!-- Javascript Ad Tag: 6454 -->

Sunday, September 6, 2015

Dembi oo dhan waa la cafiyi doonaa Ilaah.

Kortaan ayaa la ma uusan dhammayn (364)

(Qaybta saddex boqol iyo afar iyo lixdan), Depok, West Java, Indonnesia, September 6, 2015, 22:00 pm).

Dembi oo dhan waa la cafiyi doonaa Ilaah.

Ilaah in uu hadalkiisii ku Quraanka iyo Sunnaha (al-barteen / xadiiska) aadanaha damaanad in Eebe oo dhan Dambiyada Addoomadiisa (aadanaha) dambi dhaafo inta ay toobad (dambidhaafna waydiista) hana la shirk (la wadaajiyo Eebe Mushrikiin) ama ka tago shirk geerida horteeda (dhinto), isla markiiba toobad (u dambidhaaf warsan Ilaah dembiyadooda oo dhan in lagu sameeyey) si dhab ah oo si joogto ah loo fuliyo tiirarka Islaamka.
Ilaah albaabka nimco iyo hidayahnya doonayo aadanaha oo dhan si ay u tagaan samada, laakiin Ilaah ayaa sidoo kale ka digay in Ibliisku (Shaydaan) waa ninka tirada cadow mid, sababtoo ah Ibliis doonayaan in dadka qaar ka mid ah doonayaan inay raacaan wadadii uu naar.
Eebe ee Quraanka iyo Sunnaha bara aadanuhu sida (cuntada) si aanu u dagaalami karnaa ama Shaydaan ka nolosheena ka tuuray.
Marka tilmaamaha Quraanka iyo Sunnaha waxaannu raaci Alle idmo waxaan ku faraxsan yahay in ay ku noolaadaan dunida oo dhan (gaaban / ku meel gaar ah), qabriga (barzakh) iyo Aakhiraba waxaa waarta nooca doonaa.


Tafsir Al Mu'min Aayadda 1-12
Surah Al Mu'min (Mu'miniintu)

Suurad 40. 85 paragraph. Makkiyyah

  بسم الله الرحمن الرحيم

Magaca Eebe yaan kubillaabaynaa ee, Dhaafe Naxariista.

Aayaadka 1-9: Ka hadalka ku saabsan mucjiso ah oo ka mid ah Quraanka, Eebe dambi dhaaf Subhaanahu wa Allaah ka dhanka ah Dambiyada Addoomadiisa kuwa toobad keena, mucaaradka ku ah Diinta Islaamka dhab ahaan la kulmaan failure, amarka in laydin khiyaanayn by barwaaqada ay kuwa gaalada, sawir Malaa'igta kii 'carshiga iyo kuwa Gaararkiisa ah, halkaas oo ay ku baryayaaye, waayo, waxyaalaha wanwanaagsan ee Mu'miniinta ah una Dambi Dhaaf warso u.

حم (1) تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم (2) غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير (3) ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد (4) كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب (5) وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار (6) الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم (7) ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم (8) وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم (9)

Tarjamada Surah Al Mu'min Aayaadka 1-9

1. Ha tusin.

2. [1] Kitaabka (Quraanka) waxaa laga Ilaaha Qaadirka ah [2] joogaba (wax kasta),

3. Yaa dembiyo cafiya haddana [3] oo aqbala loobada iyo ciqaab adag [4]; kuwaas oo hadiyadda. [5] Waxaa Ilaah kale ma jiro (istaahilo in la caabudo), laakiin isaga. Kaliya Isaga (Quraanka wayse) dib.

4. [6] Ma jirto dood ku saabsan aayaadka Eebe kuwa gaaloobey mooyee. Sidaas daraaddeed ha (toosin kara) dagin guusha ay gaareen dadaallada ay dalka [7] dhan.

5. [8] iyaga ka hor, Qoomkii Nabi Nuux iyo xulufadiisa ka dib markii ay [9] ayaa beeniyay (Rasuul) iyo tartanka kasta ayaa la qorsheeyey (khiyaanada) rasuulkoodii inay maxaabiis ahaan [10] oo ay ku doodi leh (Sababta) been ah inuu wax baabbi'iyo runta; Sidaa darteed, waxaan ay (Cadaab) iyaga [11] qabta. Markaas sida (xanuunka) caddibaadda [12]?

6 Oo sidaas [13] leeyihiin qodobada sida xaqiiqada ah ay khuseyso Eebihiin ka dhan ah gaalada, (waa) in xaqiiqadu tahay inay yihiin ehelu Jahannamo.

7. [14] (Malaa'igta) xambaarsan carshiga [15] iyo (Malaa'igta), kuwaas oo ku wareegsan yihiin [16] tasbiixso oo ku mahadi Eebahood [17] oo ay rumaysan yahay isaga waxayna u dambidhaaf warsan kuwa rumeeyey [18] (madaxdii) kamidka ahayd, [19] "Eebow, nimcada iyo aqoonta jira ee kaa daboolaya wax walba oo [20], ku siiyo dambi dhaaf in kuwa toobadkeena ee [21] iyo raacna Jidka (Diinta) - mu [22], oo waxaan iyaga ku badbaadin ka Cadaabka Jahannamo, [23].

