!-- Javascript Ad Tag: 6454 -->

Monday, July 27, 2015

Bertaubatlah (minta ampun) sebelum kiamat kecil menimpa kita.

Perjalanan yang belum selesai (324)

 (Bahagian ke tiga ratus dua puluh empat), Depok, Jawa Barat, Indonesia, 27 juli 2015, 19.58 WIB)

Bertaubatlah (minta ampun) sebelum kiamat kecil menimpa kita.

Kiamat kecil adalah kiamat awal (meninggal) yang menimpa ummat manusia berdasarkan ajal yang telah ditetapkan Allah dalam kitab:
"Lauh Mahfuz".

Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan semua takdir seluruh makhluk sejak lima puluh ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi". (HR. Muslim no. 2653).

"Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauh Mahfuz) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah ". (QS. Al-Hadid: 22).

Dalam surah Al Hijr ayat 4 Allah berfirman bawa Allah tidak menunda atau memajukan ajal suatu kaum (seseorang).
Jadi saudaraku bertaubatlah (minta ampun (Taubat Nasuha) kepada Allah selagi nafas belum sampai di kerongkong (tekak), kerana Allah di dalam surah At Taha ayat 82 berfirman, bahawa Allah adalah maha Penganpun bagi orang yang bertaubat.

Surah Taha ayat 80-82: Mengingatkan Bani Israil terhadap nikmat-nikmat Allah Subhaanahu wa Ta'aala kepada mereka.

يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى (80) كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى (81) وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى (82

Terjemah Surat Thaha Ayat 80-82

80. [4] Wahai Bani Israil [5]! Sungguh, Kami telah menyelamatkan kamu dari musuh kamu [6], dan Kami telah mengadakan perjanjian dengan kamu (untuk bermunajat) di sebelah kanan gunung itu (gunung Sinai) [7] dan Kami telah menurunkan kepada kamu manna dan salwa.

81. Makanlah dari rezeki yang baik-baik yang telah Kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas [8], yang menyebabkan kemurkaan-Ku menimpamu. Barang siapa ditimpa kemurkaan-Ku, maka sungguh, binasalah dia [9].

82. [10] Dan sungguh, Aku Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat [11], beriman [12] dan beramal soleh, kemudian tetap dalam petunjuk [13].

Dalam beberapa surah Al Quran dan Hadis (sunnah Nabi Muhammad SAW), Allah berfirman bahawa Allah akan mengampuni seluruh dosa setiap orang walau sepenuh bumi dan setinggi langit, asal dia bertaubat, kecuali dosa berbuat syirik (menyekutukan Tuhan / menduakan Tuhan, menganggap Tuhan itu ada tiga, ada Tuhan Bapak, Tuhan Ibu dan Anak Tuhan), atau menganggap Tuhan itu lebih dari satu.
Namun bagi orang yang berbuat syirik ini, bila dia bertaubat sebelum ajal merengutnya, bila Taubatnya sepenuh hati (Taubat Nasuha), maka dia termasuk orang yang selamat.
Cara taubatnya orang yang berbuat syirik itu adalah dia pertama kali mengucapkan dua kalimah syahadah: mengucapkan Assaduallaillahaillah Assaduanna Muhammad Rasullah:

