!-- Javascript Ad Tag: 6454 -->

Sunday, May 31, 2015

Nabi dan Rasul Allah.

Perjalanan yang belum selesai (293)

(Bagian ke dua ratus sembilan puluh tiga, Depok, Jawa Barat, Indonesia, 30 Mei 2015, 05.58 WIB)

Nabi dan Rasul Allah.

Ustad dalam tauziahnya di Radio Rodja Sabtu pagi, 30 Mei 2015, mengutip beberapa hadist (sunnah/al-hikmah) menyebutkan total Rasul yang diutus Allah ada 315 orang, sedangkan jumlah Nabi ada 124.000 orang.
Tugas Nabi dan Rasul, katanya, sama-sama diutus Allah menegakkan Hujjah Allah kepada manusia, baik berupa kabar gembira maupun kabar yang memperingatkan.
Bedanya bila Nabi bertugas menyampaikan hujjah (firman Allah) yang sudah ada sebelumnya, maka Rasul bertugas menyampaikan hujjah (wahyu) yang baru dari Allah, seperti Nabi Muhammad yang seorang Nabi juga Rasul bertugas menyampaikan hujjah (Al Quran) dan Al Hikmah (Sunnah).
Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul penutup dan menerima Wahyu kitab Al Quran yang jadi pelengkap dari kitab Allah sebelumnya, juga sebagai pembantah telah diselewengkannnya kitab sebelumnya (seperti surah Maryam dan Al Ikhlas).

Allah dalam firmannya dalam surah Al Mu’min ayat 78: Dan sesungguhnya telah kami utus rasul sebelum kamu , diantara mereka ada yang Kami ceritakan kepadamu dan diantara mereka ada (pula) yang tidak kami ceritakan kepadamu. Tidak dapat bagi seorang Rasul membawa suatu mu’jizat , melainkan dengan seijin Allah , maka apabila telah datang perintah Allah, diputuskan (semua perkara) dengan adil. Dan ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil.
Dalam surah ini Allah memberitahu manusia bahwa hanya 25 Nabi dan Rasul yang dia sebut namanya di dalam Al Quran dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad.
Sedangkan dalam Surah:
Al Ahzab ayat 7: Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu (sendiri) , dari Nuh, Ibrahim , Musa dan Isa putera Maryam , dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh.
Dari surah ini ada lima Rasul utama yang menyampaikan hujah Allah mulai dari Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Nabi Muhammad.
Allah telah mengutus ,325 Rasul dan124.000 Nabi namun dari semua Nabi dan Rasul itu seluruh ajarannya ditutup oleh Nabi Muhammad, dan semua hujjah sebelumnya diwajibkan mengikuti Al Quran dan Sunnah.
Semua Nabi dan Rasul mengajarkan kalimat Tauhid: Laillahaillaulah (Tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah).
Itu sebabnya kedudukan kalimat Tauhid ini adalah yang pertama dalam rukun Islam disusul kedua Sholat, ketiga zakat, ke empat puasa, dan ke lima naik Haji/Umroh bila mampu .
Itu sebabnya para ulama menyebutkan kalimat Tauhid ini adalah kunci pintu Surga.
Sedangkan gerigi kunci pintu surga adalah sholat, zakat, puasa dan naik Haji/Umroh bila mampu.
Itu sebabnya mengutip sebuah hadist, Ustad di Radio itu menyebutkan bila kalimat Laillahaillaulah itu ditaruh ditimbangan sebelah kanan, dan timbangan tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi beserta isinya ditaruh di sebelah kiri niscaya berat kalimat Tauhid ini jauh lebih berat.

Nabi Muhammad

Allah dalam firmannya di surah Al Ahzab ayat 21: “ Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.

