!-- Javascript Ad Tag: 6454 -->

Wednesday, August 19, 2015

Ingin berjaya, berdoa dan berzikir

Perjalanan yang belum selesai (350)

(Bahagian ke tiga ratus lima puluh), Depok, Jawa Barat, Indonnesia, 19 Ogos 2015, 21.42 WIB).

Ingin berjaya, berdoa dan berzikir

Kerana kesibukan kita, kadang dalam solat kita melupakan berdoa dan berzikir, baik sholat wajib, maupun sholat sunnah.
Padahal salah satu kunci kejayaan kita di dalam mengharungi kehidupan dunia dan selamat di akhirat adalah zikir dan doa, apalagi doa boleh menolak bala, Allah akan ubah takdir keburukan di masa depan menjadi takdir kebaikan.
Kerana hanya Allah yang maha kuasa yang menentukan takdir seseorang, baik rezeki, jodoh mahupun maut (meninggal).


HUBUNGAN ANTARA DO'A DAN DZIKIR

Oleh
Dr. Nashir bin 'Abdirrahman bin Muhammad al-Juda'iAntara keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat, dimana berdo'a kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala beriringan dengan dzikir kepada-Nya, ia merupakan permintaan seorang hamba kepada Rabb-Nya tentang keperluan-keperluannya, baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi, dalam bentuk ungkapan situasi dan keadaan serta perkataan.

Maka di dalam do'a terkandung dzikir sekaligus, oleh itu do'a biasa disebut juga dengan dzikir oleh kebanyakan orang. Hal yang perlu dijelaskan di sini, bahawa semakin banyak dzikir kepada Allah Ta'ala dan memuji-Nya dalam berdo'a, maka itu lebih baik dan utama serta lebih pantas untuk dikabulkan.

Imam Ibnul Qayyim berkata, "Yang disunnahkan (mustahab) dalam berdo'a adalah seorang yang berdo'a memulai doanya dengan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu bershalawat atas Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam di antara permohonan yang akan disampaikannya, kemudian baru mendedahkan keinginan-keinginannya, [1] selanjutnya beliau menyebutkan beberapa dalilnya yang menjelaskan hal ini.

Kerana itu at-tawassul (memilih salah satu bentuk ibadah dalam rangka mendekatkan diri-pent.) Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan salah satu nama daripada Nama-Nama Allah yang baik (al-Asmaa-ul Husnaa) atau dengan salah satu sifat dari Sifat-Sifat-Nya yang tinggi (ash-shifaatul 'Ulyaa) di dalam berdo'a merupakan salah satu bentuk tawassul yang dibolehkan oleh syariat (at-tawas-sul al-masyruu'). Contohnya, seorang Muslim berucap dalam do'a-nya, "Ya Allah sesungguhnya aku meminta kepada-Mu, Engkau Mahapengasih lagi Maha Mengasihani, lemah-lembut tadbirNya lagi Mahamengetahui, berikanlah kesihatan kepadaku." Atau ia berkata, "Aku memohon kepada-Mu dengan rahmat-Mu yang meliputi segala sesuatu, rahmati dan ampunilah dosaku. "[2]

Adapun dalil yang mensyari'atkan jenis tawassul seperti ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها

"Hanya milik Allah-lah Asma-ul Husna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut Asma-ul Husna itu ..." [Al-A'raaf: 180]

Dan di antara dalil-dalil dan landasan-landasan lainnya adalah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kisahkan tentang do'a Nabi Sulaiman Alaihissallam dalam firman-Nya:

رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين

"... Ya Rabb-ku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku dan untuk mengerjakan amal shalih yang Engkau ridhai, dan masukkanlah aku dengan rah-mat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. "[An-Naml: 19]

Adapun argumentasi dari as-Sunnah sebagaimana yang dinyatakan dalam ash-Shahiihain (Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim), dari Ibnu Abbas Radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

"اللهم إني أعوذ بعزتك, لا إله إلا أنت, أن تضلني."
"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan kemuliaan-Mu, tidak ada yang berhak untuk diibadahi melainkan hanya Engkau, agar Engkau melindungiku." [3]

Dan diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah Shallallahu' alaihi wa sallam bersabda:

"ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك, وابن عبدك, وابن أمتك, ناصيتي بيدك, ماض في حكمك, عدل في قضاؤك, أسألك بكل اسم هو لك, سميت به نفسك, أو علمته أحدا من خلقك, أو أنزلته في كتابك, أو استأثرت به في علم الغيب عندك, أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري, وجلاء حزني وذهاب همي, إلا أذهب الله همه وحزنه, وأبدله مكانه فرجا. "

