!-- Javascript Ad Tag: 6454 -->

Saturday, May 9, 2015

Sunny - Syiah: Konflik Timur Tengah, mungkinkah berdamai?

Perjalanan yang belum selesai (274)

(Bahagian ke dua ratus tujuh puluh empat, Depok, Jawa Barat, Indonesia, 04 Mei 2015, 03.18 WIB)

Sunny - Syiah: Konflik Timur Tengah, mungkinkah berdamai?

Konflik di Timur Tengah yang bermula revolusi Spring yang berlaku di negara-negara Arab, mulai dari Revolusi di Algeria, kejatuhan Muammar Gaddafi di Libya, kejatuhan Saddam Hussein di Iraq, dan juga revolusi pembangkang menentang rejim Assad di Syria, dan kini tengah berlangsung konflik di Yaman antara kumpulan Houthi Syiah dan kumpulan perlawanan rakyat yang salafi (Sunni) di Yaman.
Jika Revolusi spring di Arab semula terjadi diawali gerakan pembangkang menentang rejim autoritarian di Iraq (Saddam Hussein) dan di Syria (Assad) dan di Libya (Muammar Gaddafi).
Maka kini Revolusi Arab Spring makin mengerucut (mengecut) perlawanan kumpulan Sunni yang jadi pembangkang melawan rejim penguasa di Syria, Iraq dan Yaman.
Di Syria, kini berkecamuk perang antara pembangkang, mulai dari Al Nusra, ISIS, sampai kumpulan Islam lain yang semuanya sunni (ahlul Sunnah Waljamaah) melawan Rejim Assad yang Islam Halawit yang disokong Syiah, Iran dan Hezbollah (Lebanon).
Sedangkan di Iraq, rejim penguasa Iraq yang shiah disokong sepenuhnya oleh tentera shiah Iran dan shiah Hezbollah, Lebanon melawan pembangkang yang sudah menguasai sebahagian wilayah Utara Iraq dan sebahagian Syria, iaitu ISIS (Islamic State of Iraq, Syria and Levant / Daulah Islam Syria, Iraq dan Syam) termasuk bandar Mosul di Iraq dan Harrraqah di Syria.
ISIS dewasa ini disokong bala tentera bukan hanya tentera Arab asal Iraq sendiri tetapi juga dari Syria, dan beberapa negara Arab lain, seperti Jordan (3000 orang) dan 10,000 asal Arab Saudi, Libya dan negara Arab lain, dan kira-kira 25,000 tentera ISIS yang sunni berasal daripada 100 negara diantaranya berasal dari Amerika Syarikat, United Kingdom, Perancis, Australia, Tajikistan, Uzbekistan, Rusia (Chekhnya) dan termasuk asal Indonesia dan Malaysia.
Dalam melawan ISIS, pasukan Iraq dibantu jet pejuang Amerika Syarikat dan panasehat tentera asal NATO, seperti Perancis, Inggeris, Australia dan New Zealand, selain pasukan pejuang Iran dan Hezbollah.
Arab Saudi dan negara Majlis Kerjasama Teluk juga menyokong Amerika Syarikat kerana menganggap ISIS adalah Khawarij (Kumpulan ekstimis Islam), kerana telah membunuh para tawanan mereka termasuk membakar pilot Jordan.
Itulah sebabnya Jordan sempat menyerang ISIS dengan jet-jet pejuang mereka.
Sedangkan sebahagian pengamat Islam di Malaysia dan Indonesia menuduh ISIS semula disokong dan dibiayai Amerika Syarikat (CIA) untuk membendung pengaruh Iran di Iraq dan terhadap Rejim Assad, di Syria.
Namun, kerana ISIS kebablasan (Keluar batas), yang semula dibentuk hanya untuk membendung pengaruh Iran dan agar Amerika Syarikat dan sekutunya mempunyai kedudukan Tawar dengan rejim Tehran soal nuklear Iran, kini ISIS malah membentuk Daulah Islam di Timur Tengah, yang nantinya malah menjadi negara berdaulat yang cenderung anti Amerika Syarikat dan Israel.
Kini perang yang semakin berkecamuk di Yaman, adalah persaingan lama antara sunni (Salafi) dengan shiah Houthi yang di dukung dan bersenjatakan Iran.
Kemuncaknya adalah rampasan kuasa yang dilancarkan tentera Syiah Houthi terhadap Presiden Mansour Hadi (sunni) dan sempat mengusai Istana Presiden dan ibu pejabat Angkatan Bersenjata Yaman di Ibukota Yaman Saana. Sehingga membuat Presiden Hadi berpindah ke Arab Saudi dan kini berpangkalan di kota Aden.
Kumpulan Houthi Syiah yang disokong tentera penyokong setia wakil Presiden Yaman Abdullah Saleh yang banyak mempunyai persenjataan berat seperti kereta kebal hampir menguasai Yaman termasuk bandar Aden, kini dalam kedudukan tersepit, selepas Arab Saudi dan sekutunya dari Negara Majlis Kerjasama Teluk menyerbu Syiah Houthi di pelbagai kedudukan, termasuk mengebom gudang senjata milik Syiah.
Dalam serangan rastusan jet pejuang Arab Saudi dan sekutunya ini Arab Saudi dibantu satelit mata-mata Amerika Syarikat. Ini Terbukti Arab Saudi mengebom pesawat-pesawat cargo milik Iran yang tengah mendarat di Lapangan Terbang Aden, kerana dituduh membawa senjata dan peluru dan makanan untuk syiah Houthi.
Itu sebabnya Menteri Pertahanan Iran buru-buru terbang ke Pakistan memujuk Pakistan agar tidak menghantar tentera darat ke Yaman memerangi Shiah.
Kerana Pakistan dan Mesir di luar negara Majlis Kerjasama Teluk menjanjikan menghantar tentera darat, bila Arab Saudi menyerang Yaman bukan hanya melalui udara, tetapi juga serangan Darat.
Kini sekumpulan kecil pasukan darat dari sekutu Arab Saudi, mungkin Mesir dikhabarkan mendarat di Aden yang diduga sebagai pasukan kajian awal untuk memberikan maklumat pada Arab Saudi dan sekutunya agar lebih tepat mengebom pasukan Houthi dan diduga juga sebagai persiapan serangan darat me nyerang Shiah Houthi.

