!-- Javascript Ad Tag: 6454 -->

Thursday, August 27, 2015

Salaadda Malaa'igta ee bakhayli, deeqsi iyo fadilah Surat Al-celinno.

Kortaan ayaa la ma uusan dhammayn (357)

(Qaybta saddex boqol iyo konton toddobadii), Depok, West Java, Indonnesia, August 26, 2015, 01:06 pm).

Salaadda Malaa'igta ee bakhayli, deeqsi iyo fadilah Surat Al-celinno.

Nabiga ayaa sheegay in malaa'igtii mar walba tukadaan in hantidii lagu burburiyay bakhayli, oo tukada qof deeqsi ku mudan rizqigooda dhexdooda geli jirayna, double iyo ajir, sidoo kale Al-Ikhas u dhiganta fadilah akhriyo Quraanka 1/3 ah.Ducadan oo Malaa'ig bakhayli / grabber burburiyey maal,

By
Dr. Sheikh Fadl bin Ilaahnimadu Ilaahnimadu Zhuhur


Waxaa ka mid ah kuwa dido'akan la sidooda malaa'igahu waxay u tahay kuwa bakhayli in berinfak ee Jidka Eebe Subhanahu wa imtithaal, ayaa maray muran ah oo muujinaya in, ka mid ah oo kala ah:

Imam al-Bukhaari iyo Imaam Muslim ayaa laga weriyey Abuu Hureyrah Radi anhu, ayuu yiri, "Rasuulka sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii yiri:

ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا, ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا.

"Hal maalin oo qura, taas oo addoon ah oo ahaa isaga mooyee laba Malaa'igta soo Dejin waayey korkiisa ma. Mid ka mid ah labada yiri, 'O Eebe, siin isbedel [1] loogu talo galay dadka berinfak.' Inkasta oo tii kale waxay tidhi, 'O Eebe, baabbi'in [2] Xoolaha haraysa ah.' "[3]

Al-Malla 'Ali al-Qari sheegay in xadiiska Sharh, "Macnaha" bakhaylaya "halkan waa Bakhayl lacagta ama hantida kuwa kale." [4]

Al-Nahyiga Ibn Xajar rahimahullah yiri, "Salaadda oo la micno ah in hantida la baabi'iyay laftiisa halaagnay ama milkiilaha hantida, taasoo la micno ah soo gaartay raxmadda, maxaa yeelay, wax mashquul kale ayaan ahaa." [5]

Imam ayaa, Imaam Axmed, Ibn Hibbaan iyo al-Hakim Qisadii ka Caabud Dardaa Radi anhu, ayuu yiri, "ayuu yiri Nebigu sallallaahu Laahu calayhi wa calaa aalihii:

ما طلعت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين, يا أيها الناس هلموا إلى ربكم فإن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى ولا آبت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين, اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا مالا تلفا.

"Ma ahan qorrax ka soo baxa, laakiin waxaa la soo diray labada dhinac waa kuwo laba malaa'igood oo. Dhamaan dadka dhulka deggan oo waxay u qayliyeen maqli Jinni iyo nin marka laga reebo, labadooduba sheegay, 'Dadow aad menghadaplah in Rabb oo idinka mid ah, sababta oo ah wax yar oo quruxsan waxaa hubaal ka fiican tahay badan yahay, laakiin loo isticmaalo u batay batay, oo ma aha qorrax ah, laakiin waxaa loo diray u dhexeeya labada dhinac waa kuwo laba malaa'igood oo ku qayliyey, deggan oo dhan, oo dhulka si aad u dhegaysato Jinni iyo nin marka laga reebo, waxayna Dheeheen: 'O Eebe, siin isbedel loogu talo galay dadka berinfak oo burburiyay hantida waa Bakhayl. '"[6]

Laba Imam, Ahmad Ibn iyo Hibbaan Qisadii Abuu Hureyrah Radi anhu, ka Nabiga sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii, ayuu yidhi:

إن ملكا بباب من أبواب السماء يقول: من يقرض اليوم يجزى غدا, وملكا بباب آخر يقول: اللهم أعط منفقا خلفا وعجل لممسك تلفا.