"Tidaklah seseorang ditimpa kegundahan dan kesedihan lalu ia berucap, 'Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak (keturunan) dari hamba-Mu (Adam), anak (keturunan) dari hamba perempuanmu (Hawa), ubun-ubunku berada di tangan-Mu, keputusan-keputusan-Mu berlaku kepadaku, takdir-takdir-Mu untukku adalah adil, aku memohon kepada-Mu dengan setiap nama yang menjadi milik-Mu, dan Engkau na-makan Diri-Mu dengannya, atau Engkau telah ajarkan kepada seorang hamba-Mu dari makluk-Mu, atau yang Engkau turun-kan dalam kitab-Mu, atau yang Engkau khususkan untuk diri-Mu dalam ilmu ghaib di sisi-Mu, agar Engkau menjadikan al-Qur-an sebagai penyejuk hatiku dan cahaya kalbuku , pelipur laraku dan pengobat kesedihanku. 'Maka, Allah akan meng-hilangkan duka dan kesedihannya dan menggantikannya dengan kemudahan-kemudahan. "[4]

Setelah saya uraikan beberapa macam dzikir secara sederhana, maka sebaiknya sekarang saya menutup pembahasan ini dengan menerangkan bentuk-bentuk at-tabarruk (mengharap berkah) melalui dzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala (bi dzikrillaah) sehingga tata cara tabarruk dengan berdzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin jelas.

[Disalin dari buku At Tabaruk Anwaa'uhu wa Ahkaamuhu, Tajuk dalam Bahasa Indonesia Amalan Dan Masa Yang Diberkati, Penulis Dr. Nashir bin 'Abdirrahman bin Muhammad al-Juda'i, Penerbit Pustaka Ibnu Katsir]

ISTIGHFAR, PENUTUP SEMUA AMAL

Oleh
Ustadz Abu Isma'il Muslim Al-AtsariSyaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Seorang hamba selalu berada (dalam dua hal yaitu-red) berada dalam (lautan-red) nikmat Allâh Subhanahu wa Ta'ala yang perlu ia syukuri; dan (atau-red) berada dalam (gelimangan-red) dosa yang perlu ia istighfari (meminta ampun). Dua perkara ini (syukur dan istighfar-pent) termasuk perkara yang (harus) selalu melekat pada diri seorang hamba, kerana dia selalu bergelumang pelbagai nikmat dari Allâh Azza wa Jalla, dan dia juga selalu perlu bertaubat dan istighfar "[Majmû 'Fatâwâ, 10 / 88]

ISTIGHFAR NABI
Oleh kerana itu pemimpin seluruh manusia, imam seluruh orang-orang yang bertakwa, selalu beristighfar di dalam seluruh keadaannya.

Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

والله إنى لأستغفر الله وأتوب إليه فى اليوم أكثر من سبعين مرة

Demi Allâh, sesungguhnya aku beristighfârdan bertaubat kepada Allâh lebih dari 70 kali dalam sehari. "[HR. Bukhari, no. 6307]

Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam juga bersabda:

إنه ليغان على قلبى وإنى لأستغفر الله فى اليوم مائة مرة

Sesungguhnya hatiku kadang-kadang tertutup, dan aku benar-benar beristighfar kepada Allah 100 kali dalam sehari ". [HR. Muslim]

Bahkan sebahagian sahabat pernah mengira istighfâr Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam di dalam satu majlis mencapai 100 kali.

عن نافع عن ابن عمر قال كان يعد لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فى المجلس الواحد مائة مرة من قبل أن يقوم: رب اغفر لى وتب على إنك أنت التواب الغفور

Dari Nafi 'Radhiyallahu anhu dari Ibnu Umar Radhiyallahu anhuma, ia berkata: "Dalam satu majlis Rasûlullâh Shallallahu' alaihi wa sallam, sebelum beliau berdiri (meninggalkan majlis), pernah terhitung seratus kali beliau mengucapkan:

رب اغفر لى وتب على إنك أنت التواب الغفور

(Wahai Tuhanku, ampunilah dosaku, dan terimalah taubatku, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi taubat dan Maha Pengampun). [HR. Tirmizi, Abu Dâwud, dan Ibnu Majah]

