!-- Javascript Ad Tag: 6454 -->

Sunday, July 19, 2015

Suneti agjërimi i jep urtësi.

Udhëtim nuk ishte përfunduar (316)

(Pjesa 316), Depok, West Java, Indonezi, 19 korrik 2015, 23:02:00 GMT)

Suneti agjërimi i jep urtësi.

Unë kam miq, fqinjët pranë shtëpisë, unë kam jetuar në vendin fqinj të tij për rreth 30 vjet, nuk është një zakon që ai thotë se ai është bërë që nga rinia e tij, pra agjërimi i Profetit Davud, dmth sunet agjërimi, agjërimi një ditë, të nesërmen nuk agjërojnë.
Këtë ai e bëri deri në moshën që ai është tani rreth 70 vjet, gjatë së cilës fqinjët e mi të, ai rrallë i sëmurë, më ai është kujdesur kurrë për në spital disa vite më parë për shkak të etheve tropikale.
Pas kësaj ai kurrë nuk ka qenë i sëmurë deri më tani, trupin e tij në një moshë prej 70 vjet duket aftë dhe të shëndetshme, madje edhe kur ka punë të mirë e bashkëpunimit të ndërsjellë ndërtimin e xhamisë në një lagje rezidenciale, ose kullon pastrim (kullon) AAU punë të tjera vullnetare që ai u përfshi fizikisht.
Kjo shëndetin e plotë që mund të rezultojë nga agjërimi i tij dëshirë Davudi Sunetit, ose për shkak se lutjeve të vazhdojë të ushtrojë çdo lutje dhe në mbrëmje namazin e detyrueshëm.

Agjërimi Suneti

Nga
Sheikh Abdullah bin Abdul al-Azhim Khalafi


Profeti salallahu alejhi ue selem ka qenë i mbrojtur me të shpejtë në ditët në vijim:
a. Gjashtë ditë në Shevalit
Është transmetuar nga Ebu Ejub el-Ensariut radi anhu, se Pejgamberi sal-lAllahu 'alejhi ue sel-lem ka thënë:

من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر.
"
Kushdo që agjëruan Ramazani dhe pastaj pasohet nga agjërimi gjashtë ditë në Shevalit, atëherë ai është aq shpejt një vit. "[1]

b, c. Dita e Arafatit për ata që nuk e kryejnë haxhin dhe ditën e 'Ashures (ditën e dhjetë të Muharremit) dhe një ditë më parë (ditën e nëntë).
Është transmetuar nga Ebu Katade radi anhu, tha ai,

J سئل رسول الله عن صوم يوم عرفة, فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صوم يوم عاشوراء, فقال: يكفر السنة المضية.

"Profeti salallahu alejhi ve sel-lem është pyetur për agjërimin ditën e Arafatit, ai u përgjigj:" Ai merr larg mëkatet e vitit të kaluar dhe që do të vijë. "Ai e pyeti edhe për agjërimin ditën e" Mëkatet e Ashures, ai u përgjigj, "Ai ka marrë larg vjet mëkati më parë. "[2]

Umm el-Fadl el-Harith bintu radiallahu anhu se ka pasur disa njerëz që ishin aty pranë në kohën e Arafatit është në mosmarrëveshje në lidhje me agjërimin e lem selam e sallallahu alejhi selam në Arafatit. Ka disa prej tyre thonë se ai agjëroi dhe disa të tjerë thonë se ai nuk është agjërimi, atëherë e sallallahu alejhi Profetit alejhi ue selam mbajti një gotë qumësht, atëherë ai ishte në devenë e tij në 'Arafat, dhe ai e piu atë. [3]

Gjithashtu transmetuar nga Ebu Ghathfan bin Tharif al-Muri, ai tha: "E kam dëgjuar Ibn Abbasi anhu ka thënë:" Kur Pejgamberi sal-lAllahu 'alejhi ue sel-lem agjëroi' Ashures dhe ai mbrojti shokët e tij të shpejtë, ata thanë, "O i Dërguari i All-llahut, Kjo me të vërtetë është dita që është nderuar nga hebrenjtë dhe të krishterët. "Pastaj ai tha:" Mirë atëherë, në vitin e ardhshëm, ne do të shpejtë në ditën e nëntë (tasu'a) Insha Allah. "Ibn 'Abbas ka thënë,' por jo deri në vitin e ardhshëm, e-lAllahu 'alejhi ue sel-lem ka vdekur. "[4]

d. Në shumicën e ditëve të agjërimit në muajin e Muharremit
Nga Ebu Hurejra radi anhu, tha ai, "i-lAllahu alejhi alejhi ve sel-lem ka thënë:

أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل.

