!-- Javascript Ad Tag: 6454 -->

Wednesday, September 2, 2015

Ndërmjetësimi absolut i takon vetëm All-llahut, për të shmangur duke bërë shirk.

Udhëtim nuk u përfundua (361)

(Pjesa 361), Depok, West Java, Indonnesia, 31 Gusht 2015 21:26 pm).

Ndërmjetësimi absolut i takon vetëm All-llahut, për të shmangur duke bërë shirk.

Ndërmjetësimi është absolut vetëm Zotit dhe dhënë atyre që dëshironin, si ndërmjetësim dhënë Profetit Jozef, i cili ishte dhënë fuqinë e besimit në Perëndinë, se arriti të shmangë tundimin e mbretërore mbretëreshës bukur egjiptiane që dëshiron të josh Jozefin të shkelë kurorën.
Përveç kësaj, në një letër Jozefi Perëndia i paralajmëron njerëzit që të mos shirk (të përshkruarit e shokëve me Perëndinë).
Profeti Muhamed ka thënë se mëkati më i madh është për të bërë shirk. Kjo është arsyeja pse Abrahami gjithmonë lutet që fëmijët dhe nipërit e tij të penguar bërë shirk (adhurimi i idhujve).
Çdo qenie njerëzore kur ajo vdes në një akt të shirkut, sqetull pendohen tek Allahu (shpinë Ber besimit, dhe të pranojnë njëshmërinë e Perëndisë, kërcënuar për të vënë në ferr.

Az Zumar Vargu 43-52
Vargu 43-44: Ndërmjetësimi absolute është të Allahut subhanehu ue lartësuar dhe për njerëzit që e lejuan atë.

أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون (43) قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون (44)

 Përkthimi i Sure Zumer Ajeti 43-44

43. [1] A mos ata marrin një ndihmë pos All-llahut [2]. Thuaj [3], "A (ju mori atë shumë) edhe pse ata nuk kanë asgjë whatsoever dhe nuk e kuptojnë (asgjë) [4]?"

44. Thuaj: "Relief i takon vetëm Allahut, [5]. Ai ka një sundimi i qiejve dhe i tokës [6]. Pastaj te Ai do të ktheheni [7]."

Vargjet 45-48: Armiqtë e drejtuar fesë nga kalimatut monoteizmit, ishin të kënaqur kur fjalët e kufrit dhe shirkut është përmendur, ndërsa besimtarët përulen Perëndisë, subhanehu ue lartësuar dhe mentauhidkan Atë, dhe një pasqyrë mbi gjendjen e politeistëve Dita e Gjykimit.وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون (45) قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك في ما كانوا فيه يختلفون (46) ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون (47) وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون (48)

  Përkthimi i Sure Zumer Ajeti 45-48

45. [8] E kur ajo quhet vetëm emri i All-llahut [9], i mërzitur zemrat e atyre që nuk besojnë botën tjetër. Megjithatë, në qoftë se emrat e perëndive të tjerë përveç Perëndisë, që quhej, papritmas ata të kënaqen [10].

46. Thuaj: "O Perëndi, Krijuesi i qiejve dhe i tokës, i cili e di të gjitha të fshehtat dhe të dukshmet, ju jeni të vendosur në mes të shërbëtorëve të tu, në lidhje me atë që ata gjithmonë ndryshojnë [11]."

47. [12] Dhe, ata që bënë zullum kanë gjithçka që është mbi tokë, dhe plus më shumë, ata do të shpengojë veten me atë nga dënimi i të varfërve në Ditën e Gjykimit. Dhe është e qartë për ata dënimi i Perëndisë, që më parë nuk e kanë parashikuar.

48. Dhe është e qartë atyre se çfarë ata po bëjnë të keqen, dhe ato janë të mbuluara nga dënimi i parë ata tallen gjithmonë tallen.

Vargjet 49-52: Një natyrë e keqe njerëzore, dhe se çelësat janë në manë ushqimin dora e Allahut subhanehu ue lartësuar; Ai që përcakton furnizimin e robërve të Tij.

فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون (49) قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون (50) فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين (51) أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون (52)Përkthimi i Sure Zumer Ajeti 49-52

49. [13] Kur ai njeri fatkeqësia goditi ai e quajti Ne, pra, kur Ne i japim atij favore saj Ne i thamë: "Në fakt unë u dhënë këtë favor vetëm për shkak të inteligjencës tim [14]." Në fakt, kjo është një provë [15], por shumica e tyre nuk e dinë [16].

50. Në të vërtetë, njerëzit para se ata kanë thënë se [17], nuk është më e dobishme për ta atë që ata vepruan.

51. Pastaj ata janë overwritten (katastrofën) e pasojave të këqija që ata bëjnë [18]. E ata që bënë zullum midis tyre gjithashtu do të jetë overwritten (katastrofë) të pasojave të këqija që ata e bëjnë dhe ata nuk mund t'i shpëtojnë [19].

52. [20] A nuk e dinë ata se All-llahu i jep furnizim atij që do dhe e kufizon (atij që do)? Vërtet në këtë ka argumente (fuqisë) e Perëndisë për besimtarët [21].

Shmangni shirkun ... ... BERTAUHIDLAH!
(Një mësim nga letra Kur'ani Jusuf)

Nga
Abdul Azhim Al Badavi


E di, o vëllezërit e mi, mund të Perëndia gjithmonë na mëson diçka të dobishme në fjalën e Perëndisë që tregon historinë e Profetit Jusuf Alaihissallam.

إني تركت ملة قوم لايؤمنون بالله وهم بالأخرة هم كافرون واتبعت ملة ءابآءي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ماكان لنآ أن نشرك بالله من شىء

Në të vërtetë, unë kam braktisur fenë e njerëzve që nuk besojnë All-llahun, ndërsa ata mohojnë të ditës më vonë. Dhe unë ndjek fenë e babait-time babai është Abrahami, Isaku, Jakobi. Tiadalah vlerë për ne (pejgamberët) shok All-llahut .. [Jusuf: 37-38].

Ka një aluzion, se feja solli nga Profeti Abrahamit, Isakut dhe Jakobit, Jozefit janë të njëjta. Kjo është feja e monoteizmit, i cili është marrë nga të gjithë profetët shalatu alaihimus respekt, fjala sebagamana e Perëndisë.

إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون

Vërtet (monoteizmi fetare) është feja e të gjithëve; vetmja fe e Unë jam Zoti juaj, pra më adhuroni vetëm Mua. [El Enbija: 92].

Për këtë fe, Yusuf u bëri thirrje dy miqve (burg).

ياصاحبي السجن ءأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ماتعبدون من دونه إلآ أسمآء سميتموهآ أنتم وءابآؤكم مآأنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألاتعبدوا إلآإياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لايعلمون

O dy miqtë e mi këtu në burg, që është më e mirë, Rabb-Rabb të ndryshme ajo ose Perëndi i plotfuqishëm, i Fuqishmi. Ju nuk adhuroni pos All-llahut, me përjashtim të vetëm (adhurim), emrat që ju dhe prindërit tuaj të fabrikuara. Perëndia nuk e dërgoi poshtë një keteranganpun për emra. Vendimi ishte vetëm i përket Perëndisë. Ai ka urdhëruar që të mos adhuroni tjetër pos Tij. Kjo është feja e drejtë, por shumica e njerëzve nuk e dinë. [Jusuf: 39-40].

Gjithashtu të gjithë profetët, ata predikojnë të kësaj feje, siç thotë Allahu.

ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت

Dhe vërtet Ne kemi dërguar të dërguar te çdo popull (për një thirrje): "Adhuronie All-llahun (vetëm), dhe largohuni taghouts se" [An-Nahl: 36].

Dhe Fjala.

ومآأرسلنا من قبلك من رسول إلانوحي إليه أنه لآ إله إلآ أنا فاعبدون

Ne kurrë nuk dërguam asnjë të dërguar para teje, por i kemi shpallur atij:. "Ja, nuk ka Ilah (të drejtë), por unë, kështu që ju adhuroni të gjithë do të bëj" [El Enbija: 25].

