!-- Javascript Ad Tag: 6454 -->

Sunday, September 6, 2015

Semua dosa akan diampuni Allah.

Perjalanan yang belum selesai (364)

(Bahagian ke tiga ratus enam puluh empat), Depok, Jawa Barat, Indonnesia, 06 September 2015, 22.00 WIB).

Semua dosa akan diampuni Allah.

Allah dalam firmannya di Al Quran maupun sunnah (al-hikmah / hadist) menjamin manusia bahawa Allah akan mengampuni seluruh dosa hambanya (manusia) selama mereka bertaubat (minta ampun pada Allah) dan tidak berbuat syirik (menyekutukan Tuhan) atau meninggalkan perbuatan syirik sebelum mati (meninggal), segera bertaubat (minta ampun pada Allah atas seluruh dosa yang telah dilakukan) dengan serius dan secara konsisten melaksanakan rukun Islam.
Allah dengan pintu Rahmat dan hidayahnya ingin seluruh umat manusia masuk syurga, namun Allah juga mengingatkan bahawa Iblis (syaitan) adalah musuh nombor satu manusia, kerana Iblis ingin ada sebahagian manusia ingin mengikuti jejak langkahnya masuk neraka.
Allah di Al Quran dan Sunnah mengajarkan pada manusia bagaimana caranya (preskripsi) agar kita boleh melawan atau mengusir Iblis dari kehidupan kita.
Bila pedoman Al Quran dan Sunnah ini kita ikuti Insya Allah kita akan berbahagia hidup di dunia (pendek / sementara), alam kubur (barzakh) dan alam akhirat yang abadi.


Tafsir Al Mu'min Ayat 1-12
Surah Al Mu'min (Orang Yang Beriman)

Surah ke-40. 85 ayat. Makkiyyah

  بسم الله الرحمن الرحيم

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Ayat 1-9: Membicarakan tentang kemukjizatan Al-Quran, keampunan Allah Subhaanahu wa Ta'aala terhadap dosa-dosa hamba-Nya yang bertaubat, penentangan terhadap agama Islam pasti menemui kegagalan, perintah agar tidak terpedaya oleh kemakmuran orang-orang kafir, gambaran para malaikat pemikul 'Arsy dan yang berada di sekeliling dimana mereka mendoakan kebaikan bagi kaum mukmin dan memintakan ampunan untuk mereka.

حم (1) تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم (2) غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير (3) ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد (4) كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب (5) وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار (6) الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم (7) ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم (8) وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم (9)

Terjemah Surat Al Mu'min Ayat 1-9

1. Haa Miim.

2. [1] Kitab ini (Al Quran) diturunkan dari Allah Yang Maha Perkasa [2] lagi Maha Mengetahui (segala sesuatu),

3. Yang mengampuni dosa [3] dan menerima taubat dan keras hukuman-Nya [4]; yang mempunyai karunia. [5] Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Hanya kepada-Nyalah (semua makhluk) kembali.

4. [6] Tidak ada yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah, kecuali orang-orang yang kafir. Kerana itu jangan engkau (Muhammad) tertipu oleh kejayaan usaha mereka di seluruh negeri [7].

5. [8] Sebelum mereka, kaum Nuh dan golongan-golongan yang bersekutu selepas mereka [9] telah mendustakan (rasul) dan setiap umat telah merencanakan (tipu daya) terhadap rasul mereka untuk menawannya [10] dan mereka membantah dengan (alasan) yang batil untuk melenyapkan kebenaran; karena itu Aku tawan mereka (dengan azab) [11]. Maka betapa (pedihnya) azab-Ku [12]?

6. Dan demikianlah [13] telah pasti berlaku ketetapan Tuhanmu terhadap orang-orang kafir, (yaitu) sesungguhnya mereka adalah penghuni neraka.

7. [14] (Malaikat-malaikat) yang memikul 'Arsy [15] dan (malaikat) yang berada di sekelilingnya [16] bertasbih dengan memuji Tuhannya [17] dan mereka beriman kepada-Nya serta memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman [18] (seraya berkata), [19] "Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada pada-Mu meliputi segala sesuatu [20], maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat [21] dan mengikuti jalan (agama) - mu [22] dan peliharalah mereka dari azab neraka [23].

8. Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam syurga 'Adn yang telah Engkau janjikan kepada mereka [24], dan orang yang soleh [25] di antara nenek moyang mereka, isteri-isteri, dan keturunan mereka. Sungguh, Engkaulah Yang Maha Perkasa [26] lagi Maha Bijaksana [27],

9. dan peliharalah mereka dari (bencana) kejahatan [28]. Dan orang-orang yang Engkau pelihara dari (bencana) kejahatan pada hari itu [29], maka sungguh, telah Engkau menganugerahkan rahmat kepadanya [30] dan demikian itulah [31] kemenangan yang agung [32]. "

Ayat 10-12: Keadaan kaum kafir di neraka, keinginan mereka untuk keluar dari neraka, murka Allah kepada mereka, dan iaitu kekalahan kebatilan di hadapan kebenaran.Terjemah Surat Al Mu'min Ayat 10-12

10. [33] Sesungguhnya orang-orang yang kafir [34], kepada mereka (pada hari kiamat) diserukan [35], "Sungguh, kebencian Allah (kepadamu) jauh lebih besar daripada kebencianmu kepada dirimu sendiri, ketika kamu diseru untuk beriman lalu kamu mengingkarinya [36]. "

11. Mereka menjawab, "Ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami dua kali [37] dan telah menghidupkan kami dua kali (pula) [38], lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Maka adakah jalan (bagi kami) untuk keluar ( dari neraka) [39]? "

12. [40] Yang demikian itu kerana sesungguhnya kamu mengingkari apabila diseru untuk menyembah Allah saja. Dan jika Allah dipersekutukan, kamu percaya [41]. Maka keputusan (sekarang ini) [42] adalah pada Allah Yang Maha Tinggi [43] lagi Maha Besar [44].

[1] Allah Subhanahu wa Ta'aala memberitahu tentang kitab-Nya yang agung, bahawa ia turun dari Allah Tuhan yang berhak disembah karena kesempurnaan-Nya dan kerana Dia yang sendiri dengan perbuatan-Nya.

[2] Dengan keperkasaan-Nya Dia tundukkan semua makhluk.

[3] Bagi orang-orang yang berdosa.

[4] Bagi orang-orang kafir atau orang yang berani berbuat dosa dan tidak mau bertaubat darinya.

[5] Setelah Allah Subhaanahu wa Ta'aala menetapkan apa yang Dia tetapkan tentang kesempurnaan-Nya, dimana hal itu menghendaki Dia saja yang diibadahi dan diikhlaskan amal untuk-Nya, maka Dia berfirman, "Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia . "

Sisi kesesuaian ayat di atas dengan menyebutkan turunnya Al-Quran dari sisi Allah Yang mempunyai sifat-sifat di atas adalah bahawa sifat-sifat tersebut menghendaki semua makna yang dicakup oleh Al Qur'an. Hal itu, kerana Al-Quran isinya memberitakan tentang nama-nama Allah, sifat-Nya dan perbuatan-Nya, sedangkan ayat di atas menyebut nama-nama Allah, sifat-Nya dan perbuatan-Nya. Boleh juga isinya memberitakan tentang perkara-perkara ghaib yang lalu dan yang akan datang, di mana hal itu termasuk pengajaran Allah Yang Maha Mengetahui kepada hamba-hamba-Nya. Boleh juga memberitakan tentang nikmat-nikmat-Nya yang besar dan banyak serta perkara-perkara yang boleh menyampaikan kepadanya, dimana hal ini ditunjukkan oleh firman-Nya, "Dzith thaul" (artinya: yang mempunyai limpah). Boleh juga memberitakan tentang hukuman-Nya yang keras dan sesuatu yang membuat seseorang dihukum demikian serta maksiat yang mengharuskan hukuman itu, dimana hal ini ditunjukkan oleh firman-Nya, "Syadiidil 'iqaab" (artinya: dan keras hukuman-Nya). Boleh juga berisi ajakan kepada orang-orang yang berdosa untuk bertaubat, kembali dan beristighfar, dimana hal ini ditunjukkan oleh firman-Nya, "Ghaafiridz dzanbi wa qaabilit taubi syadiidil 'iqaab" (artinya: Yang mengampuni dosa dan menerima taubat dan keras hukuman-Nya ;). Boleh juga isi kandungannya pemberitaan bahwa Allah satu-satunya yang berhak diibadahi serta penegakkan dalil 'aqli (akal) dan naqli (wahyu) yang menunjukkan demikian, yang mendorong kepadanya, serta melarang beribadah kepada selain Allah sambil menerangkan dalil-dalil' aqli dan naqli yang menunjukkan rusaknya syirk dan menakut-nakutinya, dimana hal ini ditunjukkan oleh firman-Nya, "Laailaaha illaa Huwa" (artinya: tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia). Boleh juga memberitakan tentang hukum jaza'i (balasan) -Nya yang adil, pahala untuk orang-orang yang berbuat ihsan, hukuman bagi orang-orang yang durhaka, dimana hal ini ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala, "ilaihil mashiir" (kepada -Nyalah semua kembali). Inilah yang dilindungi Al Qur'an yang merupakan tuntutan yang tinggi.

