!-- Javascript Ad Tag: 6454 -->

Sunday, August 30, 2015

Maxaad Ibliiska (Shaydaan) ayaa noqday tirada cadow nin keliya?

Kortaan ayaa la ma uusan dhammayn (360)

(Qaybta saddex boqol iyo lixdan), Depok, West Java, Indonnesia, August 31, 2015, 6.16 pm).

Maxaad Ibliiska (Shaydaan) ayaa noqday tirada cadow nin keliya?

Eebe ee Surah erayada Sad ee aayadda 71-88 ka digay dadka in Ibliisku (Shaydaan) waa tiro cadowga mid, sababtoo ah Ibliiska khiyaanayn doonaa aadanuhu dhaarta in ay raacaan martiqaad si ay u Ibliiska jahannamada ku raaci.
Habka keliya ee aadanaha in ay ka fogaadaan damacaas Ibliiska, waa inaad weydiisato caawimo iyo ilaalinta Ilaah in aanu ka mid ah kuwa ka badbaaday, si aad u hesho nimcada iyo hanuun Ilaah si ay u badbaadaan in nolosha adduun in ka dheregsan yahay tijaabo oo Ilaah u samada waarta iyo Ballaadhkeedu yahay Samaawaadka iyo Dhulka.

Sad faallo faqradaha 71-88
Aayaadka 71-88: Sharaxa of abuurka Adam 'alaihis salaan, wax aan waxba tarayn Devil, oo digniin u jirrabaadda Ibliiska, hawsha Nabiga sallallaahu' Laahu calayhi wa calaa aalihii, iyo sharaxay ku saabsan khatarta u yahay Gaalada.

Shaad aayadda turjumaad Letter 71-88إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين (71) فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين (72) فسجد الملائكة كلهم ​​أجمعون (73) إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين (74) قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين (75) قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين (76) قال فاخرج منها فإنك رجيم (77) وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين (78) قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون (79) قال فإنك من المنظرين (80) إلى يوم الوقت المعلوم (81) قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين (82) إلا عبادك منهم المخلصين (83) قال فالحق والحق أقول (84) لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين (85) قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين (86) إن هو إلا ذكر للعالمين (87) ولتعلمن نبأه بعد حين (88)

71. [1] (Xusuuso) markuu ku yidhi Eebahaa Malaa'igta, "waxaan u tegayaa inaan Dhoobo [2] abuuri dadka."

72. Markaas markaan way kaamileen u dhacay iyo waxaan ku neefsaday oo ruux (Abuuridda) [3] isaga -ku; markaas idinka dambeeyaan [4] sujuudi [5] in. "

73. Waxaana u dhawaaqday Malaa'igtii dhan Sujuuday mooyee,

74. Ibliiska haddii; uu [6] faantay oo uu iska lahaa quruumaha [7].

75. Eebe wuxuu yidhi [8], "Ibliisow maxaa kaa reebay inaad u sujuuddo kaan ku abuuray My laba gacmood [9]. Ma faana ama aad (dareenka) waxaa iska leh (wax badan) sare?"

76. yidhi (ibliis) [10], "Waan ka kheyroon isaga waxaad iga Abuurtay Dab isagana waxaad ka Abuurtay Dhoobo [11]."

77. Ilaah wuxuu yidhi, "Markaas aad ka yimid samada [12]! Runtii, waxaad tahay uun habaaran [13],

78. Waxaa dhab ahaan, My Korkaagana ha ahaato lacanade tan iyo maalinta abaalmarinta. "

79. The Ibliisku ayaa sheegay, "Eebow waxaan tangguhkanlah ilaa maalinta lasoo bixin dadka [14]."

Ayaa sheegay in 80 Eebe [15], "Oo waxaad ka mid ahaayeen kuwii la siiyey joojinta,

81. ilaa wakhtigii loo dejiyay (Maalinta Qiyaame). "

82. isaga (aadam) jawaabay [16], "By Your ammaan [17], sida xaqiiqada ah waxaan baadiyeyn dhamaantood,

83. Marka laga reebo oo addoommadaada ahu waxay la doortaa iyaga [18] ka mid ah.

84. Ilaah wuxuu yidhi, "Sidaas run (waa saarna), oo runta kaliya waxaan leeyahay [19] yahay.

85. [20] Bal eeg, inaan kabuuxiyo Jahannamo adiga iyo dadka iyaga oo dhan la raaco.