Dari surah ini Allah memberi tahu manusia, bahwa Nabi Muhammad, selain sebagai Nabi dan Rasul juga adalah sosok manusia terbaik yang bisa dijadikan contoh dan suri tauladan umat manusia, baik sikap Nabi sebagai seorang suami (kepala rumah tangga), sebagai Kepala Negara (presiden), maupun sebagai seorang rekan diantara para sahabatnya.
Walaupun setiap perilaku, dan tindakan Nabi selalu dituntun dan atas perintah langsung Allah melalui wahyu yang disampaikan Malaikat Jibril namun kadang, dia dalam memutuskan sesuatu dilakukan atas nasehat istrinya. Jadi Nabi dalam melakukan sesuatu tidak kaku, namun berdasarkan pertimbangan tidak terkecuali dari para istrinya.
Pernah suatu hari pada waktu menjelang musim Haji, turun wahyu Allah yang memerintahkan Nabi agar usai Tahalul (Rukun Haji), agar para jemaah Haji menyembelih kambing dan mencukur rambut.
Wahyu ini kemudian disampaikan Nabi kepada para sahabat yang tengah menjalankan ibadah Haji, ketika itu nampak respons para jemaah haji sangat kurang, sehingga ketika Nabi pulang ke rumah salah satu Istrinya Ummu Salamah (sekitar 63 tahun), Nabi Muhammad ketika itu berusia sekitar 50 tahun, dengan nada kecewa Nabi mengungkapkan permasalahan adanya wahyu Allah ini.
Lalu Ummu Salamah menasehati Nabi, agar segera keluar rumah, lakukan sendiri sembelih kambing, dan segera panggil pemotong rambut untuk mencukur rambut Nabi, Akhirnya, para sahabat segera berbondong mengikuti apa yang dilakukan Nabi.
Jadi contoh yang dilakukan Nabi adalah suri tauladan yang paling efektif, sebelum dia jelaskan dalil-dalil datangnya wahyu Allah.
Jadi Nabi sebagai Raja (kepala Negara) sebenarnya mampu untuk hidup mewah seperti yang dilakukan Raja Kisra (Persia), atau para Raja Romawi ketika itu.
Nabi Muhammad hidupnya sangat sederhana, bahkan tidur di rumah hanya beralaskan tikar tua yang ketika Nabi Bangun ada bekas goresan tikar di belakang punggungnya.
Sebagai Kepala Negara Nabi memang berhak atas sebagian dari hasil harta pampasan perang, namun sebagian besar dikembalikan Nabi untuk dibagikan kepada rakyatnya yang miskin.
Hanya sebagian kecil saja untuk Nafkah istri dan keluarganya. Pernah suatu hari selama tiga bulan sembilan istri dan anak-anaknya hanya makan kurma saja, karena persediaan gandum di rumahnya habis. Lalu Nabi Muhammad menggadaikan baju besinya pada seorang Yahudi, yang uangnya digunakan untuk membeli 70 kg gandum yang segera dibagikan kepada 9 istrinya, agar dapurnya bisa mengebul (menyala) kembali.
Pernah Nabi Ditanya para sahabatnya, sebagai Kepala Negara Nabi sebenarnya bisa hidup mewah seperti Raja Kisra dan Raja-Raja Rumawi.
Namun Nabi menjawab, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya sandiwara dan bersifat menipu dan disisi Allah hina dina.
Pernah Nabi ketika bersama sahabatnya pergi ke pasar, dan Nabi menemukan ada bangkai anak kambing yang cacat kupingnya, lalu Nabi menawarkan kepada sahabatnya siapa yang mau beli bangkai anak kambing ini.
“Jangankan disuruh membeli, dikasih gratis saja saya tidak mau,’’ jawab para sahabat. “itulah nilai dunia disisi Allah, dan nilai dunia itu tidak lebih dari sayap seekor nyamuk”.
Jadi bila disisi Allah dunia itu hanya hina dan sementara (singkat), paling rata-rata manusia hidup tidak lebih dari 70 tahun, Nabi sendiri berusia 63 tahun ketika wafat.
Jadi kenapa kita harus menukar dunia yang singkat ini dengan kehidupan di alam barzah (kubur) yang bisa 1000 tahun, satu juta tahun) dan di akherat yang hakiki dan abadi.
Sedangkan di akherat yang abadi hanya dua pilihan tempat, yang satu di neraka, yang satu di surga.
Agar kita masuk Surga maka kita memerlukan Rahmat Allah. Dan kunci untuk memperoleh Rahmat Allah itu adalah melaksanakan Rukun Islam secara konsisten dan ikhlas.
Daftar 25 Nama Nabi dan Rasul

Mukjizat 25 Nabi Dan Rasul Lengkap
Buat kamu yang ingin tahu bagaimana tentang Mukjizat 25 Nabi Dan Rasul pada jaman sebelum kita ada dan bagaimana perjuangan mereka dalam menyebarkan ajaran agama islam sangat pas sekali, kali ini saya admin dunia remaja mau berbagi kepada kamu semua tentang Kisah Mukjizat 25 Nabi Dan Rasul Lengkap yang bisa kamu baca langsung artikelnya yang ada dibawah ini.


