!-- Javascript Ad Tag: 6454 -->

Sunday, August 30, 2015

Mengapa Iblis (syaitan) menjadi musuh nombor satu manusia?

Perjalanan yang belum selesai (360)

(Bahagian ke tiga ratus enam puluh), Depok, Jawa Barat, Indonnesia, 31 Ogos 2015, 06.16 WIB).

Mengapa Iblis (syaitan) menjadi musuh nombor satu manusia?

Allah dalam firmannya di Surah Saad Ayat 71-88 amaran kepada manusia bahawa syaitan (iblis) adalah musuh nombor satu, kerana sumpah Iblis akan menyesatkan manusia mengikuti bujukannya agar menemani iblis masuk neraka.
Satu-satu jalan bagi manusia agar terhindar dari godaan iblis, adalah meminta pertolongan dan perlindungan dari Allah agar kita termasuk orang-orang yang selamat, memperoleh rahmat dan hidayah dari Allah agar selamat dalam kehidupan didunia yang merupakan penuh dengan ujian dan dimasukkan Allah ke syurga yang abadi dan luasnya seluas antara langit dan bumi.

Tafsir, Saad Ayat 71-88
Ayat 71-88: Penjelasan tentang penciptaan Adam 'alaihis salam, kesombongan Iblis, peringatan terhadap godaan setan, tugas Rasulullah shallallahu' alaihi wa sallam, dan menerangkan tentang ancaman bagi orang-orang kafir.

Terjemah Surat Shaad Ayat 71-88إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين (71) فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين (72) فسجد الملائكة كلهم ​​أجمعون (73) إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين (74) قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين (75) قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين (76) قال فاخرج منها فإنك رجيم (77) وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين (78) قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون (79) قال فإنك من المنظرين (80) إلى يوم الوقت المعلوم (81) قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين (82) إلا عبادك منهم المخلصين (83) قال فالحق والحق أقول (84) لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين (85) قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين (86) إن هو إلا ذكر للعالمين (87) ولتعلمن نبأه بعد حين (88)

71. [1] (Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya Aku akan menciptakan manusia dari tanah [2]."

72. Kemudian apabila telah Aku sempurnakan kejadiannya dan Aku tiupkan roh (ciptaan) -Ku kepadanya [3]; maka tunduklah kamu dengan bersujud [4] kepadanya [5]. "

73. Lalu para malaikat itu bersujud semuanya,

74. kecuali Iblis; ia berlaku sombong diri [6] dan ia termasuk golongan yang kafir [7].

75. Allah berfirman [8], "Wahai Iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah Aku ciptakan dengan kedua tangan-Ku [9]. Apakah kamu menyombongkan diri atau kamu (merasa) termasuk golongan yang (lebih) tinggi?"

76. (Iblis) berkata [10], "Aku lebih baik daripadanya, kerana Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia Engkau ciptakan dari tanah [11]."

77. Allah berfirman, "Kalau begitu keluarlah kamu dari syurga [12]! Sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk [13],

78. Dan sungguh, kutukan-Ku tetap atasmu sampai hari pembalasan. "

79. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, tangguhkanlah aku sampai pada hari mereka dibangkitkan [14]."

80. Allah berfirman [15], "Maka sesungguhnya kamu termasuk golongan yang diberi penangguhan,

81. sampai pada hari yang telah ditentukan waktunya (hari kiamat). "

82. (Iblis) menjawab [16], "Demi kemuliaan-Mu [17], pasti Aku akan menyesatkan mereka semuanya,

83. Kecuali hamba-hamba-Mu yang terpilih di antara mereka [18].

84. Allah berfirman, "Maka yang benar (adalah sumpah-Ku), dan hanya kebenaran itulah yang Aku katakan [19].

85. [20] Sungguh, Aku akan memenuhi neraka Jahannam dengan kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka semuanya.

86. [21] Katakanlah (Muhammad), "Aku tidak meminta imbalan sedikit pun kepadamu atasnya (dakwahku) dan aku bukanlah termasuk orang yang mengada-ada [22].