"Më i miri i agjërimit pas muajit të agjërimit të Ramazanit është agjërimi në muajin e Allahut, Muharrem dhe më të mirë të lutjes pas namazeve obligative është namazi i natës." [5]

d. Në shumicën e ditëve të agjërimit në muajin Shaban
I 'Aisha radi anhu, tha ai, "Unë kurrë nuk e pashë lAllahu alejhi alejhi ve sel-lem i përsosur, përveç agjërimit muajit muaj-të gjatë të Ramazanit dhe unë kurrë nuk kam parë atë të agjëruar në një muaj më shumë se një muaji Shaban." [6]

f. Hënave dhe të enjteve
Transmetuar nga Usame bin Zejd radi anhu, ai tha: "Me të vërtetë Profeti sal-lAllahu 'alejhi ue sel-lem gjithmonë agjëronte të hënave dhe të enjteve, kur ai u pyet për këtë, ai u përgjigj:

إن أعمال العباد تعرض يوم الإثنين والخميس.

'Vërtet, veprat janë të ballafaquar shërbëtor (All-llahu) të hënave dhe të enjteve. "[7]

g. Agjërimi tri ditë të çdo muaji (Hijriyyah)
Nga 'Abdullah bin' Amr radi anhu, tha ai, "i-lAllahu alejhi ue selem më tha:

صم من كل شهر ثلاثة أيام, فإن الحسنة بعشر أمثالها, وذلك مثل صيام الدهر.

'shpejtë tri ditë e tua të çdo muaji. Në të vërtetë veprat e mira shpërblejë dhjetëfish, kështu që ai është si agjëruar tërë kohën. "[8]

Dhe disunnahkan për të bërë ditën tre-ditore e tridhjetë, katërmbëdhjetë dhe pesëmbëdhjetë. Bazuar në historinë e Ebu Dherr radi anhu, ai tha se e-lAllahu alejhi alejhi ve sel-lem ka thënë:

يا أبا ذر, إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة.

"O Ebu Dherr, në qoftë se ju doni të agjërojë tri ditë e një muaj, pastaj shpejt e juaj në ditën e tridhjetë, katërmbëdhjetë dhe pesëmbëdhjetë." [9]

h. Dita dhe thyejnë e tyre të përditshme të shpejtë (agjërimi i Profetit Davud Alaihissallam)
Është transmetuar nga Abdullah ibn 'Amr radi anhu, se Pejgamberi sal-lAllahu' alejhi ue sel-lem ka thënë:

أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما.

"Agjërimi është më i dashur i Perëndisë është agjërimi i Profetit Davud, ai agjëronte një ditë dhe pushim ditën e tyre." [10]

i. Ditën e nëntë në muajin e Dhul Hixhes
Transmetuar nga Hunaidah bin Khalid, nga gruaja e tij, nga shumica e grave e lem selam e sallallahu alejhi selam, ka thënë ai, "i-lAllahu alejhi ue selem agjëronte ditën e nëntë të Dhul Hixhes, ditën e 'Ashures, tri ditëve të çdo muaji, hënën e parë të një muaj dhe të enjten. "[11]