Prandaj, thirrjet thënë nga profetët me popullin e tij është gjithmonë e njëjtë, domethënë:

ياقوم اعبدوا الله مالكم من إلاه غيره

O njerëzit e mi, adhurojnë Allahun, ju nuk keni zot për ju të tjerët. [El A'raf: 59].

Profeti ynë Muhamed alejhi alejhi ue selam, i ftuar edhe të fesë (monoteizmit) është. Kur njerëzit e Kurejshëve i tha lem selam e sallallahu alejhi selam.

ماسمعنا بهذا في الملة الأخرة إن هذآ إلا اختلاق

Ne nuk kemi dëgjuar diçka të këtillë në fenë fundit; Kjo (Njësinë e Allahut), nuk është tjetër vetëm (gënjeshtër) të cilat diada shpikje. [Shad: 7].

Allahu i Plotfuqishëm i tha Pejgamberit të Tij.

قل ماكنت بدعا من الرسل

Thuaj: "Unë nuk jam apostulli i parë midis apostujve." [El Ahkaf: 9]

Kjo është, unë nuk jam i pari, por unë jam një ndjekës.

Allahu ka thënë:

ثم أوحينآ إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وماكان من المشركين

Pastaj kemi shpallur ty (O Muhammed): "Ndiqe fenë e drejtë të Ibrahimit, njeri nga natyra i drejtë." Dhe ai nuk ishte prej atyre që i shoqërojnë Rabb. [An-Nahl: 123].

Fjalët e Profetit Jusuf Alaihissallam إني تركت (kam lënë), në përputhje me fjalën e Perëndisë فمن يكفر بالطاغوت (Pra, kushdo që ngriti krye kundër taghout). Ndërsa fjalët e Profetit Jozef واتبعت (I ndjek), në përputhje me fjalën e Perëndisë ويؤمن بالله (dhe besojnë në Allahun). Pra, ajo duhet të paraprihet nga një mohim i besimit. Besimi në Zot duhet të paraprihet nga mohimi i të gjitha (që dipertuhankan nga njerëzit, i mbyllur) përveç Allahut. Prandaj, fjalia monoteizmi përmban dy kuptime të kësaj. Përshëndetje "Lailaha" është një mohim i gjithë asaj dipertuhan. Dhe një "Illallah" është besimi në Allahun si zot (të denjë për adhurimin).

Udhëzime për të monoteizmit është një dhuratë e Perëndisë që më është dhënë vetëm për të dëshiruar Tij. Si fjalët e Profetit Jusuf Alaihissallam.

ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لايشكرون

Kjo është nga dhuratë e Perëndisë për ne dhe për njerëzit (në total); por shumica e njerëzve nuk e vlerësojmë atë (atë). [Jusuf: 38].

Si një kujtesë të këtë dhuratë dhe të mos merrni humbur-themi-nga-motivuese për të monoteizmit dhe larg shirkut, "Vërtet kesyirikan është gabim i qartë dhe kezhaliman i madh.

Thënë Allahu.

ومن أضل ممن يدعوا من دون الله من لايستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعآئهم غافلون

Dhe kush është më i humbur se ata që adhurojnë zotëra tjerë përveç Allahut nuk mund të lejojë (do'anya) deri fundi i botës, dhe neglizhenca e tyre të vëmendjes () lutjet e tyre. [El Ahkaf: 5].

Dhe Fjala.

والكافرون هم الظالمون

Dhe ata që nuk besuan janë ato që zullumqarët. [El-Bekare: 254].

Dhe Fjala.

وإذقال لقمان لابنه وهو يعظه يابني لاتشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم

Dhe (përkujto) kur Llukmani i tha djalit të tij, kur i dhënë një mësim të tij: "Biri im, nuk do të jetë për All-llahun, vërtet përshkruajnë (All-llahu) është me të vërtetë kezhaliman i madh." [Lukman: 13].

Fjalë,

ولا تدعوا من دون الله مالاينفعك ولايضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين

Dhe nuk e adhurojnë ndonjë gjë që nuk i jep janë përfitimet dhe jo (edhe) japin dëm për ju se All-llahu; Sepse nëse bëni (të tilla), në të vërtetë, pra, atëherë përfshijnë ato keqbërësit. [Junus: 106].