Konflik syiah vs Sunni di Timur Tengah.

Menurut Ustad Armin Naro dalam tauziahnya di Radio Rodja, Sunni dan Syiah sukar untuk bertemu atau berdialog, kerana perbezaan prinsip akidah yang bertolak belakang 90 peratus.
Armeen Naro mengibaratkan Sunni vs Syiah perbezaannya sama antara akidah Islam bila dibandigkan dengan Akidah Kristian atau Yahudi akan sukar disatukan, kerana perbezaan akidah yang sangat prinsip.
Terutama masalah ketauhid an, kalau Kristian dengan ajaran Trinitasnya dan menganggap Nabi Isa sebagai anak Tuhan akibat muzizat Nabi Isa yang hanya dimiliki Tuhan seperti boleh menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit (Buta).
Sedangkan Al Quran dan Hadis (sunnah) datang untuk membantah apa yang ditafsirkan sebahagian paderi Kristian itu melalui Surah Maryam dan surah Al Ikhlas, bahawa Allah tidak boleh disekutukan oleh sesiapa dan tidak memilik anak, dan juga kelahiran Nabi Isa melalui Rahim Maryam juga kerana kekuasan Allah yang meniupkan roh ke rahim Maryam. Bukan disenyawakan sperma manusia.
Muzizat kepada Maryam dan Nabi Isa ini adalah bukti Allah ingin memperlihatkan kepada manusia akan kemaha kekuasaan Allah.
Apalagi di dalam Al Quran dan Hadis Allah berfirman: sangat mengutuk orang yang menyukutukan Allah (menduakan Tuhan / Syirik) seperti menyebut Isa anak Tuhan.
Sehingga Allah berfirman, Allah akan mengampuni semua dosa manusia, kecuali Syirik, adalah dosa yang tidak diampunkan Allah.
Nabi Muhammad bersabda, bila seseorang sama sekali tidak pernah berbuat syirik, maka dia tidak akan pernah di azab Allah.
Sedangkan Syiah, prinsip pertama adalah dalam hal menggunakan kitab suci Al Quran, bila Mayoriras Sunni (2 bilion jiwa) menggunakan Al Quran mushab yang dikumpulkan Khalifah Usman bin Affan (30 Juz), maka Syiah menggunakan mushab Fatimiah (yang lebih tebal).
Prinsip kedua, Syiah menganggap semua Sahabat Nabi seperti Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, adalah murtad (keluar dari Islam), kecuali enam sahabat saja yang tetap Islam seperti Abu Dzar dan Salman Al Farisi.
Menurut ulama Salaf di Arab Saudi dalam Tauziahnya di Radio Rodja, dia tidak mendapati pada kumpulan-serpihan umat Islam yang sesuai dengan kumpulan para sahabat kecuali Ahlul Sunnah wal Jamaah dari kalangan pengikut As-Salaf Ash-Shalih Ahlul Hadits.