86. [21] Waxaad Dhahdaa (Nabiyow), "Ma weydiisanaya kale wax yar (dakwahku) adiga iyo ma waxaan ka mid ah kuwa ay soo qaateen [22] ahay.

87. Quraanka waa wax digniin ah oo dhan oo ah nooca [23].

88. Oo bal eeg, waad ogaan doontaan (runta) news (Quraanka) ka dib markii qaar ka mid ah mar kale [24]. "

[1] Markaas Eebe wa Subhaanahu Allaah ku sheegay dood Malaa'ig, eeg sidoo kale suurada Al-Baqarah: 30.

[2] Taasi Adam 'alaihis salaan aabbihiis aadanaha.

[3] Sidaas waxa uu noqonayaa mid nool. Tiirsanaa ruuxii Eebe wa Subhaanahu Allaah waa ammaanida ah inay salaan Adam alaihis, sida disandarkannya sheegay in macbudka (guriga) Eebe si uu noqdo Baitullah (House of Ilaah), taasi oo tusinaysa mudnaanta guriga.

[4], taasina waa maamuus u Sujuudi, aan cibaadada u sujuud.

[5] Malaa'igtii isu diyaariyaan waxaa u wacan inay raaceen amarka Ilaah iyo sida baad ah si Adam 'alaihis salaan. Marka abuurka dhamaato jirka oo uu naftiisa iyo Ilaah ku imtixaamaa sirdoonka ee Adam iyo Malaa'igta la eego sayniska, waxa ay u muuqataa Adam sirdoonka cad malaa'igaha, oo Ilaah Subhaanahu wa Allaah Malaa'igta u sujuuda ku amray.

[6] Marka la eego amarka Eebihiis oo ka dhan ah Adam alaihis salaan.

[7] In sayniska Eebe wa Subhaanahu Allaah.

[8] canbaareeyay Ibliiska.

[9] Yani oo aan u sharrifnay Binii oo noqon gaar ah si ay u abuuraan labada gacmahayga, halkaas oo ay u baahan tahay in aad kuwa iskibriya isaga ka gees ah.

Ibn Jariir Qisadii by sanadnya in ilaa Mujahid, taas oo uu ku sheegayaa Ibn Cumar, ayuu ku yidhi:

خلق الله أربعة بيده: العرش, وعدن, والقلم, وآدم ثم قال لكل شيء كن فكان

"Ilaah wuxuu abuuray afartii xayawaan leh uu ku jiraa, kuwaas oo: Carshiga, samada 'Eden, Qalam (qalinka), iyo Adam. Markaasuu wuxuu ku yidhi wax walba, "Noqo!" Oo saasay wada noqon. "

[10] Rabbiga ka gees ah.

[11] Waxa uu u maleeyay in dab ka fiican tahay dalkoodii. Waa qiyas waa dhammaystirnayn (waxyeelo), maxaa yeelay, dabkii waa wax xun, haleysan yahay, sarajooggeeduna wuxuu, unfocused, iyo iftiinka. Inkasta oo ciidda waa wax in xasilloon tahay, tawadhu ', koraan dhirta, iyo inuu ku garaacday dabka oo dibadda u saaray, halka dabka loo baahan yahay si ay u xoojiyaan wax ka, halka dhulka taagan oo keliya ka.

[12] Waxaa jira sidoo kale leh, samada iyo waxa ka meel sharaf.

[13] Taas waa la eryay.

[14] Tan waxa u sabab ku galayeen, xumaanta iyo Colnimada Adam iyo faraciisa si uu uga dhumiyo karaan dadka ay leeyihiin oo Ilaah ditaqdirkan amban doonaa.

[15] Si aad ku siiyo baryadaadii uu sababtoo ah sida uu sheegay digtoonaan.

[16] Kadib intuu Shaydaan waa ogyahay in uu la siiyey joojinta, ayuu tusay aragti xun in Rabbiga, maxaa yeelay of Colnimada kuwa Ilaah, in Adam iyo in ay Caruurtooda.

