!-- Javascript Ad Tag: 6454 -->

Monday, August 3, 2015

Kurniaan Allah kepada manusia lengkap.

Perjalanan yang belum selesai (330)

 (Bahagian ke tiga ratus tiga puluh), Depok, Jawa Barat, Indonesia, 03 Ogos 2015, 13.47 WIB)

Kurniaan Allah kepada manusia lengkap.

Kurniaan Allah kepada manusia (mahluknya) yang hidup di bumi sangat lengkap dan sempurna, Allah dalam menciptakan manusia selain melengkapi tubuh manusia dengan pancaindera dan akal fikiran, juga memberikan kurnia kepada mahluknya di bumi berupa air hujan.
Dari air inilah manusia hidup, tumbuh-tumbuhan hidup selain binatang, dengan air ini pula perladangan, padi dan gandum, jagung boleh tumbuh subur, binatang pun dengan mudahnya makan rumput atau daun-daunan yang sebahagian diantara daging binatang itu serta susunya bermanfaat bagi manusia.
Di dalam Al Quran surah Al Mu'minun ayat 17-22 Allah berfirman: bahawa Allah yang menciptakan tujuh lapis langit dan bumi beserta isinya termasuk menetapkan karunianya berupa air hujan.
Di negeri-negeri yang jarang hujan pun Allah memberikan kurniaan berupa air, berupa sumber mata air dari tanah maupun air laut. Kerana dengan teknologi penapisan yang boleh menyuling air laut menjadi air tawar kini menyuburkan pokok dan ladang yang ada di Arab Saudi, Oman dan negara-negara Arab lain.
Di negeri-negeri yang penduduknya ada sebahagian yang mensyukuri nikmat Allah pasti Allah akan memberikan kurniaan, dengan kecukupan air, kekayaan alam di bumi, di laut, dan kemudahan hidup lainnya.
Kalau melihat sejarah yang ada di Al Qur'an, bagaimana suatu kaum (bangsa) yang tidak mensyukuri nikmat Allah dan malah menentang Nabi dan Rasulnya selalu diberikan azab dari Allah berupa kesempitan hidup (rezeki) seperti kemarau yang berpanjangan, hujan yang terus menerus sehingga menimbulkan banjir dan tanah runtuh, sehingga membinasakan sebagian diantaranya, bahkan ada bangsa yang sama sekali dimusnahkan (kecuali sebahagian kecil yang tetap beriman) dan digantikan dengan umat yang baru, seperti ummat (kaum) Nabi Nuh yang ditenggelamkan banjir bah hingga menenggelamkan mereka.
Banyak bersyukur lah kita Pada Allah, agar kita selalu diberikan kemudahan hidup baik selama hidup di dunia maupun di akhirat (yang abadi).

Al-Qur-an Surat Al Mu'minun Ayat 17-22


ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين (17) وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون (18) فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون (19) وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين (20) وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون (21) وعليها وعلى الفلك تحملون (22

Terjemah Surat Al Mu'minun Ayat 17-22

17. [12] Dan sungguh, Kami telah menciptakan tujuh lapis langit di atasmu [13], dan Kami tidaklah lengah terhadap ciptaan (kami) [14].

18. Dan Kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran [15], lalu Kami jadikan air itu menetap di bumi [16], dan pasti Kami berkuasa melenyapkannya [17].

19. Lalu dengan (air) itu, Kami tumbuhkan untukmu kebun-kebun kurma dan anggur [18]; di sana [19] kamu memperoleh buah-buahan yang banyak dan sebahagian dari (buah-buahan) itu kamu makan,

20. Dan (Kami keluarkan) pohon (zaitun) yang tumbuh dari gunung Sinai [20], yang menghasilkan minyak, dan bahan penjanaan selera bagi orang-orang yang makan [21].