Adapun Mu'tazilah bagaimana bisa sesuai dengan para sahabat sedangkan tokoh-tokoh besar mereka mencela tokoh besar sahabat dan merendahkan keadilan mereka serta menuduh mereka sesat seperti Al-Washil bin Atho 'yang menyatakan: Seandainya Ali, Thalhah dan Az-Zubair memberi keterangan maka saya tidak menghukum kerana persaksian mereka. [Lihat Al-Farqu Bainal Firaq hal.119-120]

Adapun Khawarij telah keluar dari agama dan menyempal dari jama'ah kaum muslimin karena diantara pokok-pokok dasar ajaran mereka adalah mengkafirkan Ali dan anaknya, Ibnul Abbas, Utsman, Thalhah, Aisyah dan Mu'awiyah dan tidaklah berada diatas sifat-sifat para sahabat orang yang menghina dan mengkafirkan mereka.

Adapun Shufiyah, mereka meremehkan warisan para Nabi dan merendahkan para penyampai Al-Kitab dan As-Sunnah serta mensifatkan mereka sebagai para mayit. Seorang tokoh besar mereka berkata: Kalian mengambil ilmu kalian, dari mayit sedangkan kami mengambil ilmu kami dari yang maha hidup yang tidak mati (Allah) langsung. Oleh kerana itu mereka mengatakan -dengan mulut-mulut mereka untuk menolak sanad hadits-: Telah mengkhabarkan kepada saya hati saya dari Rabb.

Adapun Syiah, mereka telah meyakini bahawa para sahabat telah murtad setelah kematian Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam kecuali beberapa orang saja, lihatlah Al-Kisyiy -salah seorang imam mereka- meriwayatkan satu riwayat dalam kitab rijalnya hal. 12,13 dari Abu Ja'far, bahawa dia telah menyatakan: Semua orang murtad setelah kematian Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam kecuali tiga, saya berkata: Siapakah ketiga orang tersebut? Beliau jawab: Al-Miqdaad bin Al-Aswaad, Abu Dzar Al-Ghifary dan Salman Al-Farisiy.

Dan meriwayatkan dalam hal.13 dari Abu Ja'far, dia berkata: Kaum Muhajirin dan Anshor telah keluar (dari agama) kecuali tiga. [Lihat Al-Kaafiy karya Al-Kulaniy, ms.115]

Lihat juga Khumaini -tokoh besar mereka di zaman ini- mencela dan melaknat Abu Bakar dan Umar dalam kitabnya Kasyful Asroor hal, 131, dia menyatakan: Sesungguhnya Syaikhani (Abu Bakar dan Umar) ... dan dari sini kita dapati diri kita terpaksa menyampaikan bukti -bukti penyimpangan mereka berdua yang sangat jelas terhadap Al-Qur'an dalam rangka membuktikan bahawa kedua telah menyelisihinya.

Dan berkata lagi hal 137: ... dan Nabi menutup matanya (wafat) sedangkan kedua telinga beliau ada ucapan-ucapan Ibnul Khaththab yang tegak diatas kedustaan dan bersumber dari amalan kekufuran, kezindikan dan penyelisihan terhadap ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur ' an yang mulia.

Adapun Murji'ah, mereka berkeyakinan bahawa iman orang-orang munafiq yang berada dalam kenifakan sama seperti imannya Assabiqunal Awalun (orang-orang pertama yang masuk Islam) dari kalangan Muhajirin dan Ansar.

Bagaimana mereka semua ini bersesuaian dengan para sahabat sedangkan mereka:

Mengkafirkan orang-orang pilihan dari kalangan mereka
Tidak menerima sedikitpun yang mereka riwayatkan dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam aqidah dan hukum syari'at.
Mengikuti peradaban Rumawi dan falsafah Yunani

Kesimpulannya
Kumpulan-kumpulan ini semua ingin menolak para saksi kita terhadap Al-Kitab dan As-Sunnah dan mencela mereka sedangkan mereka lebih pantas dicela dan mereka ini adalah kaum zindiq.