[17] ayaa warqad ba 'aayaddan micnaheedu noqon karaa qasam (dhaar), taas oo ah Ibliiska ku dhaaran geesinimada Eebe, inuu Dhumiyo Dadka. Waxaa sidoo kale laga yaabaa inuu u Istianah (caawimaad), kuwaas oo, maxaa yeelay, Ibliisku wuxuu ogyahay in uu yahay mid daciif ah oo dhan walba laga, iyo in uu ma aha mid dhumiya kartaa qof kasta haddii la doonayo Allaah, markaas ayuu is weydiiyay caawimo itaalka Eebe wa Subhaanahu Allaah si uu uga dhumiyo Faracoodii Aadan.

Ilaahow, annaguna waxaan nahay farac ka mid ah Adam la doonayay goor Shaydaan iyo ciidankiisii ​​oo sidaas daraaddeed ayuu Naga dhumiyo karo, waxaan ka codsaday in laga caawiyo itaalka iyo awooda aad u weyn oo aad nimco ballaaran oo kaa caawin na waxaa loola dagaallamo, badbaaday tricks ay oo waxaan u maleeyay in nooca in aad siin doonaa codsigaaga, annaguna waannu rumaysan in yabooha in aad la siin doonaa kuwa ku baryayaaye, oo waa inaan ku baryayaaye inaad sida Waxaad nagu amartay oo dhan, ka dibna si raxmad leh our petition, dhab ahaantii aad weligay jebin yaboohay yabooh run ah.

[18] Maxaa loola jeedaa Mukhlas halkan waa kuwa la siiyey taufiq inuu adeeco tilmaamaha iyo amarrada Alle, wa Subhaanahu Allaah, sida Mu'miniinta. O Eebe, noo yeel kuwa u Mukhlas.

[19] Sida ay Shaikh Sida Sa'diy, in macnaheedu ereyga Ilaah waa, in uu yahay nooca aan run iyo xaq ah waa hadalkayga.

[20] Waxa qasam jawabul (jawaab dhaartii tuduca hore).

[21] Ka dib Nabiga sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii si ay u sharxaan dood iyo sharax iyaga jidka toosan, Eebana wa Subhaanahu Allaah diray Rasuulkiisa, in la yidhaahdo sida ku xusan qodobka kor ku xusan.

[22] Taas ma rabo inaan qof kasta oo sheeganaya in ay leeyihiin wax aan haysan, oo anigu odhan maayo, wax ma aqaano, si aanan raacin kale oo aan ahayn in lay waxyooday inay.

Mar yiri Masruq, "Waxaan u imid inaan Abdullah bin Mascuud, ka dibna wuxuu ku yidhi," nin yahow, ku alla kii wax garanayo, markaas uu ku odhan, laakiin qof kasta oo ma yaqaan, dhihi "Allahu og" (Ilaah og). Ay ka mid yihiin sayniska, sababtoo ah qof ayaa sheegay in wax uu ogayn, "Ilaah wuxuu og yahay ugu fiican", Alle wuxuu ku yidhi guys Nabiga, "Waxaad Dhahdaa (Nabiyow)," Ma idin waydiisan dakwahku mushaar kasta oo aniga ma ay ka mid yihiin dadka takalluf (isu culays). "

[23] Taas Quraanka waa waanada wax iyaga ka faa'iidaysan doona labada faa'iidooyin dhab ah oo dunida diinta la xidhiidha, si Quraanka waa gobol horumar ee caalamka iyo sida caddayn kuwa weli ka soo hor jeedaa halka idinkoo og.

[24] xaqa news Quraanka waxba samayn adduunka iyo qaar ka mid ah la fuliyo iyo aakhiraba, oo ka dhacaya dunida sidii runta ah ballankii Ilaah ee mu'miniinta si ay dagaal la cimrisiiyo ku guuleysan doono, kaas oo ka dhici Aakharaana sida runta ah ee ballanka Ilaah ee abaal-marin ama xisaabaha in la sameeyo aadanuhu.

