!-- Javascript Ad Tag: 6454 -->

Thursday, July 30, 2015

Riba membawa kehancuran suatu keluarga (negara).

Perjalanan yang belum selesai (328)

 (Bahagian ke tiga ratus dua puluh lapan), Depok, Jawa Barat, Indonesia, 30 juli 2015, 17.25 WIB)

Riba membawa kehancuran suatu keluarga (negara).

Riba atau dikenali sebutan bunga (interest) diharamkan Allah dalam firman Allah dan hadis (sunnah / al-hikmah) Nabi Muhammad.
Riba selain mendatang dosa besar suatu hadis sahih Nabi Muhammad bersabda dosa riba setara dengan berzina dengan 36 perempuan (lelaki).
Selain itu secara ilmiah dan empiris riba boleh menghancurkan sendi-sendi kehidupan satu keluarga atau satu bangsa (negara).
Lihat saja apabila satu keluarga mempunyai satu kad kredit, apabila kedua-dua pasangan (suami atau isteri) masih bekerja mereka masih boleh ansuran kredit kad kredit itu beserta bunganya, cuba lihat ketika keduanya lagi menganggur (diputus hubungan kerja), maka biasanya mereka bikin satu kad kredit baru untuk membayar (menutupi hutang-hutang kad kredit pertama, begitu seterusnya ketika kad kredit banyak hingga lima kad, mulailah keluarga ini tidak mampu ansuran kelima kad kredit ini dan tinggallah penagih hutang (debt collector bank) adalah keganasan (keganasan) pemilik kad kredit, pertengkaran suami isteri terjadi hujungnya boleh ke perceraian.
Lihat saja Yunani, negara di Eropah Barat ini dinyatakan muflis, kerana tidak sanggup bayar hutang daripada Bank Dunia dan International Monetary Fund (IMF), Greece akan ditalangi Bank Dunia, IMF dan negara pemiutang lain dengan pinjaman berbunga, akibatnya negara ini sukar keluar dari krisis ekonomi.
Banyak bangsa (negara lain) hidup dari bunga ini, akibatnya mereka berbahagia tapi semu, banyak orang kaya yang hidupnya malah stress, bunuh diri, dengan cara gantung diri atau ubat-ubatan terlarang.
Banyak anak-anak kita yang tumbuh dari memakan wang riba orang tuanya, anaknya membesar dengan kelainan, tidak bijak, dan berkelakuan menyimpang (minuman keras, seks bebas, merokok.)
Bertaubatlah (minta ampun) pada Allah jauhi riba dan jangan dekati lagi riba agar kita selamat baik hidup di dunia maupun di akhirat.

Riba (bunga / interest), pengertian dan macam riba

Oleh
Syaikh 'Isa bin Ibrahim ad-DuwaisyPengertian Riba
Dalam kamus Lisaanul 'Arab, kata riba diambil dari kata ربا. Jika seseorang berkata ربا الشيئ يربو ربوا وربا artinya sesuatu itu bertambah dan berkembang. Jika orang menyatakan أربيته artinya aku telah menambahnya dan menumbuhkannya.

Dalam al-Qur-an disebutkan:

ويربي الصدقات

"... Dan menyuburkan sedekah ..." [Al-Ba-Qarah / 2: 276]

Dari kata itu diambillah istilah riba yang hukumnya haram, Allah Ta'ala berfirman:

وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله

"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah ..." [Ar-Rum / 30: 39]

Maka dikatakan, ربا المال (Harta itu telah bertambah).

Adapun definisi riba menurut istilah fuqaha '(ahli fiqh) ialah memberi tambahan pada hal-hal yang khusus.

Dalam kitab Mughnil Muhtaaj disebutkan bahawa riba adalah akad pertukaran barang tertentu dengan tidak diketahui (bahawa kedua-dua barang yang ditukar) itu sama dalam pandangan syari'at, baik dilakukan ketika akad ataupun dengan menangguhkan (mengakhirkan) dua barang yang ditukarkan atau salah satunya.