8. Eebow, oo wuxuu ku riday oo wuxuu galay samada 'Eden oo waxaad iyaga ku [24] ballan qaaday, iyo kuwa xaqa ah [25] ka mid ah ay Aabayaalkood, Haweenkooda iyo Caruurtooda. Indeed, Waxaad tahay Ilaaha Qaadirka ah [26] ayaa mar kale falsan [27],

9. oo waxaan iyaga ku badbaadin ka dembi (masiibo) [28]. Oo weliba kuwa aad kobciso ee (masiibo) maalinta dambiga [29], markaas, ayaa aad i siisidna nimcadii isaga [30] oo si [31] liibaan wayn [32] in. "

Aayadaha 10-12: Dawladdu waxay Gaalada Jahannamo, sida ay u doonayaan inay ka soo Baxaan cadaabta, cadhadii Ilaah ayaa iyaga, iyo guuldaradii ee shar ku wejiga run ah.Tarjamada Surah Al Mu'min Aayadda 10-12

10. [33] Indeed, kuwii Gaaloobay [34], iyaga (maalinta) ku baaqay in si [35], "Run ahaantii, nacayb Ilaah (aad) waa wax badan ka weyn yahay nacayb naftaada in, marka aad yeedhay aamin ka hor aad diidi [36]. "

11. Waxay Odhan, "Eebow, waad demiyo naga laba jeer [37] oo waxay u jeediyeen na on labo jeer (sidoo kale) [38], oo aan qirayaa dembiyadayada. Sidaas waa suroobi karaa waddo (noo) si ay u soo baxaan ( She'oolka) [39]? "

12. [40] Saas waxaa ugu wacan u Gaaloobaysaan idinkoo laydinku haddii korkiisa yeedhay Caabudno Eebe Kaliya. Oo haddii Ilaah la midoobin, waad rumaysan [41]. Markaas go'aanka (maanta) [42] waa in Alle [43] ayaa mar kale Ilaaha Qaadirka ah [44].

[1] Eebe wa Allaah Subhaanahu kuu sheego in uu buugga weyn, wuxuu yimid xagga Ilaah ka yimid Ilaah istaahilo in la caabudo sababtoo ah si kaamil ah oo maxaa yeelay, wuxuu keliya oo uu shaqada.

[2] Iyada oo uu xoog uu sakhiray khalqiga oo dhan.

[3] Waayo, markii dadka yaa dembaabay.

[4] Wixii gaalada ama dadka buuse joogaa, kan dembiga oo ayan toobadkeenin waxaa ka mid ah.

[5] Marka Eebe wa Subhaanahu Allaah uu abuurayaa waxa uu ku saabsan oo uu si kaamil ah, halkaas oo ay u baahan tahay dhigay in uu keliya diibadahi oo kali ujeedooyinka uu samafal our, ka dibna wuxuu ku yidhi, "Waxaa jira Ilaah kale ma jiro (xaq u leeyahay in la caabudo laakiin wuxuu) . "

Kooxda haboonaanta kor ku xusan aayadda by leh hoos u dhaca Quraanka ka Eebe yaa sifooyinka kor ku xusan waa in guryaha u baahan tahay oo dhan macnaha daboolay Quraanka. Taasi waa sababta oo ah waxa ku jira Quraanka wax ku wacdiyo oo ku saabsan magacyada Ilaah, dabiicaddiisa iyo falimihiisii, halka aayadda kor ku xusan sheegayaa magacyada Ilaah, dabiicaddiisa iyo falalka uu. Waxa kale oo ay xukumi karaa ficillada ku wacdiyo, ee la soo dhaafay ka sarraysa iyo mustaqbalka, halkaas oo ay ka mid waxbaridda Eebe oge addoomadiisa. Wacdiyo laga yaabaa in uu ku saabsan Nicmada iyo culaysyo iyo sidoo kale xaalado ah in loo dhiibi karo, halka uu ku muujiyey eraygiisa, "Dzith thaul" (taasoo la micno ah, kuwaas oo uu leeyahay hadiyadda). Sidoo kale sheegi kartaa in uu ciqaab adag oo wax ka dhigaya qof lagu xukumay iyo sidoo kale kuwa sinaysta taas oo u baahan in rigoore, halkaas oo waxa muujiyay eraygiisa, "Syadiidil 'iqaab" (oo macnaheedu yahay, oo uu ciqaab adag). Waxa kale oo ku jiri kara call a Dambiile in ay toobad keenaan, iyo soo laabashada beristighfar, halkaas oo tani lagu qorey eraygiisa, "Ghaafiridz dzanbi wa qaabilit taubi syadiidil 'iqaab" (oo macnaheedu yahay: Yaa dembiyo cafiya oo aqbala loobada iyo darantahay Ciqaabtiisu ;). Can ayaa sidoo kale ku jira warar sheegaya in Ilaah uu yahay kan keliya oo xaq u diibadahi iyo fulinta qawl ah 'aqli (dareen) ama naqli ah (Malaku) in sidaas muujinaysaa, dhiirigeliyey, oo ka reebnay wax caabuda Eebe ka soo hadhay u sharaxay doodaha' aqli iyo naqli show dhaawac uga dhuumato iyo cabsi isaga, halkaas oo tani lagu qorey eraygiisa, "Laailaaha illaa badanleh," (oo macnaheedu yahay: oo meeshaasuna waxay Mooye Ilaah kale ma istaahilo in la caabudaysaan Eebe ka sokow). Wacdiyo laga yaabaa oo ku saabsan jaza'i sharciga (reply) uu sugnaaday Ajrigiisu cadaalad ah loogu talo galay dadka ku sameeyo Zakada, ciqaabta kuwii caasiyiinta ahaa, halkaas oo tani waxaa la tilmaamay hadalka imtithaal, "Ilaihil mashiir" (si ay u -Nyalah oo dhan dib). Tan waxaa lagu daboolay Quraanka kuwaas oo dalbaday sare.

