!-- Javascript Ad Tag: 6454 -->

Wednesday, September 2, 2015

Masyarakat Ekonomi Asean, apakah sudah bersedia menyaingi China dan India?

Masyarakat Ekonomi Asean, apakah sudah bersedia menyaingi China dan India?

Pekerja di Indonesia akan menghadapi persaingan daripada pekerja-pekerja lain di Asia Tenggara.
Persaingan di bursa tenaga kerja akan semakin meningkat menjelang penguatkuasaan pasaran bebas Asean pada akhir 2015 mendatang.
Ini akan mempengaruhi banyak orang, terutama pekerja yang berkecimpung dalam sektor kepakaran khusus.
Berikut lima perkara yang perlu anda ketahui dan menjangkakan dalam menghadapi pasaran bebas Asia Tenggara yang dikenali dengan sebutan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
Apa itu Masyarakat Ekonomi Asean?
Lebih daripada satu dekad yang lalu, para pemimpin Asean bersetuju membentuk sebuah pasaran tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015 mendatang.
Ini dilakukan agar daya saing Asean meningkat serta boleh menyaingi China dan India untuk menarik pelaburan asing. Penanaman modal asing di rantau ini sangat diperlukan untuk meningkatkan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan.
Pembentukan pasaran tunggal yang diistilahkan dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) ini nantinya membolehkan satu negara menjual barangan dan perkhidmatan dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara sehingga persaingan akan semakin ketat.
Bagaimana ia mempengaruhi anda?
Pelbagai profesion seperti tenaga perubatan boleh diisi oleh tenaga kerja asing pada 2015 mendatang.
Masyarakat Ekonomi Asean tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga pasaran tenaga kerja profesional, seperti doktor, peguam, akauntan, dan lain-lain.
Kakitangan Khas Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dita Indah Sari, kepada BBC menjelaskan bahawa MEA mensyaratkan adanya penghapusan peraturan-peraturan yang sebelumnya menghalang pengambilan tenaga kerja asing.
"Sekatan, terutama dalam sektor tenaga kerja profesional, digalakkan untuk dihapuskan," katanya.
"Sehingga pada intinya, MEA akan lebih membuka peluang tenaga kerja asing untuk mengisi pelbagai jabatan serta profesion di Indonesia yang tertutup atau minimum tenaga asingnya."
Apakah tenaga kerja Indonesia boleh bersaing dengan negara-negara Asia Tenggara lain?
Sejumlah pimpinan persatuan profesi mengaku cukup optimistik bahawa tenaga kerja ahli di Indonesia cukup mampu bersaing.
Pengerusi Persatuan Advokat Indonesia, Otto Hasibuan, misalnya mengatakan bahawa trend penggunaan peguam asing di Indonesia malah semakin menurun.
Oke jabatan dibuka, sektor diperluas, tetapi syarat diperketatkan. Jadi buka tidak asal buka, bebas tidak asal bebas.
Dita Indah Sari
"Peguam-peguam kita, lebih-lebih lagi yang muda-muda, sudah cukup unggul. Selama ini kekangan kita kan cuma bahasa. Tetapi sekarang banyak ahli-ahli kita yang sekolah di luar negeri," katanya.
Di sektor perakaunan, Ketua Institut Akauntan Awam Indonesia, Tarko Sunaryo, mengakui ada kebimbangan kerana banyak pekerja muda yang belum menyedari adanya persaingan yang semakin ketat.
"Selain kemampuan Bahasa Inggeris yang kurang, kesediaan mereka juga sangat bergantung pada mental. Banyak yang belum siap kalau mereka bersaing dengan akauntan luar negeri."
Bagaimana Indonesia menjangka arus tenaga kerja asing?
Kakitangan Khas Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dita Indah Sari, menyatakan tidak ingin "kecolongan" dan mengaku telah menyiapkan strategi dalam menghadapi pasaran bebas tenaga kerja.
"Oke jabatan dibuka, sektor diperluas, tetapi syarat diperketatkan. Jadi buka tidak asal buka, bebas tidak asal bebas," katanya.
"Kita tidak mahu tenaga kerja tempatan yang sebetulnya berkualiti dan mampu, tetapi kerana ada tenaga kerja asing jadi lekang.
Sejumlah syarat yang ditentukan antara lain kewajiban berbahasa Indonesia dan pensijilan lembaga profesi berkaitan di dalam negeri.
Permintaan tenaga kerja menjelang MEA akan semakin tinggi, kata ILO.
Apa keuntungan MEA bagi negara-negara Asia Tenggara?
Penyelidikan terbaru dari Pertubuhan Buruh Dunia atau ILO menyebut pembukaan pasaran tenaga kerja mendatangkan manfaat yang besar.
Selain dapat mewujudkan berjuta-juta peluang pekerjaan baru, skim ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan 600 juta orang yang hidup di Asia Tenggara.
Pada 2015 mendatang, ILO memperincikan bahawa permintaan tenaga kerja profesional akan naik 41% atau kira-kira 14 juta.
Sementara permintaan akan tenaga kerja kelas menengah akan naik 22% atau 38 juta, sementara tenaga kerja level rendah meningkat 24% atau 12 juta.
Namun laporan ini meramalkan bahawa banyak syarikat yang akan mencari pegawainya kurang mahir atau bahkan salah penempatan kerja kerana kurangnya latihan dan pendidikan profesi.