Sida Sa'diy Shaikh yiri, "ayaa warqadda ku jira xusuus ah u noqdaan weyn oo xigmad leh, oo waa war weyn, xukunka caddayn iyo soo jeedino kuwa beeniya Quraanka iyo ka soo hor jeedda, oo beeniyey kuwa u qaadan, sidoo kale gaadhsiin doono oo addoomadiisa ka Ilaah Mukhlas, abaalmarinta kuwa wanaagga fala iyo kuwa aan rumaysnayn. Sidaa darteed, Eebe wuxuu ku dhaartaa ee bilowgii, in uu ka kooban yahay digniin iyo dhamaadka Ilaah menyifatinya in uu digniin u noqoto caalamka. Sidoo kale, Eebana wa Subhaanahu Allaah soo saari digniin ah oo u dhaxeysa bilowgii iyo dhammaadka warqaddii, sida uu hadalka, "Wadzkur 'abdnaa", "Wadz ibaadanaa kur", "Rahmatan min indinaa dzikraa wa", iyo "Haadzaa Zikr." Ya Allah , waxaan isaga baro wax garan mayno, ina xusuusinaya in aan halmaamay wax, labada illoobay in dareenka dayaca iyo waxa ay ka tanaasulaan. "

Syaithan jihaad

By
Ustadz Ismaaciil Abu Muslim Al-AtsariWaxaan ognahay in mid kasta oo ka mid ah waxay leedahay cadow weyn? Cadow dhab ahaantii naga dooneyso dhumiyey oo ay wax yeelaan. Oo cadowga aan la arki karo, laakiin waxa ay leedahay wax badan oo khiyaamo iyo sida ay u gaarto himilooyinkeeda ay. Syaithan Taasi (jinniyo).

Allah Subhanahu wa imtithaal ayaa uga digay dadka in aan la fidmeeyey,. Ilaahay wuxuu leeyahay,

يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة

Wiilka Aadamow, ma aad waligaa laydin khiyaanayn Shaydaanku, sidii uu ku guulaystay in uu ka saareen labada aabbe iyo hooyo ee samada. [Al-A'raf / 7: 27]

Sidaa darteed, naxariistiisa by, Alle ku amray ninkii syaithan sameeyo Col. maxaa yeelay, dhab ahaantii, cadowga aadanaha ee syaithan. Ilaahay wuxuu leeyahay,

إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير

Shaydaanku waa idiin yahay col cad, sidaas darteed waa Col (mu), waayo, runtii Ibliisku-Ibliisku waxa keliya oo uu xisbiga Yeedhi waxa laga yaabaa inay Ehelka Naarta Saciira sameeyo. [Fatir / 35: 6]

Sidee taakal dhinaca cadaawayaashiisa? Qof walba hore ayuu u ogaa jawaab la dayaynaa inaan la overwritten kooxaha loo eegin oo dhan sidooda iyo wanaaggiisa.

Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah inuu ka hadlo aayadda kor ku xusan, "Eebe wuxuu idin fari Col syaithan taasi ka dhigi doonaa sida digniin ah in (dadka) ku isticmaali karto awoodda wax ay ula dagaallamaan si ay ula dagaalamaan. Syaithan waxay noqotay sidii cadow oo kale in iskama daayo oo aan marnaba ku fashilantay ". [Zadul Macaad, III / 6]

In fulinta dhumiyaan tallaabada iyo baabbi'in dadka, syaithan leeyahay in uu shaki ku jiro iyo damaca laba gacmood. Sidaa darteed, kuwa doonaya in ay u noolaadaan waa in ay ahaadaan jihaadka ka dhanka ah syaithan hubeysan sayniska iyo mentazkiyah (nadiifinta) Naf. Nafi Sciences '(kaas oo ah mid waxtar leh) soo saari doonaa isku-kalsooni ku qaba, oo ay diidi doonaan inay shaki ku jiro. Iyadoo nafs tazkiyatun ku dhali doontaa; taqwada iyo dulqaad, taas oo ka dhigaysa in ay awoodaan in ay gacanta ku timid damaca jidhka.

Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah yiri, "Jihad ka dhan ah syaithan leeyahay laba heer: Marka hore, gaaloobay shaki iyo shaki lagu tuuray addoonkii syaithan; Labaad, diiday damaca iyo dooni fool xun addoomadiisa syaithan tuuro. Jihad ugu horeysay in dhamaan doonaa xukunka ah, halka jihaadka labaad ku dhamaan doonaa samir. Ilaahay wuxuu leeyahay,

وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون

Waxaana ka yeellay u dhexeeya in madaxda ku Hanuuniya Amarkanaga markay samreen. Oo waa ay Rumeeyey Aayaadkanaga. [As-Sajdah / 32: 24]

Diimaha Alle wax ku wacdiyo hoggaanka in kaliya lagu gaari karaa samir (iyo keyakinaan), dulqaad iska caabin doonaa damaca iyo dooni fool xun, oo aaminsan diidi doonaa shaki iyo shaki. "[Zadul Macaad III / 10]

Sidaas aadanuhu ka dhanka hubka syaithan waa aqoonta iyo samir. Science laga kala ah Qur'aanka iyo Sunnaha oo. Markaas sayniska si ay nafta nadiif ah iyo daahir noqon, iyo horumarinta samir.

Taas ayaa ah sida in ay la kulmaan sasabidda Shaydaanka mid caalami ah, halka faahfaahin waa sida soo socota:

1. Diinta Eebe Mentauhidkan habboon
Illeen xoogga oo dhan, iyo xoogga, si kaamil iska leh oo kaliya in ay Alle. Sidaa darteed, anigoo addoonkaaga ah kuwaas oo ka caawiyey iyo ilaaliyo Eebe, waxba ma awoodi doonaan in wax la yeelo iyada. Tani waa hubka ugu horeysay oo aasaasiga ah ee Mu'min ah wejiga syaithan in uu yahay mid aamin ah si run Eebe, ee caabud daacadda, trust kaliya oo keliya isaga oo camal fiican falay sida ku cad shuruucda uu. Ilaahay inuu wax ku wacdiyo syaithan oo aan haysan awood ay addoomadiisa rumeeyey Eebe iyo mentauhidkan uu. Eebana wuxuu sheegi.

إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون

"Run ahaantii, Ibliiska hananayn ka badan kuwa rumeeyey xaqa oo isku halleeya oo kaliya Eebihiis. [An-Nahl / 16: 99]

Ibn al-Qayyim rahimahullah yiri, "Marka Ibliisku wuxuu ogyahay in uu leeyahay (jid lagumaleh odaygii) dadka u naseexeeyaan, oo wuxuu iyaga uga reebay ka dhaarta ah shuruud ay u marin habaabiyaan iyo baabbi'in (aadanaha). Ibliisku wuxuu ku yidhi,

قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين) 82 (إلا عبادك منهم المخلصين

"Si ay u badbaadiyaan awoodda, waan baadiyeyn dhamaantood, marka laga reebo addoommadaada ah waannu oo Ikhlash [Shad / 38: 82-83]

Ilaahay wuxuu leeyahay,

إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين

Bal eeg addoommadayduna waxay xujo ahna idinkuma lahayn (Shaydaan) iyaga ka gees ah si ay u, dadka aad la raaco, dadka dhumiyey mooyee. [Al-Hijr / 15: 42]

Sidaas daacad ah waa habka xoriyada, Islaamku waa gaari badbaadada, iyo iimaanka waa cover ammaanka ah. [Al-'Ilmu, Fadhluhu Wa Syarafuhu, p. 72-74, tansiq: Sheikh Ali bin Xasan Al-Halabi]

2. walbo aad Kitaabka iyo Sunnaha garashada ee As-Saalax Salafush
Marka Alle xaqiro dadkuba Dhulka, Eebana waxaa ka mid ah tilmaamaha iyaga u. Sidaas in dadka ku nool dunida ah waa la aan keligay baa hadhay, oo aan hanuun, amarradiisa iyo reebay. Ilaahay hoos Qorniinka iyo diray Rasuulladu waxay xambaarsan digniin, sharaxaad iyo caddayn. Ruuxii uga noqon Eebe, ka dibna u dhici doonaa syaithan la dhaco iyo hoos shil weligeed galay. Allah Subhanahu wa imtithaal.

ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين

"Kuwa ka jeedsan waxbaridda Eebaha Naxariista (al-Quraanka), waxaan qabtay shaydaan (habaabin), markaasaa Ibliisku in uu yahay saaxiib ah in had iyo jeer waxa uu weheliyo. [Az-Zukhruf / 43: 36]

Sidaa darteed, ka badbaaday syaithan dulanka waa in ay raacaan Jidka Eebe, raacaan Kitaabka iyo Sunnaha la salafush fahamka sida-Saalax. Ilaahay ayaa sheegay,

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا

"Ruuxii Khilaafa Rasuulka ka dib markii runta cad isaga, raacna Jidka in sida ma aha Mu'miniinta (ie Ehelkeeda ah), waxaan isaga si xor ah ha in ay khaa'imiin yihiin in uu u guuleysto oo aan geli jahannamo, oo jahannamo in xun meel -buruknya dib. [An-Nisa '/ 4: 115]

3. magan gal Eebe Xanuunka syaithan.
Tani waa sida ugu fiican ee jidka loo maro isbadbaadi ka syaithan oo askari, xaggiisa waswaasiye ka magangal Eebe Ilaaha Qaadirka ah, waayo, isagu waa ka maqlaya, ee Og Agtiisa iyo Qaadirka.

Imam Ibn Kathir rahimahullah yiri, "oo macnaheedu yahay" Waxaan waswaasiye ka magangal Eebe ka syaithan inkaaran "in aan u ilaalin Eebe ka syaithan weydiin ah waa La Lacnaday in igu taagnaa on my diinta, ama in aan dunida, ama iga hor istaagi wax samaynaya oo la amray (Ilaaha Qaadirka ah) igu , ama i dhiirri-galiyay in ay sameeyaan waxa ii reebay. Maxaa yeelay, cidna ka hortagi kara syaithan aadanaha Eebe mooyee.

Sidaa darteed, Eebana Ilaaha Qaadirka ah ku amartay in ay qaataan wadnaha iyo inuu ahaado mid si syaithan aadanaha, oo ay wax wanaagsan u sameeyo, si tabi'atnya (wanaagsan) diido faragelinta (oo uu ku sameeyey).

Eebana amar ku bixiyay in (aadanaha) isaga isku halleeya oo ka syaithan Jinni, maxaa yeelay, isagu ma aqbali laaluush iyo ficilada naxariis ma u saamayn doonaan, maxaa yeelay, isagu wax shar ah tabi'at, oo sinaba uma ay ka hortagi doonaan in aad ka haddii Yang ayaa abuuray. "[Tafsir Ibn Kathir, 1/14, publisher: Darul Jiil, Beirut,-kiisa]

Dhumey ilaalinta waxaa lagu qabtaa guud ahaan waqti kasta, wax kasta oo ay ragaadisay syaithan, iyo sidoo kale waqtiyada qaarkood dituntunkan by Eebe iyo Rasuulkiisa.

Ilaahay wuxuu leeyahay,

وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم

Oo haddii aad overwritten wax lay jirrabayay Shaydaanka, ka dibna xaggiisa waswaasiye ka magangal Eebe. Indeed, waana Maqle Oge ah. [Al-A'raf / 7: 200]

Sida waqtiyada qaarkood dituntunkan in ay ka mid yihiin, markii ugu rabshaysan syaithan beristi'adzah; Ruuxna, shar jiro, qallafsanaa ee Salaadda, marka cadhoon; qarow; akhriyi doonaa Quraanka; geli doono masaajidka; geli doonaan xaaridda ah; Goortuu maqlay baroortii eeyaha iyo sawdka ka dameer; marka berjima doonaa '; aroortii iyo galabtiiba, isti'adzah carruurta iyo qoysaska; marka meel la joojiyey; marka seexan; iyo kuwa kale. Details of dood yihiin oo dhan ku jira ee xadiis dhab ah.