"Runtii Malag ee albaab Albaabbada Samada ka, oo wuxuu ku yidhi, Ku alla kii deymin, maantadan la joogo, waxaa la jira inuu maalinta celin." Markaasaa malaa'igtii mar qofka albaabka tii kale waxay tidhi, 'O Eebe, siin isbedel loogu talo galay dadka berinfak iyo burburinta hantida qofka percepatlah Bakhayl. '"[7]

Waxaan rajeynayaa, ammaanta Ilaah noo dhan si, aan u galaan fasalka dad ah kuwaas oo berinfak dido'akan la bedeli by Malaa'igta, iyo waxa aan lagu daro fasalka dadka dido'akan bakhayli, ayaa la baabbi'iyey by Malaa'igta. Aamiin haa Dzal Jalaali wal Ikraam.


Ducadan oo MALAGYADA loogu talo galay dadka ay helaan berinfak u baddala MAXAY DIINFAKKANNYA
Waxaa ka mid ah kuwa Salaadda Malaa'igta ka helay waa kuwa mar walba berinfak in sida ugu wanaag, iyo ka mid ah qawl ah in muujinaysaa waa:

1. Imam al-Bukhaari iyo Imaam Muslim Qisadii Abuu Hureyrah Radi anhu, wuxuu yiri: "Rasuulka sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii yiri:

ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا. ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا.

'Ma hal maalin oo qura halka ay subaxdii addoon u heli karo isaga, laakiin laba malaa'igtiisii u soo Dejin waayey korkiisa, mid ka mid ah labada yiri:' O Eebe, siin isbedel [1] loogu talo galay dadka berinfak Oo tii kale waxay tidhi: '. O Allah , baabbi'in [2] (aan dhaxlayn) haraysa. '"[3]

Waxaa ka mid ah waxyaabaha aan ka fahmi karaa ka ee kor ku xusan xadiis ash-Shaadiqul in Mashduuq, in Nabiga sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii sheegay in dhab ahaantii Malaa'igta ka baryaynaa in uu Allah Subhanahu wa imtithaal badalay qof berinfak khasnaddiisa.

Al-Allama al-'Aini markii sharxaya xadiis ku leeyahay: "Khalaf macnaha waa bedel, sida in weedh:. 'Akhlafallaahu Khalfan' macnaha waa Ilaah qaadan karaa inuu meel" [4]

Al-Mulla "Ali al-Qari markii sharxaya xadiis taas ayaa yidhi:" Khalaf waa bedel taasoo la micno weyn, bedel wanaagsan adduunka oo waxaa lagu Abaal marin aakhiro, haddii ay taasi Allah Subhanahu wa imtithaal:

وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين

"Maxay u waxyaabaha aad ku bixisaan, Eebe ha ku bedeli doonaa, waana kan u nooleyn nasiib wacan iyo sidoo kale suurto gal ah." [Saba ': 39] [5]

Al-Allama al-'Aini sharxi faidah-faidah in loo qeybin karaa xadiiska by leh: "Oo waxaa ku jiro salaadda Angel ah, halka salaadda waa duco malaa'igtii doonaa had iyo jeer la siiyo dood erayada Nabiga sallallaahu 'wa calaa aalihii Maxamed NNKH, Ku alla kii waa hadal aminnya ku haboon oo ay ku yidhaahdeen, Aamiin, Malaa'igta, waa dembiyadiisii hore cafiyan yihiin "[6].

Iyo in qeexidda deeq, sida ay culimada ka, waa infak addeecsan, deeq ruuxa sharaf leh, deeq qoyska, marti casho, Sadaqah iyo kuwa kale oo aan la Caayan oo aan kala saaraa sidii qashinka. [7]

2. Wadaadada, sida Axmed, Ibn Hibbaan iyo al-Hakim Qisadii ka Caabud Dardaa Radi anhu, wuxuu yiri: "Rasuulka sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii yiri:

ما طلعت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان, يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم فإن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. ولا آبت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين: اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا.

"Ma aha qorrax ka soo baxa, laakiin waxaa la soo diray labada dhinac waa laba malaa'igood oo ku qayliyey, deggan oo dhan, oo dhulka si aad u maqasho Jinni iyo nin marka laga reebo, waxayna Dheeheen:" Dadow aad menghadaplah in Rabb oo idinka mid ah, sababta oo ah wax yar oo quruxsan waxaa hubaal ka fiican tahay badan yahay, laakiin loo isticmaalo u batay batay. Oo ma aha qorrax, laakiin wuxuu u dhex maray labada dhinac waa laba malaa'igood oo ku qayliyey, deggan oo dhan, oo dhulka si aad u maqasho Jinni iyo Insiba leh, marka laga reebo, waxayna Dheeheen: 'O Eebe, siin isbedel loogu talo galay dadka berinfak, oo ay baabbi'iyaan (hantida) ee haraysa ah.' " [8]

3. Laba Imam, Ahmad Ibn iyo Hibbaan Qisadii Abuu Hureyrah Radi anhu, ka Nabiga sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii, ayuu yidhi:

إن ملكا بباب من أبواب السماء يقول: من يقرض اليوم يجزى غدا وملكا بباب آخر يقول: اللهم أعط لمنفق خلفا وعجل لممسك تلفا.

