!-- Javascript Ad Tag: 6454 -->

Thursday, July 30, 2015

Iblis telah menipu manusia dengan kesenangan dunia.

Perjalanan yang belum selesai (327)

 (Bahagian ke tiga ratus dua puluh tujuh), Depok, Jawa Barat, Indonesia, 30 juli 2015, 14.52 WIB)

Iblis telah menipu manusia dengan kesenangan dunia.

Salah satu cara iblis agar mereka banyak mengikuti pengikut agar sama-sama iblis hidup di neraka, adalah menipu manusia dengan kesenamgan dunia, sehingga melupakan manusia bahawa itu adalah perbuatan dosa yang boleh memperberat timbangan dosa di akhirat.
Salah satu contoh, adalah hidup serumah (antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya / istrinya).
Ini banyak terjadi di tengah masyarakat, baik di kalangan mahasiswa, mahasiswi, pelajar atau pekerja, bukan tidak mungkin mereka melakukan hubungan (sex) suami isteri selama hidup bersama itu (sex bebas).
Kita melihat minum arak (minuman yang memabukkan) di jual secara bebas di mana-mana, sehingga dalam keadaan mabuk pelakunya boleh secara tidak sedar melakukan zina dengan pasangannya (teman wanita).
Memang agak sukar bagi orang tua zaman sekarang untuk melarang anak-anaknya agar jangan sampai mendekati zina, kerana kalau kita terlalu ketat melarangnya, malah kita boleh tertipu dengan calon istri atau calon suaminya.
Saya punya sepupu, berkahwin dengan seorang lelaki, mereka berkahwin secara Islam, namun ketika diajak suaminya ke kampung halaman si suami ketika saya berkunjung ke bandar tempat mereka tinggal ternyata ibu saudara saya yang telah mempunyai anak lima itu sudah menganut ke agama asal si suami (agama kesyirikan / menyekutukan Tuhan), bahkan di dinding banyak patung Tuhan mereka di pajang, selain secara rutin dilakukan acara keagamaan kesyirikan di rumah mereka,
Ada jiran, sangat ketat dalam menjaga anaknya, sehingga agar tidak terlalu diawasi orang tuanya secara ketat, anaknya kuliah (sekolah) di bandar lain yang jauh, tiba-tiba anaknya datang ke orang tuanya dengan membawa calon suami (ternayata juga beragama kesyirikan), lalu kerana orang tua nya keras (fanatik) calon suami harus masuk Islam dahulu sebelum menikahi (kawin) dengan anaknya.
Memang kemudian pasangan itu berkahwin secara Islam, namun kerana si isteri tinggal di tempat kedua orang tuanya, dan si suami tinggal di luar bandar yang jauh, sangat sukar kita memantau mantunya ini bagaimana perilaku keagamaannya, apalagi dia baru masuk Islam, dan seluruh keluarga si lelaki penganut agama kesyirikan.
Yang penting kita awasi secara ketat, tidak terlalu keras melarang selain selalu berdoa pada Allah agar memberikan perlindungan, keimanan dan ketakwaan dan kita semua hendaknya segera bertaubat (minta Ampun) pada Allah atas seluruh dosa yang kita telah lakukan.
Setiap manusia (anak Adam) kata Nabi Muhammad pasti pernah berbuat dosa, dan Allah akan mengampuni seluruh dosa kita, kalau kita mau bertaubat. Dan menyesali perbuatan dosa itu dengan secara konsisten melaksanakan rukun Islam dan memperbanyak amal soleh.
Ingat tugas manusia sebagai khalifah di bumi adalah untuk beribadah pada Allah, agar selamat di kehidupan abadi di akhirat.
Jangan terpedaya dengan kehidupan dunia yang sementara ini (tidak lebih 100 tahun) Dunia disisi Allah nilainya tidak lebih dari sayap seekor nyamuk, dan bahkan lebih hina dari bangkai anak kambing buta (Hadis / sunnah / al-hikmah).
Awas zina dosa besar

Oleh
Ustadz Abu Isma'il Muslim al-AtsariZina adalah dosa besar dan termasuk akbarul kabair (dosa-dosa besar yang terbesar) setelah syirik dan membunuh. Allâh Azza wa Jalla berfirman:

والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما

Dan orang-orang yang tidak beribarah kepada tuhan yang lain beserta Allâh dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allâh (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barangsiapa melakukan yang demikian itu, nescaya dia mendapat (pembalasan) dosa (nya ). [Al-Furqân / 25: 68]

Dalam ayat ini, Allâh Azza wa Jalla menggabungkan zina dengan syirik dan pembunuhan. Dan Allâh Azza wa Jalla menjadikan balasan semua itu adalah seksa berlipat ganda lagi menghinakan, selama pelakunya tidak bertaubat dan beramal soleh.