[6] Eebe wa Subhaanahu Allaah dadka ogeysiiyo in uu jiro wax ay ku murmi aayaadka uu kuwa gaaloobey mooyee. Doodi ujeeddada halkan waa in ay u doodaya ujeedada diidayeen Aayaadka Eebe, xumaan, halkaas oo ay ka mid gaalo falalka qaban. Marka la barbardhigo Mu'miniinta, waxay ku soo gudbin Eebe wa Subhaanahu Allaah hoos run in ay ka gudbaan been. Sidoo kale, qofka waa in aan laydin khiyaanayn gobolka dhaw ee qofka, oo u malaysay in hadiyadda Ilaah baa isagii u eego jacaylka show adduunka isaga oo uu ku xaq. Sidaa darteed, Eebana wa Subhaanahu Allaah ayaa sheegay, "Haddaba waxaad (Nabiyow) dagin guusha ay gaareen dadaallada ay dalka oo dhan." Sidaa darteed waa qasab addoon ahaan waa qiyaastii ninku si Xaq ah, fiiri dabeecadda syar'i markaad beehaysaan kuna nin la socda, oo ma ay miisaamaan runta ee ku wajahan bini'aadamka, sidii lagu falay kuwii dadka aan haysan sayniska iyo sababta.

[7] Sababta oo ah meel final waa Jahannamo.

[8] Markaas Eebe wa Subhaanahu Allaah halis kuwa ku murmi aayaadka Eebe si ay u baajiso, sidii lagu falay kuwii by jiilka iyaga ka hor, sida Qoomkii Nabi Nuux, Caad, iyo kuwa kale ee xulufada wada dooneen cancel difaaco xaqa iyo Baadilka. Marka ay dhacdo in ay la go'aamiyo inay disho hoggaamiyaha raxmadda, oo rasuul u ah, kaasoo loo diray iyaga. Kanu miyaanu ahayn tilmaamaya Dulmi, xumaan iyo murugo, si aan marka laga reebo ma ka dib markii cadaab daran.

[9] Sida Caad, Thamuud, iyo kuwo kale.

[10] xiga ayaa dilay Rasuulladii.

[11] Iyadoo loo Gaala ah oo soo kulmiyo dhammaantood si ay ula dagaalamaan runta.

[12] Waxaa jira qaab Buuq cod weyn onkod iyo roobdhagaxyaale, waxaana dhulka liqay, tiimbadeen Badda ee, iyo wixii la mid ah.

[13] Sida qaynuunnadii ay khuseyso Eebe wa Subhaanahu Allaah ka ab ka hore iyo kuwa beeniyey, ka dibna waxay sidoo kale khuseeyaan kuwa hadda taasi diido.

[14] Eebe wa Allaah Subhaanahu sheego addoomada Eebe danqasho kaamil ah Subhaanahu wa Allaah Mu'miniinta, iyo bixinta si farxad sababa diyaariyo qaab ah sababaha keena in ka baxsan awoodooda, kuwaas oo codsi waayo, malaa'igta dhaaf soo dhoweeyey iyagii, salaaddana way u wanaagsan ee diinta iyo nolosha danbe, halkaas oo ay muujinaysaa ammaanta Malaa'igta kii 'Carshiga iyo degaannada ku hareereysan iyo sidoo kale in ay u dhow oo Eebahood Agtiisa ah, qaar badan oo ka mid ah Caabuda, iyo fikradahooda naseexeeyaan addoomo addoonkii Ilaah, sababtoo ah waxay ogaadana in Eebe wa Subhaanahu Allaah jeclaan ayay u sameeyeen.

[15] 'Carshiga waa saqafka kulli waxyaalaha noolnool iyo dadkuba ugu weyn, ugu waynaa uguna ugu soo jiidashada, oo u dhow Eebe wa Subhaanahu Allaah. Carshiga Baaxadda koobeysaa Samooyinka, Dhulka iyo fadhigii Eebe iyo Malaa'igta. Iyada oo ay soo gudbiyeen Malaa'igta malaa'igtii Ilaah oo u dhali ugu weyn oo ugu awood badan. Subhaanahu wa Allaah Ilaah wuxuu u doortay inay qaadaan carshiga, ay mudnaanta siiyaan iyaga oo soo dhawaataan ay muujiyaan in ay yihiin malaa'igtii ugu muhiimsan wac. Allaah Subhaanahu wa Eebe wuxuu leeyahay, "Malaa'igtuna ku jira Samada ka badan-geesood. Oo maalintaas sideed Malaa'igta tiirin Carshiga Eebaha kor ku xusan (madaxa) iyaga "(Trans Al Haaqqah:. 17).

[16] Taas waxaa ka mid ah Malaa'igta soo dhoweeyey in Ilaah, oo waxay leeyihiin booska sidoo kale wuxuu kugula weyn.

[17] Waxa ka go'dayna waxay iyagii u sababta oo ah cibaadada Eebe wa Subhaanahu Allaah, gaar ahaan imisaa, tahmid iyo cibaadada oo dhan waxaa iska leh ee kuusha iyo tahmid. Sababtoo ah tusbaxa waa Subhaanahu wa Eebaa Daahiriya dabeecad aadanaha Allaah lagu caabudo oo isaga kasoo hadhay, halka tahmid waa Caabuda Eebe wa Subhaanahu Allaah. Sida Salaan, "Subhaanallahi wabihamdih" ayaa waxaa sidoo kale ka mid ah waxa ku jira, iyo ka mid ah aad u badan cibaadada.

