!-- Javascript Ad Tag: 6454 -->

Wednesday, September 2, 2015

Shafeeco Absolute iska leh oo keliya Eebe, iska ilaali sameeyo shirk.

Kortaan ayaa la ma uusan dhammayn (361)

(Qaybta saddex boqol iyo kow iyo lixdan), Depok, West Java, Indonnesia, August 31, 2015, 21:26 pm).

Shafeeco Absolute iska leh oo keliya Eebe, iska ilaali sameeyo shirk.

Shafeeco waa buuxda Ilaaha keligiis ah oo la siiyo kuwa u rajeeyay, sida shafeeco la siiyaa Nabiga Yuusuf, oo la siiyey xoogga Ilaah waan rumaysanahay inay maareeyeen inay ka foogaadaan jirrabaadda ee reer boqor boqoradda qurux badan ee Masar oo raba in ay doonteen Yuusuf naftiisa inay sinaystaan.
Intaa waxaa dheer, in warqad Joseph Ilaah ayaa sidoo kale ka digay in dadka uusan geysan shirk (-hawlgalayaasha wadaajiseen Eebe).
Nabiga ayaa sheegay in dembiga ugu weyn waa inaan sameeyo shirk. Taasi waa sababta Ibraahim mar walba tukadaan in carruurta iyo carruurtii ay dhaleen reebay sameeyo shirk (caabudno Sanamyada).
Qof kasta oo Banii'aadan markuu dhinto fal shirk, kilkilooyinka toobad keena Eebe (dib Xasuuso iimaanka, iyo qirayaa midnimada Ilaah, hanjabay in la jahannamada geli lahaa.

Az Zumar Aayadda 43-52
Aayadda 43-44: shafeeco buuxda waa in Eebe wa Subhaanahu Allaah iyo dadka isaga la ogol yahay.

أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون (43) قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون (44)

 Tarjamada Surat az-Zumar Aayadda 43-44

43. [1] Mise waxay qaataan mid caawisa oo Eebe ka soo hadhay [2]. Waxaad dhahdaa [3], "Ma [4] (aad sidoo kale qaaday) inkastoo aysan haysan wax alla iyo wax ma kasayaan (wax)?"

44. Waxaad dhahdaa, "Relief iska leh oo keliya Eebe, [5]. Waxa uu leeyahay dowladnimo Samooyinka iyo Dhulka [6]. Xaggiisaana laydiin celin [7]."

Aayaadka 45-48: The cadowga diinta orod ka tawxiid kalimatut, waxay ahaayeen kuwo ku faraxsan markii erayadii kufr oo shirk waxaa ku xusan, halka Mu'miniinta is-hoosaysiiyana waa in Ilaah Subhaanahu wa Allaah iyo isaga mentauhidkan, iyo aragti guud ee gobolka Mushrikiinta Maalinta Qiyaame.وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون (45) قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك في ما كانوا فيه يختلفون (46) ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون (47) وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون (48)

  Tarjamada Surat az-Zumar Aayadda 45-48

45. [8] Marka la yaqaan oo keliya Magaca Eebe [9], qalbiyada kuwaan rumeynin aakhiro waxay la laayo. Si kastaba ha ahaatee, haddii ay magacyadii reer binu Eebe ka sokow ilaahyo, kuwaas oo loo yaqaan, si lama filaan ah ay u noqdaan kuwo ku faraxsan yahay [10].

46. Waxaad dhahdaa, "Ilaahow, ee leh samada iyo dhulka, oo garanaya oo dhan oo ka mid ah waxa maqan iyo wax joogaba, Waxaad go'aansan addoommadaada u dhaxeeya oo ku saabsan waxa ay had iyo jeer ku kala duwan yihiin [11]."

47. [12] Oo haddaan kuwa Wanaag Falay oo dhan waxa ku sugan Dhulka iyo daray badan, way iskaga furan lahaayeen Cadaabka masaakiinta Maalinta Qiyaame waxay la. Oo waxaa u caddaatay in ciqaabta Ilaah markii hore ay waligeen ku talo galin.

48 Oo waxaa iska cad iyaga waxa ay wax shar ah samaynayaan, oo ay hoos iman cadaab ugu horeysay ee ay ku majaajiloodaan had iyo jeer ku majaajiloodaan.

Aayaadka 49-52: Mid ka mid ah dabeecadda aadanaha xun, iyo in furaha ayaa ku Arzaaqay oo gacanta Eebe wa Subhaanahu Allaah; Kan fidiyaa rizqiga doono oo addoomadiisa ka.

فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون (49) قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون (50) فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين (51) أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون (52)Tarjamada Surat az-Zumar Aayadda 49-52

49. [13] Oo markii ninkii masiibo ku dhuftay wuxuu u bixiyey Waxaan, ka dibna, marka waxaanu siin Nicmada iyada ku nidhi, "Dhab ahaantii waxaa la siiyey nimcadan oo keliya aawadiis sirdoonka [14]." Dhab ahaantii, waa baaritaan lagu [15], laakiin wax badan oo ka mid ah Ma aqaan [16].

50. illeen, oo dadka hor mar ay u [17] ayaa sheegay, ma aha mar dambe waxtar leh iyaga waxa ay falsayeen.

51. Waxaa la overwritten (masiibo) oo ka mid ah cawaaqib xun in ay sameeyaan [18]. Oo weliba kuwa iyaga ka mid ah waxay fali daalimiintu, la overwritten doonaa (masiibo) cawaaqibka xun in ay sameeyaan iyo iyagu ma Daaliyaan [19].

52. [20] Miyayna Ogayn in Eebe u waasiciyo Rizqiga cidduu doono kuna cidhiidhyo (cidduu doono)? Runtii, taasina calaamad (awood) Ilaah Mu'miniinta [21].

Iska ilaali in shirk ... ... BERTAUHIDLAH!
(Waano A ka warqad Quraanka Yusuf)

By
Abdul Azhim Al Badawi


Ogaada, walaalahay Ilaahow, mar walba na barayaa laga yaabaa in wax faa'iido leh in ereyga Ilaah oo sheegay sheekada Nabiga Yusuf Alaihissallam.

إني تركت ملة قوم لايؤمنون بالله وهم بالأخرة هم كافرون واتبعت ملة ءابآءي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ماكان لنآ أن نشرك بالله من شىء

Run ahaantii, waxaan diinta dadka aan rumeynin Eebe ka tagay, halka ay diido in ay maalinta dambe. Waxaana raacay diinta aabbihiis-aabbahay waa Ibraahim, Isxaaq, Yacquub. Qiimihiisu Tiadalah inoo (nebiyada ahaa) wadaajinno Eebe cibaadada waxna .. [Yusuf: 37-38].

Waxaa jira oggayn, in diinta ay soo Nebi Ibraahim, Isxaaq, Yacquub iyo Yuusuf waa isku mid. Taasi waa diinta tawxiid, la soo nebiyada oo dhan shalatu alaihimus si xushmad leh, ereyga sebagamana Ilaah.

إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون

Runtii (tawxiid diinta) idiinku wada diinta; kaliya anna waxaan ahay Eebihiin ee I caabuda. [Al Anbiya ': 92].

Si Diinta, Yusuf baaqay labada saaxiibo (oo xabsi ah).

ياصاحبي السجن ءأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ماتعبدون من دونه إلآ أسمآء سميتموهآ أنتم وءابآؤكم مآأنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألاتعبدوا إلآإياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لايعلمون

O laba saaxiibaday oo xabsi ah, taas oo ka mid ah waa ka sii wanaagsan, rabb-rabb kala duwan ama Ilaaha Qaadirka ah, adkaade ah. Eebe ka soo hadhay Idinkuna ma waxaad Caabudaysaan oo, marka laga reebo kaliya (cibaadada) magacyada kuwaas oo idinka iyo Aabayaalkiin abuurtay. Ilaah kuma uu soo Dejiyo keteranganpun ah oo ku saabsan magacyada. Go'aanka waxa uu ahaa oo kaliya iska leh Ilaah. Wuxuuna faray inaydaan Caabudin isaga laakiin. Taasi waa diinta toosan, laakiin dadka badankiisu ma oga. [Yusuf: 39-40].

Sidoo kale nebiyada oo dhan, ay ku wacdiyo Diinta, sida Alle ku sheegay.

ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت

Dhab ahaan waxaan u diray wargeeyayaal inay Umad kasta (call for a): "Caabuda Eebe (oo keliya), kana Dheeraada taghouts in," [An-Nahl: 36].

Hadalkuna.

ومآأرسلنا من قبلك من رسول إلانوحي إليه أنه لآ إله إلآ أنا فاعبدون

Waxaan marnaba Rasuul diray idinka horreeyey waxaan u waxyoonay inaad: "Bal eega, waxaa jira llaah lahayn (Xaqa) laakiin waxaan, sidaas darteed inaad Ilaah ku caabuddaan ayaan." [Al Anbiya ': 25].