Kalau Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam saja beristighfar seperti itu, maka kita lebih sangat memerlukan istighfar. Kerana semua dosa beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam telah diampuni oleh Allâh Subhanahu wa Ta'ala, sementara dosa kita tidak ada jaminan ampunan. Oleh kerana itu, marilah kita memperbanyak istighfâr dalam memohon ampunan Allâh Azza wa Jalla dan meneladani imam orang-orang yang bertakwa yaitu Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam. Allâh berfirman:

إنا فتحنا لك فتحا مبينا )1( ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما

Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata [yaitu perdamaian Hudaibiyah], Supaya Allâh memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus. [Al-Fath / 48: 1-2]

Kerana istighfâr merupakan keperluan mendesak bagi manusia, maka tidak aneh kalau Allâh Azza wa Jalla dan Rasul-Nya mensyariatkan menutup pelbagai amalan dengan istighfâr.

ISTIGHFAR SETELAH SELESAI MENUNAIKAN SHALAT MALAM
Allâh Azza wa Jalla berfirman memberitakan sifat-sifat orang-orang yang bertakwa:

الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار)16(الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار

(Iaitu) orang-orang yang berdoa: "Ya Rabb Kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka," (Yaitu) orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya (di jalan Allâh), dan yang memohon ampun di waktu sahur [sahur: waktu sebelum fajar menyingsing mendekati subuh]. [Ali 'Imran / 3: 16-17]

Dalam ayat lain, Allâh Azza wa Jalla berfirman:

إنهم كانوا قبل ذلك محسنين)16(كانوا قليلا من الليل ما يهجعون)17(وبالأسحار هم يستغفرون)18(وفي أموالهم حق للسائل والمحروم

Sesungguhnya mereka (orang-orang yang bertakwa) sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Dahulu di dunia mereka sedikit sekali tidur diwaktu malam. Dan selalu memohon ampunan di waktu sahur (akhir malam sebelum fajar). Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagian [maksudnya ialah orang miskin yang tidak meminta-minta]. [Adz-Dzariyat / 51: 16-19]

Sebahagian Ulama berkata, "Mereka menghidupkan malam dengan solat, ketika waktu sahur (akhir malam sebelum subuh) mereka diperintahkan istighfâr". [Majmû 'Fatâwâ, 10/88]

ISTIGHFAR SETELAH MENUNAIKAN SHALAT
Solat merupakan amalan yang paling besar setelah syahadatain (dua syahadat). Dalam pelaksanaan ibadah solat harus memenuhi syarat-syarat, rukun-rukun, dan kewajiban-kewajibannya. Lebih sempurna lagi jika dipenuhi hal-hal yang disunahkan di dalam solat. Namun siapakah yang yakin bahawa dirinya telah menunaikan semua itu dalam shalatnya? Oleh kerana itu, Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam memberikan tuntunan dengan membaca istighfâr tiga kali setelah salam dari shalat wajibnya, sebagaimana diriwayatkan dalam hadits sebagai berikut:

عن ثوبان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام قال الوليد فقلت للأوزاعي كيف الاستغفار قال تقول أستغفر الله أستغفر الله

Dari Tsauban Radhiyallahu anhu dia berkata: "Jika Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam selesai melaksanakan shalat, beliau Shallallahu' alaihi wa sallam beristighfar (meminta ampunan) tiga kali dan memanjatkan doa:

اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام

(Ya Allâh, Engkau adalah Dzat yang memberi keselamatan, dan dari-Mulah segala keselamatan, Maha Besar Engkau wahai Dzat Pemilik kebesaran dan kemuliaan. "
Walid berkata, "Aku bertanya kepada al-Auza'i, 'Bagaimana (cara) beristighfar (meminta ampunan)?', Beliau menjawab: 'Engkau mengucapkan: أستغفر الله أستغفر الله"
[HR. Muslim, no. 591; Abu Dâwud, no. 1513; Nasâ'i, no. 1337; Ibnu Majah, no. 928; Tirmidzi, no. 300]

Inilah yang dituntunkan oleh Nabi kita, Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam yaitu beristighfar setelah selesai solat.

Namun kita lihat sebahagian kaum Muslimin di zaman ini, begitu selesai menunaikan solat, mereka langsung mengajak berjabat tangan orang-orang di sebelah kanan dan kirinya, tentu ini menyelisihi sunah Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam ini.

Manakala sebahagian lainnya, begitu selesai salam dari shalat, langsung melakukan sujud syukur, tentu ini juga menyilisihi sunah Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam ini.