14. Ditët e agjërimit për atë ndaluara
a. Dy Hari Raya ('Eid al-Fitr dhe' Eid al-Adha)
Nga Ebu Ubejdes, një robi i liruar i Ibn Azhar, ai tha: "Unë festojnë 'Id së bashku me' Umer ibn el-Kaththab radiallahu anhu, atëherë ai (Umeri) tha:" Kjo është një dy-ditore Profeti salallahu alejhi ue selem na ndaloi të shpejtë të saj, ditën ku ju prish agjërimin dhe ditën tjetër, ditën ku ju të marrë kafshët tuaja kurban. "[12]

b. Ditë Tasyriq *
Prej Ebu Murrah, një robi i liruar i Ummu Hanit ", se ai ishte me të 'Abdullah bin' Amr radiallahu anhu erdhi për të parë 'Amr ibn el-`As, atëherë ai shërbejnë ushqim për ata të dy, duke thënë:" Hani! "Ai u përgjigj," Unë jam agjërueshëm. "'Amr ka thënë:" Hani, në fakt kjo është dita që e-lAllahu alejhi alejhi ue selam na ka urdhëruar për të thyer të shpejtë tonë dhe të ndalojnë. "Maliku ka thënë," Kjo ishte dita Tasyriq. "[13]

Dhe transmetuar nga 'Ajshes dhe Ibn' Umar radi anhum, ata të dy thanë: "Nuk lejohet të agjërojnë në ditët tasyriq, me përjashtim të atyre që nuk do të marrë kafshët kurban (në Mina kur pelegrinazhit)." [14]

c. Agjërimi të premten vetëm
Është transmetuar nga Ebu Hurejra, ai tha: "E kam dëgjuar të Dërguarin e Shallahu alejhi ue selam ka thënë:

لا تصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده.

"Le askush prej jush agjërimit të premten, por ai agjëronte një ditë para ose pas." [15]

d. Agjërimi të shtunën vetëm
Bazuar në historinë e 'Abdullah ibn es-Sulami Busr radiallahu anhu, nga motra e tij, esh-Shamma radi anhu, se Pejgamberi sal-lAllahu' alejhi ue sel-natyra ka thënë:

لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم, و إن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها.

"Mos agjëroni të shtunave, përveç se ka qenë obligim për ju. Në qoftë se ndonjëri prej jush nuk do të marrë (ushqim për të thyer), përveç lëkurat e rrushit apo një degë peme, atëherë le ta bëj atë. "[16]

d. Gjysma e dytë e muajit Shaban për ata që nuk e kanë zakon të agjërimit
Është transmetuar nga Ebu Hurejra radi anhu se Profeti salallahu alejhi ue selem ka thënë:

إذا انتصف شعبان فلا تصوموا.

"Sikur të ishte deri në mes të muajit Sha'ban, atëherë ju nuk do të agjëruar." [17]

Gjithashtu nga Ebu Hurejra radiallahu anhu, transmeton se Profeti sal-lAllahu 'alejhi ue sel-lem ka thënë:

لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم.

"A nuk e ndonjëherë nga ju para Ramazanit duke agjëruar një ose dy ditë më parë, përveç nëse personi është duke punuar në një agjërim të përbashkët, le të shpejtë në atë ditë." [18]

f. Agjërimi në ditën e dyshimit
Nga 'Ammar radiallahu anhu, tha ai, "Kushdo që agjëron në ditën e mjeteve të dyshimta që ai i është bindur Ebul Kasim (sallallahu alejhi ue selam)." [19]

g. Agjërimi përgjithmonë, edhe pse ajo nuk e bëri të shpejtë në ditët e ndaluar të shpejtë.
Është transmetuar nga Abdullah ibn 'Amr radi anhu, tha ai, "i-lAllahu alejhi alejhi ve sel-lem ka thënë:

يا عبد الله بن عمرو! إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل, وإنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونهكت, لا صام من صام الأبد.

"O 'Abdullah bin' Amr, i vërtetë që është gjithmonë i shpejtë gjatë ditës (përgjithmonë) dhe për të marrë deri në natën. Nëse ju vazhdoni të bëni këtë, atëherë ju keni bërë sytë tuaj janë fundosur dhe torturuar veten. Asnjë agjërimi është agjërimi për njerëzit përgjithmonë. "[20]

Gjithashtu transmetuar nga Ebu Qatada, që ishte një njeri erdhi tek Profeti salallahu alejhi ue selem, si ai i pyeti: "O i Dërguari i Allahut salallahu alejhi ue selam si ju shpejt?" Pejgamberi sal-lAllahu 'alejhi ue sel-lem i mërzitur për të dëgjuar fjalët dhe kur' Umeri e pa këtë, tha ai, "Ne kemi kënaqësinë e All-llahut, si Zotin tonë, Islamin si fenë tonë, dhe Muhamedi si Pejgamberit tonë. Ne kërkojmë strehim tek Allahu nga zemërimi dhe tërbimi i të Dërguarit të Tij të Tij. "Ai e mbajti përsëritur këto fjalë lem selam e sallallahu alejhi selam ndaluar zemëruar, atëherë ai pyeti," O i Dërguari i Allahut salallahu alejhi ue selem ajo që për agjëruesin përgjithmonë? " Ai tha:

لا صام ولا أفطر.