Sidaa darteed, wicitaanada la hadlay nebiyadii dadka uu had iyo jeer waa isku mid, oo kala ah:

ياقوم اعبدوا الله مالكم من إلاه غيره

Qoomkayow Caabuda Eebe idiinma sugna Ilaah inaad ee dadka kale. [Al A'raf, 59].

Our Nabiga sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii, ayaa sidoo kale lagu casuumay inuu diinta (tawxiid) waa. Marka dadka makaninnin, ayaa sheegay in ay Nabiga sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii.

ماسمعنا بهذا في الملة الأخرة إن هذآ إلا اختلاق

Manaan kumaqlin tanoo kale diintii kale ee la soo dhaafay; Tani (dhac Eebe) ma aha waxaan (Been) oo Been diada. [Shad: 7].

Ilaahay ayaa sheegay in uu Nabiga.

قل ماكنت بدعا من الرسل

Waxaad dhahdaa: "Waxaan rasuul ugu horeysay ee rasuullada dhexdooda ma ihi." [Al Ahqaf: 9]

Taasi waa, anigu ma aan ahay kan ugu horreeyey, laakiinse anigu waxaan ahay laf.

Eebe wuxuu yidhi,

ثم أوحينآ إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وماكان من المشركين

Markaas waxaan kuu waxyoonay in (Nabiyow): "raaca Milladda Ibraahiim, Toosan kama mid ahayn." Oo isagu ma uu ahaa kuwa la wadaajin Rabb. [An-Nahl: 123].

Waa erayadii Yusuf Nabiga Alaihissallam إني تركت (Waxaan ka tagay), si waafaqsan ereyga Ilaah فمن يكفر بالطاغوت (ciddii ka fallaagoobay taghout). Iyadoo hadalkii Yuusuf Nabiga واتبعت (Waxaan raaci) oo waafaqsan ereyga Ilaah ويؤمن بالله (ee rumeeya Eebe). Sidaas, waa in uu ka muuqadaa diidmada ah ee rumaysadka. Rumaysadka Ilaah waa in uu ka muuqadaa diidmada oo dhan (oo dipertuhankan aadanaha, waxay demin) Allaah ka sokow. Sidaa darteed, xukun tawxiid ku jira labo macne of this. Salaanta "Lailaha" waa diidmo ah dipertuhan oo dhan. Iyo "takbeer" waa waxay rumaysan yihiin in Eebe Ilaah kale (istaahilo in la caabudaan).

Tusmada tawxiid waa hadiyad Ilaah oo la siiyey oo kaliya in uu doonayo. Sida erayadii Yusuf Nabiga Alaihissallam.

ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لايشكرون

Taasi waa ka hadiyadda Ilaah ee korkannaga iyo dadka (wadar ahaan); laakiin dadka badankiisu ma u mahad (isaga). [Yusuf: 38].

Sida waano hadiyad ah taas oo aan ahayn in ay ku lumen-waxaannu nidhaahnaa-by-dhiiri-galinta ay u tawxiid oo ka fog shirk, "Runtii kesyirikan waa baadi cad iyo kezhaliman weyn.

Ayaa sheegay in Eebe.

ومن أضل ممن يدعوا من دون الله من لايستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعآئهم غافلون

Oo yaa ka baadi badan oo kuwa caabuda Eebe ka sokow ilaahyo ma ogolaan karo (do'anya) ilaa Qiyaamaha, iyo dayacaad ka mid ah (fiiro) Salaaddooda. [Al Ahqaf: 5].

Hadalkuna.

والكافرون هم الظالمون

Kuwii Gaaloobay waa kuwa in daalimiinta. [Al-Baqarah: 254].

Hadalkuna.

وإذقال لقمان لابنه وهو يعظه يابني لاتشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم

(Xusuuso) markuu ku yidhi Luqmaan wiilkiisii, marka la siiyo cashar kii, "Wiilkaygiiyow, ma Eebaa, sida runta ah weyneeya (Eebe) runtii waa kezhaliman weyn." [Luqmaan: 13].

Word,

ولا تدعوا من دون الله مالاينفعك ولايضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين

Hana wax ma siin ma caabudaysaan yihiin faa'iidooyinka iyo ma (sidoo kale) siiyo dhib inaad Eebe ka sokow, Waayo, haddaad sameeyo (sida) sida runta ah waxaad ka dibna waxaa ka mid ah kuwa daalimiin ah. [Yunus: 106].

