!-- Javascript Ad Tag: 6454 -->

Monday, August 3, 2015

Berbuat baiklah kepada kedua orang tua (Ibu)

Perjalanan yang belum selesai (331)

 (Bahagian ke tiga ratus tiga puluh satu), Depok, Jawa Barat, Indonesia, 04 Ogos 2015, 00.05 WIB).

Berbuat baiklah kepada kedua orang tua (Ibu)


Dalam filem Saving Private Ryan buatan Hollywood diceritakan sebuah kisah seorang Ibu di Amerika Syarikat yang seluruh empat anak lelakinya bertugas menjadi tentera dalam perang dunia II, dan ketika itu tiga anaknya telah tewas di berbagai medan pertempuran, antara lain tewas di Papua New Gini melawan tentera Jepun .
Dalam kisah ini lalu dilaporkan kepada Presiden Rosevelt, yang kemudian melalui Menteri Pertahanan memerintahkan untuk menghantar satu group tentera pasukan khas yang dalam filem lakonan Tom Hanks sebagai Kapten John Miller untuk memimpin anak buahnya menyelamatkan anak ke empat dari ibu itu yang masih hidup (baki) yang ketika itu tengah bertempur melawan tentera Jerman di Eropah. Akhirnya walaupun mengorbankan nyawa John Miller dan anak buahnya mereka berjaya mencari dan menyelamatkan Private James Ryan, agar tetap hidup dan kembali ke pangkuan ibunya di AS.
Kisah ini menggambarkan betapa kasih seorang ibu kepada anak-anaknya yang terancam habis oleh peperangan sangat dihargai semua pihak, begitu juga dalam Islam betapa Kasih sayang kedua orang tuanya, terutama Ibu kepada anak-anaknya dan jasa-jasa seorang ibu yang telah membesarkan anak-anaknya mulai dari menyusukan sehingga membesarkannya tidak boleh dibalas dengan hanya harta yang melimpah, melainkan dengan dharma bakti anak sepenuhnya kepada kedua orang tua, terutama ibu.
Oleh sebab itu Allah dalam surah An-Nisa ayat 36 memerintahkan kepada kita selepas mentaati perintah Allah, Rasulnya lalu berbakti kepada kedua orang tua.

Al Qur-an Surah an-Nisa ayat 36

بسم الله الرحمن الرحيم
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا (36)
"Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan rakan sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri "(an-Nisa ': 36)
Dalam ayat ini ALLAH SWT, memerintahkan untuk menyembah hanya kepada ALLAH swt, dan tidak menyekutukan-Nya. Kerana sesungguhnya ALLAH swt, adalah Dzat Yang Memberi rezeki, nikmat, dan kelebihan kepada makhluk-Nya dalam setiap tempat dan keadaan. Maka sudah hak ALLAH swt, dari setiap hamba untuk menyembah-Nya dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun. [1]
Rasulullah dalam sebuah hadis bersabda:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: "أتدري ما حق الله على العباد?" قال: الله ورسوله أعلم. قال: "أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا", ثم قال: "أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك? ألا يعذبهم"
 Rosulullah Saw, berkata kepada Mu'adz "apakah kau tahu apa hak ALLAH SWT, atas para hamba-Nya?" Mu'adz menjawab "ALLAH dan Rasul-Nya lebih tahu" Rosullah bersabda "hendaknya mereka menyembah-Nya dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun "kemudia Rasulullah Saw, bertanya lagi" apakah kau tahu, apa hak hamba atas ALLAH swt, jika mereka melakukan itu? Yaitu Dia (ALLAH) tidak menyiksanya "

Dalam tafsir al-Qurthubi terdapat penjelasan bahawa syirik itu terbahagi menjadi tiga tingkatan yang kesemuanya diharamkan, yaitu sebagai berikut:
1. Syirik dengan meyakini bahawa ada tuhan lain selain ALLAH SWT. Syirik kategori ini adalah syirik A'dzom (syirik yang terbesar) syirik jahiliyah dan syirik inilah yang dimaksud dalam firman ALLAH SWT:
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya" (an-Nisa ': 48)