"Ai nuk është i shpejtë dhe nuk e prish agjërimin." [21]

15. Ndalimi i agjërimit për një grua nëse burri i saj ka (në shtëpi), përveç me leje
Bazuar në historinë e Ebu Hurejres radi anhu, ai tha se e-lAllahu alejhi alejhi ve sel-lem ka thënë:

لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه.

"Nuk lejohet të shpejtë në një gruaja kur burri i saj në shtëpi, përveç me lejen e tij." [22]

[Kopjuar nga libri i Al-Suneh uel Wajiiz fii Fiqhis Kitaabil Aziiz, autor Sheikh Abdul Azhim bin Badawai al-Khalafi, Indonezi Guide Fikh Edition Complete, Translator Ekipi Tashfiyah LIPIA - Xhakarta, Ibn Kethiri Reader Botuesve, Shtypur në Ramazan 1428 - Shtator 2007M]


Tre Adhurimi Lartë Fundi i Ramazanit

Nga
Shejh Muhamed ibn Salih el-Utsamin


Muaji i Ramazanit së shpejti do të kalojë, le të vlerësojmë veten çdo rreth asaj që kemi bërë në këtë Noble. Ky muaj do të jetë dëshmitar në botën tjetër e të gjitha veprat që kemi bërë për të. Dëshmitarët të cilët do të na ose dëshmitarë fajësojë meringan. Pra, le të përfitojnë nga koha e mbetur për të ngutemi pendohet, të kërkojë falje për Allahun e Gjithëfuqishëm dhe veprat e mira shumëfishohen. Të gjithë të mirë që bëjmë pas realizimit gabimet ndryshme dhe të metat, mund të mbulojë mangësitë që kemi bërë në ditët e mëparshme.

Në ditët e para të Ramazanit, ditë e natë të plotë të adhurimit. Gjatë ditës mbushur me agjërim, dhikrit, dhe duke lexuar Kuranin, është duke u përdorur atë natë për t'u lutur dhe lexuar Kuranin. Në atë kohë, gjendja e shumicës së muslimanëve në aspektin e adhurimit, siç pritej. Ata janë të ngazëllyer dhe shumë entuziaste shfrytëzojë sekonda në mënyrë që të adhurojnë Allahun e Plotfuqishëm. Por tani, ditët janë të mbushura me bekimin ajo së shpejti do të kalojë për të na lënë, por ende një shumë që nuk është shfrytëzuar në maksimum. Ne shpresojmë dhe të lutemi Allahut të Plotfuqishëm, Allahu i Plotfuqishëm na japë të gjithë aftësinë për të maksimizuar kohën e mbetur për të fituar kënaqësinë e Allahut Plotfuqishmit.

Shpresojmë që ne mund t'i japë fund të Ramazanit këtë duke fituar falje nga Allahu i Plotfuqishëm për të gjitha mëkatet që kemi bërë, qoftë mëkatit ose mëkatin e kuptojmë ne nuk e kuptojnë.

Ne kërkojmë Allahu i Plotfuqishëm që do të pranojë të gjitha veprat tona, të lirë nga zjarri i Xhehennemit, me fat që të jetë në gjendje për të arritur qiellin dhe Allahu i Plotfuqishëm na sjell përsëri në Ramazan të vitit të ardhshëm në një gjendje më të mirë.

Duke i dhënë fund muajit të bekuar të Ramazanit kësaj, Allahu i Plotfuqishëm na paracaktuar disa adhurimin e lavdishme që mund të shtoni të besimit tonë në Allahun e Gjithëfuqishëm dhe mund të rritur adhurimin tonë dhe mund të plotësojë më tej të mirat e Allahut të Plotfuqishëm për ne. Adhurimi barelë është zekati Fitr, Id Tekbir në natën dhe në lutje.