Semakna kandungan ayat ini, diriwayatkan dalam hadis yang sahih:

عن عبد الله رضي الله عنه قال سألت أو سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب عند الله أكبر قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت ثم أي قال ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قلت ثم أي قال أن تزاني بحليلة جارك قال ونزلت هذه الآية تصديقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون}

Dari Abdullâh (bin Mas'ûd) Radhiyallahu anhu, dia berkata: Aku bertanya, atau Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya,' Dosa apakah yang paling besar di sisi Allâh? ' Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab, "Engkau menjadikan tandingan bagi Allâh, sedangkan Dia telah menjadikan kamu (tanpa sekutu)." Aku bertanya, "Lalu apa?" Beliau Shallallahu' alaihi wa sallam menjawab, "Engkau membunuh anakmu karena engkau takut dia makan bersamamu. "Aku bertanya," Lalu apa? "Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab," Engkau berzina dengan istri tetanggamu. "Dan turunlah ayat ini membenarkan perkataan Rasûlullâh Shallallahu' alaihi wa sallam:

والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون

Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allâh dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allâh (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina. (Al-Furqan / 25: 68) [HR. Bukhari, no. 4483]

Allâh Azza wa Jalla juga berfirman:

ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا

Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. [Al-Isra '/ 17: 32]

Dalam ayat ini Allâh Azza wa Jalla memberitakan kejinya perbuatan zina. Keji adalah keburukan yang sudah mencapai kemuncaknya, sehingga kejinya itu sesuatu yang telah pasti menurut akal. Kemudian Allâh Azza wa Jalla juga memberitakan akibat zina di kalangan masyarakat manusia, iaitu zina adalah jalan yang buruk. Kerana zina adalah jalan kebinasaan dan kemiskinan di dunia serta jalan azab dan kehinaan di akhirat.

Oleh kerana bahaya yag sangat besar dari perzinaan, semua agama Nabi-Nabi sepakat mengharamkannya, dan hukumannya di dunia dan akhirat sangat dahsyat.

ARTI ZINA
Istilah zina merangkumi semua perbuatan zina, baik yang terkena hukuman had maupun yang tidak terkena hukuman had, seperti zina mata adalah melihat wanita yang tidak halal dilihat dan seterusnya. Namun zina dalam istilah syari'at adalah perbuatan zina yang dikenakan hukuman had.

Ulama Hanafiyyah memberikan pengertian zina dengan, "Perbuatan laki-laki yang menggauli perempuan pada qubulnya (kemaluannya), yang bukan miliknya (isterinya) atau yang menyerupainya (budak wanitanya).

Ulama Malikiyah memberikan pengertian zina dengan, "Perbuatan laki-laki mukallaf (baligh) Muslim yang menggauli kemaluan manusia, yang bukan miliknya (isterinya), tanpa syubhat (kesamaran), dengan sengaja."

Ulama Syafi'iyah memberikan pengertian zina dengan, "Memasukkan ujung kemaluan laki-laki atau seukurannya di kemaluan yang diharamkan karena dzatnya, yang disukai secara tabiat, tanpa syubhat (kesamaran)."

Sedangkan Ulama Hanabilah memberikan pengertian zina dengan, "Melakukan perbuatan keji pada kemaluan atau dubur". [Lihat: al-Mausu'at al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah, 24/18]

TINGKATAN DOSA ZINA
Semua perbuatan zina adalah dosa besar, namun dosanya berbeza-beza tingkatan sesuai dengan keadaannya. Zina dengan mahram atau dengan wanita yang sudah bersuami lebih besar dosanya daripada dengan wanita yang bukan mahram atau yang belum bersuami. Zina dengan jiran lebih besar dosanya daripada selain tetangga.

HUKUMAN DI DUNIA
Kejinya perbuatan zina juga boleh diketahui dari had (hukuman) yang Allâh Azza wa Jalla tetapkan untuk kejahatan ini. Allâh Azza wa Jalla berfirman:

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, hendaklah kamu sebat tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allâh, jika kamu beriman kepada Allâh dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan ) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. [An-Nuur / 24: 2]

Ini adalah had penzina yang belum berkahwin. Adapun had penzina yang sudah berkahwin dan pernah menggauli isterinya, maka dengan direjam (dilempari) batu sampai mati.

عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم

Dari 'Ubâdah bin ash-Shamit, dia berkata, Rasûlullâh Shallallahu' alaihi wa sallam bersabda, "Ambillah dariku, ambillah dariku, sesungguhnya Allâh telah menjadikan bagi jalan (aturan) bagi mereka: Bikr (orang yang belum berkahwin) -jika berzina- dengan orang yang belum berkahwin, didera 100 kali dan diasingkan satu tahun. Tsayib (orang yang sudah menikah) -jika berzina- dengan orang yang sudah berkahwin, didera 100 kali dan rejam. [HR. Muslim, no. 1690; dan lainnya]

Sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam' sesungguhnya Allâh telah menjadikan bagi jalan (aturan) bagi mereka ', adalah isyarat terhadap firman Allâh Azza wa Jalla surat an-Nisa' ayat ke-15.

Dan para ulama telah ijma 'tentang kewajipan dera 100 kali bagi penzina yang belum berkahwin, dan rejam bagi penzina yang sudah berkahwin.

Namun para ulama berbeza pendapat tentang dera bagi penzina yang sudah berkahwin. Sekumpulan Ulama berpendapat, wajib digabung antara dera dan rajam. Namun jumhur Ulama 'berpendapat, yang wajib hanya rejam, berdasarkan perbuatan Nabi Shallallahu' alaihi wa sallam yang melakukan rajam terhadap Ma'iz dan wanita suku GHAMIDI dengan tanpa melakukan dera.

Adapun tentang 'diasingkan satu tahun':
1. Imam Syafi'i dan jumhur berpendapat wajibnya mengasingkan satu tahun bagi pezina laki-laki atau perempuan.

2. al-Hasan berpendapat, tidak wajib diasingkan.

3. Imam Malik dan al-Auza'i berkata, "Tidak ada pengasingan bagi wanita". Karena wanita adalah aurat, dan hal itu mensia-siakannya dan menghantarkannya kepada fitnah (musibah). Oleh kerana itulah wanita dilarang bersafar kecuali dengan mahram.

"Orang yang belum berkahwin (jika berzina) dengan orang yang belum berkahwin, orang yang sudah berkahwin (jika berzina) dengan orang yang sudah berkahwin", ini bukan merupakan syarat, namun hukuman bagi penzina yang belum berkahwin adalah dera dan diasingkan, baik dia berzina dengan orang yang belum berkahwin atau yang sudah berkahwin. Dan hukuman bagi penzina yang sudah berkahwin adalah rejam, baik dia berzina dengan orang yang sudah berkahwin atau yang belum berkahwin.

Dan yang dimaksudkan dengan bikr adalah laki-laki atau perempuan yang belum pernah berjima 'dengan pernikahan yang sah, dan dia orang yang merdeka, baligh, dan berakal. Dan yang dimaksudkan dengan tsayib adalah orang yang pernah melakukan jima 'walaupun sekali dalam perkahwinan yang sah. Dan dia orang yang baligh, berakal, dan merdeka. Laki-laki dan perempuan sama dalam hal ini. Demikian juga orang Islam, kafir, orang yang pintar atau dungu. Wallahu a'lam. [Diringkas dari Syarh Muslim, no. 1690, karya Imam Nawawi]

Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam juga memberi amaran kepada para sahabatnya bahawa zina akan menyebabkan pelbagai bencana dan penyakit. Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا

Tidaklah perbuatan keji (zina) dilakukan pada suatu masyarakat dengan terang-terangan, kecuali akan tersebar wabak penyakit tho'un (penyakit membawa maut) dan penyakit-penyakit lain yang tidak ada pada orang-orang dahulu yang telah lewat. [HR. Ibnu Majah, no: 4019; al-Bazzar; al-Baihaqi; dari Ibnu Umar. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam ash-Shahîhah, no: 106; Shahîh at-Targhib wat Tarhib, no: 764; penerbit: Maktabah al-Ma'arif]
Kalau kita perhatikan hadis ini dan kenyataan manusia di zaman ini, kita akan mengetahui bahawa hadis ini merupakan salah satu mu'jizat Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam. Alangkah banyaknya penyakit yang timbul dengan sebab tersebarnya perzinaan di masyarakat. Seperti siplis, gonorhe, aids, dan sebagainya. Wahai Allâh ampunilah kami.