Fjalë.

ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما

Kushdo që është për All-llahun, atëherë me të vërtetë ai ka kryer një mëkat të madh. [An-Nisa ': 48].

Dhe.

ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا

Kushdo i cili i përshkruajnë (diçka) me All-llahun, atëherë vërtet ai ka humbur larg, shumë larg. [An-Nisa ': 116].

Shirku duke përfshirë eliminimin e shkakut (vlera e veprave). Fjala e Perëndisë.

ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين

Dhe me të vërtetë shpallur ty dhe profetëve () para teje: ". Në qoftë se ju i përshkruajnë (All-llahu), me siguri veprat e tua do të fshihen dhe të jem prej të humburve" [Ez-Zumer: 65].

Në letrën el En'am -Pas përmendur (tregim) disa nga profetët Allahut ka thënë.

ذلك هدى الله يهدى به من يشآء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ماكانوا يعملون

Ky është udhëzim i All-llahut me të cilat Ai ia jep udhëzime për të cilin Zoti dëshiron midis shërbëtorëve të Tij. Nëse ata me të, iku larg nga veprat e tyre ata kanë bërë. [El En'am: 88].

Shirku shkaktojnë poshtërimin dhe përulësi. Thënë Allahu.

لاتجعل مع الله إلاها ءاخر فتقعد مذموما مخذولا

Ju nuk duhet të shpikin asnjë perëndi të tjera përveç Allahut, që të mos bëheni të dënueshme dhe nuk është i braktisur (nga Allahu). [El-Isra ': 22].

Dhe Fjala.

ذلك ممآ أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلاها ءاخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا

Dhe nuk do të mbajë asnjë perëndi të tjera pos All-llahut, që ti hidhet në Gehena në një gjendje të mjerueshme përsëri mbahen larg (nga hirin e Perëndisë). [El-Isra ': 39].

Shirku mund të shkaktojë autorët në ferr dhe parandalon mori magfirah (falje) dhe kënaqësinë e Allahut. Thënë Allahu.

إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وماللظالمين من أنصار

Vërtet, ata që shpifin (diçka) All-llahun, atëherë All-llahu ia ndaloni Paradise, dhe vendi është Xhehennemi, nuk është atje për njerëzit zhalim ndihmësit. [Al Maidah: 72].

Shirku duke përfshirë edhe aktet e paligjshme shumë themelore, si fjalën e Perëndisë.

قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا

Thuaj: "Më lejoni të lexoj atë që ishte e ndaluar mbi ju nga Zoti juaj, që ju nuk duhet të shoqëroni Atij asnjë send [El En'am: 151]..

Dhe Fjala.

قل إنما حرم ربي الفواحش ماظهر منها ومابطن والإثم و البغي بغير الحق وأن تشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله مالا تعلمون

Thuaj: "Rabbku akt vetëm e ndaluar të shëmtuarat, të dy të dukshme dhe të fshehura, dhe mëkati, shkelin të drejtat e njeriut pa të drejtë, (e ndaluar) për All-llahun me diçka që Perëndia nuk ulur dëshmi për atë, dhe (e ndaluar) shpif All-llahun atë që nuk e dini. " [El A'raf: 33].

Ka thënë Profeti salallahu alejhi ue selam.

اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله

Shmangni shtatë raste u shkatërruan. Sahabët pyetën: "A është (shtatë raste), oi Dërguari i Allahut?" Ai u përgjigj: "Shirku (shoqërimi) i Perëndisë ..." dhe pastaj ai vazhdoi dhe përmendja e shtatë ajo [1]

Në përmendjen e fjalës "shirk" në ballë ka një gjest, që Shirku është mëkati më i madh. Përshkruar nga lem selam e sallallahu alejhi selam në fjalën e tij.

ألا أخبركم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت

A do të më lejoni t'ju them në lidhje me mëkatin më të madh? Ata u përgjigjën: "Sigurisht, oi Dërguari i Allahut." Ai tha: "Shoqërimi Perëndinë dhe mosbindje ndaj prindërve." Ai tha, përkulur dhe u ul dhe tha (përsëri): "Dhe mos harroni të them një gënjeshtër (duke përfshirë të madhe mëkatin ndryre). "Ai përsëriti fjalët, derisa thamë:" Ne dëshirojmë atij të heshtur. "

Gjithashtu në hadithin e Ibn Mes'udit anhu Radi ', tha ai.