Fitr Zekati obligim për çdo musliman. Zekati Fitr realizohet duke lëshuar Sha '(rreth 3 kg) ushqim kryesor, si një të pastër për njerëzit që agjëron dhe si ushqim për njerëzit e varfër. Profeti salallahu alejhi ue selem ka thënë:

عن ابن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين

Nga Ibn Abbasi anhu, ai tha: i Dërguari i Allahut sal-lAllahu '. Alejhi ue selem ka kërkuar lëmoshë Madh të pastrojë ata që shpejt nga rasti në fjalë të kota dhe mizore, dhe si ushqim për njerëzit e varfër [1]

Për shkak të kësaj Bajramit Zekatit është një detyrim që ne të gjithë, atëherë le të bëjmë atë siç duhet në mënyrë që të binden urdhrin e Allahut të Plotfuqishëm dhe të Dërguarit të Tij.

Le të nxjerrë një zekatin për veten tonë dhe të atyre që janë të mbuluara nga ne.

Le të zgjedhin prodhime ishin më të mirë që mundemi dhe më të dobishme, sepse zekati është vetëm një sha 'në një vit. Dhe edhe për shkak se nuk kishte njeri në këtë botë e dinë dhe mund të garantojë se ai do të jetë në gjendje për të kryer këtë bamirësi përsëri në vitet që do të vijnë.

A duam të dhe janë të gatshëm për të bërë për veten tonë shtrëngimi duke nxjerrë zekatin e përbërësve bazë të ushqimit që e keqe apo më e keqe sesa ajo që ne hamë ose dëmshëm? Përgjigja, sigurisht jo.

Le entuziast për këtë pelegrinazh bamirësie të saktë, siç është bërë nga lem selam e sallallahu alejhi selam dhe e anhum Sahabët radi. Le të mos na duhet të përmbushen duke paguar apo shpenzimin e parave në vend të ushqimit kryesor, sepse ajo kurrë nuk është bërë nga lem selam e sallallahu alejhi selam dhe sahabet pas ai salallahu alejhi ue selam, dhe kjo ishte një mjet shkëmbimi që është i ngjashëm me të holla ekzistuese , por ata nuk e paguajnë zeqatin Bajramit tyre me dinarin dhe dirham që ata kanë. Ajo tregon se nuk është disyari'atkan.

Kushdo që zeqatin duke përdorur të holla në vend të ushqimit kryesor, atëherë zekati frikë adhurimin nuk pranohet nga Allahu i Plotfuqishëm, sepse menyelisihi çfarë kërkohet nga lem selam e sallallahu alejhi selam.

Le të japim lëmoshë Bajramit dhe t'i jepte për të njerëzve të varfër përreth nesh, sidomos për njerëzit e varfër që janë ende atje farefisnore me ne, ndërsa ai nuk ishte në mesin e atyre që do të kemi nafkahi.

Kjo është në rregull, nëse një person i varfër lëmoshë Bajramit janë dhënë dy ose më shumë, ose anasjelltas një Fitr zekati është e shpërndarë në dy njerëzve të varfër. Bazuar në këtë, në qoftë se ka një familje që mbledh zeqatin Bajramit ata dhe iu dha njerëzve të varfër, atëherë ajo nuk bën asgjë. Nëse ne japim zeqatin u përdor përsëri nga marrësit për të paguar zeqatin veten dhe familjen e tij, atëherë ajo gjithashtu nuk bën asgjë.

Përmbushin zeqatin Bajramit gjatë festës para namazit, sepse ajo ishte më e mira. Por gjithashtu i lejuar për të nxjerrë një Fitr zekati një ditë ose dy ditë para festës. Gjithashtu nuk duhet të shtyhen deri pas namazit të festës zeqatin Bajramit, përveç sa ka syar'i udzur, të tilla si lajme të festës erdhi papritmas dhe të mos e lejuar atë për të hequr atë para namazit, sepse koha është shumë e shkurtër.