Word.

ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما

Ruuxii Eebe, Eebe uu galo dembi weyn. [An-Nisa ': 48].

Markaasay.

ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا

Qof kasta oo u Yeeleen (wax) Eebe agtiisa, ka dibna wuxuu Dhab u fog dhumay, fog. [An-Nisa ': 116].

Shirk ay ka mid yihiin tirtiridda sababta (qiimaha) Camal. Ereyga Ilaah.

ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين

Waxaana idiinku sugan ayaa shaaca ka qaaday adiga iyo (Prophets) idinka horreeyey, ". Haddii la wadaajin waxaan idinku (Eebe), sida xaqiiqada ah camalkiinna laga tirtirayaa oo ka mid noqon kuwa khasaaray" [Az-Zumar: 65].

In warqadda al An'am -after xuso (story) qaar ka mid ah Eebe Prophets uu sheegay.

ذلك هدى الله يهدى به من يشآء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ماكانوا يعملون

Taasi waa hanuunka Eebe uu ku hanuunin cidduu Eebe doono addoomadiisa dhexdooda. Haddii ay isaga la, carareen ka falimahoodii ayay ku sameeyeen. [Al An'am, 88].

Shirk keeni dulli iyo hoosaysiin. Ayaa sheegay in Eebe.

لاتجعل مع الله إلاها ءاخر فتقعد مذموما مخذولا

Waa in aadan ku abuurta ilaahyo kale oo Eebe ka soo hadhay, markaas aad kamid noqotaan adoo lagu dagaalay oo aan la dayacay (Eebe). [Al-Isra ': 22].

Hadalkuna.

ذلك ممآ أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلاها ءاخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا

Hana qaban ilaahyo kale oo Eebe ka soo hadhay, inaad jahannamada ku tuuro kujiraan xaalad lagaxumaado mar kale iska dhawray (oo ka nimcada Ilaah). [Al-Isra ': 39].

Shirk keeni karaa denbiilayaasha oo loo cadaabta iyo horjoogsadaa helay magfirah (dambi dhaaf) iyo Raalli ahaanshaha Eebe. Ayaa sheegay in Eebe.

إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وماللظالمين من أنصار

Kuwa u Yeeleen (wax ay) Eebe, markaas hubaal wuxuu Eebe ka Xarrimay Jannada, iyo meesha waa Jahannamo, halkaas ma joogo, waayo, dadka zhalim gargaarana ah. [Al Maidah: 72].

Shirk ay ka mid yihiin falal sharci darro ah aad u aasaasiga ah, sida uu ereyga Ilaah.

قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا

Waxaad dhahdaa: "ii daa in uu akhriyo wixii laydinka reebay aad dul Eebihiin, waa in aad wadaajin waxba la [Al An'am: 151]..

Hadalkuna.

قل إنما حرم ربي الفواحش ماظهر منها ومابطن والإثم و البغي بغير الحق وأن تشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله مالا تعلمون

Waxaad dhahdaa "Rabbku fal kaliya reebay Xumaan, labada arki karo iyo waxa la qariyey, oo dembi, xadgudub ku ah xuquuqda aadanaha iyada oo aan xaq, (mamnuuc) in Eebe wax Eebe ma hoos u caddayn ah waxaa loogu talagalay, iyo (mamnuuc) abuurtay kulankii Eebe waxaydaan Ogayn. " [Al A'raf, 33].

Nabiga sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii yiri.

اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله

Iska ilaali inaad intii toddoba kiisaska la Halaagay. Ehelu ayaa la weydiiyay, "Ma (todoba kiisaska), Rasuulkii Alle?" Waxa uu ku jawaabay, "shirk (Mushrikiin) Ilaah ...", ka dibna wuxuu u gudbey iyo Xusuuso toddobaad waxaa [1]

In Xusidda erayga "shirk" fooddeeda jiro tilmaam, shirk in uu yahay dembi ugu weyn. SHARAXAY Nabiga sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii in uu ku hadlaysaan.

ألا أخبركم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت

Aad ha ii kuu sheego dembiga ugu weyn? Waxay ku jawaabay, "Waxa hubaal ah, Rasuulkii Alle." Waxa uu sheegay, "Ilaah iyo caasinnimada waalidiinta Mushrikiin." Waxa uu sheegay in, ugu tiirsan oo fadhiistay, oo wuxuu yidhi (mar kale), "Xusuusta been sheegi (oo ay ku jirto ugu waaweyn ee dembiga demin). "Waxa uu soo noqnoqda erayada, ilaa aan ka yiri," Waxaan u rajeyneynaa aamusan. "

Sidoo kale Xadiiska Ibnu Mascuud Radi 'anhu, ayuu yiri.