Mukjizat 25 Nabi Dan Rasul Lengkap

Nah buat sobat semua yang penasaran dengan Mukjizat 25 Nabi yang bisa sobat baca langsung dibawah ini:

1. Mukjizat Nabi Adam: Nabi Adam diyakini sebagai manusia pertama yang menginjakkan kaki di bumi. Sebagai pasangan Nabi Adam adalah Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk kiri Nabi Adam.

Mereka diturunkan ke bumi karena telah berbuat kesalahan akibat godaan iblis/syetan, Adam dan Hawa dikaruniai dua pasangan putra-putri yang bernama Qabil dan Iklima, kemudian Habil dan Labuda.

Qabil bersifat kasar, sedangkan Labuda bersifat lembut, Kedua sifat inilah yang akhirnya menjadi cikal bakal dalam sifat-sifat dasar manusia.

2. Mukjizat Nabi Ayub: Nabi Ayub dikenal seorang yang kaya raya dan sangat dermawan. Namun kesejahteraan ini tidak membuatnya sombong, ini yang mendorong iblis untuk menggodanya.

Allah pun menentang iblis sekiranya dia dapat meruntuhkan iman Nabi Ayub. Ujian itu pun tiba, seluruh harta kekayaan yang dimiliki Nabi Ayub habis terbakar, setelah itu Nabi Ayub terserang penyakit kulit hingga 80 tahun lamanya.

Namun dia dan istrinya yang setia, Rahmah, tetap bertawakal kapada Allah SWT. Sampai akhirnya Allah berfirman agar Nabi Ayub menapakkan kakinya ditanah. kemudian dari tanah tersebut keluar air yang dapat menyembuhkan penyakit yang dideritanya selama 80 tahun.

3. Mukjizat Nabi Daud: Figur Nabi Daud memuncak saat dia berhasil membunuh jalut, pemimpin kaum pemberontak palestina. Nabi Daud kemudian menjadi seorang raja dan berlaku sangat adil.

Di masa kerajaan Nabi Daud tumbuh kuat dan masyarakat menjadi makmur. Suatu saat Nabi Daud melarang para nelayan untuk tidak melaut di hari sabtu, namun peringatan tersebut dilanggar, sehingga terjadi bencana gempa yang menewaskan seluruh penduduk.

4. Mukjizat Nabi Dzulkifli: Sejarah menyebutkan bahwa Nabi Dzulkifli adalah putra Nabi Ayub. Dikisahkan pula bahwa dia mewarisi sifat sabar ayahnya. Suatu saat beliau ditunjuk menjadi seorang raja setelah dapat memenuhi persyaratan yang diminta.

Yaitu calon pengganti haruslah seorang yang sanggup berpuasa di siang hari, beribadah di malam hari, dan bukan seorang yang pemarah.

5. Mukjizat Nabi Harun: Nabi Harun disebut sebagai partner Nabi Musa. Dia adalah sosok yang cakap berdakwah, pandai berdiplomasi, dan penuh perhatian. Nabi Harun selalu mendampingi Nabi Musa dalam berdakwah, hingga suatu saat Nabi Musa memutuskan untuk beruzlah dan menitipkan pembinaan umatnya kepada Nabi Harun.

Nabi Harun juga sempat berjuang untuk memberantas penyembahan berhala yang dipimpin oleh Samiri, salah seorang tukang sihir kerajaan Fir'aun.

6. Mukjizat Nabi Hud: Nabi Hud tergolong dalam kaum Ad yang terhormat. kehidupan mereka serba maju dan berkecukupan, namun sayangnya mereka selalu berfoya-foya dan tenggelam dalam kehidupan fana.

Nabi Hud mengingatkan mereka untuk bersyukur dan selalu memohon kepada Allah SWT, namun mereka menolak. Akhirnya murka Allah datang dengan menurunkan azab berupa badai gurun selama 7 hari 7 malam. Kaum yang mendengarkan himbauan Nabi Hud selamat dengan berpindah ke kota Hadramaut.

7. Mukjizat Nabi Ibrahim: Nabi Ibrahim dikenal sebagai bapak para Nabi. Dia dihormati oleh pemeluk 3 agama, yaitu Islam, Kristen dan Yahudi. Nabi Ibrahim lah yang membangun Ka'bah di kota Mekkah.

Keyakinannya yang kuat terhadap Islam dimulai dari pencariannya akan Tuhan, dia sangat tidak menerima orang-orang disekitarnya yang menyembah berhala, sampai akhirnya dia dibakar hidup-hidup, namun Allah SWT menurunkan mukjizatnya dengan menyelamatkan Nabi Ibrahim dari kobaran api.