Kur ne kemi vendosur për të tërhequr dhe të dorëzojë lëmoshë tona Madh për dikë dhe ai person nuk ka shkuar ne gjejmë ndërsa lutjet duhej të zbatohet, atëherë ne duhet të japim atë dikujt tjetër. Le të mos humbni këtë kohë! Nëse do të kishte vendosur të dorëzojë atë për një person të caktuar ne e konsiderojmë më meritor, por ne kurrë nuk e gjetën atë njeri, atëherë ne mund të pyesni personin tjetër për të përfaqësuar personin dhe lëmoshë dorëzuar dikë që ne do të thotë në qoftë se ajo është takuar.

Adhurimi i dytë është adhurim Tekbir. Allahu i Plotfuqishëm e ka përshkruar në fjalët e tij:

ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون

dhe jini plotësoj numrin e tij dhe ju do të më përlëvdojë Allahun në udhëzimin e Tij të caktuar për ju, që ju të mund të jetë mirënjohës [El-Bekare / 2: 185].

Atëherë le bertakbir duke thënë:

الله أكبر, الله أكبر, لا إله إلا الله و الله أكبر, الله أكبر ولله الحمد

Tekbir lexohet me zë të lartë nga meshkujt, por për femrat Tekbir është bërë në heshtje.

E treta është lutja e adhurimit. Në mënyrë për të ekzekutuar këtë adhurim, e-lAllahu 'alejhi ue sel-lem ka urdhëruar burrat dhe gratë për gratë virgjëreshave dhe izolim, si dhe njerëz të cilët nuk kanë një zakon të largohet nga shtëpia për të kryer. Ai salallahu alejhi ue selem urdhëroi ata të gjithë, duke përfshirë edhe gratë që kanë menstruacione janë urdhëruar për të dalë në mënyrë të dëshmuar mirësinë dhe lutjet e muslimanëve. Gratë që janë të menstruacioneve është sigurisht të jetë larg nga vendi i lutjes mënyrë që të mos ulen në një vend të lutjes 'Id.

O muslimanë! Na le nga të gjithë burrat dhe gratë për t'u lutur festë në mënyrë që të adhurojnë Allahun e Plotfuqishëm dhe urdhrave zbatuese e-lAllahu alejhi alejhi ue selam dhe presin mirësinë dhe lutjet e muslimanëve. Sa mirësia shpallur nga Allahu i Plotfuqishëm dhe sa lutjet diijabahi (dhënë) në All-llahun e Plotfuqishëm në atë kohë.

Burrat duhet të vijnë në një të pastër dhe të veshin parfum dhe i veshur me rrobat e tyre më të mira! Por për gratë, duhet të dalë pa aromat zbukurime dhe përdorur.

Disunnahkan, kur e lënë namazin me një shëtitje nëse nuk udzur të tilla si nuk janë në gjendje të ecin dhe një vend larg.

Duke përfshirë edhe praktikën Sunetit në të njëjtën ditë është për të ngrënë para se të nisej namazin një fara pak e datave në një numër tek; tre, pesë ose më shumë. Enes bin Malik radiallahu anhu ka thënë:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا

Në të vërtetë Pejgamberi sal-lAllahu 'alejhi ue sel-lem nuk e ka lënë në ditën e Fitër Bajramit për të ngrënë disa hurma dhe e hëngrën me numër tek. [Buhariu]

Këtu janë tre disyari'atkan dipenghujung adhurojmë Ramazanin. Allahu i Plotfuqishëm të japë udhëzime tij taufiq për të gjithë ne në mënyrë që ajo mund të zbatojë këtë shok të tretë siç duhet.

(Diadaftasi e terminalit ad-Lami Dhiyâ'ul Khutabil Jawâmi, Shejh Muhamed ibn Salih el-Utsamin rrahimullah 3/141-144)

[Kopjuar nga As-Sunetit revista Edition Speciale (03-04) / Viti XVIII / 1435H / 2014M. Publikuar Fondacioni Lajnah Istiqomah Surakarta, JL. Solo - Solo Purwodadi Km.8 Selokaton Gondangrejo 57 773 Tel. 0271-858197 Fax 0271-858196]
_______
Informatë plotësonjëse
[1]. Ebu Davudi, nr. 1609; Ibn Maxhe, nr. 1827. Dihasankan nga shejh el-Albani

No comments:

Post a Comment