يا رسول الله أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك

Rasuulka Alle, waa maxay dembiga ugu weyn? Waxa uu ku jawaabay, "Waxa aad la Wadaajin la wadaajiyo Eebe, Isagoo idin abuuray."

Iska shirk, yar ama wayn! Waxaa shirk (mararka qaarkood) waa wax ka muuqata badan la qudhaanjada on dhagax madow. Markaas dabadeed ninna kuma naftiisa dareemay ammaan ka kesyirikan, marka laga reebo kuwa aan ogaado nooca shirk oo aanad garanayn waxa sababay ayaa sidoo kale lacag la'aan ah ka warwareego. Kuwa la fahmo dabeecadda iyo khatarta ah ee shirk, wuxuu ahaan doonaa waxa ugu cabsadeen reer warwareego. Nebi Ibraahim Alaihissallam yiri.

وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد ءامنا و اجنبني وبني أن نعبد الأصنام

(Xusuuso) markuu Nabi Ibraahim yidhi, [Ibrahim: 35] "Haa Rabbku, ka dhigi wadankan (Maka), kaas oo ah dal aamin ah, iyo wiil, waxaana iga maayso badan sanam caabudo gelin.".

Markaas ayuu sharxay sababta oo ah cabsi,

رب إنهن أضللن كثيرا من الناس

Haa Rabbku, Sanamyada dhabta ah Dhumiyeen aadanuhu ugu. [Ibrahim: 36].

Haddii uu qof mar hore ogyahay, in dad badan oo ku dhacaa Akbar shirk iyo sanam qalloocan, ka dibna waxa ay ku dhici doontaa sidii wixii ay ka cabsadaan.

Ibrahim Ugu Taimi ayaa sheegay, "Yaa ka dareemaa nabad ka Bala" (sanamyada) ka dib markii Ibrahim? "In uu yahay, haddii Ibrahim Nabiga Alaihissallam ee uu Ilaah jeclaaday weli ka welwelsan tahay dhacaan shirk, ma jirtaa cid wax werwer ah kuma badan baa ku galay kesyirikan ka dib markii Ibraahim?

Shirk waa ugu kezhaliman daalimiinta, halka tawxiid waa caddaalad ugu cadaalad ah. Maxaa yeelay, haddii ay tahay mid xaq ah (qeexay, Ed.) Rid wax meel oo u dhiib qof waxa ay xaq u leedahay oo aan hoos u yara, ka dibna tawxiid waa caddaalad ah mid xaq ah, sababtoo ah tawxiid waa xaq Eebe ka Sarreeya Addoomadiisa, sida erayada Nabiga sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii "Waxaan (Mu'adh bin Jabal) Nabiga piggybacking gal Dameeraha. Oo wuxuu igu yidhi, "O Mu'adh, Ma garanaysaan midig ee Ilaah waxa xuquuqda addoonkaaga ah, iyo addoonkii Ilaah?" Ayaan ku jawaabay, "Allah iyo Rasuulkiisa ugu fiican." Waxa uu sheegay, "Xaq Eebe ha Ahaato Addoomadiis waa in ay caabud oo aan menyekutukanNya. Iyadoo xuquuqda addoomada Eebe kor ku xusan looma jirdilka dadka aan samayn shirk. "

Haddii tawxiid waa xaq, ka dibna, haddii ay midiidinyadiisuna lahaa mentauhidkanNya (dhiibaya Ilaah wuxuu sameeyey uu xaq u leeyahay, Ed.) Waxaa loola jeedaa in ay si cadaalad ah qaba xaaladaha cadaalad ah ay leedahay. Hadii ay sameeyaan warwareego, ka dibna waxay la Yimaadeen Dulmi. Sidaa darteed, tawxiid waa waajibaadka ugu khasab ah. Ayaa sheegay in Eebe.

وقضى ربك ألا تعبدوا إلآ إياه

Oo Faray Eebahaa inaydaan Caabudin Eebe mooyee, [Al-Isra ': 23].

واعبدوا الله ولاتشركوا به شيئا

Caabuda Eebe hana isaga wadaajin waxba [An-Nisa ': 36].