[6] Allah Subhanahu wa Ta'aala mengisytiharkan bahawa tidak ada yang membantah mengenai ayat-ayat-Nya kecuali orang-orang yang kafir. Maksud berhujah di sini adalah berhujah dengan maksud menolak ayat-ayat Allah, menghadapinya dengan kebatilan, di mana hal ini termasuk perbuatan orang-orang kafir. Berbeza dengan orang-orang mukmin, mereka tunduk kepada Allah Subhaanahu wa Ta'aala yang menurunkan kebenaran untuk mengalahkan yang batil. Demikian pula tidak sepatutnya bagi seseorang tertipu dengan keadaan duniawi seseorang, dan mengira bahawa pemberian Allah kepadanya dalam hal dunia menunjukkan kecintaan-Nya kepadanya dan bahawa dia berada di atas yang benar. Oleh kerana itu, Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman, "Kerana itu jangan engkau (Muhammad) tertipu oleh kejayaan usaha mereka di seluruh negeri." Oleh kerana itu yang wajib bagi seorang hamba adalah mengukur manusia dengan kebenaran, melihat kepada hakikat syar'i , dan menimbang manusia dengannya, dan tidak menimbang kebenaran dengan manusia sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak punya ilmu dan akal.

[7] Kerana tempat akhir mereka ialah neraka.

[8] Selanjutnya Allah Subhaanahu wa Ta'aala mengancam orang-orang yang membantah ayat-ayat Allah untuk membatalkannya sebagaimana yang dilakukan oleh generasi sebelum mereka, seperti kaum Nuh, kaum 'Aad, dan orang-orang yang bersekutu lain yang bersama-sama berusaha membatalkan kebenaran dan membela yang batil. Sampai-sampai mereka telah bertekad kuat untuk membunuh pemimpin kebaikan, iaitu rasul yang diutuskan kepada mereka. Bukankah ini menunjukkan kezaliman, kesesatan dan kesengsaraan mereka, sehingga tidak ada selepasnya selain azab yang dahsyat.

[9] Seperti 'Aad, Tsamud dan lain-lain.

[10] Yang selanjutnya membunuh rasul tersebut.

[11] Disebabkan pendustaan mereka dan berkumpulnya mereka untuk memerangi kebenaran.

[12] Ada yang berupa suara keras yang mengguntur, hujan batu, ditelan oleh bumi, ditenggelamkan ke laut, dsb.

[13] Sebagaimana berlaku ketetapan Allah Subhaanahu wa Ta'aala terhadap generasi terdahulu yang mendustakan, maka berlaku pula terhadap mereka yang mendustakan sekarang ini.

[14] Allah Subhanahu wa Ta'aala memberitahu tentang sempurnanya kelembutan Allah Subhaanahu wa Ta'aala kepada hamba-hamba-Nya yang mukmin, dan ketentuan-Nya menyiapkan sebab-sebab bahagia mereka berupa sebab-sebab yang berada di luar kemampuan mereka, yaitu permintaan ampun malaikat yang didekatkan untuk mereka, doa mereka untuk kebaikan agama dan akhirat mereka, dimana di dalamnya menunjukkan kemuliaan para malaikat pemikul 'Arsy dan yang berada di sekitarnya serta dekatnya mereka dengan Tuhan mereka, banyaknya ibadah mereka, dan sikap tulus mereka kepada hamba- hamba Allah kerana mereka tahu bahawa Allah Subhaanahu wa Ta'aala suka hal itu dilakukan mereka.

[15] 'Arsy adalah atap seluruh makhluk dan merupakan makhluk paling besar, paling luas dan paling bagus, serta paling dekat dengan Allah Subhaanahu wa Ta'aala. Arsy tersebut luasnya meliputi langit, bumi dan kerusi Allah serta malaikat tersebut. Sedangkan malaikat yang diserahkan Allah untuk memikulnya adalah malaikat paling besar dan paling kuat. Allah Subhaanahu wa Ta'aala memilih mereka untuk memikul 'Arsy-Nya, mendahulukan menyebut mereka dan kedekatan mereka menunjukkan bahawa mereka adalah malaikat yang paling utama. Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman, "Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu lapan malaikat menjunjung 'Arsy Tuhanmu di atas (kepala) mereka. "(Terj. Al Haaqqah: 17)

[16] Yang termasuk malaikat yang didekatkan dengan Allah, dan mempunyai kedudukan serta keutamaan yang besar.