87. Al Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh alam [23].

88. Dan sungguh, kamu akan mengetahui (kebenaran) beritanya (Al Qur'an) setelah beberapa waktu lagi [24]. "

[1] Selanjutnya Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebut mengenai perbantahan para malaikat, lihat pula surah Al Baqarah: 30.

[2] Iaitu Adam 'alaihis salam bapak manusia.

[3] Sehingga menjadi hidup. Disandarkan ruh kepada Allah Subhaanahu wa Ta'aala adalah sebagai pembiakan kepada Adam alaihis salam, sebagaimana disandarkannya kata bait (rumah) kepada Allah sehingga menjadi Baitullah (rumah Allah), yang menunjukkan keistimewaan rumah tersebut.

[4] Yakni sujud penghormatan, bukan sujud ibadah.

[5] Maka para malaikat mempersiapkan diri mereka untuk itu kerana mengikuti perintah Tuhan mereka dan sebagai penghormatan kepada Adam 'alaihis salam. Ketika penciptaannya telah selesai baik badan mahupun ruhnya dan Allah hendak menguji kepandaian Adam dan malaikat dalam hal ilmu, maka tampak jelaslah kepandaian Adam daripada malaikat, dan Allah Subhaanahu wa Ta'aala memerintahkan para malaikat untuk sujud.

[6] Terhadap perintah Tuhannya dan terhadap Adam alaihis salam.

[7] Dalam ilmu Allah Subhaanahu wa Ta'aala.

[8] Mencela Iblis.

[9] Yani yang telah Aku muliakan dan istimewakan dengan menciptakannya dengan kedua tangan-Ku, di mana hal ini menghendaki kamu untuk tidak sombong terhadapnya.

Ibnu Jarir meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada Mujahid, di mana ia menceritakan dari Ibnu Umar, bahawa ia berkata:

خلق الله أربعة بيده: العرش, وعدن, والقلم, وآدم ثم قال لكل شيء كن فكان

"Allah menciptakan empat makhluk dengan Tangan-Nya, yaitu: Arsy, syurga 'Adn, Qalam (pena), dan Adam. Kemudian Dia berfirman kepada segala sesuatu, "Jadilah!" Maka jadilah ia. "

[10] Menentang Tuhannya.

[11] Ia menyangka bahawa api lebih baik daripada tanah. Ini adalah qiyas yang fasid (rosak), kerana api adalah bahan yang buruk, rosak, tinggi, tidak terarah, dan ringan. Sedangkan tanah adalah bahan yang tenang, tawadhu ', menumbuhkan tumbuhan, dan ia mengalahkan api dan memadamkannya, sedangkan api butuh kepada bahan yang menegakkannya, adapun tanah berdiri sendiri.

[12] Ada pula yang mengatakan, dari langit dan dari tempat yang mulia.

[13] Yakni terusir.

[14] Hal ini kerana kedengkiannya dan kerasnya permusuhan kepada Adam dan keturunannya agar ia boleh menyesatkan manusia yang telah ditaqdirkan Allah akan sesat.

[15] Mengabulkan permohonan-Nya karena sesuai dengan kebijaksanaan-Nya.

[16] Setelah Iblis mengetahui bahawa dirinya diberi penangguhan, maka ia memperlihatkan sikapnya yang buruk kepada Tuhannya kerana permusuhannya kepada Allah, kepada Adam dan kepada keturunannya.

[17] Huruf ba 'di ayat ini boleh bermakna qasam (sumpah), yakni Iblis bersumpah dengan keperkasaan Allah untuk menyesatkan manusia. Boleh juga untuk Istianah (minta bantuan), yakni kerana Iblis mengetahui bahawa dirinya lemah dari berbagai sisi, dan bahawa dia tidak dapat menyesatkan seorang pun kecuali jika dikehendaki Allah Taala, maka dia meminta bantuan dengan keperkasaan Allah Subhaanahu wa Ta'aala untuk menyesatkan keturunan Adam itu.