4. Akhriska Quraanka
Illeen syaithan ay baxsan maxaa yeelay, akhriska Quraanka, sida in xadiiska sida soo socota:

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة

Laga soo bilaabo Abuu Hureyrah in Nabiga sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii yiri: Ha guryahooda ka samaystaan ​​aad sida xabaalo, syaithan dhab ahaantii meel ka baxsan gurigooda oo akhriyey Suurad Al-Baqarah waxa ku jira "orday. [HR. Muslim, no: 780]

Syaithan ayaa mid ka mid qarsoodi ah u furay si ay Abu Hureyra, in ay xaq ku Nabiga sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii. Syaithan yiri:

إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي (الله لا إله إلا هو الحي القيوم) حتى تختم الآية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح فخليت سبيله فأصبحت

"Haddii aad sariirta mashquulin, markaas fadlan akhri kuraasta baaragaraafka (LAA ilaha Illa Allohu huwal hayyul qayyuum) ilaa aad dhamaysato aayadda, markaas hubaal mar walba noqon doonto ilaalin Eebe, iyo syaithan aad u Dhawaanina doonaa ilaa aad ka hesho in subaxdii". [HR. Bukhaari]

5. In la kordhiyo Dzikrulloh.
Dzikrullah waa qalcaddayda aad u xoog badan in ay naftooda ka syaithan faragelinta ilaaliyo. Waxaa la og yahay ka hadalka ku saabsan Allah Subhanahu wa Ta'alaewat Rasuulladiisa, iyo kuwo kale, iyada oo afka Nabiga Yahya Alaihissallam, sida xadiiska hoos ku qoran:

عن الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها ... وآمركم أن تذكروا الله فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله

Al-Harith Al-Ash'ari, in Nabiga sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii yiri: "Runtii, Eebe amray Yahya bin Zakaria q leh shan weedho, si ay u sameeyaan iyo waxa uu amar ku bixiyay in Banii Israa'iil inay sameeyaan (kuwo kale) ..." aan idinku amrayo u dhikrullah (xusuuso / xuso Eebe). Illeen masaal, sida masaalkii nin la raaciyey cadaawayaashiisa si deg deg ah, si haddii uu u yimid in ay qalcaddayda xoog leh, oo iyaga ka uu iska nabadgeliyey (hoy qalcaddii). Addoon noocan oo kale ah ma awoodi doonaan in ay nafteeda ka syaithan ilaaliyo mooyee xasuus Ilaah ". [HR.Ahmad]

Sidaas darteed haddii aad rabto in aad si ay u noolaadaan syaithan dhagar iyo kala go'ii, ha carrabka mar walba qoyan oo diirada lagu in dhikrullah beerka la socda ee.

6. wada joogaan dadka Jamat Muslim ah
Ku biir shirka Muslimiinta fulinteeda noocyo kala duwan oo cibaadada la dituntunkan shirka, waa mid ka mid hab ay naftooda ku badbaadin ka syaithan bartilmaameedka. Sababtoo ah syaithan dhabta ah waa yeey oo ka faa'iideysato fursad doonaa nin, sida yeey weerari doonaan menyempal oo ido ah oo ka tirsan kooxda.

عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية قال زائدة قال السائب يعني بالجماعة الصلاة في الجماعة

From Abu Dardaa ', ayuu yiri: "Waxaan maqlay Nabiga Sallallaahu' Laahu calayhi wa calaa aalihii yiri:" Waxaa jira saddex qof oo ku nool tuulo ama beeraha, ma aasaasay shirka ay salaadda, syaithan iyaga u yaqaaniin haddii. Sidaas biiro shirka, sababta oo ah in Yeeyi Cunto dhab ah cuni doonaa waxar oo keliya ". [HR. Abu Dawood, no: 547]

7. oge syaithan awood Tipu-Sidaas daraaddeed ku.
Syaithan ahaa dadka marin habaabin ah mid aad u xamaasad leh, ayuu waqti iyo awood uu la geeyay si ay u wiiqaan aadanaha oo dhan ku qaatay. Alle ka digay addoomihiisa ah kuwa rumeeyey oo aan cadowga ka dhimanaya erayga:

ياأيها الذين ءامنوا لاتتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشآء والمنكر

Kuwa xaqa rumeeyow, hana raacina Waddooyinka Shaydaanka. Ciddii Raacda Waddooyinka Shaydaanka, Ibliiska ayaa la sheegay sameeyo fal dhab foosha xun iyo waxa qaldan. [An-Nuur / 24: 21]

Mid ka mid ah habka si looga fogaado syaithan khiyaano waa oge kala furfuraan khiyaanada waxa si looga hortagaa. Maxaa yeelay, dadka aan ogahay xumaanta, uu si fudud u dhici doonaan la quudhsado oo kale lama dareemo.