[17] Ini merupakan pujian bagi mereka kerana banyaknya ibadah mereka kepada Allah Subhaanahu wa Ta'aala, khususnya tasbih, tahmid serta semua ibadah yang termasuk ke dalam tasbih dan tahmid. Kerana tasbih adalah menyucikan Allah Subhaanahu wa Ta'aala dari sikap manusia beribadah kepada selain-Nya, sedangkan tahmid adalah ibadah kepada Allah Subhaanahu wa Ta'aala. Adapun ucapan seorang, "Subhaanallahi wabihamdih" juga masuk di dalamnya dan termasuk di antara sekian ibadah.

[18] Ini di antara sejumlah faedah dari beriman dan keutamaannya, iaitu para malaikat yang tidak punya dosa memintakan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Oleh kerana itu, seorang mukmin dengan imannya menjadi sebab memperoleh keutamaan yang besar ini.

[19] Oleh kerana keampunan itu mempunyai sesuatu yang melekat, di mana tidak akan sempurna keampunan itu kecuali dengannya -di samping yang langsung ditangkap oleh akal fikiran, bahawa meminta ampunan itu adalah agar diampunkan dosa-dosa, maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan sifat doa mereka meminta keampunan dengan menyebutkan sesuatu yang dengannya menjadi sempurna, yaitu ucapan, "Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada pada-Mu meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada ... dst."

[20] Yakni ilmu-Mu meliputi segala sesuatu, tidak ada satu pun yang samar bagi-Mu dan tidak ada yang tersembunyi oleh ilmu-Mu seberat dzarrah (biji sawi) pun di langit maupun di bumi, dan rahmat-Mu meliputi segala sesuatu. Oleh kerana itu, alam baik bahagian atas mahupun bahagian bawah telah penuh dengan rahmat Allah Ta'ala.

[21] Dari syirk dan maksiat.

[22] Iaitu agama Islam, yang intinya adalah mentauhidkan Allah, mentaati-Nya dan mengikuti rasul-Nya.

[23] Yakni peliharalah mereka dari azab itu sendiri dan sebab-sebabnya.

[24] Melalui lisan para rasul-Mu.

[25] Mereka menjadi soleh kerana iman dan amal soleh.

[26] Dengan keperkasaan-Mu, Engkau ampuni dosa mereka, Engkau hilangkan perkara yang dikhuatiri mereka dan Engkau sampaikan mereka kepada semua kebaikan.

[27] Yakni yang meletakkan sesuatu pada tempatnya. Oleh kerana itu, kami tidak meminta kepada-Mu sesuatu yang menyelisihi kebijaksanaan-Mu, bahkan termasuk hikmah-Mu yang Engkau beritahu melalui lisan para rasul-Mu dan dikehendaki oleh karunia-Mu, yaitu memberi ampunan kepada orang-orang mukmin.

[28] Jenayah di sini adalah amal yang buruk dan akibatnya, kerana ia membuat sedih pelakunya.

[29] Iaitu hari Kiamat.

[30] Kerana rahmat-Mu senantiasa mengalir kepada hamba-hamba-Mu, tidak ada yang menghalanginya selain dosa-dosa hamba dan keburukannya. Oleh kerana itu, barang siapa yang Engkau pelihara dari kejahatan, maka berarti Engkau telah memberinya taufik kepada kebaikan dan kepada balasannya yang baik.

[31] Yakni hilangnya hal yang dikhuatiri kerana dipelihara dari kejahatan dan diperolehnya hal yang dicintai kerana mendapat rahmat.

[32] Di mana tidak ada kemenangan yang sama dengannya.

Syaikh As Sa'diy menerangkan, bahawa doa malaikat ini mengandungi beberapa perkara:

- Sempurnanya pengetahuan mereka (para malaikat) terhadap Tuhan mereka.

- Bertawassul (menggunakan sarana dalam berdoa) kepada Allah dengan nama-nama-Nya yang indah, dimana Dia suka jika hamba-hamba-Nya bertawassul dengannya.

- Berdoa dengan dengan menggunakan Asmaa'ul Husna yang sesuai. Oleh kerana doa mereka isinya meminta rahmat dan meminta disingkirkan pengaruh dari tabiat kemanusiaan yang diketahui Allah kekurangannya dan keinginannya berbuat maksiat serta dasar-dasar dan sebab-sebab yang diketahui oleh Allah, maka mereka bertawassul dengan nama-Nya Ar Rahiim (Yang Maha Penyayang) dan al 'Aliim (Yang Maha Mengetahui).

- Sempurnanya adab mereka terhadap Allah Taala dengan pengakuan rububiyyah (pengurusan) Allah baik rububiyyyah 'Aammah (umum) maupun khaashshah (khusus).