Dengan demikian jelaslah bahawa pemahaman salaf adalah manhaj Al-Firqatun Najiyah dan Ath-Thaifah Al-Manshurah dalam konsep pemahaman, penerimaan dan Istidlal (pengambilan hukum).

Sedangkan orang-orang yang mencontohi para sahabat adalah orang-orang yang beramal dengan riwayat-riwayat (hadis) yang sahih dan sahih dalah hukum syariat, dengan jalan dan pemahaman sahabat, dan ini merupakan jalan hidupnya Ahlul Hadits, bukan jalannya ahlul bid'ah dan hawa. Sehingga benar dan kuatlah apa yang telah kami paparkan ketika kami jelaskan wujud keberhasilan mereka dalam berhukum kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dengan keberhasilan orang yang mengambil sunnah Shallallahu' alaihi wa sallam dan sunnahnya para Khulafaur Rasyidin setelah beliau.
Prinsip ketiga kata Ustad Armeen Naro, Shiah menggunakan mushab Al Quran Fatimiah yang lebih tebal berbanding Mushab Usmani (Usman bin Affan), bahkan orang Syiah menganggap mushab quran mereka lebih tebal dari Al Quran Sunni hanya 1/3 tebalnya berbanding Mushab Fatimiah Shiah.
Sedangkan Mushab Al Quran sunni digunakan kira-kira 2 bilion orang Islam sunni di seluruh dunia, sedangkan mushab Fatimiah Shiah digunakan kira-kira 60 juta Islam shiah di Iran, Yaman, Iraq dan negara lain.
Perbezaan lain adalah masalah kerasulan, kalau sunni Rasul yang menerima wahyu Al Quran dan sunnah melalui malaikat Jibril hanya Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad memang maksum (selalu dijaga Allah dari perbuatan menyimpang / dosa) seperti halnya Nabi dan Rasul lainnya. Dan Nabi Muhammad juga sebagai manusia juga yang tidak mengetahui hal yang ghaib, kecuali diberi tahu Allah melalui Malaikat Jibril atau diperlihatkan Allah langsung mengenai neraka dan syurga dalam peristiwa Isra Mirad, penegasan Nabi Muhammad tidak mengetahui hal ghaib diberitahu Allah dalam Al Quran surah Al Anam ayat 50:
Katakanlah "Aku tidak mengatakan kepadamu, bahawa perbendaharaan Allah ada padaku, tidak (pula) Aku (Muhammad) mengetahui yang ghaib dan tidak (pula) aku mengatakan kepadamu bahwa aku seorang malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, "Adakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat ?, Maka apakah kamu tidak memikirkan- (nya)?.
Sedangkan penganut shiah berpendapat bahawa Imam mereka mengetahui hal yang ghaib dan juga maksum bahkan melebihi nabi dan malaikat.
Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip akidah sunni yang menurut Al Quran dan Sunnah yang sahih bahawa yang mengetahui yang ghaib hanya Allah dan yang maksum hanya Nabi dan Rasulnya.
Ini jelas ajaran sesat yang masuk pemikiran manusia semata bukan dari Allah dan Rasulnya. Sedagkan pemikiran manusia tidak lepas dari pengaruh iblis yang berusaha menyesatkan manusia agar mereka masuk neraka menemani Iblis yang berusaha menipu manusia denga liciknya sehingga menggunakan bungkus Al Quran dan Sunnah versi shiah, supaya terkesan merekalah benar dan selamat.
Fakta-fakta kepalsuan Shiah inilah yang kini banyak ditulis pakar sejarah Islam di Arab Saudi, Pakistan, Indonesia dan di negara lain, sampai-sampai pakar sejarah mengenai shiah dan ulama terkenal Pakistan tewas di bom ekstrimis shiah, kerana banyak menulis buku sejarah shiah dari sejak zaman Nabi Muhammad sehingga sekarang.