[18] Waxa ka mid ah tiro ka mid ah faa'iidooyinka iyo wanaagga rumaysadkiinnu waa, in malaa'igood oo haystay, dembi ma Dambi dhaaf warsan kuwa rumeeyey. Sidaa darteed, Mu'min ah in uu iimaan sababtoo ah helitaanka Samo falku inaad weyn of this.

[19] Sidaa dhaaf ayaa wax ku rakiban yihiin, kaas oo aan fiicnaan lahaa haddii dambi dhaaf iyada -in Intaa waxaa dheer in ay si deg deg ah qabtay maskaxda, in la weydiinaya dembidhaafka aawadiis-dembiyadooda in la cafiyo, markaas Eebe wa Allaah xuso Subhaanahu dabiiciga ah ee salaadda weydiisanaya denbi dhaaf by leh wax inuu noqon kaamil ah, in hadalka, "Eebow, nimcada iyo aqoonta jira ee aad ka mid ah wax walba, ku siiyo dambi dhaaf in ... iwm"

[20] Taas waa sayniska oo ah kan wax walba daboolaya, ma jiro caddayn aad iyo kagama Qarsoona Korkiisa waxba kaa sayniska ah oo miisaankeedu yahay qudhaanjada (iniin khardal) yar oo ay ku Sugan Samada iyo Dhulka, iyo nimco aad daboolayaa wax walba. Sidaa darteed, waa in labada dabiiciga sare iyo hoose ayaa ka buuxsantay fadliga Eebe ee imtithaal.

[21] From shirk iyo kuwa sinaysta.

[22] Taas waa Islaamka, taas oo dhab ahaan waa mentauhidkan Eebe, isaga maqlaan oo ay raacaan Rasuulkiisa.

[23] Taas iyaga dhawr Cadaabka laftiisa iyo sababaha.

[24] Iyada oo kaa rasuulladii afka.

[25] Waxay xaq ku noqdo rumaysadka iyo camalka wanaagsan noqday.

[26] itaalkeeda oo dembigiinna aad u dhaafi iyaga, oo aad uga takhalusi wax iyaga ka welwelin iyo aad u sheegtaa in ay wanaaggii oo dhan.

[27] Taas oo waxaa la dhigay meel wax. Sidaa darteed, ma aynu ku warsan wax menyelisihi xigmaddaada, oo xataa ay ku jiraan xigmad in aad ha rasuulladii aad afka iyo kuwo la doonayo by Nicmadaad, naxariis badan Mu'miniinta.

[28] Crime halkan waa hay'ad samafal ah oo xun tahay oo sidaas awgeed, maxaa yeelay, wuxuu mujrim murugo leh.

[29] Taas waa Maalinta Qiyaame.

[30] Maxaa yeelay, anoo nimco had iyo Wabiyadan socota annagoo addoommadaada ah, wax ka reebay ahayn Dambiyada Addoomadiisa ah iyo kuwa sidooda. Sidaa darteed, ku alla kii aad kobciso oo xun, waxa ay la micno aad taufik la siiyaa wanaag iyo inuu wax wanaagsan ku soo laabto.

[31], taasina waa khasaaraha ka mid ah wax laga walwalo sababtoo ah waxa ay u diiday dambiga iyo helitaanka waxyaalihii la jecel yahay, waayo, naxariis u qaadanno.

[32] jirto guul lahayn u eg yahay.

Sida Sa'diy Shaikh sharaxay in salaadda malaa'ig ku jira dhowr waxyaalood:

- Ogyahay ee ay (Malaa'igta) Eebahood.

- Bertawassul (taasi oo ka salaadda) in Eebe la magacyada uu u qurux badan, halkaas oo uu ka jecel yahay haddii addoommadiisii bertawassul.

- U soo ducee la isticmaalayo Asmaa'ul Husna ku haboon. Sidaa darteed, salaaddana codsanaya naxariis iyo weydiineysaa saaro ay saameyn ku leeyihiin nooca loo yaqaan aadanaha ceebaha Ilaah iyo dembile jecel yahay iyo sidoo kale ee aasaasiga ah iyo sababaha ay og yihin Ilaah, ka dibna ay bertawassul magiciisa Ar Raheem (Eebaha Raxmaan ah) iyo Al 'Aliim (The oge).

- Tam dabiicaddoodii ugu wajahan Allaah la rububiyyah aqoonsi (dayactirka) Eebe labada rububiyyyah 'aammah (guud ahaan) iyo khaashshah (gaar ah).

- Waxay ku isbedela (Malaa'ig) oo aan haysan awood kasta oo si aan baryadiinna ay Ilaah u ah ay ka Miskiin (u baahan) ka dhinacyada oo dhan, ma megemukakan karo xaalad kasta, oo ma aha, maxaa yeelay, hadiyadda Ilaah, naxariis iyo ihsan- uu.

- Sida laga soo xigtay Rabbiga Ilaahooda jecel yahay hay'ad samafal oo iyaga u jeclaatay, kuwaas oo caabudi ay sameeyaan oo ay macnaheedu waa sida celceliska, sida runta ah kuwa jecel. Sidoo kale, waxay jecel yihiin kuwa samo fala, sida Mu'miniinta, halkaas oo ay (Mu'miniinta) waa kuwa Ilaah jecel yahay xayawaanka dhexdooduu oo dhan. Aadanaha dhammaantiis wuxuu horey u mukallaf (waajib bandhigi) necbaan Insha Allaah marka laga reebo kuwa xaqa rumeeyey, ee jacaylka Malaa'igtu kuwii (Mu'miniinta) kuwa Ilaah baryaya oo ku jahaaday wanaagsan ee xaaladdooda, sida salaadda qof, oo ay ku jiraan caddaymo jacaylkiisa , sababta oo ah mid uusan ku baryayaaye, marka laga reebo kuwa uu jecel yahay.