- Mereka (para malaikat) tidak mempunyai kuasa apa-apa dan bahawa doa mereka kepada Tuhan mereka muncul dari mereka yang fakir (butuh) dari berbagai sisi, tidak boleh megemukakan keadaan apa pun, dan itu tidak lain kerana kurnia Allah, kemurahan dan ihsan- nya.

- Menurutnya mereka kepada Tuhan mereka dengan mencintai amal yang dicintai Tuhan mereka, yaitu ibadah yang mereka lakukan dan mereka bersungguh-sungguh sebagaimana bersungguh-sungguhnya orang-orang yang cinta. Demikian pula mereka mencintai orang-orang yang beramal, yaitu kaum mukmin, dimana mereka (kaum mukmin) adalah orang-orang yang dicintai Allah di antara sekian makhluk-Nya. Semua manusia yang sudah mukallaf (terkena kewajiban) dibenci Alah kecuali orang-orang yang beriman, maka di antara kecintaan malaikat kepada mereka (kaum mukmin) adalah mereka berdoa kepada Allah dan berusaha untuk kebaikan keadaan mereka, kerana doa untuk seseorang termasuk bukti yang menunjukkan kecintaannya , kerana seseorang tidaklah berdoa kecuali kepada orang yang ia cintai.

- Dari penjelasan Allah secara terperinci tentang permohonan ampun para malaikat terdapat catatan yang perlu disedari bagaimana cara mentadabburi (memikirkan) kitab-Nya, dan bahawa tadabbur tidaklah terbatas pada makna lafaz secara satuannya, bahkan sepatutnya ia mentadabburi makna (kandungan) lafaz. Jika ia memahaminya dengan pemahaman yang benar sesuai maksudnya, maka dengan akalnya ia melihat perkara itu dan jalan yang mencapaikan kepadanya, sesuatu yang menjadi penyempurnanya dan bergantung padanya, dan ia pun dapat meyakini bahawa Allah menginginkan demikian, sebagaimana ia yakini makna khusus yang ditunjukkan oleh sebuah lafaz.

Yang perlu tetapkan adalah, bahawa Allah Subhanahu wa Ta'aala mahu dua perkara:

Pertama, mengetahui dan memastikannya bahawa ia termasuk yang ikut dalam makna tersebut dan bergantung dengannya.

Kedua, pengetahuannya bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, dan bahawa Allah memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk mentadabburi dan memikirkan kitab-Nya.

Allah Subhaanahu wa Ta'aala mengetahui sesuatu yang melekat dengan makna itu, dan Dia yang memberitahu bahawa kitab-Nya adalah penggunaan, cahaya dan penjelas segala sesuatu, dan bahawa ia adalah ucapan yang paling fasih dan paling jelas. Dengan demikian, seorang hamba dapat memperoleh ilmu yang banyak dan kebaikan yang besar sesuai taufiq yang Allah berikan kepadanya.

Namun terkadang sebahagian ayat samar maknanya bagi selain penyelidik yang sihat pemikirannya. Oleh kerana itu kita meminta kepada Allah Subhaanahu wa Ta'aala agar Dia membukakan kepada kita sebahagian di antara perbendaharaan rahmat-Nya yang menjadi sebab baiknya keadaan kita dan kaum muslimin. Kita tidak boleh berbuat apa-apa selain bergantung dengan kemurahan-Nya, bertawassul dengan ihsan-Nya; dimana kita senantiasa berada di dalamnya di setiap waktu dan setiap saat. Demikian pula kita meminta kepada Allah rahmat-Nya agar Dia memelihara kita dari keburukan diri kita yang menjadi penghalang bagi kita untuk sampai kepada rahmat-Nya, sesungguhnya Dia Maha Pemberi, yang mengaruniakan sebab dan musabbabnya.

- Dari ayat di atas juga dapat diketahui bahawa pendamping, baik isteri, anak dan kawan boleh menjadi bahagia dengan kawannya, dan berkaitan dengannya menjadi sebab untuk kebaikan yang akan diperolehinya, di luar amalnya dan sebab amalnya sebagaimana para malaikat mendoakan kaum mukmin dan orang-orang soleh dari kalangan nenek moyang mereka, isteri-isteri mereka dan keturunan mereka, wallahu a'lam.

[33] Allah Subhanahu wa Ta'aala memberitahu tentang terbukanya aib dan kehinaan yang menimpa orang-orang kafir, permintaan mereka untuk kembali ke dunia dan keluar dari neraka, dan tidak dikabulkannya permohonan mereka itu serta dicelanya mereka.

[34] Disebutkan secara mutlak "orang-orang kafir" agar merangkumi semua bentuk kekafiran, baik kafir kepada Allah, kitab-kitab-Nya, para rasul-Nya, hari akhir, dsb ..