PELUANG, TANTANGAN, DAN RISIKO BAGI INDONESIA DENGAN ADANYA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Ditulis oleh: Arya Baskoro (Associate Researcher)


Siapkah anda menghadapi persaingan di tahun 2015? Sudah seharusnya kita bersiap menghadapi ketatnya persaingan di tahun 2015 mendatang. Indonesia dan negara-negara di rantau Asia Tenggara akan membentuk sebuah kawasan yang bersepadu yang dikenali sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). MEA merupakan bentuk realisasi dari matlamat akhir integrasi ekonomi di rantau Asia Tenggara.

Terdapat empat perkara yang akan menjadi fokus MEA pada tahun 2015 yang dapat dijadikan suatu momentum yang baik untuk Indonesia. Pertama, negara-negara di rantau Asia Tenggara ini akan dijadikan sebuah wilayah kesatuan pasaran dan pangkalan pengeluaran. Dengan terciptanya kesatuan pasaran dan pangkalan pengeluaran maka akan membuat arus barang, jasa, pelaburan, modal dalam jumlah yang besar, dan skilled labour menjadi tidak ada halangan dari satu negara ke negara lain di rantau Asia Tenggara.

Kedua, MEA akan dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tahap persaingan yang tinggi, yang memerlukan suatu dasar yang meliputi competition policy, consumer protection, Intellectual Property Rights (IPR), taxation, dan E-Commerce. Dengan demikian, dapat tercipta iklim persaingan yang adil; terdapat perlindungan berupa sistem rangkaian dari agen-agen perlindungan konsumen; mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta; mewujudkan rangkaian pengangkutan yang cekap, selamat, dan bersepadu; menghilangkan sistem Double Taxation, dan; meningkatkan perdagangan dengan media elektronik berasaskan online.

Ketiga, MEA pun akan dijadikan sebagai kawasan yang mempunyai perkembangan ekonomi yang sama rata, dengan memberi keutamaan kepada Usaha Kecil Menengah (UKM). Keupayaan daya saing dan dinamisme UKM akan dipertingkatkan dengan memudahkan akses mereka terhadap maklumat terkini, keadaan pasaran, pembangunan sumber daya manusia dalam hal peningkatan kemampuan, kewangan, serta teknologi.

Keempat, MEA akan disepadukan secara penuh terhadap ekonomi global. Dengan dengan membina sebuah sistem untuk meningkatkan koordinasi terhadap negara-negara anggota. Selain itu, akan ditingkatkan penyertaan negara-negara di rantau Asia Tenggara pada rangkaian bekalan global melalui pengembangkan pakej bantuan teknikal kepada negara-negara Anggota ASEAN yang kurang berkembang. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan keupayaan industri dan produktiviti sehingga tidak hanya terjadi peningkatkan penyertaan mereka pada skala serantau tetapi juga memunculkan inisiatif untuk bersepadu secara global.