Syahadat Menurut Etimologi
Syahadat (الشهادة asy-syahadah) berasal dari bahasa Arab berstatus sebagai kata benda masdar شهادة, hasil perubahan dari kata kerja lampau (fi`il Madhi): syahida (شهد) yang artinya ia telah memberikan persaksian (he give witness); dengan dikasrahkan huruf Ha` (شهد بكسرالهاء). Arti harfiah syahadat adalah memberikan persaksian (witness, bear witness); memberikan ikrar setia, memberikan pengakuan (giving testimony).
Secara terminologi, syahadat ditafsirkan sebagai pernyataan diri segenap jiwa dan raga atas persaksian bahawa Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah (Rasul-Nya).
Dua Kalimat Syahadat
Syahadat terdiri 2 kalimat persaksian yang disebut dengan syahadatain, iaitu:
Asyhadu an-laa ilaaha illallaah (ا شهد أن لا إله إلا الله) yg artinya: Saya bersaksi tiada Tuhan Selain Allah
Wa asyhadu anna Muhammadan rasuulullaah (و اشهد أن محمد ر سو ل الله) yg artinya: dan saya bersaksi bahwanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah.
Pengertian Syahadat menurut istilah
Menurut para ulama tauhid usul al-din (pokok-pokok ilmu agama), berdasarkan 2 kalimat yang terdapat dalam syahadatain, menunjukkan tentang 2 makna, iaitu:
Pengakuan ketauhidan (Syahadat Tauhid).
Artinya, seorang muslim hanya boleh mengakui dan menyembah satu Tuhan, iaitu Allah (Makna Keesaan Tuhan: mengesakan Allah). Bukti Persaksian Syahadat Tauhid yaitu dengan tidak menyekutukan Allah dalam setiap perbuatan, amal ibadah, niat (i`tikad), dll (Poleteisme, berbuat syirik)
Pengakuan Kerasulan (Syahadat Rasul).
Artinya, seorang muslim wajib mempercayai semua perkara yg disampaikan / datang dari Rasulullah. Bukti Persaksian Syahadat Rasul seperti: mengikuti sunnah Rasulullah, menerima hadis Nabi Muhammad sebagai panduan wajib umat Islam.
Syahadat Menurut Islam
Menurut pejelasan majoriti Ulama, syahadat termasuk di dalam 5 rukun Islam (Arkân-al-Islām أركان الإسلام) atau rukun agama (Arkan ad-dīn أركان الدين) dan dipaparkan pada rukun pertama. Melaksanakan syahadat hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah.
Penggunaan Kalimah Syahadah
Kalimat syahadat boleh didapati pada beberapa ritual ibadah keislaman berikut ini:
Ketika seseorang pertama kali masuk Islam menjadi Muallaf, orang tersebut diwajibkan membaca ikrar 2 kalimah syahadah.
Di dalam bacaan solat pada sebahagian gerakan duduk tahiyyat solat.
Saat ritual membaca Ijab Kabul ikrar perkahwinan dalam Islam
Dalam hal-hal lain yg berkaitan dengan Islam

Kata Allah dalam firman dan Sunnah: setiap anak adam pasti pernah berbuat dosa (pasti berdosa, kecuali Nabi dan Rasul, kerana Nabi dan Rasul adalah maksum (dijaga Allah dari berbuat dosa), kecuali Manusia pertama Nabi Adam yang sudah diperingatkan Allah bahawa musuh nyata manusia adalah Iblis, sehingga syaitan berjaya menggoda Adam dan Hawa untuk makan buah quldi, sehingga menyebabkan Adam dipindahkan dari Syurga ke bumi, namun Nabi Adam adalah manusia pertama di bumi yang bertaubat kepada Allah atas kekeliruannya telah berbuat dosa.
Peristiwa Nabi Adam ini memang sudah takdir Allah, yang memang telah menetapkan manusia menjadi khalifah di bumi dan sudah ditetapkan Allah di dalam kitab: "Lauh Mahfuz".

Pengetahuan tentang hari kiamat

Oleh
Dr. Yusuf bin Abdillah bin Yusuf al-WabilPengetahuan tentang hari Kiamat adalah perkara ghaib yang hanya diketahui oleh Allah Ta'ala, sebagaimana hal itu ditunjukkan oleh banyak ayat di dalam al-Qur-an dan hadis-hadis Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam karena pengetahuan tentang hari Kiamat adalah perkara yang hanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Dia tidak menampakkannya kepada seorang Malaikat yang didekatkan tidak juga kepada seorang Nabi yang diutus [1]. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan terjadinya Kiamat kecuali Allah Ta'ala.

Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam sering sekali membicarakan keadaan Kiamat dan kedahsyatannya, sehingga orang-orang waktu itu bertanya kepada beliau kapan terjadinya Kiamat. Beliau mengkhabarkan bahawa itu adalah masalah ghaib yang hanya diketahui oleh Allah, demikian pula ayat al-Qur-an menjelaskan bahawa pengetahuan tentang kapan terjadinya Kiamat adalah sesuatu yang dikhususkan Allah untuk diri-Nya.

Di antaranya adalah firman-Nya:

يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون

"Mereka bertanya kepadamu tentang kiamat, 'Bilakah terjadinya?' Katakanlah, 'Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Rabb-ku; tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat (huru-haranya bagi makhluk) yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. 'Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, 'Sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.' "[Al-A'raaf: 187]

Allah Taala memerintahkan Nabi-Nya, Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam agar mengkhabarkan kepada manusia bahawa pengetahuan tentang terjadinya Kiamat hanya ada di sisi Allah semata, hanya Dia-lah yang mengetahui masalahnya dengan jelas dan kapan terjadinya, tidak seorang pun dari penduduk langit dan bumi mengetahuinya.