8. Mukjizat Nabi Idris: Nabi Idris diyakini Nabi pertama yang menulis dengan pena, Masyarakat terdahulu mempercayai pula bahwa ia dibawa ke surga tanpa mengalami kematian. Peristiwa itu terjadi ketika beliau berusia 82 tahun.

9. Mukjizat Nabi Ilyas: Nabi Ilyas tinggal di lembah sungai Yordan dimana penduduknya menyembah berhala, Nabi Ilyas menyuruh kepada mereka semua untuk meninggalkan berhala, namun mereka tidak mengindahkannya.

Bahkan menantang agar Tuhan yang disembah Nabi Ilyas menurunkan bencana, dan akhirnya kekeringan melanda daerah tersebut. Setelah beberapa tahun, Nabi Ilyas dapat meyakinkan kaum tersebut untuk menyembah Allah SWT.

10. Mukjizat Nabi Ilyasa: Nabi Ilyasa merupakan kerabat dekat Nabi Ilyas. Setelah Nabi Ilyas meninggal, beliau melanjutkan perjuangan Nabi Ilyas untuk menghalau penyembahan berhala yang kembali merebak di lembah sungai Yordan.

Namun kaum tersebut tidak mau mendengarkan sehingga terjadi bencana kekeringan kembali melanda mereka.

11. Mukjizat Nabi Isa: Nabi Isa adalah putra dari Bunda Maryam yang dilahirkan tanpa memiliki suami, Hal ini menimbulkan kontroversi dan hujatan bertubi-tubi kepada Maryam.

Secara ajaib Nabi Isa yang saat itu masih bayi tiba-tiba berbicara dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Bahwa penciptaan dirinya diawalai dari kedatangan malaikat jibril kepada ibunya.

Nabi Isa juga memperlihatkan banyak mukjizat lainnya ketika ia tumbuh dewasa, diantaranya membentuk seekor burung hidup dari sebuah tanah liat, menghidupkan orang mati, menyembuhkan kebutaan dan mendatangkan makanan yang semula tidak ada dan menjadi ada.

Penyelamatan Nabi Isa dari penyaliban juga merupakan salah satu bentuk mukjizat yang diberikan oleh Allah SWT.

12. Mukjizat Nabi Ishaq: Nabi Ishaq banyak menemani bapaknya yaitu Nabi Ibrahim dalam berdakwah menyebarkan ajaran Islam.

13. Mukjizat Nabi Ismail: Nabi Ismail dan keluarganya merupakan orang-orang yang terdahulu melaksanakan Haji. Suatu saat Nabi Ismail haus dan ibunya bolak-balik dari bukit Safa-Marwah untuk mencari air, hingga akhirnya keluar sebuah mata air zamzam.

Dalam perjalanan menuju tempat penyembelihan, Nabi Ismail digoda oleh Syaitan agar membatalkan niatnya. Namun Nabi Ismail tidak goyah dan melempar syaitan tersebut dengan batu. yang saat ini menjadi ritula ibadah haji, yaitu lempar jumrah.

Seperti yang kita ketahui, saat akan disembelih jasad Nabi Ismail digantikan oleh seekor kambing, yang akhirnya menjadi cikal bakal ibadah Idul Adha.

14. Mukjizat Nabi Luth: Perjuangan Nabi Luth adalah menyeru kaum sodom untuk kembali ke jalan yang benar, yaitu meninggalkan homoseksual, kemudian menyembah Allah.

Pada akhirnya Allah SWT berfirman agar Nabi Luth segera meninggalkan pemukimannya dan kemudian ia menurunkan azab yang pedih kepada kaum tersebut.

15. Mukjizat Nabi Musa: Kisah pertarungan Nabi Musa dengan Fir'aun merupakan salah satu kisah yang tersohor. Dikisahkan bahwa Fir'aun merasa terancam dengan keberadaan Nabi Musa yang menyebarkan ajaran untuk mengesahkan Allah.

Mereka bertarung dan Nabi Musa memenangkannya dengan bantuan tongkatnya, kemudian ia dan kaumnya dikejar oleh pengikut Fir'aun. namun mereka berhasil lolos dengan bantuan tongkat Nabi Musa yang dapat membelah lautan.