Berdasarkan ASEAN Economic Blueprint, MEA menjadi sangat diperlukan untuk mengurangkan jurang antara negara-negara ASEAN dalam hal pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pergantungan ahli-ahli didalamnya. MEA dapat mengembangkan konsep meta-negara dalam rantaian bekalan makanan, dan menghasilkan blok perdagangan tunggal yang dapat menangani dan berunding dengan pengeksport dan pengimport non-ASEAN.

Bagi Indonesia sendiri, MEA akan menjadi kesempatan yang baik kerana halangan perdagangan akan cenderung berkurang bahkan menjadi tidak ada. Hal tersebut akan memberi kesan pada peningkatan eskpor yang pada akhirnya akan meningkatkan GDP Indonesia. Di sisi lain, muncul cabaran baru bagi Indonesia berupa permasalahan homogenitas komoditi yang diperjualbelikan, contohnya untuk komoditi pertanian, getah, produk kayu, tekstil, dan barang elektronik (Santoso, 2008). Dalam hal ini competition risk akan muncul dengan banyaknya barangan import yang akan mengalir dalam jumlah banyak ke Indonesia yang akan mengancam industri tempatan dalam bersaing dengan produk-produk luar negeri yang jauh lebih berkualiti. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan defisit imbangan perdagangan bagi Negara Indonesia sendiri.

Pada sisi pelaburan, keadaan ini dapat mewujudkan iklim yang menyokong kemasukan Foreign Direct Investment (FDI) yang boleh merangsang pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan teknologi, penciptaan lapangan kerja, pembangunan sumber daya manusia (human capital) dan akses yang lebih mudah kepada pasaran dunia. Walaupun begitu, keadaan tersebut dapat memunculkan exploitation risk. Indonesia masih mempunyai tahap peraturan yang kurang mengikat sehingga dapat menimbulkan tindakan eksploitasi dalam skala besar terhadap ketersediaan sumber daya alam oleh syarikat asing yang masuk ke Indonesia sebagai negara yang mempunyai jumlah sumber daya alam melimpah berbanding negara-negara lain. Tidak tertutup kemungkinan juga eksploitasi yang dilakukan syarikat asing boleh merosakkan ekosistem di Indonesia, sedangkan peraturan pelaburan yang ada di Indonesia belum cukup kuat untuk menjaga keadaan alam termasuk ketersediaan sumber daya alam yang terkandung.

Dari aspek pekerjaan, terdapat peluang yang sangat besar bagi para pencari kerja kerana dapat banyak tersedia lapangan kerja dengan pelbagai keperluan akan kemahiran yang beraneka ragam. Selain itu, akses untuk pergi keluar negeri dalam rangka mencari pekerjaan menjadi lebih mudah bahkan boleh jadi tanpa ada halangan tertentu. MEA juga menjadi kesempatan yang bagus bagi para usahawan untuk mencari pekerja terbaik sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Dalam hal ini boleh menimbulkan risiko ketenagakarejaan bagi Indonesia. Dilihat dari sisi pendidikan dan produktiviti Indonesia masih kalah bersaing dengan tenaga kerja yang berasal dari Malaysia, Singapura, dan Thailand serta asas industri yang bagi Indonesia sendiri membuat Indonesia berada pada kedudukan keempat di ASEAN (Republika Online, 2013).

Dengan hadirnya ajang MEA ini, Indonesia mempunyai peluang untuk memanfaatkan kelebihan skala ekonomi dalam negeri sebagai asas memperoleh keuntungan. Namun demikian, Indonesia masih mempunyai banyak cabaran dan risiko-risiko yang akan muncul bila MEA telah dilaksanakan. Oleh kerana itu, para risk professional diharapkan dapat lebih peka terhadap turun naik yang akan berlaku agar dapat menjangka risiko-risiko yang muncul dengan tepat. Selain itu, kerjasama yang apik antara pihak berkuasa negara dan para pelaku usaha diperlukan, infrastrukur baik secara fizikal dan sosial (undang-undang dan dasar-dasar) perlu diselesaikan, serta perlu adanya peningkatan keupayaan serta daya saing tenaga kerja dan syarikat di Indonesia. Jangan sampai Indonesia hanya menjadi penonton di negara sendiri di tahun 2015 mendatang.