Tauhid uu leeyahay akhlaaq badan, sida:

- Keenida ammaan Cadaabka Maalinta Qiyaame. Ayaa sheegay in Eebe.

الذين ءامنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون

Dadka rumaysan oo aanay u Iimaankooda arxan (shirk) qaso, iyagu waa kuwa ku heshay amniga iyo waa dadka kuwa Hanuunsan. [Al An'am, 82].

Hadalkuna.

إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في ماشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون

In dadka halkaas kuwa qodobada in labada Us, ayaa waxay ku maqnaa Jahannamo, iyaga oo aan buunka dhawaaqiisa maqli doonin yar ee Naarta, oo ay conserved ku riyaaqayaa waxa la doonayo iyaga by aanay dhibaato awesomeness ee weyn (Maalinta Qiyaame ), oo ay salaamay Malaa'igta. (Malaa'igtii waxay ku tidhi): "Tani waa maalin aad oo uu soo yaboohay .. [Al Anbiya ': 101-103] in.

- Ifayo waa furaha si aad u hesho samada, sida erayada Wahab bin Munabbih, "Furaha samada waa Illa lailaha Allah."

- Iyadoo tawxiid, Ilaah baa ku farxay inuu ka saaro khaladaadka ka, sida erayada Nabiga sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii in Qudsi xadiiska.

إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رءوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا كل سجل مثل مد البصر ثم يقول أتنكر من هذا شيئا أظلمك كتبتي الحافظون فيقول لا يا رب فيقول أفلك عذر فيقول لا يا رب فيقول بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيقول احضر وزنك فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فقال إنك لا تظلم قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء

, Eebana wuu badbaadin doonaa nin .......... 99 Markaasaa Ilaah wuxuu ku faafay record hay'ad samafal ah oo ka hor waxaa ka mid ah. Mid ka mid ah note (size) iyo tan iyo isha ka arki kartaa. Oo Ilaah wuxuu yidhi, "Ma jiraan ka mid ah diiwaanadan waxaa in aad diidi? Miyuu ka author-penulisku leeyihiin menzhalimimu? "Ninkii wuxuu ku jawaabay," Maya, O Rabb! "Ilaah wuxuu yidhi," Miyaad leedahay sabab? "Ninkii wuxuu ku jawaabay," O Rabb! "Oo Ilaah wuxuu yidhi," Sure. Taasina diiwaanka, waxaad leedahay wanaaggii. Dhab maanta aadan dizhalimi doonaa "baxay kaar, u qoran si:

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

Oo Ilaah wuxuu yidhi, "keen timbanganmu!" Ninkii wuxuu ku jawaabay, "O Rabbku, waa maxay macnaha kaararka la qoraalada samafal (sidooda) waa." Waxa uu sheegay, "Fiiri, ma aad dizhalimi doonaa." Markaas diiwaanada kaalinta hal dhinac oo miisaanka iyo kaararka dhinaca kale. Markaas Qori sakada in ay khafiif ah iyo kaarka noqdo culus, waxba waa ka sii daran yahay magaca Ilaah. [2]

Culimada ayaa u kala ifayo saddex.

First. Ifayo ee Lordship.
Oo kuwaasu gudaha Zahir ayaa qirtay inuu Ilaah waa Eebaha wax walba, hanta, abuuraha, nooleyn Rizki, Yang iyo Xiridda hoos, daryeelka Yang ee caalamka waa wax walba, labada kooxood ee ugu sareysa oo hooseysa.

Labaad. Tawhid Uluhiyyah.
Oo kuwaasu u dhac Eebe Cibaadada iyagoon qayb yar lagu cibaadaysto ay ka ahayn k Eebe. Tani waa macnaha weedha ah ee Illa midnimada lailaha, ma jiro xaq u leeyahay inuu diibadahi Eebe mooyee. Waayo, isagu waa kan wax abuura ee, halka lagu daro ku jiro waa abuur, iyo Ilaah keliya siin karaan codsiga dad ah kuwaas oo loo naxo, oo baabiin karta murugo. Eebe wuxuu yidhi,

والذين يدعون من دونه لايستجيبون لهم بشىء إلا كباسط كفيه إلى المآء ليبلغ فاه وماهو ببالغه

Oo sanamyaduna iyo waxay caabudi oo Eebe ka soo hadhay Eebe waxba u ma ogolaan karo, laakiin sida qofka furay labada Timir oo biyaha ku shubaa, si aad u hesho biyo ah si ay afkiisa, laakiinse biyuhu ma uu karin inuu u hesho in ay afkiisa. [Ar Ra'd: 14].

