nahl / 16: 97].

Kelapan. Tauhid akan mencegah seorang muslim kekal di neraka.
Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

يدخل أهل الجنة الجنة, وأهل النار النار, ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان, فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياء -أو الحياة, شك مالك- فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل, ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية?

"Setelah penghuni syurga masuk ke syurga, dan penghuni neraka masuk ke neraka, maka setelah itu Allah pun berfirman: 'Keluarkan (dari neraka) orang-orang yang di dalam hatinya terdapat seberat biji sawi iman,' maka mereka pun dikeluarkan dari neraka, hanya saja tubuh mereka sudah hitam legam (bagaikan arang). Lalu mereka dimasukkan ke sungai kehidupan, maka tubuh mereka tumbuh (berubah) sebagaimana tumbuhnya benih yang berada di tepian sungai. Tidakkah engkau perhatikan bahawa benih itu tumbuh berwarna kuning dan berlipat-lipat? " [7]

Kesembilan. Tauhid merupakan penentu bagi diterima atau ditolaknya amal manusia.
Sempurna atau tidaknya amal seseorang bergantung pada tauhidnya. Orang yang beramal, tetapi tidak sempurna tauhidnya, misalnya riya, tidak ikhlas, berbuat syirik, niscaya amalnya akan menjadi bumerang baginya, yakni tidak mendatangkan kebahagiaan. Oleh kerana itu, seluruh amal harus dilakukan dengan ikhlas kerana Allah, baik berupa solat, zakat, sedekah, puasa, haji dan lain-lain.

Allah Ta'ala berfirman:

الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور

Yang menciptakan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. [al-Mulk / 67: 2].

Dalam ayat yang mulia tersebut, Allah menyebutkan dengan "amal yang baik", tidak dengan "amal yang banyak". Amal, disebut baik atau soleh, bila memenuhi dua syarat, yaitu ikhlas dan ittiba 'kepada Nabi Muhammad n. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, bahawa kalimat لا إله إلا الله, pada hari Kiamat nanti, lebih berat timbangannya berbanding langit dan bumi dengan sebab ikhlas.

Kesepuluh. Orang yang bertauhid akan mendapatkan rasa aman dan petunjuk.
Orang yang tidak mentauhidkan Allah dengan sempurna, maka ia selalu was-was, ia selalu dalam keadaan takut dan tidak tenang. Mereka takut kepada hari sial, atau takut mempunyai anak lebih dari dua, takut terhadap masa depan, takut hartanya lenyap dan seterusnya.

الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون

Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur-adukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. [al An'am / 6: 82].

KEUTAMAAN TAUHID BAGI MASYARAKAT MUSLIM [8]
Islam sebagai agama tauhid, adalah sesuai dan sesuai di setiap masa, tempat, dan keadaan ummat. Maksudnya, berpegang teguh kepada Islam, tidak akan menghilangkan kemaslahatan ummat. Bahkan dengan agama tauhid ini, ummat akan menjadi baik, sejahtera, aman dan sentausa. Apabila ummat manusia menginginkan keselamatan di dunia dan di akhirat, maka mereka harus masuk Islam dan tunduk dalam melaksanakan syari'at Islam. Tetapi harus diingat, kecocokan dan sesuainya Islam ini, bukan bererti Islam itu tunduk mengikuti perkembangan masa, tempat dan keadaan manusia sebagaimana dikehendaki oleh sebahagian orang.

Agama Islam adalah agama yang benar, Allah Ta'ala menjanjikan kemenangan bagi orang-orang yang berpegang teguh kepada agama ini dengan baik, namun dengan syarat, mereka harus mentauhidkan Allah, menjauhkan segala (bentuk) perbuatan syirik, menuntut ilmu syar'i dan mengamalkan amal yang soleh. Allah Ta'ala berjanji, akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, meneguhkan agama mereka, serta menjadikan kehidupan mereka di dunia ini aman sentausa. Allah Ta'ala berfirman:

وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون

Dan Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal soleh, bahawa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap beribadah kepada-Ku dengan tidak mempersekutukan Aku dengan sesuatu apapun. Tetapi barang siapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. (an Nur / 24: 55). Lihat juga surat al A'raf ayat 96.