Pengertian Dan Ciri-ciri Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
Srikandi Rahayu 7 Comments Asean, Pertubuhan
Pengertian Dan Ciri-ciri Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). MEA adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN dalam artian adanya system perdagaangan bebas antara Negara-negara asean. Indonesia dan sembilan negara anggota ASEAN yang lain telah bersetuju dengan perjanjian Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic Community (AEC).

Pengertian Dan Ciri-ciri Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
Pengertian Dan Ciri-ciri Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Pada sidang kemuncak di Kuala Lumpur pada Disember 1997 Para Pemimpin ASEAN memutuskan untuk mengubah ASEAN menjadi kawasan yang stabil, makmur, dan sangat kompetitif dengan perkembangan ekonomi yang adil, dan mengurangkan kemiskinan dan jurang sosial-ekonomi (ASEAN Vision 2020).

Pada Sidang Kemuncak Bali pada bulan Oktober 2003, para pemimpin ASEAN menyatakan bahawa Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan menjadi tujuan dari integrasi ekonomi serantau pada tahun 2020, ASEAN Security Community dan Komuniti Sosial-Budaya ASEAN dua tiang yang tidak dapat dipisahkan dari Komuniti ASEAN. Semua pihak diharapkan untuk bekerja secara yang kuat dalam membina Komuniti ASEAN pada tahun 2020.


Selanjutnya, Mesyuarat Menteri Ekonomi ASEAN yang diadakan pada bulan Ogos 2006 di Kuala Lumpur, Malaysia, sepakat untuk memajukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dengan sasaran yang jelas dan jadual untuk pelaksanaan.

Pada Sidang Kemuncak ASEAN ke-12 pada bulan Januari 2007, para Pemimpin menegaskan komitmen mereka yang kuat untuk mempercepatkan pembentukan Komuniti ASEAN pada tahun 2015 yang dicadangkan di ASEAN Visi 2020 dan ASEAN II, dan menandatangani Deklarasi Cebu tentang Percepatan Pembentukan Komuniti ASEAN pada tahun 2015 Secara khusus, para pemimpin bersetuju untuk mempercepatkan pembentukan Komuniti Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 dan untuk mengubah ASEAN menjadi daerah dengan perdagangan bebas barangan, perkhidmatan, pelaburan, tenaga kerja mahir, dan aliran modal yang lebih bebas.

Ciri-ciri Dan Unsur Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah merealisasikan tujuan akhir dari integrasi ekonomi yang dianut dalam Wawasan 2020, yang didasarkan pada penumpuan kepentingan negara-negara anggota ASEAN untuk memperdalam dan memperluaskan integrasi ekonomi melalui inisiatif yang ada dan baru dengan batas waktu yang jelas. dalam mendirikan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), ASEAN perlu bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip terbuka, berorientasikan ke luar, inklusif, dan berorientasikan pasaran ekonomi yang konsisten dengan peraturan pelbagai hala serta pematuhan terhadap sistem untuk pematuhan dan pelaksanaan komitmen ekonomi yang berkesan berasaskan peraturan.

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan membentuk ASEAN sebagai pasaran dan pangkalan pengeluaran tunggal membuat ASEAN lebih dinamik dan berdaya saing dengan mekanisme dan langkah-langkah untuk mengukuhkan pelaksanaan baru yang ada inisiatif ekonomi; mempercepatkan integrasi serantau di sektor-sektor keutamaan; memudahkan pergerakan perniagaan, tenaga kerja mahir dan bakat; dan mengukuhkan institusi mekanisme ASEAN. Sebagai langkah awal untuk mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN,