2. Syirik yang kedua adalah syirik yang meyakini bahawa ada yang membuat tanpa campur tangan ALLAH swt, keyakinan seperti ini adalah keyakinan golongan qodariyah yang oleh imam Qurthubi disebut sebagai majusinya ummat ini.
3. Syirik yang ketiga ini adalah riya (pamer dalam beribadah) iaitu seesorang yang mengerjakan sesuatu yang diperintah oleh ALLAH SWT, namun orang ini mengerjakannya bukan kerana ALLAH SWT. [2] Orang yang seperti ini tidak mendapat pahala atas amalnya kerana pahala amalnya diganti oleh pujian orang yang ia harapkan.

dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi disebutkan:

عن شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن أخوف ما أتخوف على أمتي الاشراك بالله أما إني لست أقول يعبدون شمسا ولا قمرا ولا وثنا ولكن أعمالا لغير الله وشهوة خفية) خرجه الترمذي الحكيم.
Dari Syaddad bin Aus dia berkata: Rasulullah Saw, bersabda "sesungguhnya yang paling aku takutkan atas ummatku adalah menyekutukan ALLAH. Aku tidak mengatakan menyembah matahari dan tidak mengatakan menyembah bulan dan tidak mengatakan menyembah berhala, akan tetapi beramal kerana selain ALLAH dan syahwat yang samar "(HR. Tirmidzi)

Setelah perintah untuk menyembah dan tidak menyekutukan ALLAH SWT. Kemudian ALLAH swt, mewasiatkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, kerana sesungguhnya ALLAH swt, menjadikan keduanya sebab adanya sang anak. Dan banyak sekali ALLAH swt, Menyertakan berbuat baik kepada kedua orang tua setelah perintah untuk beribadah kepada ALLAH swt, seperti contoh surah Luqman ayat ke 14

أن اشكر لي ولوالديك
"Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu" (Luqman: 14)

Dan firman ALLAH SWT:

وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا
"Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya" (al-Isra: 23)
Setelah perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, ALLAH SWT, memerintahkan untuk berbuat baik kepada وبذي القربى yang ditafsirkan dalam kitab tafsir al-Khozin dengan "berbuat baik kepada kerabat iaitu yang masih mempunyai ikatan hubungan keluarga baik dari sisi bapak mahupun ibu" berkaitan dengan ayat ini terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Malik bin Anas:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه
Aku mendengar Rasulullah Saw, bersabda "barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya ia bersilaturrahim"
Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya adalah:
"الصدقة على المسكين صدقة, وعلى ذي الرحم صدقة وصلة"
"Sedekah atas orang miskin adalah sedekah (saja), dan shodaqoh kepada kerabat adalah sedekah dan silaturrahim"
Dalam ayat di atas juga disebutkan tentang anak yatim agar kita berbuat baik kepada mereka. Dalam sebuah hadis Rasulullah saw, memberikan kabar gembira kepada jururawat anak yatim:
"أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا, واشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا"
"Aku dan jururawat (pengasuh) anak yatim di dalam syurga seperti ini" Rasulullah Saw, memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengahnya dan member suatu jarak antara keduanya. (HR. Bukhari)
Dalam hadis di atas Rasulullah Saw, mengkhabarkan bahawa di dalam syurga, orang yang menjaga anak yatim akan berada didekat beliau dengan perumpamaan jari telunjuk dan jari tengah ketika direnggangkan. Menjaga anak yatim memang perbuatan mulia namun bagi jururawat diberi batasan yang perlu dijaga sebagai contoh yang berkaitan dengan harta anak yatim. Jururawat anak yatim tidak boleh sembrono dalam mempergunakan harta anak yatim.
Dalam ayat diatas juga terdapat tentang orang miskin yang kita juga harus berbuat baik kepada mereka. Dalam kitab tafsir Ibn Abdissalam dijelaskan bahawa orang miskin adalah:
والمسكين: الذي ركبه ذل الفاقة حتى سكن لذلك
"Orang miskin adalah dia yang kekurangan dalam beberapa keperluannya sehingga menetapi dalam kekurangan itu"
Kesimpulannya orang miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan akan tetapi apa yang dia hasilkan tidak cukup untuk biaya keperluan pokok yang harus dikeluarkannya.
والجار الجنب: maksdunya adalh tetangga yang jauh atau tetangga yang tidak ada hubungan nasab. [3] Sedangkan menurut Nauf al-Syami yang dimaksudkan dengan الجار ذي القربى adalah muslim dan yang dimaksudkan dengan الجار الجنب adalah orang Nasrani dan orang yahudi. [4]
Jadi terdapat beberapa pendapat tentang tetangga disini. Sebagaimana perincian di atas, namun yang perlu diperhatikan adalah Islam sebagai rahmatan lil 'alamin tidak pernah mengajar keganasan atau kekerasan, tidak mengajarkan paksaan, Islam adalah agama yang mudah, indah dan toleran. Meski begitu mudah bukan bererti dianggap enteng, dan Islam juga adalah agama yang toleran tetapi toleran dalam Islam tidak boleh berkaitan dengan aqidah sebagaimana yang dinyatakan dalam akhir surah al-kafiruun.
Dalam sebuah hadis Rasulullah saw, bersabda:
عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الجيران ثلاثة: جار له حق واحد, وهو أدنى الجيران حقا, وجار له حقان, وجار له ثلاثة حقوق, وهو أفضل الجيران حقا, فأما الذي له حق واحد فجار مشرك لا رحم له, له حق الجوار. وأما الذي له حقان فجار مسلم, له حق الإسلام وحق الجوار, وأما الذي له ثلاثة حقوق, فجار مسلم ذو رحم له حق الجوار وحق الإسلام وحق الرحم ".
Dari Shahaba Jabir bin Abdullah dia berkata bahawa Rasulullah Saw, bersabda "jiran itu ada 3: (yaitu) tetangga yang mempunyai satu hak, dia adalah tetangga yang mempunyai hak paling rendah, (kedua) tetangga yang mempunyai dua hak, dan jiran yang mempunyai tiga hak, jiran ini adalah tengga yang paling utama. Adapun tetangga yang mempunyai satu hak adalah tetangga musyrik yang tidak ada hubungan kekerabatan padanya. Adapun tetangga yang mempunyai dua hak adalah tetangga muslim dia memilik hak sebagai orang Islam dan sebagai jiran. Adapun tetangga yang mempunyai tiga hak adalah tetangga muslim yang mempunyai hubungan kekerabatan, dia mempunyai hak sebagai tetangga, sebagai orang Islam, dan sebagai kerabat "(hadis diriwayatkan oleh al-Bazzar sebagaimana yang dinyatakan dalam tafsir Ibnu Katsir, Juz 5 hal. 474)
 والصاحب بالجنب: ada yang mengatakan yang dimaksud disini adalah rakan dalam kebaikan, seperti teman dalam belajar, dalam perniagaan, dalam pekerjaan atau dalam perjalanan. Ada pula yang mengatakan bahawa yang dimaksudkan adalah istri. [5]
ابن السبيل = menurut Ibn Abbas dan segolongan ulama, yang dimaksud disini adalah tetamu. [6] Sedangkan menurut Imam Mujahid, Abu Ja'far al-Baqir, al-Hasan, al-Dlohhak, dan Muqotil, ibnu sabil adalah orang yang berada dalam perjalanan dan melwatimu. Dan ada pula yang berpendapat bahawa yang dimaksudkan adalah musafir kerana dia menetapi dalam perjalanan. [7]
إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا = sebagaimana yang dijelaskan dalam tafsir Ibnu Kathir bahawa ALLAH swt, tidak Menyukai orang-orang yang angkuh, membanggakan diri lagi sombong, menyombongkan diri dari masyarakat dan menganggap dirinya lebih baik dari mereka. Dia mengaggap dirinya besar padahal menurut ALLAH SWT, orang tersebut amat hina, dan oleh masyarakat ia sangat dibenci.
والله اعلم
.