Sebagaimana difirmankan oleh Allah:

يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا

"Manusia bertanya kepadamu tentang hari berbangkit. Katakanlah, 'Sesungguhnya pengetahuan tentang hari berbangkit itu hanya di sisi Allah.' Dan tahukah kamu (hai Muhammad), boleh jadi hari berbangkit itu sudah dekat waktunya. "[Al-Ahzaab: 63]

Juga sebagaimana difirmankan oleh Allah:

يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها

"(Orang-orang kafir) bertanya kepadamu (Muhammad) tentang hari kiamat: Bilakah terjadinya? Siapakah kamu (sehingga) dapat menyebutkan (waktunya)? Kepada Rabb-mulah dikembalikan kesudahannya (ketentuan waktunya). "[An-Naazi'aat: 42-44]

Maka puncak dari pengetahuan tentang hari Kiamat kembali kepada Allah semata.

Kerana itulah, ketika Jibril Alaihissallam bertanya kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam tentang hari Kiamat -sebagaimana dijelaskan dalam hadits Jibril yang panjang- Nabi Shallallahu' alaihi wa sallam bersabda:

ما المسئول عنها بأعلم من السائل.

"Orang yang ditanya tentangnya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya." [2]

Jibril tidak mengetahui kapan hari kiamat itu terjadi, begitu pun Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam.

Demikian pula Nabi 'Isa Alaihissallam, beliau tidak mengetahui kapan kiamat itu terjadi, padahal beliau akan turun ketika Kiamat sudah dekat. Bahkan (turunnya Nabi 'Isa) termasuk tanda-tanda besar Kiamat, sebagaimana akan dijelaskan.

Al-Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan, demikian pula Ibnu Majah dan al-Hakim dari 'Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu' alaihi wa sallam, beliau bersabda:

لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى, قال: فتذاكروا أمر الساعة, فردوا أمرهم إلى إبراهيم فقال: لا علم لي بها, فردوا الأمر إلى موسى, فقال: لا علم لي بها, فردوا الأمر إلى عيسى فقال: أما وجبتها; فلا يعلمها أحد إلا الله ذلك, وفيما عهد إلي ربي عزوجل أن الدجال خارج, قال ومعي قضيبان, فإذا رآني, ذاب كما يذوب الرصاص. قال: فيهلكه الله.

"Pada malam aku di-Isra'kan ke langit, aku bertemu dengan Ibrahim, Musa, dan 'Isa." Beliau bersabda, "Lalu mereka saling menyebutkan tentang perkara Kiamat, selanjutnya mereka mengembalikan perkara mereka kepada Ibrahim, maka beliau berkata,' Aku tidak mempunyai ilmu tentangnya, kembalikanlah perkaranya kepada Musa. 'Lalu beliau berkata,' Aku tidak mempunyai ilmu tentangnya, kembalikanlah perkaranya kepada 'Isa.' Akhirnya beliau berkata, 'Adapun kapan terjadinya, maka tidak ada seorang pun yang mengetahui kecuali Allah. Di antara wahyu yang diberikan oleh Rabb-ku Azza wa Jalla kepadaku, 'Sesungguhnya Dajjal akan keluar.' Beliau berkata, 'Dan aku membawa dua pedang. Jika dia melihatku, maka dia akan meleleh sebagaimana timah yang meleleh. 'Beliau berkata,' Lalu Allah membinasakannya. '"[3]

Mereka adalah para Ulul Azmi dari kalangan para Rasul, dan mereka tidak mengetahui kapan terjadinya Kiamat.

Dan Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah Radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu' alaihi wa sallam yang bersabda sebulan sebelum beliau wafat:

تسألوني عن الساعة? وإنما علمها عند الله وأقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة تأتي عليها مائة سنة.

'Kalian bertanya kepadaku tentang hari kiamat? Sedangkan ilmunya hanyalah ada di sisi Allah, dan aku bersumpah dengan Nama Allah, tidak ada satu makhluk hidup pun yang lahir di atas bumi ini yang berumur seratus tahun. '"[4] [5]

Hadits ini menafikan kemungkinan bahawa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam mengetahuinya setelah pertanyaan Jibril kepadanya.