Ya Allah, kami adalah keturunan Adam yang sedang dicari kesempatan oleh Iblis dan tenteranya agar dia dapat menyesatkan kami, kami meminta tolong dengan keperkasaan-Mu dan kekuasaan-Mu yang besar serta rahmat-Mu yang luas agar Engkau membantu kami memeranginya, selamat dari tipu dayanya , dan kami berbaik sangka kepada-Mu bahwa Engkau akan mengabulkan permohonan kami dan kami beriman kepada janji-Mu bahwa Engkau akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa kepada-Mu, dan kami telah berdoa kepada-Mu sebagaimana Engkau memerintahkan kami, maka kabulkanlah permohonan kami, sesungguhnya Engkau tidak pernah mengingkari janji.

[18] Yang dimaksud dengan mukhlas di sini ialah orang-orang yang telah diberi taufiq untuk mentaati segala petunjuk dan perintah Allah Subhaanahu wa Ta'aala, yaitu orang-orang mukmin. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mukhlas itu.

[19] Menurut Syaikh As Sa'diy, bahawa maksud firman Allah itu adalah, bahawa kebenaran adalah sifat-Ku dan kebenaran adalah ucapan-Ku.

[20] Ini adalah jawabul qasam (jawapan dari sumpah di ayat sebelumnya).

[21] Setelah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menerangkan dalilnya dan menjelaskan jalan yang lurus kepada mereka, Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyuruh Rasul-Nya untuk mengatakan seperti yang disebutkan dalam ayat di atas.

[22] Yakni aku bukanlah orang yang mengaku mempunyai sesuatu yang tidak aku miliki, dan aku tidak mengatakan sesuatu yang tidak aku ketahui, demikian pula aku tidak mengikuti selain yang telah diwahyukan kepadaku.

Masruq pernah berkata, "Kami datang kepada Abdullah bin Mas'ud, lalu ia berkata," Wahai manusia, barang siapa yang mengetahui sesuatu maka katakanlah, namun barangan siapa yang tidak mengetahui, ucapkanlah "Allahu a'lam" (Allah lebih mengetahui). Karena termasuk ilmu seseorang mengatakan terhadap sesuatu yang tidak diketahuinya, "Allahu a'lam", Allah Azza wa Jalla berfirman kepada Nabi kalian, "Katakanlah (Muhammad)," Aku tidak meminta upah sedikitpun padamu atas dakwahku dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang takalluf (membebani diri). "

[23] Yakni Al Qur'an merupakan peringatan terhadap sesuatu yang bermanfaat bagi mereka baik yang berkaitan dengan maslahat dunia mahupun agama, sehingga Al Quran merupakan peninggi keadaan alam semesta dan sebagai hujjah bagi mereka yang tetap menentang padahal mengetahui.

[24] Kebenaran berita-berita Al Quran itu ada yang terlaksana di dunia dan ada pula yang terlaksana di akhirat; yang terlaksana di dunia seperti kebenaran janji Allah kepada orang-orang mukmin bahawa mereka akan menang dalam peperangan dengan kaum musyrikin, dan yang terlaksana di akhirat seperti kebenaran janji Allah tentang balasan atau perhitungan yang akan dilakukan terhadap manusia.

Syaikh As Sa'diy berkata, "Surat yang agung ini mengandung peringatan yang bijaksana, berita yang besar, menegakkan hujjah dan dalil bagi orang-orang yang mendustakan Al-Quran dan menentangnya, serta mendustakan orang yang membawanya, sekaligus pemberitahuan tentang hamba-hamba Allah yang mukhlas, balasan bagi orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang durhaka. Oleh kerana itu Allah bersumpah di awalnya, bahawa ia mengandungi peringatan dan di akhirnya Allah menyifatkannya bahawa ia peringatan bagi alam semesta. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'aala memperbanyak peringatan di antara awal dan akhir surat, seperti firman-Nya, "Wadzkur 'abdnaa", "WADZ kur ibaadanaa", "Rahmatan min indinaa wa dzikraa", dan "Haadzaa dzikr." Ya Allah , ajarilah kami darinya sesuatu yang tidak kami ketahui, ingatkanlah kami sesuatu yang kami lupa, baik lupa dalam arti lalai dan meninggalkannya. "

JIHAD MELAWAN SYAITHAN

Oleh
Ustadz Abu Ismail Muslim Al-AtsariSedarkah kita, bahawa setiap diri ini mempunyai musuh besar? Musuh yang sangat menginginkan kita sesat dan celaka. Musuh yang tidak kelihatan, tapi mempunyai banyak tipu-daya dan cara untuk mencapai tujuannya. Itulah syaitan (setan).