يا رسول الله أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك

I Dërguari i Allahut, cili është mëkati më i madh? Ai u përgjigj: "Ti shoqëruar shok All-llahut, kur Ai ju ka krijuar."

Beware of shirkut, vogël apo të madhe! Shirku atë (nganjëherë) nuk është më e dukshme se me milingona në një gur të zi. Dhe askush nuk e ndjeu veten të sigurt nga kesyirikan, me përjashtim të atyre që nuk dinë natyrën e shirkut dhe nuk e di se çfarë e shkaktoi gjithashtu falas nga Shirku. Sa për ata që e kuptojnë natyrën dhe rrezikun e shirkut, ai do të jetë më frikë nga shirku. Tha Profeti Ibrahim Alaihissallam.

وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد ءامنا و اجنبني وبني أن نعبد الأصنام

Dhe (përkujto) kur Ibrahimi i tha: [Ibrahim: 35] "Po Rabbku, e bëjnë këtë vend (Mekë), e cila është një vend i sigurt, dhe djalin dhe kam vënë larg mbesën time se adhurimin e idhujve.".

Pastaj ai shpjegoi shkakun e frikës,

رب إنهن أضللن كثيرا من الناس

Po Rabbku, idhujt e vërtetë kanë mashtruar shumica e njerëzve. [Ibrahim: 36].

Nëse dikush tashmë e di, se shumë njerëz që bien në Ekber shirkut dhe idhujtarisë së tyre të çoroditur, atëherë ajo do të bjerë si frikës së tyre.

Ibrahim Në Teimin thotë: "Kush ndihet i sigurt nga Bala '(politeizëm), pas Ibrahimit?" Kjo është, në qoftë se profeti Ibrahim Alaihissallam të dashurit e Perëndisë janë ende të shqetësuar për të bjerë në shirk, a ka ndokush që nuk shqetësohen mbi atë të bjerë në kesyirikan pas Abrahamit?

Shirku është më mizorë kezhaliman, ndërsa monoteizmi është drejtësia më e drejtë. Sepse në qoftë se ajo është e drejtë (përcaktuar nga, Ed.) Vendos diçka në vend dhe t'i jepte për të dikujt atë që ata kanë të drejtë pa zvogëluar pak, atëherë monoteizmi është drejtësia më e drejtë, sepse monoteizmi është e drejta e Allahut mbi robërit e Tij, si fjalët e lem selam e sallallahu alejhi selam "Unë (Muadh bin Xhebel) Profeti piggybacking mbi gomarë. Ai më tha: "O Muadh, ju e dini se çfarë të drejtë i Perëndisë mbi çfarë të drejtash shërbëtori dhe shërbëtori i Perëndisë?" Unë u përgjigj: "Allahu dhe i Dërguari i Tij e dinë më mirë." Ai tha: "E drejta e Allahut mbi robërit e Tij është se ata adhurojnë Atë dhe jo menyekutukanNya. Ndërsa të drejtat e shërbëtorëve të Perëndisë të mësipërme nuk është e torturojnë njerëzit që nuk shirk. "

Nëse monoteizmi është e drejtë, atëherë, në qoftë se shërbëtorët e tij kishin mentauhidkanNya (dorëzimi ndaj Zotit e bëri të drejtën e tij, Ed.), Thotë se ata duhet të jenë të ndershëm me kushte të ndershme. Nëse ata e bëjnë shirk, atëherë ata kanë bërë padrejtësi. Prandaj, monoteizmi është detyrimet më të detyrueshme. Thënë Allahu.

وقضى ربك ألا تعبدوا إلآ إياه

Zoti yt ka dhënë urdhër të prerë që të mos adhuroni ju pos Tij [el-Isra ': 23].

واعبدوا الله ولاتشركوا به شيئا

Adhuronie All-llahun e mos i shoqëroni atë me asgjë [An-Nisa ': 36].