"Runtii Malag ee albaab Albaabbada Samada ka dhihi Ku alla kii deymin, hal maalin, waxa la soo celin doonaa maalinta ku xigta, oo malaa'igtii kale sida in albaabka kalena wuxuu yidhi: 'O Eebe, siin isbedel loogu talagalay dadka berinfak oo markiiba ka (aan dhaxlayn) haraysa baabbi'in. '"[9]

Imam Ibn Hibbaan bixiyaan cutubka la horyaalka Xadiiska this: ". Malaa'igta salaadda u Dadka berinfak bedel ku soo galay iyo weliba dadka aawadiis, si Stingy burburiyey Xoolo" [10]

Allah Subhanahu wa imtithaal naga dhigo dadka kuwaas oo had iyo jeer berinfak, oo dido'akan la bedeli by Malaa'igta.

Aamiin, yaa Dzal Jalaali wal Ikraam.

[Guuriyeen buugga Man Tushallii 'Malaa alaihimul-ikatu wa Man Tal'anuhum, Author Dr. Sheikh Fadl bin Zhuhur Ilaahnimadu Ilaahnimadu, ee Title Indonesian: Dadka In Do'aka Malaa'igta, Beni Translators Sarbeni, Publishers Reader Ibn Kathir]

Surat Al-DAACADNIMO, u dhigma saddex meelood meel QuraankaXusay xadiiska dhab ah:

أبيه عن أبي سعيد أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن

Of Abi Saciid al-Khudri, in ay jiraan dad maqlaan qof akhri "qul huwallahu Sunday", oo soo noqnoqda. Maalintii xigtay, in Nabiga sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii ayuu yimid oo u sheeg, sida haddii uu meesha ka saaray. Markaas Nabiga ku yiri: "By Mid ka mid ah in ay naftayda gacantiisa, inuu u dhigmo saddex-meelood meel ka mid ah Quraanka". [Arooray Saxiixul Bukhaari, ma. 5013].

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة فشق ذلك عليهم وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله فقال الله الواحد الصمد ثلث القرآن

Of Abi Saciid, ayuu yiri, "Rasuulka sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii sheegay in saaxiibbadiis," Ma mid kasta oo idinka mid ah ay awoodaan inay akhriyaan saddex-meelood meel ka mid ah Quraanka in hal habeen? markaas waa iyaga ka gees ah, iyo (Munaafiqiintu) weydiiyay: Yaa naga mid ah waa awood, Rasuulkii Alle "Nebigu sallallaahu? Laahu calayhi wa calaa aalihii ayaa sidoo kale sheegay:". Allahul-wahidu Samad waa mid ka mid saddexaad ee Quraanka "[arooray Saxiixul Bukhaari no. 5015].

Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah yiri, "Taasi, waa, in lagu soo dejiyey Quraanka in ay saddex qaybood. Saddexaad waa sharciga, saddex meelood oo meel waxaa ku jira yaboohay yabooh run ah oo khatar ku ah, iyo qaybaha saddexaad oo ka kooban magacyada iyo dabeecadda Ilaah; iyo warqadan si ay u ururiyaan magacyada iyo sifooyinka (Eebe) ". [Jawaab 'allyl-Cilmi wal-Faith, p. 113].

Rahimahullah Shaykh al-Islam ayaa sidoo kale yiri: "Haddii (qul huwallahu Sunday) uu u dhigmo saddex-meelood meel ka mid ah Quraanka, taas macnaheedu ma aha waxa ay ka muhiimsan tahay in al-faataxada; hana Quraanka reading content by akhriyey saddex jeer. Si kastaba ha ahaatee, haddii ay akhriyaan (qul huwallahu Sunday) marka laga reebo sida ugu badan saddex jeer ama in ka badan in, akhristayaasha aad u hesho abaal marin ah in uu u dhigmo saddex-meelood meel ka mid ah Quraanka, laakiin marka la barbardhigo ma aha wax ka mid ah nooca. " [Jawaab 'allyl-Cilmi wal-Faith, p. 133, 134].