Ibnu Katsir rahimahullah menuturkan, "Nabi yang ummi ini adalah pemimpin para Rasul, dan penutup mereka -shalawat dan salam dari Allah semoga dilimpahkan kepadanya- Nabi pembawa rahmat, penyeru taubat, pemimpin perang, pemberi keputusan, yang menghormati tamu, penghimpun, di mana semua manusia berkumpul padanya (untuk memperoleh syafa'at), di mana beliau pun bersabda dalam hadis yang sahih dari hadits Anas dan Sahl bin Sa'ad Radhiyallahu anhuma:

بعثت أنا والساعة كهاتين.

'Diutusnya aku dan hari kiamat bagaikan dua (jari) ini.' [6]

Beliau mendekatkan jari telunjuk dan yang ada setelahnya (jari tengah). Walaupun demikian keadaan beliau, Allah telah memerintahkannya agar mengembalikan ilmu tentang Kiamat kepada-Nya jika ditanya tentangnya, Allah berfirman:

قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون

"... Katakanlah, 'Sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." [Al-A'raaf: 187] [7]

Siapa saja yang beranggapan bahawa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam mengetahui kapan terjadinya Kiamat, maka dia adalah orang bodoh, kerana ayat-ayat al-Qur-an dan hadis-hadis Nabi yang telah disebutkan menolak anggapan tersebut.

Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, "Dan orang yang mengaku-aku sebagai ahli ilmu pada zaman kita ini telah menampakkan kebohongan. Dia berpura-pura kenyang (dengan ilmu) padahal ilmu itu tidak diberikan kepadanya bahwasanya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam mengetahui kapan terjadinya hari Kiamat. "(Sangat pantas jika) dikatakan kepadanya," Nabi Shallallahu' alaihi wa salla pernah bersabda di dalam hadis Jibril :

ما المسئول عنها بأعلم من السائل.

'Orang yang ditanya tentangnya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya.'

Lalu mereka menyelewengkan makna yang sebenarnya, seraya berkata, "Maknanya adalah, 'Aku dan engkau mengetahuinya.'"

Ini merupakan kebodohan yang paling besar, dan penyelewengan makna yang paling buruk. Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam lebih mengenal Allah, (maka tidak pantas) dia mengatakan kepada seseorang yang dianggapnya sebagai seorang badui, "Aku dan engkau mengetahui kapan Kiamat itu terjadi," hanya saja orang bodoh itu berkata, "Sebelum ini beliau tahu bahawa dia adalah Jibril, "padahal Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam jujur dalam perkataannya, beliau bersabda:

ما جائني في صورة إلا عرفته غير هذه الصورة.

"Tidaklah dia datang dengan satu rupa kecuali aku mengenalnya selain rupa yang ini." [8]

Dalam lafaz yang lain:

ما شبه علي غير هذه المرة.

"Dia (Jibril) tidak pernah disamarkan kepadaku selain pada kesempatan ini."

Sementara dalam lafazh yang lain:

ردوا علي الأعرابي ...

"Bawa kepadaku orang badui itu ..."

Lalu mereka pergi untuk mencarinya, akan tetapi mereka tidak mendapatkannya.

Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam mengetahui bahawa dia adalah Jibril setelah beberapa saat, sebagaimana dikatakan oleh' Umar Radhiyallahu anhuma, "Lalu aku terdiam dalam waktu yang lama, kemudian beliau bersabda, 'Wahai' Umar! Tahukah engkau siapa yang bertanya? '"[9]

Orang yang menyelewengkan makna tersebut berkata, "Beliau mengetahui bahawa dia adalah Jibril sejak dia bertanya kepada beliau, sementara beliau tidak memberitakan Sahabat akan hal itu kecuali setelah selang waktu berlalu!"

Kemudian ungkapan dalam hadis: (ما المسئول عنها بأعلم من السائل) merangkumi setiap orang yang bertanya dan ditanya, maka setiap orang yang bertanya dan ditanya tentang Kiamat ini keadaannya adalah seperti itu (sama-sama tidak tahu). [10]

Demikian pula, tidak ada gunanya menyebutkan tanda-tanda dan mengabarkannya kepada penanya yang sudah mengetahuinya, lebih-lebih ketika ia tidak bertanya tentang tanda-tandanya.