[1] Tafsir Ibnu Katsir, Juz 5 hal 473
Sebagaimana yang telah disebutkan dalam posting sebelumnya bahawa menyekutukan ALLAH swt, tidak hanya terbatas pada penyembahan terhadap patung, kuburan, pohon, dan lain sebagainya. Tapi jika seseorang meyakini bahawa ada yang memberikan manfaat atau mudlorot (bahaya) selain ALLAH SWT, maka ini juga termasuk syirik, contohnya adalah seperti orang yang memakai jimat, mantra, dan lain-lain. Jika mereka yakin bahawa yang membuat mereka selamat adalah jimat yang dipakainya, mantra yang dibacanya, atau kekuatan jin dari dukun kepadanya tanpa campur tangan ALLAH SWT, maka ini jelas syirik. Sedangkan jika mereka hanya memakai jimat, atau membaca mantra lalu ada manfaat positif, namun meyakini bahawa itu dari ALLAH SWT, maka dalam hal ini tidak apa-apa. Hal yang tidak jauh berbeza dengan seseorang yang pergi ke doktor atau membeli ubat diminumnya ubat tersebut lalu sembuhlah ia, jika ia yakin bahawa yang menyembuhkan adalah ubat atau si doktor kerana telah berjaya mendiagnosis penyakitnya dan preskripsi yang diberikannya maka ia juga boleh syirik. Sedangkan penggunaan mantra harus hati-hati agar jangan sampai ada mantra yang dibaca terkandung didalamnya kata-kata yang mengandungi unsur kesyirikan dan lebih baik lagi jika tidak membaca atau menggunakan mantra yang artinya tidak jelas agar jangan sampai terjerumus dalam perangkap syaitan.

Bahkan ketika pada masa Nabi Muhammad banyak para sahabat ingin ikut berjihad dijalan Allah (perang Badr. Perang Uhud dan lain-lain) namun Nabi Muhammad menanyakan dulu apakah diantara para sahabat itu masih mempunyai kedua orang tua, maka kalau ada mereka disuruh kembali menemui kedua orang bapanya, artinya berbakti kepada kedua oramg bapanya lebih penting daripada berjihad ke medan perang. Namun berbakti kepada orang tua itu sepanjang kedua-dua orang tuanya mengajak kepada ibadah hanya kepada Allah, buka kepada yang lain. Seperti Nabi Ibrahim di mana orang tuanya mengajak Ibrahim menyembah berhala (patung) lalu di tolak Ibrahim, hingga Ibrahim diusir, namun tetap Ibrahim menghormati dan mendoakan kebaikan bagi kedua orang tuanya. Kerana urusan Hidayah atas kedua orang tua Ibrahim hanya hak milik Allah, Ibrahim hanya sebatas mendoakan, sedangkan keimanan dan hidayah hanya Allah yang mampu memberikannya.
Akhirnya Ayah Ibrahim meninggal dalam keadaan kafir, dan ini di luar kemampuan, dan keinginan Nabi Ibrahim yang hanya sebagai Nabi dan Hamba Allah. Hendaknya kita memperhatikan Ibu dan Bapak kita terutama ketika mereka masih hidup dan sudah tua tidak boleh lagi mencari nafkah dan sakit-sakitan. Karena Ridho Allah itu bergantung Ridho Orang tua kita kepada kita. Kasihilah mereka sebagaimana mereka telah mengkasihi dan memelihara kita dari mula dalam kandungan sembilan bulan sepuluh hari, melahirkan yang menyakitkan dan menahan penderitaan, menyusui hingga dua tahun, sampai menyekolahkan kita sehingga kita sendiri kenderaan. Oleh kerana itu balas budilah kepada keduanya ketika masih hidup, dan berdoalah untuk keduanya ketika mereka sudah meninggal dan naik haji kanlah mereka bila anda sudah naik haji dan mampu (ingat menghajikan) kedua-dua orang tua yang sudah meninggal tidak boleh diwakilkan orang lain kecuali anda atau saudara kandung anaknya sendiri yang telah menunaikan ibadah Haji Ke Mekah tentunya.

No comments:

Post a Comment