- Laga bilaabo sharaxaad faahfaahsan oo ku saabsan Ilaah dambi dhaaf Malaa'igta ka jiro rikoor ah in aan u baahanahay in ay ogaadaan sida mentadabburi (fikirka) uu Kitaabka, iyo tadabbur in aan ku xaddidnayn lafaz macnaha qaybta ka, xitaa waa uu mentadabburi taasoo la micno ah (content) lafaz. Haddii uu fahamsan yahay habka ku habboon fahamka run, ka dibna uu maanka by wuxuu arkay in arrin iyo wadada isaga oo daallan, wax noqdo penyempurnanya oo ku xiran tahay isaga, iyo inuu rumaysan karo in Ilaah doonayo, sida uu aaminsan yahay macnaha gaar ah oo lagu qorey ah lafaz.

Baahida loo qabo in la qeexo waa in Ilaah Subhaanahu wa Allaah doonayay laba waxyaabood:

Marka hore, qirtaan oo ay xaqiijinayaan in uu ka mid ahaa ka qayb macnaha iyo hoosaysiiyey isaga.

Marka labaad, aqoonta in Ilaah wax walba waa ogyahay, iyo in Eebe addoomadiisa ku amray inay mentadabburi iyo qabaa buugaagta uu.

Eebe wa Subhaanahu Allaah og wax la xidhiidha macnaha waxaa ka mid ah, oo kii isaga ku wargeliyay in uu buugga waa hage, iftiinka iyo wax walba oo sharaxaadda, oo uu yahay kan hadalka ugu codkar ah iyo meesha ugu cad. Sidaas darteed, addoon ka heli kartaa wax badan oo aqoon iyo naxariis weyn oo waafaqsan taufiq Ilaah isaga siiyey.

Laakiin mararka qaar ka mid ah Aayaadka duugi macnaha caafimaad kale oo aan ahayn cilmi maleeyeen. Sidaa darteed waxaan Eebe wa Subhaanahu Allaah weydiiso in uu inoo furayay inta badan naxariis khasnadda wanaagsan sababtoo ah xaaladaha iyo Muslimiinta. Waxaan waxba ma aan samayn karo laakiin ay ku tiirsan yihiin samafal ee uu bertawassul oo uu sadaqo; halkaas oo aanu had iyo jeer ku jira in mar kasta iyo waqti kasta. Sidoo kale, waxaan Ilaah weydiiso fadligiisa inuu dan inooga soo waxyaalood oo shar ah ayaannu ah in celisaan noo inay u yimaadaan oo nimcadiisa, sida xaqiiqada ah uu khayrka, kaas oo ku siinaya sabab iyo musabbabnya.

- Laga bilaabo aayaadka kor ku xusan waxa kale oo loo arki karaa in Saaxiib, xaaskiisa wanaagsan, carruur iyo saaxiibada noqon karo mid faraxsan saaxiibbadiis, oo waxaa la xidhiidha sababta wanaag ah in la helay, oo ka baxsan samafal iyo sababta oo ah hay'ad samafal sida Malaa'igta u duceeyaan Mu'miniinta iyo dadka kuwa xaqa ah ka suubanaada oo ah Aabayaalkood, Haweenkooda iyo Caruurtooda, wallahu og.

[33] Eebe wa Allaah Subhaanahu wargeliyaan ku saabsan furitaanka ceeb iyo dulli dhaco wixii ku dhacay kuwii gaaloobay, wixii ay weyddiisteen inuu ku soo laabto adduunka iyo ka baxo cadaabta, oo ay weyddiisteen lama siiyo, oo waxay dicelanya.

[34] xuso ah "gaalada" buuxda si ay u daboosho dhammaan noocyada gaalnimo, sidoo kale gaaloobay kulubtiisa, Rasuuladiisa, dhammaadka maalinta, iwm Eebe, ..

[35] Taas waa marka ay naar oo ay qiratay inay inay xaq u leedahay in aan galno, oo dembigiinna aawadiis ay qabtaan, ka dibna markii ay aad u cadhooday naftooda ugu Cadho weyn yihiin, ka dibna u yeedhay markii ay sida uu xusay qodobka kor ku xusan waxaa lagu ,

[36] rasuulladii iyo kuwa raacsan ay markaas rumaysad iyo waxay ku tiiriya cadeyn ah, oo weliba waa inaad xitaa dafiraan iyo iimaanka in Eebe idin abuuray, waayo waxaad neceb tahay, iyo xataa idinka Bixiyo naxariis ballaaran, sidaa daraaddeed cadhadii Ilaah ayaa idinka soo hor jeedda, oo cadho waa wax badan ka weyn kemurkaanmu naftaada si. Cadhadiisii ​​iyo ciqaab si ay u sii wadaan kugu dhacaan, intay addoommadiisii ​​mu'miniin helaan Raalli ahaanshaha Eebe iyo ajir. Taasi waa marka ay ku riyoon jiray laabtay dunida sida lagu sifeeyey xubinta qoraalka xiga.

[37] Ujeeddada dhimashada labo jeer waa dhimashada ugu horeysay iyo dhimashada u dhexeeya labada buunka. Qaar ka mid yihiin fikir ah in dhimashada ugu horeysay ee waa marka ay tahay ma jiraan iyo dhimashada labaad waa dhimashada dhacda ka dib markii ay mariyo dunida.