Dan lebih aneh lagi dari pendapat ini adalah apa yang diungkapkan oleh as-Suyuthi dalam al-Haawi selepas mendedahkan jawapan atas soalan tentang hadis yang masyhur di kalangan manusia, "Sesungguhnya Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam tidak akan berdiam di dalam kuburnya selama seribu tahun? "Dia (as-Suyuthi) berkata," Saya jawab bahawa hal ini adalah bathil tidak ada landasannya sama sekali. "

Lalu diungkapkan bahawa beliau menulis sebuah buku dalam masalah ini dengan judul al-Kasyfu 'an Mujaawazati haadzihil Ummah al-Alf, di dalamnya beliau berkata:

Pertama, hadis-hadis yang ada menunjukkan bahawa masa umat ini lebih dari seribu tahun dan tambahannya tidak mencapai lima ratus tahun; karena diriwayatkan dari berbagai jalan bahawa umur dunia adalah tujuh ribu tahun, dan Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam diutus di akhir tahun keenam ribuan. [11]

Kemudian beliau menyebutkan beberapa perhitungan yang kesimpulannya sama sekali tidak mungkin jika masanya itu seribu lima ratus tahun. Kemudian beliau menyebutkan hadis-hadis dan atsar-atsar yang dijadikan landasan oleh beliau:

Di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam al-Kabiir dari adh-Dhahhak bin Zummal az-Zuhani, dia berkata, "Aku bermimpi, kemudian aku ceritakan kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam," selanjutnya beliau menuturkan hadits yang di dalamnya diungkapkan :

إذا أنا بك يا رسول الله على منبر فيه سبع درجات, وأنت في أعلاها درجة. فقال: أما المنبر الذي رأيت فيه سبع درجات وأنا في أعلاها درجة, فالدنيا سبعة آلاف سنة, وأنا في آخرها ألفا.

"Tiba-tiba saja aku di (dekat) mu wahai Rasulullah, di atas mimbar yang mempunyai tujuh tangga, dan engkau berada di tangga yang paling tinggi," kemudian beliau bersabda, "Adapun mimbar yang engkau lihat mempunyai tujuh tangga dan aku berada di tangga paling tinggi, ia bermakna bahawa (umur) dunia tujuh ribu tahun, dan aku berada di beribu-ribu tahun yang lalu. "[12]

Beliau (as-Suyuthi) mengatakan bahawa hadith tersebut diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam ad-Dalaa-il, dan as-Suhail berkata bahawa hadis ini dha'if sanadnya, akan tetapi hadits tersebut diriwayatkan secara mauquf kepada Ibnu 'Abbas Radhiyallahu anhuma melalui jalan -jalan yang sahih, dan ath-Thabrani [13] menshahihkan landasan ini dan menguatkannya dengan beberapa atsar.

Kemudian as-Suyuthi menjelaskan bahawa makna sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam: "... dan aku berada di beribu-ribu tahun yang lalu." Maksudnya adalah kebanyakan umat Islam berada pada tahun ketujuh ribu, agar sesuai dengan riwayat se-lanjutnya bahawa beliau diutuskan di akhir tahun keenam ribu. Seandainya beliau diutus di awal tahun ketujuh ribu, nescaya tanda-tanda kiamat besar seperti Dajjal, turunnya Nabi 'Isa, dan terbitnya matahari dari barat telah di jumpai lebih dari seratus tahun sebelum masa kita ini, kerana Kiamat berlaku tepat pada tahun ketujuh ribu, sementara tidak terjadi apa pun pada masa itu, maka hal ini menunjukkan bahawa sisa dari tahun ketujuh ribu lebih dari tiga ratus tahun. [14]

Ini adalah ringkasan perkataan as-Suyuthi rahimahullah, dan (perkataannya ini) berbenturan dengan ungkapan yang jelas di dalam al-Qur-an juga hadis-hadis yang sahih; bahawasanya umur dunia tidak diketahui oleh seorang pun kecuali Allah Ta'ala. Kerana jika kita mengetahui umur dunia, niscaya kita akan tahu kapan terjadinya Kiamat. Anda telah mengetahui sebelumnya dari ayat-ayat al-Qur-an dan hadis-hadis Nabawi bahawa Kiamat tidak diketahui kapan terjadinya kecuali oleh Allah Ta'ala.