Bagaimana kaedah pengajaran (dalil) yang digunakan mashab yang ada.
Bila Salafi (mashab rasmi Arab Saudi), yang tokoh reformis dan tokoh pemurnian ajaran Islam dilakukan Syaikh Abdul Wahab (yang di Barat disebut Wahabi), sehingga kini disebut Salafi. Namun kumpulan luar yang tidak senang dengan kumpulan Ahlul Sunnah Waljamaah Salafi menyebut mereka sebagai Wahabi.
Salafi menggunakan dalil Al Quran Mushab Usman bin Affan, dalil hadis yang banyak diriwayatkan Imam Buchori dan Muslim dari garis para sahabat terutamanya Abu bakar, Umar bin Khattab, Usman bin Affan dan Ali bin Abi Talib dan banyak para sahabat yang lain seperti Abu Hurairah, Salman Alfarisi dan Abu Dzar, dan menggunakan dalil yang diajarkan oleh empat imam, imam Syafei, imam Abu Hanifah, Imam Hambali, dan Imam Maliki. Dalam hal akidah ini di Indonesia banyak persamaannya dengan dilakukan oleh Firqoh Muhammadiyah dan PERSIS, dan banyak firqoh lain, sedangkan Nahlatul Ulama banyak menggunakan garis Imam Syafei, seperti halnya organisasi Islam ketiga terbesar di Indonesia sesudah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, yaitu Hidayatullah.
Dalam praktiknya di Indonesia, cara ibadah banyak dilakukan kerana pengaruh Wali Songo (hingga kini Songo kerana tidak ada satu pun buku yang ditulis Wali Songo, sehingga kita tidak mengetahui secara jelas Wali mengunakan dalil dan Imam siapa ?.
Namun faktanya banyak amalan keagamaan di Indonesia mengikuti cara agama Hindu dan Budha, yang memang telah mengakar lebih dahulu di Indonesia, seperti acara Tahlilan 7 hari, 100 hari, haul 1000 hari (cara Hindu), dan acara Maulid Nabi Muhammad yang telah dirintis kumpulan shiah Fatimiah, bukan berdasarkan dalil Quran dan Hadis sahih Sunni. Sedangkan Al Quran dan Hadis Nabi, tidak ada perintah Allah agar Muslim melakukan Haul Maulid Nabi Muhammad, dan cara-cara semua ibadah yang menyimpang ini disebut Salafi sebagai Bid "ah (mengadakan sesuatu yang baru dalam perkara ibadah).
Sedangkan dalam syiah, dalil ajarannya menggunakan dalil Al Quran Mushab Fatimiah, dan Hadist dari enam sahabat Nabi yang dianggap kaum shiah tetap konsisten (tidak Murtad) sepeerti Abu Dzar dan Salman Al Farisi, sehingga dalil Hadis yang digunakan Imam Buchori dan Muslim sama sekali tidak digunakan sebagai dalil.
Allah di dalam Al Quran dan Sabda Muhammad akan menjaga keotentikan Al Quran dan Hadis dan akan juga membela dan menjaga pengikutnya dari usaha Iblis, Jin dan manusia yang berupaya membuat penyimpangan terhadap Al Quran dan Hadis sampai hari kiamat. Antara lain memberikan kefaqihan kepada beberapa orang yang mendapat Rahmat Allah mampu menjadi penghafal Al quran, hadis dan ahli ilmu Islam berdasarkan sumber Al Quran dan Hadis sesuai yang di wahyukan Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, seperti Imam Buchori, Imam Muslim, dan empat Imam Sunni seperti Imam Syafei, Hambali, Abu Hanifah, dan Maliki.
Sedangkan Shiah menganggap 12 imam mereka sebagai maksum (tanpa dosa / suci) yang mereka selarikan dengan Nabi dan Rasul.
Bahkan shiah radikal seperti shiah rafidah bahkan menganggap 12 imam mereka lebih suci berbanding rasul dan Nabi yang ada.
Sedangkan Sunni menganggap yang maksum hanyalah Nabi dan Rasul, di luar Nabi dan Rasul manusia biasa tanpa pernah menerima wahyu dari malaikat Jibril.
Bahkan Syiah Rafidah menuduh Jibril telah keliru memberikan wahyu kepada Muhammad, seharusnya kepada Ali bin Abi Talib.
Semua ajaran Shiah ini telah dibantah oleh kebanyakan ulama sunni. Sebaliknya ulama shiah tetap berkeras pada dalil mereka.