[38] Taas waa nolosha Adduun iyo Aakhiraba.

[39] oo ay soo noqdaan si ay adduunka u hogaansamo Eebahanno.

Waxay ka qoomameyn mar si ay u guuraan qaldan marka dunida oo dhan oo wuxuu ku yidhi, sida ku xusan qodobka kor ku xusan, in kastoo erayada ahaayeen waxba idiinma tarin oo ay isticmaalaan dhammaan.

[40] Waxa ay ku dhaleeceeyay ma sameeyo sababo la xiriira amaankiisa.

[41] Waxa aad ka raalli noqday wax xun oo burburiyey Adduun iyo Aakhiraba (shirk), oo wax wanaagsan oo xaq ah Adduun iyo Aakhiro (tawhid) waxaad neceb tahay. Waxaad la midah ahayn, sababtoo ah murugo, dulli iyo cadhadayda, oo idinkuna nebcahay, maxaa yeelay farxad, ammaan iyo raalli. Waxaa, sida erayga imtithaal soo socota:

"Waxaan dadka naftiisa ku faantay in dhulka dhexdiisa xaq ka mid ah calaamadaha aan awood u noqon doonaa. Haddii ay arkaan wax Aayado (KU), iyagu ma ay rumaysan doonaan isaga. Hadday Gaaladu arkaan Jidka jidkuna waa hanuunka, iyaga oo aan rabin, laakiin haddii ay Arkaan Waddada Baadidana waxay ka sii memenempuhnya. . Saas waxaa ugu wacan inay ka gaaloobeen Aayaadkanaga, waxaana ay mar walba la socon isaga "(. Trans Quraanka: 146)

[42] Haddii go'aanka iska leh isaga, markaas uu go'aansaday in aad, gaalada O noqon doonaa waari in jahanamo iyagoo ku waari, iyo go'aan aan la bedelay iyo bedelay.

Repentance NASHUHA


By
Shaikh Salim bin Id Al Hilali


Dadku ma waxay xor ka yihiin qaladaad, oo yaryar iyo waaweynba, oo og ama aan badheedh. Waxaa intaa dheer, haddii si damaca naftiisa xukumaan. Waxa uu noqon doonaa caasinimada baadkiisa qabanayaan. Daacadnimo, sida haddii uu qiimo ma waxay ka dhigan tahay.

In kasta oo ay ragaadisay caasinimada aadanaha iyo dembi ku hamineysay, taas macnaheedu ma aha mar dambe ma jiro albaabka si loo hagaajiyo. Tan iyo, ka dib markii kordhaya sinaysta camal anoo addoonkaaga ah, laakiin albaabka naxariis mar walba u furan. Aadanuhu waxa la siiyaa fursad ay isku hagaajiyo. Taasi waa, la Toobadda falalka in ay samatabbixin karaan in ay qarka u cadaabta. Repentance waxaa loo sameeyaa waa in guud ahaan, oo waxaa loo yaqaan toobad NASHUHA. Nabiga sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii yiri:

كل بني آدم خطاء و خير الخطائين التوبون. رواه الترمذي

Aadan kasta oo ilmaha (nin) qalad sameeyay, iyo sida ugu fiican ee aanu eed lahayn waa in ay toobad keenaan. [2]

لو أن العباد لم يذنبوا لخلق الله الخلق يذنبون ثم يغفر لهم رواه الحاكم

Addoomadiisa lahaa Ilaah, dembi ma aydin, Hubaal Ilaah waa abuuri doonaa Khalqi kale, oo dembiyadiinna oo ka dibna u Dambi dhaafa. [3]

Iyada oo toobadda, waxaan qalbiyadeenna laga Xumaan in nijaasayn daahiriyo aawadeed karin. Waayo, dembigu ee desecrating beerka, iyo waxa daahirka ah waa waajib ku ah. Nabiga sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii dheheen Mu'min ah marka dembi, waxa ay noqon doontaa (dhalatey) hal dhibic si tartib ah oo madow on qalbigiisa. Haddii ayuu isqoomameeyey, ka tagay (ACT) oo ka baryay dambi dhaaf (Eebe), ka dibna uu ku soo laabtay nadiif ah. Laakiin markii kordhaya (dembiga), ka dibna bertambahlah Xumaan madow ilaa iyo inta uu qalbigiisa ka buuxsamay. Haddaba maxaad raan ar (wadnaha iyo dedkeeda) in lagu Xusi, Ilaah eraygiisa "Dhab ahaantii ma (noqon), run ahaantii waxa ay had iyo jeer isku dayaan waxa Quluubtooda ku xidhay. [Al Muthaffifin: 14] [4]

Ilaah ayaa sidoo kale noo dhiiri gelinayaa in ay toobad keenaan oo beristighfar degdeg ah, sababtoo ah waxa ay wax badan ka wanaagsan yahay L. in dembi. Ayaa sheegay in Eebe.

فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير

Markaas hadday toobadkeenaan, waxaa u Khayr Roon, oo Hadday ka jeedsadeen, Eebe cadaabi cadaab daran adduun iyo aakhiraba, oo aysan waligood ka (sidoo kale) mid caawisa oo ku ilaaliya oo aan dhulka. [At Tawbah: 74]

Nabiga wuxuu isu ayaa tusaale in ka qoomameeyey this. Waxa uu sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii badan Toobadkeena oo beristighfar, ilaa xad in saaxiibo ku tirinay by jeer ka badan boqol ee Majliska ah, sida Nafi' Ibn Cumar Maula ayaa sheegay:

كان انن عمريعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد مائة مرة من قبل أن يقوم رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور رواه الترمذي

Ibn Cumar isticmaalaa in lagu xisaabo (istighfar akhriska) n ee Majliska ah Nabiga kacay waxa ka jeer boqol ka hor, (kaas oo sheegay): Haa Rabbku, ee ii Dambi Dhaaf iyo aqbalo taubatku. Runtii, waxaad tahay qaata Sare toobadda, Dhaafe Naxariista. [5]

Toobadda iyo Isfahanka NASHUHA
Maxaa loola jeedaa in toobaddii NASHUHA, waa soo celinta addoonkii Ilaah ee dembiga ka abid ka go'an, si ula kac ah ama ay sabab u tahay Jaahil ah, si ay u noqoto qof daacad ah, daacad ah, oo xoog leh oo ay taageerayaan addeecsan-addeeco oo ka sara addoon gaaraan booska ka mid ah wakiillo ka mid ah Muttaqin Ilaah (taxadar) iyo (addeecsan) kaas oo noqon kara ilaaliya Ibliiska naftiisa.

SHARCIGA IYO toobad talinayaa NASHUHA
Sharciga toobad NASHUHA waa Fard 'Cayn (waajib ku ah qof walba) korkiisa kasta oo Muslim ah. Caddeymaha ay:

1. Erayga Ilaah,

وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون

Iyo bertaubatlah inay Ilaah, Mu'miniinta O inaad Liibaantaane. [An Nuur: 31].

يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا

Kuwa xaqa rumeeyow, bertaubatlah in Eebe Noqosho, oo saafi ah. [At Tahriim: 8].

2. Erayga Nabiga sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii.

ياأيها الذين ءامنوا توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم مائة مرة. رواه مسلم

O, Mu'miniinta. Bertaubatlah inay Ilaah, maxaa yeelay, waan ku qiran in Ilaah boqol jeer maalintii. [6]

Muslimiinta ayaa sidoo kale ku heshiiyay waajib toobadda, sida Imam Al-Qurtubi yiri: "(Culimada) dadka waxay leeyihiin ijma '(heshiin) in sharciga toobadda waa Fard (qasab) Mu'miniinta oo dhan" [7]. Saasuuna Ibn Qudamah kale oo uu dhigayaa [8].

Samo falku iyo nimcada Ilaah, ballaadhkiisuna wuxuu toobadda NASHUHA
Man welwelin haddii toobad aan lagu aqbalin, sababta oo ah waa nimcada Ilaah waa mid aad u ballaaran, sida Salaadda oo ka mid ah Malaa'igta tilmaamay doorka in Kalimadiisii:

ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم

Eebow, nimcada iyo aqoonta aad ka mid ah wax walba, ku siiyo dambi dhaaf in kuwa toobadkeena ee raaca jidkaaga, iyo lehe Cadaabka Jahannamo oo ololaysa. [Al-Mu'min: 7].

ERAYADA toobadda NASHUHA
Si loo aqbalo NASHUHA toobadda Alle Subhanahu wa imtithaal, waxaa jira shuruudo dhawr ah oo ay tahay in la oofin:

1. Islam.
Taubat kaliya ka Muslim ah helay. Sida gaalada, markaas toobad waa inay soo galaan diinta Islaamka. Ayaa sheegay in Eebe.

وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما

Iyo in toobaddii aan Ilaah waa aqbalay ka mid ah kuwa wax shar (in) ilaa markuu u Yimaaddo mid ka mid ah, (markaas) wuxuu yidhi "Runtii waxaan Toobad keeni hadda". Oo aanay (sidoo kale aqbalay) oo dadka ku dhintay ay ahaayeen Gaalnimo. Dadka in ay leeyihiin waxaan u Darabnay Cadaab Daran. [An-Nisa ': 18].

2. Ikhlash.
Taubat aqbalay Shareecada Islaamka, oo waa la dhisay kuwa daacadda ah oo kaliya. Taubat sababta oo ah ujeedooyin riya` ama adduun, ma aha sida tii syar'i toobad yiri. Ayaa sheegay in Eebe.

إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين أجرا عظيما

Kuwa toobadkeena ee wanaajiya iyo maalin walbo (Diinta) Eebe iyo niyada samaa (cadaab sameeyo) Diintooda Eebe mooyee. Markaas waxay si wadajir ah iyo maalin maalmaha ka mid yihiin kuwa rumeeyey Ilaah siin doonaa kuwa rumeeyey xaqa ah ajir wayn. [An-Nisa ': 146].

3. Garashada dembigiisa.
Repentance ma aha sax ah, marka laga reebo dib markii dembi garashada iyo galiyo qalad ah, oo rajo ka badbaaday cawaaqib xun falalka noocaas ah.

4. Full kuwo Qoomameeya.
Repentance kaliya la aqbali karin iyada oo tibaaxaha qoto dheer kuwo Qoomameeya. Nabiga sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii yiri:

الندم توبة رواه ابن ماجه

Qoomamo waa toobad. [9]

5. tegida xadgudubka iyo soo celinta xuquuqda milkiilayaasha ay.
Kuwa Toobad keena oo dembiyadiinna oo ay ka go'an fasax khasab ah oo ku soo celi wixii xuquuq ah milkiilaha, haddii hanti ama wixii la mid ah. Haddii foomka Been ama la mid ah lagu eedeeyay, ka dibna jidka raaligelin. Haddii qaab xan (WAG), ka dibna jidka baryayay waa la ogol yahay (dulqaadan) ilaa iyo inta codsiga sida ma keeno saamayn kale loo kasin. Haa haddii ay tahay saamaynta qabriga, waa ku filan tahay si ay u tukadaan isaga si ay u gaaraan wanaag ah.