Allâh Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan manusia agar tidak tergoda olehnya. Allâh Azza wa Jalla berfirman:

يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة

Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah berjaya mengeluarkan kedua ibu bapa kamu dari Syurga. [al-A'râf / 7: 27]

Oleh kerana itu, dengan rahmat-Nya, Allâh Azza wa Jalla memerintahkan manusia untuk menjadikan syaitan sebagai musuh. kerana memang sebenarnya, syaitan musuh bagi manusia. Allâh Azza wa Jalla berfirman:

إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير

Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh nyata bagimu, maka jadikanlah ia musuh (mu), karena sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. [Fâthir / 35: 6]

Bagaimana sepak terajang musuh terhadap lawannya? Semua orang sudah tahu jawapannya iaitu berusaha sekuat tenaga agar lawannya ditimpa segala keburukan dan terlepas dari semua kebaikan.

Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengulas mengenai ayat di atas, "Perintah Allâh untuk menjadikan syaitan sebagai musuh ini sebagai peringatan agar (manusia) mengerahkan segala kemampuan untuk memerangi dan melawannya. Sehingga syaitan itu seolah-olah musuh yang tidak pernah berhenti dan tidak pernah lalai ". [Zâdul Ma'âd, III / 6]

Dalam menjalankan aksinya menyesatkan dan membinasakan manusia, syaitan mempunyai dua senjata yaitu syubhat dan syahwat. Oleh kerana itu, orang yang ingin selamat harus berjihad melawan syaitan dengan bersenjatakan ilmu dan mentazkiyah (membersihkan) jiwanya. Ilmu nafi '(yang yang bermanfaat) akan membuahkan rasa yakin, yang akan menolak syubhat. Sedangkan tazkiyatun nafs akan melahirkan ketakwaan dan kesabaran, yang membuatnya mampu mengendalikan syahwat.

Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, "Jihad melawan syaitan mempunyai dua tingkatan: Pertama, menolak syubhat dan keraguan yang dilemparkan syaithan kepada hamba; Kedua, menolak syahwat dan keinginan-keinginan jelek yang dilemparkan syaithan kepada hamba. Jihad yang pertama akan diakhiri dengan keyakinan, sedangkan jihad yang kedua akan diakhiri dengan kesabaran. Allâh Azza wa Jalla berfirman:

وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون

Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat Kami. [as-Sajdah / 32: 24]

Allâh Azza wa Jalla memberitakan bahwa kepemimpinan agama hanya boleh diraih dengan kesabaran (dan keyakinaan), kesabaran akan menolak syahwat dan keinginan-keinginan jelek, dan keyakinan akan menolak keraguan dan syubhat. "[Zâdul Ma'âd III / 10]

Jadi senjata manusia untuk melawan syaithan adalah ilmu dan kesabaran. Ilmu yang bersumber dari kitabullah dan sunnah Rasul-Nya. Kemudian mengamalkan ilmu tersebut sehingga jiwa menjadi bersih dan suci, dan menumbuhkan kesabaran.

Itulah cara menghadapi tipu daya syaitan secara global, sedangkan secara terperinci adalah sebagai berikut:

1. Beriman Dan Mentauhidkan Allâh Dengan Benar
Sesungguhnya seluruh kekuatan, kekuasaan, kesempurnaan hanyalah milik Allâh Azza wa Jalla. Oleh kerana itu, seorang hamba yang ditolong dan dilindungi oleh Allâh, tidak akan ada yang mampu mencelakainya. Inilah senjata pertama dan utama seorang mukmin dalam menghadapi syaitan iaitu beriman dengan benar kepada Allâh, beribadah dengan ikhlas kepada-Nya, bertawakkal hanya kepadaNya dan beramal soleh sesuai aturan-Nya. Allâh Azza wa Jalla memberitakan bahawa syaitan tidak mempunyai kuasa terhadap hamba-hamba Allâh yang beriman dan mentauhidkan-Nya. Allâh berfirman.

إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون

"Sesungguhnya syaitan itu tidak ada memliki kekuasaan atas orang-orang yang beriman dan bertawakkal kepada Tuhannya. [an-Nahl / 16: 99]

Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, "Ketika Iblis tahu bahawa dia tidak mempunyai jalan (untuk menguasai) orang-orang yang ikhlas, dia mengecualikan mereka dari sumpahnya yang bersyarat untuk menyesatkan dan membinasakan (manusia). Iblis berkata,

قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين)82(إلا عبادك منهم المخلصين

"Demi kekuasaan-Mu, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba-Mu yang ikhlas [Shâd / 38: 82-83]

Allâh Azza wa Jalla berfirman:

إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين

Sesungguhnya hamba-hamba-Ku tidak ada kekuasaan bagimu (Iblis) terhadap mereka, kecuali orang-orang yang mengikuti-mu, yaitu orang-orang yang sesat. [al-Hijr / 15: 42]

Maka ikhlas adalah jalan kebebasan, islam adalah kenderaan keselamatan, dan iman adalah penutup keselamatan. [al-'Ilmu, Fadhluhu Wa Syarafuhu, hlm. 72-74, tansiq: Syeikh Ali bin Hasan Al-Halabi]

2. Berpegang Teguh Kepada Al-Kitab Dan As-Sunnah Dengan Pemahaman As-Salafush Shalih
Ketika Allâh Azza wa Jalla menurunkan manusia di muka bumi, sesungguhnya Dia menyertakan petunjuk untuk mereka. Sehingga manusia hidup di dunia ini tidak dibiarkan begitu saja, tanpa bimbingan, perintah dan larangan. Allâh Azza wa Jalla menurunkan kitab suci dan mengutus para Rasul yang membawa peringatan, penjelasan dan bukti-bukti. Barangsiapa berpaling dari peringatan Allâh, maka dia akan menjadi mangsa syaitan dan dihumbankan ke dalam kecelakaan abadi. Allâh Subhanahu wa Ta'ala berfirman.

ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين

"Barangsiapa yang berpaling dari pengajaran Rabb yang Maha Pemurah (al-Qur'ân), Kami adakan baginya syaitan (yang menyesatkan) maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. [az-Zukhruf / 43: 36]

Oleh kerana itu, jalan selamat dari tipu daya syaitan adalah dengan mengikuti jalan Allâh, mengikuti al-Kitab dan as-Sunnah dengan pemahaman as-salafush shâlih. Allâh Azza wa Jalla berfirman

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا

"Dan barangsiapa menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang yang beriman (yaitu jalan para sahabat), Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk -buruknya tempat kembali. [an-Nisa '/ 4: 115]

3. Berlindung Kepada Allâh Dari Gangguan Syaithan.
Inilah sebaik-baik jalan untuk menyelamatkan diri dari syaitan dan tenteranya, memohon perlindungan kepada Allâh Azza wa Jalla, kerana Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui dan Maha Berkuasa.

Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, "Makna" aku berlindung kepada Allâh dari syaitan yang dilaknat "yaitu aku meminta perlindungan kepada Allâh dari syaitan yang dilaknat yang menggangguku pada agamaku atau pada duniaku, atau menghalangiku dari melakukan sesuatu yang diperintahkan (Allah Azza wa Jalla) kepadaku , atau mendorongku melakukan apa terlarang bagiku. Kerana tidak ada yang boleh menghalang syaitan dari manusia kecuali Allâh.

Oleh kerana itu, Allâh Azza wa Jalla memerintahkan untuk mengambil hati dan bersikap lembut kepada syaithan manusia, dengan melakukan kebaikan kepadanya, agar tabi'atnya (yang baik) menolaknya dari gangguan (yang dia lakukan).

Dan Allâh memerintahkan agar (manusia) berlindung kepada-Nya dari syaithan jin, karena dia tidak menerima rasuah dan perbuatan kebaikan tidak akan mempengaruhinya, kerana dia mempunyai tabiat yang jahat, dan tidak akan mencegahnya darimu kecuali Yang telah menciptakannya. "[Tafsir Ibnu Katsir, 1/14, penerbit: Darul Jiil, Beirut, tanpa tahun]

Memohon perlindungan ini dilakukan secara umum pada setiap masa, pada setiap diganggu oleh syaitan, dan juga dilakukan pada waktu-waktu tertentu yang dituntunkan oleh Allâh dan Rasul-Nya.