Marka warqaddan la akhriyo marka daneeya, waa la helay saamaynta in farqiga u dhexeeya qofka kale ma aha isku mid ah, taas oo ah wax raadayn kara iyo kuwa kale ayaa saamayn lahayn. Xaaladdan Shaykh al-Islam ayaa yiri: "Ma aha (qul huwallahu Sunday) qof kasta oo faa'iido u leh qof kasta." [Jawaab 'alil-' Cilmi wal-Faith, p. 141].

Sheikh Abdurrazaq sharxayaa, "Waa wax farqi in saamaynta reading ah in la akhriyo, xitaa haddii waraaq la isku akhriyo, sababta oo ah saamaynta wadnaha akhristaha of daacadnimo, daacadnimo, mahadnaq, kalsooni, rajo iyo kekhusyu`an ah ...".

(Ka Duruusta al-Idiyyah wal-Adzkar, Sheikh Abdurrazaq bin 'Abd al-Muhsin al-'Abbad, 1 / 89- 93 guuriyay).


[Guuriyeen ka edition magazine ee As-Sunnah 03 / Year XII / 1429H / 2008M ah. Published Lajnah Foundation Istiqomah Surakarta, JL. Solo - Solo Purwodadi Km.8 Selokaton Gondangrejo 57 183 Tel. 0271-761016]


Samo falku inaad AKHRI kursiyada ARTICLE


الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم

Waxaa ka mid ah qawl ka muujiyay muhiimadda akhri Guddoonka Section, kuwaas oo Xadiiska Abuu Hureyrah Radi anhu, ayuu yiri: ". Rasuulkiisa wuxuu ku meelaynayaa ii inay dhawraan samafal ee bisha Ramadaan Markaas qof aniga iyo xadidda oo cunto ah (sakada) u yimid ...." Dhamaadka xadiiska , tuuggu yiri:. "Haddii aad rabto in aad u seexato, u akhri 'Guddoomiyeyaasha Section', maxaa yeelay, ilaalinta Ilaah kula socon doonaa, oo Shayddaanku idiin inuusan u soo dhowaan doonaa ilaa waagu" Markaas Nabiga wuxuu yiri: "Waxa uu aad u sheegay runta, inkastoo uu ahaa beenaale ah. Isagu waa Ibliiska. "[Warbixiyay by al-Bukhaari, 2311].

Mahmud Cusleeyo ayaa sidoo kale qoray in la akhriyo ka dib markii ay salaadda ee qasabka ah. Abu Umamah Radi anhu gaadhsiin wanaagga ay dhex erayadii Nabiga sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii oranaya (macnaha): ". Ruuxii akhriya Mahmud Cusleeyo ka dib markii Salaadda kasta ee qasabka ah, markaas ma jiro mid u joojiyaan in ay tagaan samada, dhimasho mooyaane" HR, an-Nasai, arki Jâmi` Abduh (5/339), barta in ay jirto caqabad lahayn u dhexeeya isaga iyo Jannada marka laga reebo dhimashada.

Rahimahullah Shaykh Bin qortaa sharxi awoodiisa isagoo leh:. "Aayaddani waxa ay tahay mid aad grand oo uu leeyahay muhiimadda in kitaabka Allaah Sababta oo ah waxa ku jira ka ifayo iyo daacadnimo si ay Ilaah l, iyo sharaxay ku saabsan weynaantiisa Marka qof oo akhrinaya aayaddan kasta oo salaada, markaas. wuxuu idinka qaadan doonaa daryeelka ee wax dambi ah, iyo sidoo kale haddii la akhriyo marka uu hurdo. "[Majmu Maqâlât wa Fataawa Ibn Baaz, 9/323].

(Al-Hisnu al-waqi loo habeeyey, Sheikh Dr. 'Abdullah bin Muhammad as-Sad-han, taqdîm (hordhaca) ee Shaykh Dr.' Abdullah bin 'wali Max'ed bin Jibreen)

[Guuriyeen ka edition magazine ee As-Sunnah 02 / Year XII / 1429H / 2008M ah. Published Lajnah Foundation Istiqomah Surakarta, JL. Solo - Solo Purwodadi Km.8 Selokaton Gondangrejo 57 183 Tel. 0271-761016]

No comments:

Post a Comment