Pada masa yang sama, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan mengatasi jurang pembangunan dan mempercepatkan integrasi terhadap Negara Kemboja, Laos, Myanmar dan VietNam melalui Initiative for ASEAN Integration dan inisiatif serantau lain.
Bentuk Kerjasamanya adalah:
Pembangunan sumber-sumber manusia dan peningkatan kapasiti;
Pengiktirafan kelayakan profesional;
Perundingan lebih dekat pada dasar makro ekonomi dan kewangan;
Langkah-langkah pembiayaan perdagangan;
Meningkatkan infrastruktur
Pembangunan transaksi elektronik melalui e-ASEAN;
Mengintegrasikan industri di seluruh rantau untuk mempromosikan sumber daerah;
Meningkatkan penglibatan sektor swasta untuk membina Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Pentingnya perdagangan luaran terhadap ASEAN dan keperluan untuk Komuniti ASEAN secara keseluruhan untuk tetap melihat ke depan,
ciri-ciri utama Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA):
Pasaran dan pangkalan pengeluaran tunggal,
Kawasan ekonomi yang kompetitif,
Wilayah pembangunan ekonomi yang sama rata
Daerah bersepadu penuh dalam ekonomi global.
Ciri-ciri ini saling berkaitan kuat. Dengan memasukkan unsur-unsur yang diperlukan dari masing-masing ciri-ciri dan harus memastikan keselarasan dan kepaduan dari unsur-unsur serta pelaksanaannya yang tepat dan saling menyelaraskan di antara para pemangku kepentingan yang relevan.

Seputar Pengertian Pasar Tunggal Berdasarkan Pengeluaran


Seputar Pengertian Pasar Tunggal Berdasarkan Pengeluaran. Sebuah pasaran dan pangkalan pengeluaran tunggal ASEAN terdiri lima unsur utama yang berpengaruh terhadao Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA):
Seputar Pengertian Pasar Tunggal Berdasarkan Pengeluaran

1. Arus lalu lintas barang
Arus lalu lintas barang. Arus barang secara bebas adalah salah satu cara utama di mana tujuan pasaran dan pangkalan pengeluaran tunggal yang perlu dicapai. Melalui ASEAN Free Trade Area (AFTA), ASEAN telah mencapai kemajuan yang ketara dalam menghapuskan tarif. Namun, arus lalu lintas barang akan memerlukan bukan saja sifar tarif tetapi dalam penghapusan halangan bukan-tarif juga. Di samping itu, bahagian utama lain yang akan melancarkan Arus barangan secara bebas adalah langkah-langkah fasilitasi perdagangan lain seperti misalnya mengintegrasikan prosedur kastam, membentuk mesyuarat ASEAN Single Window, secara terus menerus meningkatkan kadar Common Effective Preferential (CEPT) Peraturan Asal Barang seperti Tata cara Pengesahan Operasionalnya, dan pengharmonian standard serta prosedur Pematuhan.

2. Kebebasan arus perkhidmatan
Kebebasan arus perdagangan jasa adalah salah satu elemen penting dalam mewujudkan Ekonomi Masyarakat ASEAN, di mana tidak ada sekatan kepada pembekal perkhidmatan dalam memberikan perkhidmatan dan dalam membina syarikat di seluruh sempadan nasional di kawasan Negara Asean, beberapa sektor perkhidmatan seperti perkhidmatan kewangan dan pengangkutan udara yang dilakukan oleh badan-badan Menteri masing-masing.

3. Alur bebas pelaburan
Suatu rejim pelaburan yang bebas dan terbuka adalah kunci untuk meningkatkan daya saing ASEAN dalam menarik pelaburan asing secara langsung serta pelaburan antara Negara ASEAN. Alur masuk yang berterusan serta pelaburan baru akan menggalakkan dan memastikan dinamika perkembangan ekonomi ASEAN.

4. Alur modal yang lebih bebas
Mengukuhkan Pembangunan Pasaran Modal ASEA. Meraih keselarasan yang lebih besar dalam standard pasaran modal di ASEAN di bidang yang menawarkan peraturan yang bersifat hutang, keperluan pendedahan maklumat dan ketentuan pendistribusian serta Mempermudah peraturan-peraturan yang saling berkaitan.

5. Kebebasan arus tenaga kerja terlatih / Mahir
Kebebasan arus tenaga kerja terlatih / mahir. Membolehkan untuk memudahkan pintu masuk bagi perpindahan orang perseorangan yang terlibat dalam perdagangan barang dalam, perkhidmatan, dan pelaburan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari negara destinasi, ASEAN Untuk Bekerja sesuai dengan keterampilannya masing-masing.

No comments:

Post a Comment