[35] Iaitu ketika mereka masuk ke neraka dan mereka mengakui bahawa mereka berhak memasukinya kerana dosa-dosa yang mereka kerjakan, maka ketika itu mereka sangat marah kepada diri mereka dengan kemarahan yang besar, lalu ia diseru mereka ketika itu seperti yang disebutkan dalam ayat di atas .

[36] Ketika para rasul dan pengikutnya mengajakmu beriman dan mereka tegakkan buktinya, namun kamu malah mengingkarinya dan kamu benci kepada keimanan yang sesungguhnya Allah menciptakan kamu untuknya, dan kamu malah keluar dari rahmat-Nya yang luas, sehingga Allah murka kepada kamu, dan kemurkaan -nya jauh lebih besar daripada kemurkaanmu kepada dirimu sendiri. Kemurkaan dan siksa-Nya terus-menerus, sedangkan hamba-hamba-Nya yang mukmin memperoleh keredhaan Allah dan pahala-Nya. Ketika itulah mereka berangan-angan untuk kembali ke dunia sebagaimana diterangkan dalam ayat selanjutnya.

[37] Maksud dua kali mati adalah adalah kematian yang pertama dan kematian antara dua tiupan sangkakala. Ada pula yang berpendapat bahawa kematian yang pertama adalah pada saat mereka belum ada dan kematian yang kedua adalah kematian yang berlaku selepas mereka menjadi kenyataan ke dunia.

[38] Iaitu kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat.

[39] Dan kembali ke dunia untuk mentaati Tuhan kami.

Mereka menyesal sekali terhadap langkah mereka yang salah ketika di dunia dan berkata seperti yang disebutkan dalam ayat di atas, padahal kata-kata itu tidak ada faedah dan gunanya sama sekali.

[40] Mereka dicela kerana tidak mengerjakan sebab-sebab keselamatan.

[41] Kamu redha dengan sesuatu yang buruk dan rosak di dunia dan akhirat (syirk), dan kamu benci dengan sesuatu yang baik dan soleh di dunia dan akhirat (tauhid). Kamu dahulukan sebab kesengsaraan, kehinaan dan kemurkaan, dan kamu benci sebab kebahagiaan, kemuliaan dan keridhaan. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala berikut:

"Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaan-Ku. Jika mereka melihat setiap ayat-ayat (Ku), mereka tidak beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak mau menempuhnya, tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka terus memenempuhnya. Yang demikian itu adalah kerana mereka mendustakan ayat-ayat Kami dan mereka selalu lalai dari padanya. "(Terj. Al A'raaf: 146)

[42] Jika keputusan milik-Nya, maka Dia telah memutuskan bahawa kamu wahai orang-orang kafir akan kekal di neraka selama-lamanya, dan keputusan-Nya tidak akan dirombak dan diganti.

TAUBAT NASHUHA


Oleh
Syaikh Salim bin Id Al Hilali


Manusia tidak lepas dari kesalahan, besar maupun kecil, disedari mahupun tanpa disengajakan. Apalagi jika hawa nafsu menguasai jiwanya. Ia akan menjadi bulan-bulanan berbuat kemaksiatan. Ketaatan, seolah tidak mempunyai nilai bermakna.

Meski manusia dirundung oleh kemaksiatan dan dosa terkumpul, bukan bererti tak ada lagi pintu untuk memperbaiki diri. Kerana, betapapun menggunung perbuatan maksiat seorang hamba, namun pintu rahmat sentiasa terbuka. Manusia diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Yaitu dengan bertaubat dari perbuatan-perbuatan yang boleh menghantarkannya ke jurang neraka. Taubat yang dilakukan haruslah menyeluruh, yang dikenali dengan taubat nashuha. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

كل بني آدم خطاء و خير الخطائين التوبون. رواه الترمذي

Setiap anak adam (manusia) berbuat kesalahan, dan sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah yang bertaubat. [2]

لو أن العباد لم يذنبوا لخلق الله الخلق يذنبون ثم يغفر لهم رواه الحاكم

Seandainya hamba-hamba Allah tidak ada yang berbuat dosa, tentulah Allah akan menciptakan makhluk lain yang berbuat dosa kemudian mengampuni mereka. [3]

Dengan bertaubat, kita dapat membersihkan hati dari noda yang mengotorinya. Sebab dosa menodai hati, dan membersihkannya merupakan kewajiban. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Sesungguhnya seorang mukmin bila berbuat dosa, maka akan (timbul) satu titik noda hitam di hatinya. Jika ia bertaubat, meninggalkan (perbuatan tersebut) dan memohon ampunan (kepada Allah), maka hatinya kembali bersih. Tetapi bila menambah (perbuatan dosa), maka bertambahlah noda hitam tersebut sehingga memenuhi hatinya. Maka itulah ar raan (penutup hati) yang telah disebutkan Allah dalam firmanNya "Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. [Al-Muthaffifin: 14] [4]

Allah juga menganjurkan kita untuk segera bertaubat dan beristighfar, kerana hal demikian jauh lebih baik daripada larut dalam dosa. Allah berfirman.

فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير

Maka jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka, dan jika mereka berpaling, nescaya Allah akan menyeksa mereka dengan azab yang pedih di dunia dan di akhirat; dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pelindung dan tidak (pula) penolong di muka bumi. [At Taubah: 74]

Rasulullah sendiri telah memberikan contoh dalam bertaubat ini. Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam banyak bertaubat dan beristighfar, sampai-sampai para sahabat menghitungnya sebanyak lebih dari seratus kali dalam satu majlis, sebagaimana Nafi' maula Ibnu Umar telah menyatakan:

كان انن عمريعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد مائة مرة من قبل أن يقوم رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور رواه الترمذي

Ibnu Umar pernah menghitung (bacaan istighfar) Rasulullah n dalam suatu majlis sebelum bangkit darinya seratus kali, (yang berbunyi): Ya Tuhanku, ampunilah aku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat lagi Maha Pengampun. [5]

PENGERTIAN TAUBAT NASHUHA
Yang dimaksudkan dengan taubat nashuha, adalah kembalinya seorang hamba kepada Allah dari dosa yang pernah dilakukannya, baik sengaja ataupun kerana ketidaktahuannya, dengan jujur, ikhlas, kuat dan disokong dengan ketaatan-ketaatan yang mengangkat seorang hamba mencapai kedudukan para wali Allah yang muttaqin (bertakwa) dan (ketaatan) yang dapat menjadi pelindung dirinya dari syaitan.

HUKUM DAN ANJURAN TAUBAT NASHUHA
Hukum taubat nashuha adalah fardhu 'ain (menjadi kewajiban setiap individu) atas setiap muslim. Dalilnya:

1. Firman Allah:

وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون

Dan bertaubatlah kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. [An Nuur: 31].

يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا

Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. [At-Tahrim: 8].

2. Sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam.

ياأيها الذين ءامنوا توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم مائة مرة. رواه مسلم

Wahai, kaum mukminin. Bertaubatlah kepada Allah, kerana saya juga bertaubat kepada Allah sehari seratus kali. [6]

Umat Islam juga telah bersepakat tentang kewajiban bertaubat, sebagaimana dinyatakan Imam Al Qurthubi: "(Para ulama) umat telah ijma '(bersepakat) bahawa hukum bertaubat adalah fardhu (wajib) atas seluruh mukminin" [7]. Ibnu Qudamah juga menyatakan demikian [8].

KELUASAN RAHMAT ALLAH DAN KEUTAMAAN TAUBAT NASHUHA
Manusia hendaklah jangan bimbang jika taubatnya tidak diterima, kerana rahmat Allah sangat luas, sebagaimana do'a para malaikat yang dijelaskan dalan firmanNya:

ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم

Ya Rabb kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang bernyala-nyala. [Al Mu'min: 7].

SYARAT TAUBAT NASHUHA
Agar taubat nashuha boleh diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa syarat yang harus dipenuhinya:

1. Islam.
Taubat yang diterima hanyalah dari seorang muslim. Adapun orang kafir, maka taubatnya ialah dengan masuk memeluk Islam. Allah berfirman.

وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما

Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan (yang) hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, (barulah) ia mengatakan "Sesungguhnya saya bertaubat sekarang". Dan tidak (pula diterima taubat) orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah Kami sediakan seksa yang pedih. [An Nisaa ': 18].

2. Ikhlash.
Taubat yang diterima secara syari'at, hanyalah yang didasari dengan keikhlasan. Taubat kerana riya` atau tujuan duniawi, tidak dikatakan sebagai taubat syar'i. Allah berfirman.

إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين أجرا عظيما

Kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada (agama) Allah dan tulus ikhlas (mengerjakan) agama mereka kerana Allah. Maka mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar. [An Nisaa ': 146].

3. Mengakui dosanya.
Taubat tidak sah, kecuali setelah mengetahui perbuatan dosa tersebut dan mengakui kesalahannya, serta berharap selamat dari akibat buruk perbuatan tersebut.