21. Dan sungguh, pada haiwan-haiwan ternakan [22] terdapat suatu pelajaran bagimu [23]. Kami memberi minum kamu dari (air susu) yang ada dalam perutnya [24], dan padanya juga terdapat banyak manfaat untukmu [25], dan sebahagian darinya kamu makan,

22. Dan di atas punggung haiwan ternakan [26], dan (juga) di atas kapal-kapal kamu diangkut [27].

ISLAM PADUKAN ILMU SYAR'I DAN DUNIA

Oleh
Syaikh Abdur Rahman bin Nashir As-Sa'di rahimahullah


Banyak orang yang salah kaprah tentang hakikat ilmu yang sahih, iaitu ilmu yang perlu dipelajari dan dicari. Mereka berselisih menjadi dua pendapat, yang saling bersebrangan dan melampau. Salah satunya lebih berbahaya daripada yang lain.

Pendapat pertama, pendapat yang mengatakan bahawa ilmu yang sahih hanya terbatas pada sebahagian ilmu syar'i yang hanya berkaitan dengan perbaikan akidah, akhlak dan ibadah, bukan semua ilmu yang ditunjukkan oleh al-Qur'ân dan as-Sunnah yang merangkumi ilmu syar'i dan semua ilmu yang menjadi perantaranya dan ilmu pengetahuan tentang alam semesta. Pendapat ini berpunca dari mereka yang tidak memahami syari'at dengan benar. Namun, kini mula mencari cara tatkala melihat banyaknya maslahah dan manfaat ilmu pengetahuan tentang alam semesta, juga ketika sebahagian besar mereka menyedari adanya petunjuk dari nash-nash agama tentang ilmu tersebut.

Pendapat kedua, pendapat yang menghadkan ilmu pada ilmu-ilmu moden saja yang merupakan bahagian dari ilmu pengetahuan. Pendapat ini muncul akibat dari berpalingnya mereka dari agama, ilmu agama dan akhlakya. Ini jelas merupakan kesalahan yang sangat fatal, dimana mereka menjadikan perantara sebagai destinasi. Mereka menolak ilmu yang sahih dan hakikat yang bermanfaat, jika tidak ditunjukkan oleh ilmu moden sama sekali. Mereka telah tertipu dengan pelbagai hasil penemuan-penemuan baru. Merekalah yang dimaksudkan dalam firman Allâh Azza wa Jalla:

فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون

Maka tatkala datang kepada mereka rasul-rasul (yang diutus kepada) mereka dengan membawa ketarangan-keterangan, mereka merasa senang dengan pengetahuan yang ada pada mereka dan mereka dikepung oleh azab Allâh Azza wa Jalla yang selalu mereka perolok-olokkan itu. [Al-Ghāfir / 40: 83]

Mereka bangga dengan ilmu mereka, menyombongkan diri serta melecehkan ilmu para Rasul. Akibatnya, mereka ditimpa azab yang mereka telah perolok-olokan dan ancaman yang diberikan kepada para pendusta rasul-rasul Allâh Azza wa Jalla. Mereka disiksa di dunia dengan tutup-hati, mata dan pendengaran mereka, sehingga mereka tidak dapat melihat kebenaran.

ولعذاب الآخرة أشد وأبقى

Dan sesungguhnya azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. [Thaha / 20: 127]

وما كان لهم من الله من واق

Dan mereka tidak mempunyai seorang pelindung dari azab Allâh Subhanahu wa Ta'ala. [Ghāfir / 40: 21]

ILMU YANG BERMANFAAT DALAM AL-QUR'AN DAN SUNNAH
Hakikat dan yang maksud dengan ilmu yang bermanfaat dalam al-Qur'ân dan as-Sunnah iaitu semua ilmu yang menghantarkan kepada tujuan yang mulia, yang membuahkan perkara-perkara bermanfaat, tidak ada beza antara ilmu yang berkaitan dengan dunia mahupun yang berkaitan dengan akhirat. Jadi, semua yang membimbing manusia kepada jalan yang benar, boleh memperbaiki akidah dan meningkat akhlak dan amalan, maka itu adalah ilmu.

Ilmu terbahagi menjadi dua: Matlamat dan sarana (perantara) yang bisa menghantarkan kepada tujuan.