Demikian pula, bahawa kenyataan yang ada menolak hal itu (pendapat as-Suyuthi). Kerana kita berada di awal abad kelima belas Hijriyyah, sementara Dajjal belum keluar, dan Nabi 'Isa belum turun. As-Suyuthi menyatakan bahawa ada riwayat yang menyebutkan Dajjal keluar di awal seratus tahunan dan 'Isa Alaihissallam turun, lalu membunuhnya. Kemudian beliau berdiam di bumi selama empat puluh tahun, manusia berdiam di bumi selepas matahari terbit dari barat selama seratus dua puluh tahun, dan jarak di antara dua tiupan (Sangkakala) adalah empat puluh tahun, ini semua mesti terjadi dalam masa dua ratus tahun [15 ]. Lalu berdasarkan perkataannya, seandainya Dajjal keluar sekarang maka mesti dua ratus tahun, sehingga terjadinya Kiamat setelah tahun seribu enam ratus.

Dengan ini jelaslah kebathilah setiap hadith yang menghadkan umur dunia.

Ibnul Qayyim rahimahullah menuturkan dalam kitab al-Manaarul Muniif beberapa hal yang diketahui dengannya kepalsuan sebuah hadits. Beliau berkata, "Di antaranya adalah hadits yang menyelisihi nash al-Qur-an yang jelas, seperti hadits batasan umur dunia, yang mengatakan bahawa umur dunia hanya tujuh ribu tahun, sementara kita berada di masa ketujuh ribu tahun. Ini merupakan pembohongan paling jelas, kerana seandainya hadith ini sahih, nescaya setiap orang tahu bahawa Kiamat akan berlaku dua ratus lima puluh satu tahun dari masa kita sekarang ini. "[16]

Ibnul Qayyim hidup di abad kelapan Hijrah, maka dia mengatakan perkataan seperti ini, dan telah berlalu dari perkataannya lebih dari enam ratus lima puluh dua tahun, akan tetapi dunia belum juga berakhir.

Ibnu Katsir berkata, "Adapun yang terdapat dalam kitab-kitab Israiliyyat (kisah-kisah yang bersumber dari bani Israil / Yahudi-ed.) Dan Ahlul Kitab berupa pembatasan masa yang telah lalu dengan ribuan dan beratus-ratus tahun, maka lebih dari satu orang ulama terang -terangan menyalahkan mereka di dalam hal itu, dan memperlakukan mereka dengan keras sementara mereka pantas untuk mendapatkannya, dan juga telah terdapat sebuah hadis:

الدنيا جمعة من جمع الآخرة.

"Dunia itu adalah satu minggu dari beberapa pekan di akhirat."

Hadis ini sanadnya tidak shahih, demikian pula tidak shahih sanad setiap hadits yang menentukan waktu terjadinya hari kiamat secara tepat. [17]

Sebagaimana tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat, maka tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan muncul-nya tanda-tanda Kiamat. Riwayat yang menjelaskan bahawa pada tahun ini akan seperti ini, dan pada tahun ini akan terjadi hal ini, maka hal itu tidak benar, karena penanggalan belum dilakukan pada masa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, akan tetapi' Umar bin al-Khaththablah yang menetapkannya sebagai sebuah ijtihad dari beliau, dan awal perkiraan tersebut bermula dari peristiwa hijrahnya Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam ke Madinah.

Al-Qurthubi berkata, "Sesungguhnya apa yang dikhabarkan oleh Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam tentang fitnah dan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, dengan penentuan waktunya pada tahun tertentu memerlukan cara yang benar (dalam menentukan kesahihan riwayat tersebut) yang boleh mematahkan segala ar- gumentasi, hal itu sebagaimana (menentukan) waktu terjadinya hari Kiamat, tidak seorang pun mengetahui pada tahun manakah ia akan terjadi, tidak juga pada bulan apakah? (Yang diketahui) bahawa ia akan berlaku pada hari Jumaat di akhir waktunya. Waktu di mana Allah menciptakan Adam Alaihissallam, akan tetapi Jum'at yang mana? Tidak seorang pun mengetahui tepatnya hari tersebut kecuali Allah semata yang tidak ada sekutu bagi-Nya, demikian pula masalah tanda-tanda Kiamat, tidak seorang pun mengetahui waktunya yang pasti, wallahu a'lam. [18]

[Disalin dari kitab Asyraathus Saa'ah, Penulis Yusuf bin Abdillah bin Yusuf al-Wabil, Daar Ibnil Jauzi, Cetakan Kelima 1415H-1995M, Edisi Indonesia Hari Kiamat Sudah Dekat, penterjemah Beni Sarbeni, Penerbit Pustaka Ibnu Katsir]

No comments:

Post a Comment