8. menyelisihi syaithan iyo iska ilaalinta khiyaanada ah Means-maaddooyinka loogu aadanaha.
Syaithan waa cadowga nin. Sidaa darteed, waa in aan iyaga dhig sida cadowga. Ilaahay wuxuu leeyahay,

يآأيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولايغرنكم بالله الغرور

Dadow, yabooha Eebe waa xaqe, oo markaas ayan weligood ha nolosha dunida aad dhagar ahayn, oo mar ma ha Ibliiska in trick xariif ah, idinkudhagrin Eebe ku dhagris. [Fatir: 5]

Waxaa ka mid ah xaqiijinta kor ku xusan waa inay wax ka qabtaan syaithan menyelisihi. Tusaale ahaan:

• syaithan wax cunaya oo cabbaya gacantiisa bidix kula, ka dibna isaga selisihi inay wax cunaan oo gacanta midig cabbaan.
• syaithan sameeyey qoilulah (nasashada duhurkii), ka dibna waxaan selisihi by qoilulah.
• Ha ku xadgudba (tabdziir) sababtoo ah dadka samayn tabdziir waa saudarasyaithan.
• Sameynta wax aamusnaan iyo si taxadar leh, sababta oo ah dareenka ah Dadka Deg deg ka syaithan.
• Ha noo sameeyaan dadaal kasta si aanay u uumi, sababtoo ah waa ka syaithan.

Ayaa dood in aynu u sheegnay in this, ka koobnaa xadiis dhab ah.

Music, hees iyo khamer: Waxaa ka mid ah xaqiijinta cadaawad syaithan waa meel ka baxsan habka loo isticmaalo syaithan, inuu Dhumiyo Dadka, sida uu yahay.

9. hubiyo in Khiyaano syaithan daciif u ah
Allah Subhanahu wa imtithaal:

إن كيد الشيطان كان ضعيفا

Hubaal dhagarta Shaydaanku waa mid daciif ah. [An-Nisa ': 76]

Si kastaba ha ahaatee u danbeysay ciyaarta faafin syaithan ku-dabin dabin, waa in aan hubiyo in syaithan ah xagga dulanka dhabta ahaa mid daciif ah. Waa in aynu mar walba Adeeca Eebe Ilaaha Qaadirka ah. Waxaa ka mid liitaa kuwaas oo syaithan:

• Waxa uu qofku uusan furi karin albaab xiran, oo ay la socdaan Salaadda (Magaca Eebe).
• Waxa kale oo uu cuni karin dadka ku odhan bismillah markii ay doonayeen inay ku cunaan.
• Mana qarashgareyn kartaa habeenkii guriga soo galeen oo ay deggan, halka akhriska salaadda ah

10. Taubat Iyo Istighfar.
From Abu Saciid Al-Khudri, wuxuu yidhi anigu waxaan maqlay Rasuulka sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii yiri: "Markaasaa Ibliisku wuxuu ku yidhi Robbnya:" Si ay u badbaadiyaan ammaan iyo weynaan, had iyo jeer caruurta Adam waan khiyaanayn doonaan ilaa iyo inta ruuxa weli waxaa iyaga in ". Markaas Eebe ku yidhi: "Wixii aawadood oo ah ammaan iyo weynaan, mar walba waan u dhaafi iyaga, waayo, waxay ku baryaynaaye, waayo, naxariis iga siiyey". [HR. Ahmad]

[Guuriyeen ka edition magazine ee As-Sunnah 02 / Year XV / 1432H / 2011. Published Lajnah Foundation Istiqomah Surakarta, JL. Solo - Solo Purwodadi Km.8 Selokaton Gondangrejo 57 183 Tel. 0271-858197 Fax 0271-858196].

No comments:

Post a Comment