Tujuan adalah semua ilmu yang memperbaiki agama, sedangkan cara adalah semua ilmu yang menyokong tujuan seperti ilmu-ilmu bahasa arab dan ilmu-ilmu lain, termasuk ilmu pengetahuan tentang alam semesta yang membuahkan ma'rifatullah (pengetahuan tentang Allâh Azza wa Jalla), pengetahuan tentang keesaan-Nya serta kesempurnaan-Nya, juga membuahkan pengetahuan tentang benarnya para Rasul-Nya. Buah lainnya adalah dapat membantu dalam beribadah dan bersyukur kepada Allâh l, serta membantu dalam penguatkuasaan agama. Kerana sesungguhnya Allâh Azza wa Jalla telah menundukkan alam semesta ini untuk kita dan Allâh Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk berfikir dan berusaha menggali hal-hal yang bermanfaat, baik beragama maupun bermanfaat dalam kehidupan dunia. Dan perintah terhadap sesuatu bererti perintah untuk melaksanakan apa yang menjadi objek perintah tersebut serta perintah juga untuk melaksanakan segala yang menjadi perantara dan penyempurna penunaian perintah.

Ini mendorong kita untuk mengetahui ilmu pengetahuan alam yang boleh digunakan untuk menggali manfaat dari segala yang telah Allâh Azza wa Jalla mudahkan untuk kita. Kerana manfaat dan hasil tidak akan dapat dicapai tanpa usaha, berfikir dan melakukan penyelidikan. Allâh Azza wa Jalla berfirman:

وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس

Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, [al-Hadîd / 57: 25]

Manfaat ini tidak akan tercapai kecuali dengan mengetahui ilmu-ilmu berkaitan sehingga hasilnya maksimum.

Banyak sekali nash dalam al-Qur'ân dan as-Sunnah yang memuji ilmu dan memuji para ahli ilmunya serta kemestian untuk lebih mengutamakan ahli ilmu daripada yang lain. Allâh Azza wa Jalla berfirman:

قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون

Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? [Az-Zumar / 39: 9]

Merekalah orang-orang yang takut kepada Allâh Azza wa Jalla dan mengetahui-Nya

إنما يخشى الله من عباده العلماء

Sesungguhnya yang takut kepada Allâh Azza wa Jalla di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. [Fâthir / 35: 28]

Allâh Azza wa Jalla memerintahkan orang yang tidak mengetahui untuk bertanya kepada ahli ilmu.

Allâh Azza wa Jalla juga memerintahkan kaum Muslimin untuk melakukan banyak jenis ibadah dan melarang dari segala yang haram. Perintah dan larangan tidak mungkin dilakukan kecuali setelah mempunyai ilmu dan mengetahuinya. Jadi perintah dan larangan itu menunjukkan wajibnya mempelajari segala yang berhubungan dengan perintah dan larangan itu sendiri. Sebagaimana juga Allâh Azza wa Jalla membolehkan sebahagian mu'amalat (segala yang berkaitan dengan intraksi antar sesama manusia) dan mengharamkan sebahagian yang lain. Untuk melaksanakannya bererti kita harus dapat membezakan antara mu'amalah yang dibenarkan dan yang tidak benarkan. Klasifikasi seperti ini tidak boleh dilakukan kecuali dengan ilmu. Allâh Azza wa Jalla mencela orang-orang yang tidak mengetahui batasan-batasan yang telah Allâh Azza wa Jalla turunkan kepada para rasulnya dalam al-Kitab dan as-Sunnah.

Di antara perintah Allâh l adalah perintah berjihad dalam banyak ayat, dan perintah untuk mempersiapkan kekuatan yang boleh dilakukan untuk menghadapi musuh serta berhati-hati dari mereka. Perintah-perintah ini tidak akan dapat direalisasikan kecuali dengan mempelajari ilmu teknik berperang dan pembuatan senjata.