Nabi Musa mendapat mukjizat kitab Taurat, yang dikenal dengan perjanjian lama yang berisi ajaran pokok 10 perintah Allah SWT.

16. Mukjizat Nabi Nuh: Nabi Nuh menyebarkan ajaran untuk menyembah Allah SWT. namun masyarakat menolak dan menganggapnya gila, Nabi Nuh kemudian diberikan peringatan oleh Allah bahwa akan terjadi banjir besar yang akan melanda daerahnya.

Oleh karena itu Nabi Nuh diperintahkan untuk membuat sebuah kapal, masyarakat sekitar tetap tidak mengindahkan peringatan yang disampaikan oleh Nabi Nuh. sehingga mereka akhirnya hanyut dalam banjir tersebut.

17. Mukjizat Nabi Shalih: Yang paling dikenal adalah unta betina yang keluar dari batu setelah ia memukulkan telapak tangannya. Nabi Shalih meminta kepada penduduk setempat untuk tidak mengganggu unta tersebut dan susunya boleh diperah untuk memenuhi kebutuhan penduduk miskin.

Namun kaum yang tidak menyukainya berusaha membunuh unta itu dan pada akhirnya mereka dijatuhi azab petir dan gempa.

18. Mukjizat Nabi Sulaiman: Salah satu keahlian Nabi Sulaiman yang paling menonjol adalah kemampuannya berkomunikasi dengan binatang. Dia juga merupakan raja yang sangat bijaksana, kekuasaannya bahkan mencakup bangsa jin.

19. Mukjizat Nabi Syuaib: Nabi Syuaib menyebarkan ajaran Islam di daerah Madyan, namun masyarakat Madyan menolak ajaran tersebut hingga akhirnya Allah menurunkan azab berupa petir dan kilat yang menghanguskan mereka.

20. Mukjizat Nabi Yahya: Nabi Yahya mengajarkan bahwa kebenaran harus ditegakkan dengan resiko apapun. Pada riwayatnya dicontohkan saat ia bersikeras melarang pernikahan antara seorang paman dengan keponakannya sendiri.

21. Mukjizat Nabi Ya'qub: Nabi Ya'qub adalah kakek moyang para rasul sebelum masa Nabi Muhammad. Sikap dan cara berpikirnya tentu berpengaruh kepada para rasul keturunannya, serta kaum Yahudi dan kemudian Nasrani penegak panji keesaan Allah sebelum era Nabi Muhammad SAW.

22. Mukjizat Nabi Yunus: Nabi yunus berusaha menyebarkan ajaran Allah, namun ia tidak mendapat sambutan baik dari masyarakat. Dalam perjalanannya menjauhi daerah tersebut karena khawatir akan dibunuh, kapal yang ia tumpangi diguncang topan dan diputuskan bahwa Nabi Yunus akan dikorbankan untuk ditenggelamkan ke laut demi keselamatan penumpang lainnya.

Namun mukjizat Allah tiba, Nabi Yunus dimakan oleh seekor ikan yang kemungkinan adalah ikan paus, dan ditemukan masih hidup didalam perut ikan paus tersebut.

23. Mukjizat Nabi Yusuf: Nabi Yusuf dikisahkan dalam riwayatnya sebagai seorang pria yang sangat tampan dan sangat piawai dalam memimpin negaranya. Sejak kecia dia mendapat mimpi yang tidak biasa dan ketika besar dia dapat mentakwilkan mimpinya tersebut, sehingga dia sangat dihormati oleh masyarakat sekitarnya.

24. Mukjizat Nabi Zakaria: Nabi Zakaria dan istrinya, Isya, membaktikan diri untuk menjaga Baitul Maqdis - Rumah Ibadah peninggalan Nabi Sulaiman di Yerusalem. Nabi Zakaria dikaruniai keturunan oleh Allah SWT di saat usianya sudah cukup uzur, yaitu sekitar 100 tahun, anak tersebut adalah Nabi Yahya.

25. Mukjizat Nabi Muhammad SAW: Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terakhir, sekaligus sebagai penutup para Rasul-Rasul sebelumnya. Dia lah yang menyempurnakan ajaran-ajaran Islam.

Mukjizat yang diturunkan Allah kepadanya sangatlah banyak, salah satunya yang paling besar adalah Al-Qur'an, yang menjadi pedoman utama kehidupan manusia. Selain itu ada pula peristiwa Isra Mi'raj yang membawanya bertemu dengan Allah SWT.


sumber : http://duniakaomao.blogspot.com


No comments:

Post a Comment