Tewhid ka shumë virtyte, të tilla si:

- Shkaktimi i sigurt nga dënimi në Ditën e Gjykimit. Thënë Allahu.

الذين ءامنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون

Njerëzit të cilët besojnë dhe të mos përzihen besimin e tyre me një brutalitet (shirk), ata janë ata që mori sigurinë e tyre dhe kjo është populli që marrin udhëzime. [El En'am: 82].

Dhe Fjala.

إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في ماشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون

Se njerëzit që kanë qenë atje për ato dispozita që të dy ne, ata ishin mbajtur jashtë ferrit, ata nuk dëgjojnë as zhurmën e ferrit të zjarrtë, dhe ato ruhen në shijuar atë që është e dëshiruar nga ana e tyre se ata nuk janë të shqetësuar nga awesomeness të madh (në Ditën e Gjykimit ), dhe ata u përshëndetën nga engjëjt. (Engjëlli i tha): "Kjo është dita juaj që është premtuar për ju .. [El Enbija: 101-103].

- Teuhidi është çelësi për të marrë në qiell, pasi fjalët Wahab bin Munebih: "Çelësi në qiell është lailaha illa Allah."

- Me monoteizmit, Perëndisë i pëlqeu të hequr gabimet, si fjalët e lem selam e sallallahu alejhi selam në hadith kudsi.

إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رءوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا كل سجل مثل مد البصر ثم يقول أتنكر من هذا شيئا أظلمك كتبتي الحافظون فيقول لا يا رب فيقول أفلك عذر فيقول لا يا رب فيقول بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيقول احضر وزنك فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فقال إنك لا تظلم قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء

Në të vërtetë, All-llahu do të shpëtojë një njeri .......... 99 Pastaj Perëndia u përhap një rekord bamirësie në frontin e tij. Një shënim (madhësia) aq sa syri mund t'i shohë. Pastaj Perëndia tha: "A ka ndonjë në mesin e këtyre të dhënave që ju mohoni? A autori-penulisku kanë menzhalimimu? "Njeriu u përgjigj: '' Jo, o Rabb!" Perëndia tha: "A keni një arsye?" Njeriu u përgjigj: "O Rabb!" Perëndia tha: "Sigurisht. Në të vërtetë në të dhënat tona, ju keni mirësinë. Dhe me të vërtetë sot, ju nuk do të dizhalimi "Shkoi nga një kartë, të shkruar atij:

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

Pastaj Perëndia tha: "Më sillni timbanganmu!" Njeriu u përgjigj: "O Rabbku, çfarë është kuptimi i këtyre kartave me shënime bamirësi (shëmtia) atë." Ai tha: "Ja, ti nuk do të dizhalimi." Pastaj të dhënat vendosen në njërën anë të peshore dhe kartat e në anën tjetër. Pastaj regjistron bamirëse të jetë i butë dhe karta bëhet e rëndë, asgjë nuk është më e rëndë se emri i Perëndisë. [2]

Dijetarët kanë ndarë Teuhidin në tre.

First. Teuhidi i Zotërimit.
Gjegjësisht brendshme Zahir pranoi se Perëndia është Zoti i të gjitha gjërave, pronar, Krijuesi, Shpikësi Rizki, Yang dhe mbylljen, kujdes Yang i universit është gjithçka, të dy të lartë dhe në fund.

Të dytë. Teuhidi uluhijet.
Gjegjësisht Njëshmëria e Allahut në adhurim pa kthyer pjesën më të vogël të adhurimit për tjetër pos Allahut k. Ky është kuptimi i frazës së unitetit lailaha il, askush nuk ka të drejtë të diibadahi përveç Allahut. Sepse Ai është Krijuesi, ndërsa përveç kësaj ai është një krijesë, dhe vetëm Perëndia mund të japë peticionin e njerëzve të cilët janë të mjerueshme dhe mund të eliminojnë mjerim. Allahu thotë:

والذين يدعون من دونه لايستجيبون لهم بشىء إلا كباسط كفيه إلى المآء ليبلغ فاه وماهو ببالغه

Dhe idhujt që ata adhurojnë pos All-llahut nuk mund të lejojmë asgjë për ta, por si personi që hapi të dy pëllëmbët në ujë në mënyrë që të merrni ujë në gojën e tij, por uji nuk ishte në gjendje për të marrë në gojën e tij. [Er Ra'd: 14].