Allâh Azza wa Jalla juga memerintahkan untuk mempelajari ilmu perdagangan dan ilmu ekonomi, bahkan Allâh Azza wa Jalla memerintahkan untuk menguji anak-anak yatim yang masih kecil dengannya agar mereka tahu ilmu dagang dan boleh bekerja sebelum menguasai soal harta benda milik mereka. Allâh Azza wa Jalla berfirman:

وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-harta mereka. [An-Nisa / 4: 6]

Dalam ayat di atas, Allâh Azza wa Jalla tidak memerintahkan untuk menyerahkan harta mereka sampai diketahui bahawa mereka mempunyai pengetahuan tentang cara pengurusan harta dan mengetahui ilmu perdagangan.

Syariat yang sempurna ini memerintahkan kita untuk mempelajari segala jenis ilmu yang bermanfaat; mulai dari ilmu Tauhîd, Usuluddin, ilmu Fikih dan undang-undang, ilmu-ilmu bahasa arab, ilmu ekonomi dan politik, serta ilmu-ilmu yang boleh untuk memperbaiki keadaan peribadi dan masyarakat.

Tidak ada ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat kecuali telah diperintahkan dan dianjurkan oleh syariat ini. Sehingga dengan demikian, terkumpullah di dalam agama ini ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu pengetahuan alam. Bahkan ilmu-ilmu dunia yang bermanfaat boleh dimasukkan menjadi sebahagian dari ilmu agama.

Adapun orang-orang yang berlebihan, mereka menjadikan ilmu itu terbatas pada sebagian ilmu agama saja. Sungguh mereka telah jatuh dalam kesalahan yang fatal.

Sebaliknya yang beraliran materialis, mereka memandang bahawa ilmu yang benar hanya terhad pada ilmu pengetahuan alam. Mereka mengingkari ilmu-ilmu lain, mereka menyimpang sehingga agama dan akhlak mereka rosak. Buah dari ilmu mereka hanya produk-produk yang gersang, tidak boleh menyucikan akal dan ruh mereka, juga tidak memperbaiki akhlak. Ilmu mereka lebih banyak mendatang mudharat daripada manfaatnya. Mereka hanya mendapat manfaat dari sisi peningkatan produk dan penemuan baru saja, namun mereka mendapatkan celaka dari dua sisi:

Pertama, ilmu-ilmu akan menjadi bencana terbesar bagi mereka dan bagi umat manusia, kerana ilmu-ilmu itu hanya mendatangkan kebinasaan, peperangan dan kehancuran.

Kedua, dengan ilmu yang mereka miliki, mereka akan menjadi bangga dan sombong sehingga mereka berani menghina ilmu para Rasul dan perkara-perkara agama.

إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير

Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allâh tanpa alasan yang sampai kepada mereka tidak ada dalam dada mereka melainkan hanyalah (keinginan akan) kebesaran yang mereka sekali-kali tiada akan mencapainya, maka mintalah perlindungan kepada Allâh. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat. [Ghāfir / 40: 56]

فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون

Maka tatkala datang kepada mereka rasul-rasul (yang diutus kepada) mereka dengan membawa ketarangan-keterangan, mereka merasa senang dengan pengetahuan yang ada pada mereka dan mereka dikepung oleh azab Allâh Azza wa Jalla yang selalu mereka perolok-olokkan itu. [Al-Ghāfir / 40: 83]

Dengan huraian di atas, kita dapat mengetahui bahawa ilmu yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat adalah ilmu-ilmu yang bersumber dari kitab Allâh Azza wa Jalla dan sunnah Rasûlullâh n yang merangkumi semu jenis ilmu yang bermanfaat, tidak ada beza antara ilmu teras dan ilmu cabang , tidak pula ilmu agama dan ilmu dunia semunya sama. Sebagaimana akidah Islam ialah kewajiban beriman kepada semua kebenaran, beriman kepada semua kitab yang Allâh Azza wa Jalla turunkan, dan semua Rasul yang Allâh Azza wa Jalla utus. Walhamdulillah

(Diangakat dari kitab ad-Din as-Shahih Yahullu Jami'a al-Masyakil)

[Disalin dari majalah As-Sunnah Edisi 12 / Tahun XVII / 1435H / 2014. Diterbitkan Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta, Jl. Solo - Purwodadi Km.8 Selokaton Gondangrejo Solo 57183 Telp. 0271-858197 Fax 0271-858196]

No comments:

Post a Comment