4. Penuh penyesalan.
Taubat hanya boleh diterima dengan menunjukkan kekesalan yang mendalam. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

الندم توبة رواه ابن ماجه

Penyesalan adalah taubat. [9]

5. Meninggalkan kemaksiatan dan mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya.
Orang yang bertaubat wajib meninggalkan kemaksiatannya dan mengembalikan setiap hak kepada pemiliknya, jika berupa harta atau yang seumpamanya. Kalau berupa tuduhan fitnah atau yang seumpamanya, maka dengan cara meminta maaf. Apabila berupa ghibah (menggunjing), maka dengan cara memohon dihalalkan (ditoleransi) selama permohonan tersebut tidak menimbulkan pengaruh buruk yang lain. Bila ternyata berimplikasi buruk, maka cukuplah dengan mendoakannya untuk meraih kebaikan.

6. Masa bertaubat sebelum nafas berada di kerongkongan (sakaratul maut) dan sebelum matahari terbit di arah barat.
Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam telah menjelaskan dalam sabda Beliau Shallallahu' alaihi wa sallam:

إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي

Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba sebelum nafasnya berada di kerongkongan [10].

الهجرة لا تنقطع حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه أبو داود وأحمد

Hijrah tidak terputus sampai terhentinya (masa untuk) taubat, dan taubat tidak terputus hingga matahari terbit dari sebelah barat [11].

7. Istiqamah setelah bertaubat.
Allah berfirman.

فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير

Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu dan (juga) orang yang telah taubat beserta kamu dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. [Hud: 112].

8. Mengadakan perbaikan setelah taubat.
Allah berfirman.

وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم

Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami itu datang kepadamu, maka katakanlah "Salaamun-alaikum. Rabb-mu telah menetapkan atas diriNya kasih sayang, (yaitu) bahwasanya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan, kemudian ia bertaubat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. [Al An'am: 54].

YANG HARUS DIINGAT KETIKA BERTAUBAT
1. Meyakini bahawa Allah Maha mengetahui dan Maha melihat. Allah mengetahui segala yang tersembunyi dan yang disembunyikan di dalam hati. Walaupun kita tidak melihatnya, tetapi Dia pasti melihatnya.

2. Lihat keagungan Dzat yang anda durhaai, dan jangan melihat kepada kecilnya obyek maksiat, sebagaimana firmanNya.

نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم

Kabarkan kepada hamba-hamba-Ku, bahwa sesungguhnya Aku-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dan bahawa sesungguhnya azabKu adalah azab yang sangat pedih. [Al-Hijr: 49- 50].

3. Ingatlah, bahawa dosa itu semuanya jelek dan buruk, kerana ia menjadi penghalang dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

4. Meninggalkan tempat-tempat maksiat dan teman-teman yang berperangai buruk, yang biasa membantunya berbuat dosa, serta memutuskan hubungan dengan mereka selama mereka belum berubah menjadi baik.

HAL-HAL YANG MENGHALANGI TAUBAT
Di antara perkara-perkara yang menghalang dosa ialah:
1. Bid'ah dalam agama. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة

Sesungguhnya Allah menutup taubat dari semua ahli bid'ah. [Ash-Shahihah No. 1620]

2. Ketagihan minuman keras. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين ليلة فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد كان حقا على الله تعالى أن يسقيه من نهر الخبال قيل وما نهر الخبال قال صديد أهل النار رواه أحمد

Barangsiapa yang minum khamr (minuman keras), maka shalatnya tidak diterima selama empat puluh malam. Jika ia bertaubat, maka Allah akan menerimanya. Namun, bila mengulangi lagi, maka pantaslah bila Allah memberinya minuman dari sungai Khibaal. Ada yang bertanya: "Apa itu sungai Khibaal?" Beliau menjawab, "Nanah penduduk neraka. [12]

Demikianlah secara ringkas risalah tentang taubat nashuha. Semoga dapat menjadi pengingat kita untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

[Disalin dari majalah As-Sunnah Edisi 01 / Tahun IX / 1426H / 2005M Diterbitkan Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta, Jl. Solo - Purwodadi Km. 8 Selokaton Gondangrejo Solo 57183 Telp. 08121533647, 08157579296]

[43] Dia Maha Tinggi secara mutlak dari berbagai sisi, tinggi dzat-Nya, tinggi kedudukan-Nya, dan tinggi kuasa-Nya. Termasuk di antara tinggi kedudukan-Nya adalah sempurnanya keadilan Allah Subhaanahu wa Ta'aala, dan bahawa Dia meletakkan segala sesuatu pada tempatnya serta tidak menyamakan antara orang-orang yang bertakwa dengan orang-orang yang durhaka.

[44] Dia mempunyai kebesaran, keagungan dan kemuliaan, baik pada nama-Nya, sifat-Nya mupun perbuatan-Nya yang suci dari setiap cacat dan kekurangan.

No comments:

Post a Comment