Për qëllim të këtij monoteizmit, Perëndia krijoi kafshët, e ka çuar apostujt dhe uljen e librat e tyre. Thënë Allahu.

وماخلقت الجن والإنس إلاليعبدون

Dhe Unë nuk i krijova xhinët dhe njerëzit, por që të më adhurojnë Mua. [Adz Dzariyat: 56].

Fjalë.

أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشآء من عباده أن أنذروا أنه لآإله إلآأنا فاتقون

Ai ul engjëjt me (mbante) zbulesën me urdhërin e Tij kujt të dojë nga robërit e vet, domethënë: ". Tërhiqja vërejtjen o ju të gjithë, se nuk ka Ilah (të drejtë), por unë, kështu që jini të përkushtuar për mua" [An-Nahl: 2].

Tewhid kjo është mohuar nga idhujtarët në kohët e lashta, kur ata tashmë pranojnë Teuhidin e zotërimit. Thënë Allahu.

قل من يرزقكم من السمآء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله

Thuaj: "Kush ju furnizon nga qielli e toka, ose i cili është i autorizuar (i krijuar) dëgjimin dhe vizion, dhe i cili lëshoi një gjallin nga i vdekuri dhe të vdekurin nga i gjalli, dhe kush të menaxhojë të gjitha çështjet? ' Ata u përgjigjën: "Perëndia." [Junus: 31].

Dhe Fjala.

ويقولون أئنا لتاركوا ءالهتنا لشاعر مجنون

Atëherë ata thanë: "A duhet të largohet, Perëndisë tonë, perëndinë si një poet të çmendur?" [Ash Saffat: 36].

Pastaj një musliman duhet të dini, se pranon Perëndinë si Krijues, dhënësi Rizqi, mund dhe mbylljen, kjo nuk do të thotë asgjë, derisa ai e di se nuk ka zot tjetër përveç Allahut, pastaj të kryejë pasojat.

Tretë. Teuhidi Esma dhe natyrës.
Kjo është, është për të krijuar atë që Perëndia ka vendosur për veten e Tij në Librin e Tij, hadithet e Profetit janë autentike pa tasybih (duke e krahasuar), tahrif (shtrembërojnë kuptimin e saj), tamtsil (Lënë), ta'thil (refuzuar) dhe pa takyiif.

Gjueti në Fjalën.

ليس كمثله شىء وهو السميع البصير

Nuk ka asnjë njeri i ngjashëm me Të. Dhe Ai është dëgjuesi, shikuesi. [Esh-Shura: 11].

Atributet e Perëndisë, që përmbahen në Kur'an është e ndarë në dy. Kjo është natyra e një dhe ficil natyrës. Pronat Thelbi, për shembull: jeta, jetesës, duke e ditur, në gjendje për të dëgjuar, të aftë për të parë, për të folur, fytyrë, duart, viçat dhe të tjerët. Pronat Ficil, të tilla si: banesa, poshtë, eja, kënaqësi, zemërim, të qeshura, të lumtur dhe të tjerët.

Detyrimi ynë në këto prona, është besuar atë, e vendosi atë të Perëndisë pa tasybih, ta'thil, tamtsil dhe takyif. Midis nesh, të bëjë disa thonë se shpirtin e Perëndisë si një shpirt njerëzor dhe kështu me radhë. Ne duhet të ndjekim si fjalët e Imamët Shafi'i rrahimullah: "Unë besoj në Zot dhe të gjitha ato që vjen nga Perëndia, sipas qëllimeve të Perëndisë. Dhe unë gjithashtu besoj në lem selam e sallallahu alejhi selam, dhe të gjithë ata që vijnë nga e Profetit në përputhje me qëllimin e Profetit. "

E di më tej, o vëllezërit e mi, mund të Perëndia të ketë mëshirë për ne. Se monoteizmi është rruga më e lartë merret nga qeniet njerëzore ndaj Perëndisë. Teuhidi është predikimi i parë i apostujve. Ata fillojnë të predikuar (përcjellë) monoteizmit, më parë (rast) hallall dhe haram. N Profeti ka jetuar në Mekë për 10 vjet ose më shumë, gjithmonë duke dhënë: "O njerëz, thonë laailaha illallah, me siguri ju do të jetë me fat."