6. Muddada toobadda hor neefta ahaa ee hunguriga (dhimasho qarka u saaran) iyo ka hor inta qorraxdu soo baxdana ee galbeed.
Nabiga sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii ayaa sharxay in erayada uu sallallaahu' Laahu calayhi wa calaa aalihii:

إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي

Dhab ahaan yaa Eebe ka aqbalo Toobadda anoo addoonkaaga ah ka hor inta uusan neefsashada ahaa ee hunguriga [10].

الهجرة لا تنقطع حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه أبو داود وأحمد

Hijrah aan la kala gooyey ilaa joojinta (waqtigii) toobadda, iyo in toobaddii aan la kala gooyey ilaa ay qorraxdu ka soo baxdo xagga galbeed [11].

7. Istiqamah ka dib markii toobad keena.
Ayaa sheegay in Eebe.

فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير

Markaas waxaad sii jid toosan, sida amray, iyo (sidoo kale) kuwa la joogay aad toobad hana ku xadgudbina xadka. Waxa uu arkaa waxaad Camal falaysaan. [Huud: 112].

8. Samaynta dayactirka dib markii toobadda.
Ayaa sheegay in Eebe.

وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم

Haddii kuwa Rumeeyey Aayaadkanaga idiin yimid, markaas uu ku odhan, 'Peace-Calaykum, Eebahaa xaggiisa ku fadhiisin naxariis, (kuwaas) in Ruuxii xumaan aad sababtoo ah jahliga ka dhex jira, ka dibna uu toobad ka dib markii ay u qabanayaan dib oo suubiya Camalka, Eebana waa dambi dhaafe Naxariista. [Al An'am, 54].

Xusuusta markuu toobad
1. Aamin in Eebana waa Oge ee arkaya wax kasta. Ilaah wuxuu og yahay oo dhan qarsoon oo qarinaayay ee wadnaha. Inkastoo aan sidaasi uma arko, laakiin waxa uu ku khasbanaaday in uu ku aragnay.

2. Eeg in aad nuxurka durhaai haybad, iyo ma arkaan tirada shayga kuwa sinaysta, sida uu hadalka.

نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم

U sheeg in ay Addoomadayda, in sida runta ah waxaan ahay Dambi Dhaafe Naxariista, iyo in azabKu dhabta ah waxaa u sugnaaday cadaab xanuun badan. [Al Hijr: 49- 50].

3. Xusuusnow, dembi in uu yahay oo dhan xun iyo sharka ah, waayo, isagu waa uu caqabad ku yahay farxad gaaro Adduun iyo Aakhiro.

4. laga tago caasinnimada meelaha iyo saaxiibada kuwaas oo si xun u dhaqmaan, kuwaas oo loo isticmaalo in lagu caawiyo isaga dembaabtaan, oo waxay ka jareen xiriirka iyaga la inta ay aan beddelmi wanaagsan.

WAXYAABAHA LOO Block toobad
Waxaa ka mid ah waxyaalaha looga hortago dembi waa:
1. Bidcada Diinta. Nabiga sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii yiri:

إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة

, Eebana xirmin toobad oo dhan xagjirka ahayn. [Ash-Shahihah No. 1620]

2. qabatinka in khamriga. Nabiga sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii yiri:

من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين ليلة فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد كان حقا على الله تعالى أن يسقيه من نهر الخبال قيل وما نهر الخبال قال صديد أهل النار رواه أحمد

Ku alla kii khamri la cabbo (khamriga), ka dibna uu salaadda aan lagu aqbalin afartan habeen. Haddii uu toobad, Ilaah waa ka aqbalayaa. Si kastaba ha ahaatee, marka lagu celceliyo, waxaa haboon marka Ilaah isaga siiyey cabniin ah oo laga bilaabo webiga Khibaal. Dadka qaar waxa ay ku dooneysaa:. "? Waa maxay Khibaal webiga" Waxa uu ku jawaabay, "Malax degan jahannamada [12]

Saasuuna khuseeya kooban oo ku saabsan toobad NASHUHA. Waxaan rajeynayaa in uu noqon karaa mid waano ah in had iyo jeer toobad keena Eebe Subhanahu wa imtithaal.

[Guuriyeen ka edition magazine ee As-Sunnah 01 / Year IX / 1426H / 2005M Published Lajnah Foundation Istiqomah Surakarta, JL ah. Solo - Purwodadi Km. 8 Selokaton Gondangrejo Solo 57 183 Tel. 08121533647, 08157579296]

[43] Waxa uu yahay Sovereign waadaxa ah ee dhinacyada oo dhan, ee ka mid ah uu, sare booskiisa sare, oo sarajooggeeduna wuxuu ka mid ah awoodaha uu. Mid uu meel sare ka mid ah waa caddaalad ugu fiican Ilaah Subhaanahu wa Allaah, iyo in uu waxkasta meel hana Gallobayse u dhexeeya kuwa ka Dhawrsada Eebe kuwa aan rumaysnayn.

[44] Waxa uu leeyahay weynaantiisa, haybadda iyo ammaan, sidoo kale magiciisa, oo uu dabeecadda mupun uu camal quduuska ah oo wax ka maqan iyo waxaa dhiman.

No comments:

Post a Comment