Allâh Azza wa Jalla berfirman:

وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم

Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan syaitan, maka berlindunglah kepada Allâh. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. [al-A'râf / 7: 200]

Adapun waktu-waktu tertentu yang dituntut untuk beristi'adzah antara lain yaitu apabila diganggu syaitan; adanya bisikan jahat; gangguan dalam solat; saat marah; mimpi buruk; akan membaca al-Qur'an; akan masuk masjid; akan masuk tempat buang hajat; saat mendengar lolongan anjing dan ringkikan keldai; ketika akan berjima '; waktu pagi dan petang; isti'adzah untuk anak-anak dan keluarga; ketika singgah di suatu tempat; ketika akan tidur; dan lain-lain. Perincian dalil-dalil ini semua terdapat di dalam hadis-hadis yang sahih.

4. Membaca Al-Qur'an
Sesungguhnya syaitan akan lari menjauh dengan sebab bacaan Al-Qur'an, sebagaimana di dalam hadis sebagai berikut:

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة

Dari Abu Hurairah, bahawa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Janganlah kamu menjadikan rumah-rumah kamu sebagai kubur, sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya ". [HR. Muslim, no: 780]

Syaitan telah membukakan salah satu rahsianya ini kepada Abu Hurairah, yang hal itu dibenarkan oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam. Syaitan berkata:

إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي (الله لا إله إلا هو الحي القيوم) حتى تختم الآية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح فخليت سبيله فأصبحت

"Jika engkau menduduki tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi (Allahu laa ilaaha illa huwal hayyul qayyuum) hingga engkau menyelesaikan ayat tersebut, maka sesungguhnya akan selalu ada padamu seorang penjaga dari Allâh, dan syaitan tidak akan mendekatimu hingga engkau masuk waktu pagi". [HR. Bukhari]

5. Memperbanyak Dzikrulloh.
Dzikrullah adalah benteng yang sangat kukuh untuk melindungi diri dari gangguan syaitan. Hal ini diketahui dari pemberitaan Allâh Subhanahu wa Ta'alaewat para Rasul-Nya, antara lain melalui lisan Nabi Yahya Alaihissallam, sebagaimana hadis di bawah ini:

عن الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها ... وآمركم أن تذكروا الله فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله

Dari Al-Harits Al-Asy'ari, bahawa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya Allâh memerintahkan Yahya bin Zakaria q dengan lima kalimat, agar beliau mengamalkannya dan memerintahkan Bani Israil agar mereka mengamalkannya (di antaranya) ..." Aku perintahkan kamu untuk dzikrullah (mengingat / menyebut Allâh). Sesungguhnya perumpamaan itu seperti perumpamaan seorang laki-laki yang dikejar oleh musuhnya dengan cepat, sehingga apabila dia telah mendatangi benteng yang kukuh, kemudian dia menyelamatkan dirinya dari mereka (dengan berlindung di dalam benteng tersebut). Demikianlah seorang hamba tidak akan dapat melindungi dirinya dari syaitan kecuali dengan dzikrullah ". [HR.Ahmad]

Maka jika anda ingin selamat dari tipu-daya dan gangguan syaitan, hendaklah sentiasa membasahi lidah anda dengan dzikrullah disertai kepekatan dengan hati.

6. Tetap Bersama Jama'ah umat Muslimin
Bergabung dengan jama'ah umat Islam dalam melaksanakan berbagai ibadah yang dituntunkan dengan berjamaah, merupakan salah satu cara menyelamatkan diri dari incaran syaithan. Kerana sesungguhnya syaithan merupakan serigala yang akan menerkam manusia, sebagaimana serigala akan menerkam kambing yang menyimpang dari kelompoknya.

عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية قال زائدة قال السائب يعني بالجماعة الصلاة في الجماعة

Dari Abu Darda ', dia berkata: "Aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu' alaihi wa sallam bersabda:" Tidak ada tiga orang di suatu kampung atau padang, tidak didirikan solat jemaah pada mereka, kecuali syaitan menguasai mereka. Maka bergabunglah dengan jama'ah, karena sesungguhnya srigala itu akan memakan kambing yang menyendiri ". [HR. Abu Daud, no: 547]

7. Mengetahui Tipu-Daya Syaithan Sehingga mewaspadainya.
Syaitan itu sangat berantusias menyesatkan manusia, ia habiskan waktunya dan segala kemampuannya dikerahkan untuk merosakkan manusia. Allâh Azza wa Jalla memperingatkan hamba-hambaNya yang beriman dari musuh tradisi tersebut dengan firmanNya:

ياأيها الذين ءامنوا لاتتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشآء والمنكر

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barangsiapa mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. [An-Nuur / 24: 21]

Salah satu cara mengelakkan tipu daya syaithan yaitu mengetahui dan membongkar tipu-daya itu sehingga dapat dielakkan. Kerana orang yang tidak mengetahui keburukan, dia akan mudah terjerumus dalam keburukan tersebut tanpa disedari.

8. Menyelisihi Syaithan Dan Menjauhi Sarana-saranannya Untuk Menyesatkan Manusia.
Syaitan adalah musuh manusia. Oleh kerana itu, kita wajib memposisikannya sebagai musuh. Allâh Azza wa Jalla berfirman:

يآأيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولايغرنكم بالله الغرور

Hai manusia, sesungguhnya janji Allâh adalah benar, maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu dan sekali-kali janganlah syaitan yang pandai menipu, memperdayakan kamu tentang Allâh. [Fathir: 5]

Diantara realisasi dari hal diatas yaitu dengan menyelisihi perbuatan syaithan. Misalnya:

• Syaithan makan dan minum dengan tangan kiri, maka selisihi dia dengan makan dan minum dengan tangan kanan.
• Syaithan tidak melakukan qoilulah (berehat di tengah hari), maka kita selisihi dengan melakukan qoilulah.
• Tidak boros (tabdziir) kerana orang yang berbuat tabdziir adalah saudarasyaithan.
• Melakukan sesuatu dengan tenang dan hati-hati, kerana sikap tergesa-gesa dari syaitan.
• Hendaklah kita berusaha sekuat tenaga agar tidak menguap, kerana itu dari syaitan.

Dalil-dalil yang kami sebutkan ini, terdapat di dalam hadis-hadis yang sahih.

Diantara merealisasikan sikap permusuhan terhadap syaitan adalah adalah menjauhi cara-cara yang digunakan oleh syaitan untuk menyesatkan manusia, seperti: muzik, lagu dan khamer.

9. Yakin Bahawa Tipu Daya Syaithan Itu Lemah
Allâh Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

إن كيد الشيطان كان ضعيفا

Sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah. [An-Nisa ': 76]

Bagaimanapun lihainya syaithan dalam menebarkan perangkap-perangkapnya, kita harus yakin bahawa sebenarnya tipu daya syaitan itu lemah. Asalkan kita selalu mentaati Allâh Yang Maha Perkasa. Di antara kelemahan syaitan iaitu:

• Dia tidak boleh membuka pintu yang dikunci dengan disertai doa (menyebut nama Allâh).
• Dia juga tidak boleh makan bersama orang yang mengucapkan bismillah ketika hendak makan.
• Juga tidak boleh bermalam di rumah yang dimasuki oleh penghuninya sambil membaca doa

10. Taubat Dan Istighfar.
Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Iblis berkata kepada Robbnya:" Demi kemuliaan dan keagunganMu, aku senantiasa akan menyesatkan anak-anak Adam selama ruh masih ada pada mereka ". Maka Allâh berfirman: "Demi kemuliaan dan keagunganMu, Aku senantiasa akan mengampuni mereka selama mereka memohon ampun kepadaKu". [HR. Ahmad]

[Disalin dari majalah As-Sunnah Edisi 02 / Tahun XV / 1432H / 2011. Diterbitkan Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta, Jl. Solo - Purwodadi Km.8 Selokaton Gondangrejo Solo 57183 Telp. 0271-858197 Fax 0271-858196].

No comments:

Post a Comment