Kerana perbezaan prinsip akidah yang sangat fundamental inilah kata Armeen Naro Islam sukar menyatu dengan Shiah, seperti hal nya air dan api sukar menyatu, begitu juga sebaliknya. Itulah sebabnya jalan konflik banyak ditempuh di banyak negara yaitu perselisihan antara Sunni melawan Shiah baik di Timur Tengah (pembangkang dan ISIS melawan Rezaim Assad yang dibantu shiah, dan ISIS melawan kerajaan Shiah Iraq yang dibantu Iran dan Hezbollah yang shiah, serta Shiah Houthi yang dibantu Iran dan perlawanan Rakyar Yaman yang sunni yang disokong Arab Saudi, Dewan kejasama Teluk, Mesir dan Pakistan yang salafi (sunni), Pakistan termasuk di Indonesia (sampang, Madura).
Menurut Armin Naro, semula sunni mempunyai ribuan Masjid sunni di Iran, namun kini banyak yang beralih fungsi menjadi Masjid Shiah yang didalam Masjid selain bertuliskan Allah dan Nabi Muhammad, juga ada 12 imam Shiah. Da banyak ribuan ulama sunni yang lari keluar Iran. Dua kalimat sahadat Shiah, bukan hanya menyebut Laillahaillaulah (Tiada Tuhan yang wajib disembah, tetapi Muhammad Rasul Allah ditambah penyebutan nama 12 imam Shiah. Menurut Shiah 12 Imam mereka maksum (manusia suci tanpa dosa), padahal sunni sesuai kata Al Quran dan Sunnah, yang maksum hanya Nabi dan Rasul. Di luar itu semuanya pernah berbuat dosa. (Termasuk 12 Imam Shiah yang bukan Nabi dan Rasul).
Shiah sendiri telah berkembang sangat pesat di Indonesia, terutama di kampus-kampus, tokoh penyebar (Ustad) mereka antara lain Jalaludin Rachmat, pensyarah komunikasi Universiti Padjajaran (Unpad), Bandung dan banyak disokong tokoh cendikiawan Muslim antara lain para pensyarah dan guru besar di Universiti Syarif Hidayatullah (IAIN) Jakarta yang kini bukan saja sudah mempunyai program Usuluddin (Agama) yang semula hanya mendalami Islam dalam empat mashab (Maliki, Hambali, Hanafi, dan Imam Syafei) namun juga ditambah satu menjadi lima mashab yaitu mempelajari mashab Jafariah (Shiah) .
Para tokoh cendekiawan Muslim Indonesia memuji Shiah yang selain bersandarkan pada Al Quran, dan Hadis tetapi juga falsafah dan Tasauf, sehingga memberi amaran sunni akan ketinggalan dari segi pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi berbanding Shiah.
Sikap yan cenderung sekular ini sesuai dan banyak diterapkan di Universiti Syarif Hidayatullah, yang dulu zaman menteri Agama A Mukti Ali banyak menghantar para pensyarahnya mendalami agama Islam di McGill (Kanada) dan di Amerika Syarikat, seperti di Universiti Chicago, Nurcholis Madjid dan Syafii Maarif ( mantan Ketua PP Muhammadiyah) lulusan S3 di Universiti Chicago.
Sedangkan para Ustad Salaf (ulama) kini banyak mengambil S2 dn S3 di Universiti di Madinah Arab Saudi yang kini menjadi kiblat pengajian Islam setelah Al-Azhar, Kaherah, Mesir.
 Pendapat dan sikap shiah ini dibantah banyak ulama Sunni, termasuk Ulama / tokoh Pakar sejarah Islam Sunni Pakistan yang dibunuh (di bom) kumpulan ekstrimis Shiah pakistan.
Namun, sama ada konflik dan bunuh-bunuhan kaum Syiah dan Sunni ini memang sudah Takdir Allah sebagaimana Allah ketika menciptakan Nabi Adam (manusia pertama) yang dipersoalkan para malaikat, yang menurut malaikat Manusia menjadi khalifah di Bumi hanya akan menjadikan manusia yang berbeza suku, warna kulit dan berbeza agama hanya saling bunuh-bunuhan, Yang di Al Quran manusia boleh membunuh manusia lain bila mereka melaknakan jihad atas perintah Allah. Kalau bukan kerana Jihad melaksanakan perintah Allah tidak dibenarkan membunuh sesama manusia, kerana Allah memberikan Rahmat untuk semua Mahluk.
Itu sebabnya Allah berfirman: dosa seorang manusia yang membunuh satu manusia lain tanpa hak ibarat mereka telah membunuh semua manusia, sebaliknya satu manusia menyelamatkan satu manusia lain ibarat mereka telah melindungi seluruh manusia. Wallahu alam.