Hendaklah kita selalu ingat, bahawa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam.

ISTIGHFAR SETELAH SELESAI MENUNAIKAN IBADAH HAJI
Bukan hanya di akhir solat, ternyata istighfâr juga disyari'atkan di akhir menunaikan ibadah haji. Allâh Azza wa Jalla berfirman:

فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين)198(ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم

Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allâh di Masy'aril haram [di Muzdalifah], dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allâh sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak (yaitu dari 'Arafah) dan mohonlah ampun kepada Allâh; sesungguhnya Allâh Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. [Al-Baqarah / 2: 198-199]

ISTIGHFAR SETELAH MENUNAIKAN AMANAH DAKWAH
Setelah Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam menyampaikan risalah kepada manusia, berjihad membela agama Allâh Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar jihad, dan melaksanakan perintah Allâh dengan sempurna, yang tidak ada seorangpun menyamai beliau Shallallahu' alaihi wa sallam, maka Allâh Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam untuk beristighfar, sebagaimana firman-Nya:

إذا جاء نصر الله والفتح)1(ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا)2(فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا

Apabila telah datang pertolongan Allâh dan kemenangan, dan kamu melihat manusia masuk agama Allâh dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima taubat. [An-Nashr / 110: 1-3]

Dan perintah Allâh ini benar-benar dijalankan oleh Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, bahkan beliau Shallallahu' alaihi wa sallam menjadikannya sebagai dzikir dalam shalat beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam. Hal ini dikisahkan oleh istri beliau, 'Aisyah Radhiyallahu anhuma.

عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت سبحانك وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك قالت قلت يا رسول الله ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها قال جعلت لي علامة في أمتي إذا رأيتها قلتها إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة

Dari Aisyah Radhiyallahu anhuma, dia berkata, "Dahulu Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam sebelum meninggal memperbanyak membaca doa:

سبحانك وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك

(Mahasuci Engkau, dan dengan memuji-Mu, aku meminta ampun dan bertaubat kepada-Mu). "Aisyah Radhiyallahu anhuma berkata," Aku berkata, 'Wahai Rasûlullâh, kalimat apakah ini yang aku baru saja melihat awak membacanya?' Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab, 'Telah dijadikan suatu tanda untukku dalam umatku, apabila aku melihatnya niscaya aku mengucapkannya,' Idza Ja'a Nashrullah wa al-Fath ... hingga akhir surat '. "[HR. Muslim, no.747]

ISTIGHFAR SETELAH SELESAI MENUNAIKAN MAJLIS DAN SEMUA AMALAN
Semua keterangan di atas menunjukkan keagungan istighfâr. Malah selain itu, istighfâr ini dijadikan sebagai doa penutup majlis, juga sebagai doa di akhir semua amalan. Hal ini ditunjukkan oleh hadits-hadits berikut ini:

عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس مجلسا أو صلى تكلم بكلمات فسألته عائشة عن الكلمات فقال إن تكلم بخير كان طابعا عليهن إلى يوم القيامة وإن تكلم بغير ذلك كان كفارة له سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك

Dari 'Aisyah Radhiyallahu anhuma bahwa Rasûlullâh Shallallahu' alaihi wa sallam apabila telah duduk di suatu majlis atau ketika telah selesai solat maka beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam mengucapkan beberapa kalimat. Lalu 'Aisyah Radhiyallahu anhuma bertanya kepada beliau Shallallahu' alaihi wa sallam tentang kalimat-kalimat tersebut, maka beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab; "Jika seseorang bicara baik maka itu sebagai cop / tutup sampai hari kiamat dan jika dia bicara yang tidak baik maka itu sebagai kaffarat / penghapusnya. (Iaitu perkataan):

سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك

(Ya Allâh, Maha Suci Engkau dan segala pujian bagi-Mu. Aku mohon ampunan dan bertaubat kepada-Mu). "[HR. Nasâ'i, no. 1327; dishahihkan oleh al-Albâni]

Inilah sedikit maklumat tentang istighfar, semoga bermanfaat bagi kita semua

[Disalin dari majalah As-Sunnah Edisi 08 / Tahun XV / 1433H / 2012M. Penerbit Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta, Jl. Solo-Purwodadi Km.8 Selokaton Gondangrejo Solo 57183 Telp. 0271-858197 Fax 0271-858196]

No comments:

Post a Comment