Ujeedada tawxiid this, Ilaah wuxuu abuuray nibiriyada, diraya rasuulladii iyo buugaag ay hoos. Ayaa sheegay in Eebe.

وماخلقت الجن والإنس إلاليعبدون

Oo anigu waxaan Xaq ahayn umaanan abuurin Jinni iyo dadkuba, laakiin in ay i caabudaan. [Adz Dzariyat: 56].

Word.

أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشآء من عباده أن أنذروا أنه لآإله إلآأنا فاتقون

Waxa uu hoos u Malaa'igta (waday) soo dajinta Amarka Eebe cidduu doono oo addoomadiisa ka, kuwaas oo: ". Dhan waxaad ugu digo, in uu jiro llaah lahayn (Xaqa) laakiin waxaan, sidaas ha loo sooco Me in" [An-Nahl: 2].

Tauhid taas la diido by Mushrikiinta wakhtiyadii hore, markii ay hore u qirayaa ka ifayo ee Lordship. Ayaa sheegay in Eebe.

قل من يرزقكم من السمآء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله

Waxaad dhahdaa: "yaa idinka arsuqi samada iyo dhulka, ama qof loo (abuuray) maqalka iyo aragga, iyo kuwa soo saaray nool ka dhintay iyo kuwii dhintayna wax nool ah, iyo kuwa u maareeyaan arrimaha oo dhan?" Sidaas daraaddeed way u jawaabay, "Ilaah." [Yunus: 31].

Hadalkuna.

ويقولون أئنا لتاركوا ءالهتنا لشاعر مجنون

Oo waxay ku yidhaahdeen, "Ma waxaan u leeyihiin in ay ka tagaan ilaah-Ilaaha sida gabayaa waalan?" [Ash Saffat: 36].

Markaas Muslim ah waa in ay ogaadaan, in uu garwaaqsan yahay Ilaah sida wax abuura, nooleyn Rizqi, iyo Xiridda hoos, waa kuma yeelan doonto wax karaa ilaa uu ogyahay in uu jiro Allaah mooyee Ilaah kale jirin, ka dibna qaado cawaaqibta.

Saddexaad. Ifayo Asma 'iyo dabeecadda.
Taasi waa, waa in la dhiso waxa Eebe dhigay xaggiisa ku bixinayo kitaabkiisa, ee axaadiista Nabiga yihiin kuwo dhab ah oo aan tasybih (dhigo), tahrif (Leexisa Carraabkooda macnaheeda), tamtsil (ogolaato), ta'thil (diiday) oo aan takyiif.

Nqoday hadalka.

ليس كمثله شىء وهو السميع البصير

Ma jiro mid la mid ah isaga oo leh. Eebana waa ka maqla, ee arkaya wax kasta. [Ash-Shura, 11].

The dabeecadda Ilaah ee ku jira Quraanka wuxuu u qaybsan yahay laba. Taasi waa nooca ugu One iyo ficil dabeecadda. Guryaha nuxurka, tusaale ahaan: nolosha, kuwa nool, oo og, inay awoodaan inay maqlaan, arki karin, in ay ku hadlaan, wajiga, gacmaha, weylalka iyo kuwa kale. Guryaha Ficil, sida: deggan tahay, hoos, soo, Raalli ahaanshaha, xanaaq, qosol, farxad iyo kuwa kale.

Our waajib ku guryaha, waxaa u Mu'minaadka ah, waxa ay qarka u saaran inuu Ilaah aan tasybih, ta'thil, tamtsil iyo takyif. Na ka mid ah, qaar ka mid ah sameeyo dhihi nafta Ilaah sida naf aadanaha iyo sidaas. Waa in aan raaco sida erayada rahimahullah imaamyada Shafi'i: "Waxaan aaminsanahay in Ilaah oo dhan ka timaada Ilaaha sida ay ujeeddooyinka Ilaah. Oo anna waxaan sidoo kale aaminsanahay in Nabiga sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii, iyo in alla intii ka yimid Nabiga iyada oo la raacayo ujeeddada Nabiga. "

O dheeraad ah ogaan, walaalahay, Ilaahay ha noo naxariiso. Tawxiid Taasi waa waddada ugu badan ay qaadeen dadkuba in Ilaah. Tawhid waa wacdintiisa ugu horreysay ee rasuullada. Waxay bilaabaan inay ku wacdiyaya (gaadhsiin) tawxiid, ka hor (case) xalaal ah iyo haram. N Nabiga ku noolaa Mecca 10 sano ama ka badan, had iyo jeer gaarsiiyo, "Dadow, dhihi laailaha takbeer, hubaal waxaad noqon doontaa nasiib."