Kur monoteizmi ngulitur tashmë në zemrat e tyre, pastaj më vonë ra vargje fardhu, duke filluar me lutje. Nuk është rritur deri e-lAllahu alejhi alejhi ue selam migroi në Medinë.

Pastaj erdhi urdhrat dhe ndalesat. Apostulli nuk ka nevojë të punojë shumë për të drejtuar ata që të binden atij, sepse ai kishte punuar shumë në Mekë aq punahlah lidhje kesyirikan. Kur lidhjes shirk zhdukur, atëherë lidhjet lainpun zhdukur. Besimtarët të përshkruhet si Perëndia.

إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا

Në të vërtetë përgjigjen besimtarët, kur ata janë të thirrur të Allahut dhe të Dërguarit të Tij që i Dërguari gjykojë në mes tyre janë duke thënë: "Dëgjuam dhe respektuam". [An Nur: 51]

Për shkak të rëndësisë së monoteizmit, kështu që kur e-lAllahu alejhi ue selem i dërgoi lajmëtarët e tij dhe predikuesit te një popull, ai i urdhëroi ata që të fillojë predikimin për të monoteizmit, si Pejgamberit, ai i tha Muadz bin Jabbal kur ajo u dërgua në Jemen,

إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب

Me siguri ju do të vijnë për njerëzit e Librit, atëherë le rasti i parë që ju predikoni është lailaha illallah besim (në mënyrë që ata dëshmuan se nuk ka zot tjetër përveç Allahut ka diibadahi duhura, Ed.) Dhe unë janë me të vërtetë i dërguar. Në qoftë se ata kishin bindur ju për të, atëherë tregoni atyre se Allahu i ka obliguar që të falen pesë namazet në ditë dhe natë. Në qoftë se ata ishin bindur, atëherë informoj ata, se All-llahu e bëri atë zekatin të detyrueshëm për të pasurit dhe të japë njerëzve në nevojë. Nëse ata i binden, atëherë mos thesaret e tyre të vlefshme dhe frika ndaj popullit terzhalimi lutje, sepse në fakt namazin se me Perëndinë nuk ka perde. [3]

Atëherë është obligim për çdo musliman që të i kushtoj vëmendje për këtë akides, ose si një mësim apo mësimdhënie. Dhe një domosdoshmëri për çdo predikues dhe mësues për të avancuar besimin mbi të gjitha gjërat, dhe të bëjë akides si prioritete. Për shkak të veprave të mira për shkak të besimit që veprat e mira dhe të këqija rezultat i akides dobët.

ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السمآء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض مالها من قرار

A nuk e keni vënë re se si Perëndia e ka bërë një shëmbëlltyrë të mirë të dënimit si pema e mirë, rrënjët e saj janë të fortë dhe degët e saj (tmerrshëm) në qiell, pema jep frytin e tij në çdo sezon nga shëmbëlltyra leje Rabbnya.Allah bëjë atë me qeniet njerëzore në mënyrë që ata gjithmonë kujtoj , Dhe shembulli i dënimit të dobët si një pemë e keqe, i cili është revokuar nga rrënjët e saj nga sipërfaqja e tokës; nuk mund të jetë fikse (i drejtë) bit. [Ibrahim: 24-26].

Së fundi, mund të Perëndia na dhe të gjithë myslimanët të japin besimin se mirë dhe të sigurt. Me siguri vetëm Perëndia është i aftë për të bërë atë.

(Përkthyer nga Al Ashalah Magazine Issue 11 / Viti 2, faqe 17-24)

[Kopjuar nga edicioni i revistës së As-Sunetit 05 / Viti VII / 1424H / 2003M Publikuar Lajnah Fondacioni Istiqomah Surakarta, JL. Solo - Km Purwodadi. 8 Selokaton Gondangrejo Solo 57 183 Tel.

No comments:

Post a Comment