Islam Satu-satunya Agama Yang Benar


Oleh
Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas حفظه الله


Setiap Muslim yakin sepenuhnya bahawa kurnia Allâh Azza wa Jalla yang terbesar di dunia ini adalah agama Islam. Seorang Muslim wajib bersyukur kepada Allâh Azza wa Jalla atas nikmat-Nya yang telah memberikan hidayah Islam. Allâh Azza wa Jalla menyatakan bahawa nikmat Islam adalah rahmat yang terbesar, sebagaimana firman-Nya:

اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا

"... Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agamamu ..." [al-Maidah / 5: 3]

Sebagai bukti syukur seorang Muslim atas nikmat ini adalah dengan menjadikan dirinya sebagai seorang Muslim yang ridha Allâh sebagai Rabb-nya, Islam sebagai agamanya, dan Rasûlullâh Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam sebagai Nabinya. Seorang Muslim harus menerima dan meyakini agama Islam dengan sepenuh hati. Artinya ia dengan penuh kesedaran dan keyakinan menerima apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam dan mengamalkan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh beliau Shallallahu' alaihi wa sallam. Jika seseorang ingin menjadi Muslim sejati, pengikut Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam yang setia, maka ia harus meyakini Islam sebagai satu-satunya agama yang haq (benar). Ia harus belajar agama Islam dengan sungguh-sungguh dan mengamalkan Islam dengan ikhlas karena Allâh Azza wa Jalla dengan mengikuti contoh Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam.

Keadaan sebahagian umat Islam yang kita lihat sekarang ini sangat menyedihkan. Mereka mengaku Islam, KTP (Kad Tanda Penduduk) mereka Islam, mereka semua mengaku sebagai Muslim, tetapi ironinya mereka tidak mengetahui tentang Islam, tidak berusaha untuk mengamalkan Islam. Bahkan ada sebahagian upacara keagamaan yang mereka amalkan hanya ikut-ikutan saja. Penilaian baik dan tidaknya seseorang sebagai Muslim bukan dengan pengakuan dan KTP, tetapi berdasarkan ilmu dan amal. Allâh Azza wa Jalla tidak memberikan penilaian berdasarkan keaslian KTP yang dikeluarkan pemerintah, juga tidak kepada rupa dan bentuk tubuh, tetapi Allâh melihat kepada hati dan amal.

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, ia berkata, "Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم, ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم

Sesungguhnya Allâh tidak memandang kepada rupa kalian, tidak juga kepada harta kalian, akan tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian. [1]

Seorang Muslim wajib belajar tentang Islam yang berdasarkan al-Qur'ân dan Sunnah Nabi yang shahih sesuai dengan pemahaman para Shahabat Radhiyallahu anhum. al-Qur'ân diturunkan oleh Allâh Azza wa Jalla agar dibaca, difahami isi kandungannya dan diamalkan petunjuknya. al-Qur'ân dan as-Sunnah merupakan pedoman hidup abadi dan terpelihara, yang harus dipelajari dan diamalkan. Seorang Muslim tidak akan sesat selama mereka berpegang kepada al-Qur'ân dan as-Sunnah menurut pemahaman para Shahabat Radhiyallahu anhum.

al-Qur'ân adalah petunjuk hidup, penawar, rahmat, penyembuh, dan sumber kebahagiaan. Allâh Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين )57( قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون

Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (al-Qur'ân) dari Rabb-mu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Katakanlah (wahai Muhammad), 'Dengan kurnia Allâh dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia dan rahmat-Nya itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. '[Yunus / 10: 57-58]

ISLAM ADALAH SATU-SATUNYA AGAMA YANG BENAR
Allâh Azza wa Jalla berfirman:

إن الدين عند الله الإسلام

Sesungguhnya agama di sisi Allâh ialah Islam ... [Ali 'Imran / 3: 19]

Allâh Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman:

ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين

Dan barangsiapa mencari agama selain agama Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. [Ali 'Imran / 3: 85]

Allâh Azza wa Jalla berfirman:

ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير

Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan redha kepada kamu (Muhammad) sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, 'Sesungguhnya petunjuk Allâh itulah petunjuk (yang sebenarnya).' Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu (kebenaran) sampai kepadamu, maka tidak akan ada bagimu pelindung dan Penolong dari Allâh. [Al-Baqarah / 2: 120]

Ayat-ayat di atas menjelaskan bahawa Islam satu-satunya agama yang benar, adapun selain Islam tidak benar dan tidak diterima oleh Allâh Allâh Subhanahu wa Ta'ala. Oleh kerana itu, agama selain Islam, tidak akan diterima oleh Allâh Azza wa Jalla, kerana agama-agama tersebut telah mengalami penyimpangan yang fatal dan telah dicampuri dengan tangan-tangan kotor manusia. Selepas diutuskan Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam, maka orang Yahudi, Nasrani dan yang lainnya wajib masuk ke dalam Islam, mengikuti Rasûlullâh Shallallahu' alaihi wa sallam.

Kemudian ayat-ayat di atas juga menjelaskan bahawa orang Yahudi dan Nasrani tidak senang kepada Islam serta mereka tidak ridha hingga umat Islam mengikuti mereka. Mereka berusaha untuk menyesatkan umat Islam dan memurtadkan umat Islam dengan pelbagai cara. Saat ini gencar sekali dihembuskan propaganda penyatuan agama, yang menyatakan konsep satu Tuhan tiga agama. Hal ini tidak boleh diterima, baik secara nash (dalil al-Qur'ân dan as-Sunnah) maupun akal. Ini hanyalah angan-angan semu belaka.

Kesesatan ini telah dibantah oleh Allâh Azza wa Jalla dalam al-Qur'ân:

وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين)111(بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون

Dan mereka (Yahudi dan Nasrani) berkata, 'Tidak akan masuk syurga kecuali orang-orang Yahudi atau Nasrani.' Itu (hanya) angan-angan mereka. Katakanlah, 'Tunjukkan bukti kebenaran kamu jika kamu adalah orang-orang yang benar. Tidak! Barangsiapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allâh, dan ia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Rabb-nya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. '[Al-Baqarah / 2: 111-112]

Orang Yahudi dan Nasrani mengadakan propaganda berupa tipuan agar kaum Muslimin keluar dari ke-Islamannya dan mengikuti mereka. Bahkan mereka memberikan iming-iming bahawa dengan mengikuti agama mereka, maka orang Islam akan mendapat petunjuk. Padahal, Allâh Azza wa Jalla telah memerintahkan kita untuk mengikuti agama Ibrahim q yang lurus, agama tauhid yang terpelihara. Allâh Azza wa Jalla berfirman:

وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين

Dan mereka berkata, 'Jadilah kamu (penganut) Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk.' Katakanlah, '(Tidak!) Tetapi (kami mengikuti) agama Ibrahim yang lurus. Dan dia tidak termasuk orang yang mempersekutukan Allâh. [Al-Baqarah / 2: 135]

Allâh Azza wa Jalla berfirman:

ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون

Dan janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya. [Al-Baqarah / 2: 42]

Berkenaan dengan tafsir ayat ini, "Dan janganlah kalian campuradukkan yang haq dengan yang bathil," Imam Ibnu Jarîr t membawakan pernyataan Imam Mujahid rahimahullah yang mengatakan, "Janganlah kalian mencampuradukkan antara agama Yahudi dan Nasrani dengan agama Islam."

Sementara dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, Imam Qatadah rahimahullah berkata, "Janganlah kamu campur-adukkan agama Yahudi dan Nasrani dengan agama Islam, kerana sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allâh Azza wa Jalla hanyalah Islam. Sedangkan Yahudi dan Nasrani adalah bid'ah bukan dari Allâh Azza wa Jalla! "

Sungguh, tafsir ini merupakan khazanah fiqh yang sangat agung dalam memahami Al-Qur-an.

Untuk itulah kewajipan kita bersikap hati-hati terhadap propaganda-propaganda sesat, yang menyatakan bahawa, 'Semua agama adalah baik', 'kebersamaan antar agama', 'satu tuhan tiga agama', 'persaudaraan antar agama', 'persatuan agama', ' perhimpunan agama samawi ',' Jaringan Islam Liberal (JIL) ', dan lain-lain.No comments:

Post a Comment