Marka tawxiid horeba gundhig Quluubtooda ku sugan, markaas ka dib hoos u aayaadka fardhu, laga bilaabo salaadda. Ma korodhay ilaa Nabiga sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii guuray Madiina.

Markaasaa waxaa u timid amarrada iyo reebay. Rasuul kuma u baahan tahay si adag u shaqeeyaan si toos ah iyaga ay isaga u addeecaan, maxaa yeelay, wuxuu u shaqeynay ee Mecca si punahlah bond kesyirikan. Marka shirk lagala kulmo bakhtiyeen, markaas gooyeen lainpun bakhtiyeen. Mu'miniinta la sidii Ilaah ku tilmaamay.

إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا

Illeen jawaabi Mu'miniinta, marka loogu yeedho Eebe iyo Rasuulkiisu in Rasuulku hawsheedu u dhexeeya iyaga ku yidhi: "Waxaan Maqallay Waana Adeecnay". [Nuur An: 51]

Sababtoo ah muhiimadda ay leedahay tawxiid, sidaa darteed marka Nabiga sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii dadka u soo diray wargeeyayaashiisii iyo Waacidiinta, wuxuu iyagii ku amray in ay bilaabaan in ay ku wacdiyaya tawxiid, sida uu cadeeyay nabiga, ayuu u sheegay Muadz bin Jabbal markii la soo diray in ay Yemen,

إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب

Hubaal waxaad u iman doonaan inay dadka Kitaabka, markaas ha qofkii ugu horreeyey ee aad ku wacdiyo waa caqiido, takbeer lailaha (si ay u marag furay in Ilaah kale ma jiro, Eebana ka diibadahi midig, Ed.) Dhab ahaan waxaan u yihiin Rasuulka. Haddii ay idin addeeci ah, ka dibna u sheeg in Eebe ku waajib ah iyaga shanta salaadood maalin iyo habeen. Haddii ay Adeecno, ka dibna iyaga ku wargaliso, in Eebe u sameeyey sako khasab taajirka markaasuu siin doonaa dadka u baahan. Haddii ay adeeca, ka dibna ay ka fogaadaan in ay khasnadaha qiimo iyo cabsi xagga dadka terzhalimi Salaadda, maxaa yeelay, dhab ahaantii Salaadda, isagoo Ilaah la ilxidhka ma yahay. [3]

Markaas waxaa qasab ku tahay qof kasta oo Muslim fiiro gaar ah u aqidah taas, sidoo kale sida cashar ama waxbaridda. Oo waa in loogu talagalay wax wacdiya kasta iyo macalinka si loo horumariyo aaminsan wax walba ka sarreeya, oo aqidah ka dhigi doonaa sida mudnaanta. Sababtoo ah ee camalka wanaagsan ay sabab u aaminsan in camal wanaagsan iyo kuwa xun keeni of aqidah saboolka ah.

ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السمآء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض مالها من قرار

Ma aan aad dareentay sida Ilaah ayaa ah masaal kula xukun wanaagsan sida geed wanaagsan, xididdadiisuna waa kuwo adag oo laamaheeda (adag) oo korkiina samada, geedka siinayaa midhihiisa xilli kasta ee kale masaallo kula Rabbnya.Allah fasax ay ka sameeyaan aadanaha si ay had iyo jeer la xasuusto , Kalimada xukunka saboolka ah sida geed xun, oo waxaa buriyay xididdadiisuna isagay ka dusha dhulka ee; aan la hagaajin karin (qumman) waxoogaa. [Ibrahim: 24-26].

Ugu dambeyntii, Ilaah baa inala iyo Muslimiinta oo dhan siin karaan aaminsan in wanaag iyo ammaan. Sida xaqiiqada ah Ilaah oo keliya waa uu awoodaa inuu sameeyo in.

(Turjumay ka Al Ashalah Magazine Issue 11 / Sanadka 2, bogagga 17-24)

[Guuriyeen ka edition magazine ee As-Sunnah 05 / Year VII / 1424H / 2003M Published Lajnah Foundation Istiqomah Surakarta, JL ah. Solo - Purwodadi Km. 8 Selokaton Gondangrejo Solo 57 183 Tel.

No comments:

Post a Comment