HUKUMAN DI AKHIRAT
Selain pelbagai keburukan di dunia, maka pelaku zina juga diancam dengan pelbagai seksaan di akhirat. Antara lain yang diberitakan di dalam hadis di bawah ini:

عن أبي أمامة الباهلى قال سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «بينا أنا نائم إذ أتانى رجلان فأخذا بضبعى فأتيا بى جبلا وعرا فقالا لى: اصعد حتى إذا كنت فى سواء الجبل إذا أنا بصوت شديد فقلت: ما هذه الأصوات قال: هذا عواء أهل النار, ثم انطلق بى فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما فقلت: من هؤلاء فقيل: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم
ثم انطلق بي فإذا بقوم أشد شيء انتفاخا وأنتنه ريحا وأسوئه منظرا فقلت: من هؤلاء? قيل: الزانون والزواني ثم انطلق بي فإذا بنساء تنهش ثديهن الحيات قلت: ما بال هؤلاء? قيل هؤلاء اللاتي يمنعن أولادهن ألبانهن ثم انطلق بي فإذا أنا بغلمان يلعبون بين نهرين فقلت: من هؤلاء? فقيل هؤلاء ذراري المؤمنين ثم شرف بي شرفا فإذا أنا بثلاثة يشربون من خمر لهم فقلت: من هؤلاء? قالوا: هذا إبراهيم وموسى وعيسى وهم ينتظرونك

Dari Abu Umamah al-Bahili, dia berkata: Aku mendengar Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Ketika aku sedang tidur, tiba-tiba ada dua laki-laki yang mendatangiku, keduanya memegang kedua-dua tangan saya, kemudian keduanya membawa saya ke sebuah gunung yang curam, keduanya berkata kepadaku, "Naiklah!" Ketika aku berada di tengah gunung itu, tiba-tiba aku mendengar suara-suara yang keras, maka aku bertanya, "Suara apa itu?" Dia menjawab, "Itu jeritan penduduk neraka". Kemudian aku dibawa, tiba-tiba aku melihat sekumpulan orang tergantung (terbalik) dengan urat-urat kaki mereka (di sebelah atas), hujung-hujung mulut mereka sobek mengalirkan darah. Aku bertanya, "Mereka itu siapa?" Mereka menjawab, "Meraka adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum waktunya".
Kemudian aku dibawa, tiba-tiba aku melihat sekumpulan orang yang tubuhnya menggelembung sangat besar, baunya sangat busuk, dan pemandangannya sangat mengerikan. Aku bertanya, "Mereka ini siapa?" Dijawab, "Meraka adalah para pezina laki-laki dan wanita".
Kemudian aku dibawa, tiba-tiba aku melihat wanita-wanita yang buah dada mereka dipatuk ular-ular. Aku bertanya, "Mereka ini siapa?" Dijawab, "Meraka adalah wanita-wanita yang tidak memberikan asi mereka kepada anak-anak (bayi) mereka".
Kemudian aku dibawa, tiba-tiba aku melihat anak-anak kecil bermain-main di antara dua sungai. Aku bertanya, "Mereka ini siapa?" Dijawab, "Meraka adalah anak-anak kaum mukminin".
Kemudian aku dibawa ke tempat yang tinggi, tiba-tiba aku melihat tiga orang yang sedang minum arak. Aku bertanya, "Mereka ini siapa?" Dijawab, "Meraka adalah Ibrahim, Musa, dan 'Isa. Mereka sedang menunggu ". [HR. Ibnu Hibban; no. 7491; Dishahihkan oleh Syaikh Syu'aib al-Arnauth]

Sesungguhnya syaitan berusaha untuk menyesatkan dan mencelakakan manusia dengan pelbagai cara, termasuk menjerumuskan ke dalam perzinaan. Maka kewajiban orang yang ingin selamat dia harus berhati-hati dan menjauhi zina dan sebab-sebab yang menghantarkan kepada zina. Semoga Allâh selalu menjaga kita semua dari seluruh keburukan dan membimbing kepada kebaikan.

Wallahul Musta'an.

[Disalin dari majalah As-Sunnah Edisi Khas 12 / Tahun XVIII / 1435H / 2014M. Diterbitkan Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta, Jl. Solo - Purwodadi Km.8 Selokaton Gondangrejo Solo 57773 Telp. 0271-858197 Fax 0271-858196]

No comments:

Post a Comment