Tashfiyah DAN TARBIYAH, KUNCI KEMBALINYA KEMULIAAN ISLAM [9]
Jalan untuk menuju kejayaan, kemakmuran, dan kesejahteraan ummat ialah dengan mengadakan tashfiyah (pemurnian) dari sesuatu yang tidak dikenal dan telah menyusup masuk ke dalam syari'at Islam, seperti kesyirikan, pengingkaran terhadap sifat-sifat Allah Ta'ala atau penakwilannya, penolakan hadith -Hadits sahih yang berkaitan dengan 'aqidah dan lain-lain. Juga tashfiyah (pemurnian) ibadah dari berbagai macam bid'ah yang telah mencemarkan kesucian dan kesempurnaan agama Islam. Dan juga tashfiyah dalam bidang tafsir, fiqh, dan berbagai kemungkaran yang mencemarkan kesucian Islam.

Kemudian melakukan tarbiyah (pembinaan) generasi muslim di atas Islam yang telah bersih dari kemungkaran. Yakni dengan sebuah pembinaan secara Islam yang benar, sejak usia awal, dan tanpa terpengaruh oleh pendidikan ala barat yang kafir, kemudian menyatukan mereka dalam kesatuan 'aqidah tauhid, yaitu' aqidah Ahlus Sunnah.

'Aqidah Ahlus Sunnah merupakan jalan yang paling baik untuk menyatukan kekuatan kaum Muslimin dan kesatuan barisan mereka, untuk memperbaiki apa-apa yang rosak dari urusan agama dan dunia. Hal ini dikarenakan 'aqidah Ahlus Sunnah mampu mengembalikan kaum Muslimin kepada al Qur`an dan Sunnah Nabi Shallallahu' alaihi wa sallam, serta mengembalikan jalannya kaum Mukminin, yaitu jalan para sahabat Radhyallahu anhum. Keistimewaan ini tidak mungkin terealisasi pada suatu golongan manapun, atau lembaga da'wah manapun, atau organisasi manapun yang tidak menganut 'aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Sejarah telah menjadi saksi dari kenyataan ini. Hanya negara-negara yang berpegang teguh kepada 'aqidah Ahlus Sunnah sajalah yang dapat menyatukan kekuatan kaum Muslimin yang berserakan. Hanya dengan 'aqidah Salaf sajalah, maka jihad serta amar ma'ruf dan nahi mungkar itu tegak, dan tercapailah kemuliaan Islam. [10]

Dengan 'aqidah Salaf ini, kaum Muslimin dan da'i-da'inya akan bersatu, sehingga dapat mencapai kemuliaan serta menjadi sebaik-baik ummat. Hal ini, kerana 'aqidah Salaf ini berdasarkan al Quran dan as Sunnah menurut pemahaman para sahabat. Adapun 'aqidah selain' aqidah Salaf, ia tidak akan mengantarkan tercapainya persatuan, bahkan yang akan terjadi adalah perpecahan dan kehancuran. Sehingga tidak diragukan lagi, jalan menuju kemenangan dan kejayaan kaum Muslimin, ialah dengan kembali kepada 'aqidah dan manhaj yang haq, iaitu' aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah; 'Aqidah dan manhaj Salaf.

Imam Malik rahimahullah berkata:

لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها.

Tidak akan dapat memperbaiki ummat ini, melainkan dengan apa yang telah membuat baik generasi pertama ummat ini (yaitu, sahabat). [11]

KHATIMAH: KITA MEMOHON ISTIQAMAH DI ATAS ISLAM DAN AS SUNNAH MENURUT PEMAHAMAN SALAFUSH-SHALIH RADHIYALLAHU ANHUM
Kita memohon kepada Allah Taala, agar kita diberikan petunjuk kepada jalan Islam dan as Sunnah mengikuti manhaj Salafush-Shalih dan istiqamah dalam keadaan mentauhidkan Allah Ta'ala, melaksanakan Sunnah Nabi dan menjauhkan segala bentuk kesyirikan dan bid'ah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita termasuk golongan yang selamat mengikuti jejak para sahabat Radhiyallahu anhum. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mengumpulkan kita di syurga bersama Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabatnya Radhiyallahu anhum.

Shalawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam, keluarganya, para sahabatnya Radhiyallahu anhum, dan orang-orang yang mengikuti beliau Shallallahu' alaihi wa sallam dalam kebaikan hingga akhir zaman. Dan akhir dari dakwah ini adalah segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam.

Kami tutup dengan do'a kaffaratul majlis:

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.

Maha Suci Engkau, ya Allah, aku memuji-Mu. Aku bersaksi bahawa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau, aku minta ampun dan bertaubat kepada-Mu.

Alhamdulillaahi Rabbil 'aalamiin.

[Disalin dari majalah As-Sunnah Edisi 11 / Tahun X / 1427 / 2006M. Penerbit Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta, Jl. Solo-Purwodadi Km.8 Selokaton Gondangrejo Solo 57183 Telp. 0271-858197 Fax 0271-858196]

No comments:

Post a Comment