Riba hukumnya haram baik dalam al-Qur-an, as-Sunnah maupun ijma '.

Allah Ta'ala berfirman,

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman." [Al-Baqarah / 2: 278]

Allah Ta'ala juga berfirman:

وأحل الله البيع وحرم الربا

"... Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ..." [Al-Baqarah / 2: 275]

Dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman:

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba ..." [Ali 'Imran / 3: 130]

Dalam as-Sunnah banyak sekali didapatkan hadis-hadis yang mengharamkan riba. Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dari Jabir Radhiyallahu anhu, ia berkata:

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال: هم سواء.

"Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam telah melaknat pemakan riba, yang memberi riba, penulisnya dan dua saksinya," dan beliau bersabda, "mereka semua sama."

Dalam hadis yang sudah disepakati kesahihannya dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, ia berkata bahawa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

إجتنبوا السبع الموبقات! وذكر منهن: آكل الربا.

"Jauhilah tujuh perkara yang membawa kehancuran," dan beliau menyebutkan di antaranya, "Memakan riba."

Dan telah datang ijma 'atas haramnya riba.

Imam 'Ali bin Husain bin Muhammad atau yang lebih dikenal dengan sebutan as-Saghadi, menyebutkan dalam kitab an-nutf bahawa riba menjadi tiga bentuk iaitu:

1. Riba dalam hal peminjaman.
2. Riba dalam hal hutang.
3. Riba dalam hal gadaian.

A. Riba Dalam Hal Pinjaman
Bentuk riba dalam hal pinjaman ada dua sifat (gambaran):

1. Seseorang meminjam wang 10 dirham tetapi harus mengembalikan 11 atau 12 dirham dan lain sebagainya.

2. Ia mengambil manfaat (keuntungan) peribadi dengan pinjaman tersebut, iaitu dengan cara si peminjam harus menjual barang miliknya kepadanya dengan harga yang lebih murah daripada harga pasaran atau ia harus menyewakan barang itu kepadanya atau memberinya atau ia (si peminjam) perlu bekerja untuk si pemberi pinjaman dengan pekerjaan yang membantu urusan-urusannya atau ia harus meminjamkan sesuatu kepadanya atau ia harus membeli sesuatu darinya dengan harga yang lebih mahal dari harga pasaran atau ia harus menyewa suatu sewaan darinya, dan begitu seterusnya.

Sifat (gambaran) riba yang pertama sebagai contoh, seseorang meminta kepada orang lain sejumlah wang dengan cara meminjam, ia meminta darinya sebanyak 10,000 riyal, lalu Ahmad (si pemberi pinjaman) berkata, "Engkau harus mengembalikan wang pinjaman itu kepada saya sebanyak 11,000 riyal," atau ia berkata, "Engkau harus memberi saya tambahan walaupun sedikit." Maka inilah riba dan hukumnya haram. Dan masuk dalam kategori ini pinjaman dari bank-bank dengan memberikan tambahan sebagai ganjaran pinjaman yang ia terima.

Allah Ta'ala berfirman:

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." [Ali 'Imran / 3: 130]

Abu Bakar al-Jashshash rahimahullah berkata, "Riba yang dulu dikenal dan dilakukan oleh orang-orang Arab hanyalah berupa pinjaman dirham dan dinar sampai batas waktu tertentu dengan memberikan sejumlah tambahan dalam pinjaman sesuai dengan kesepakatan mereka. Ini adalah riba nasi-ah dan riba seperti ini sangat masyhur di kalangan orang Arab pada masa Jahiliyyah, dan ketika al-Qur-an turun, maka datanglah pengharaman ini.

Sifat (gambaran) yang kedua sebagai contoh, si pemberi pinjaman mengambil manfaat (keuntungan) peribadi daripada pinjaman yang ia berikan.

Sebagai contoh, seseorang meminjam sejumlah wang daripada orang lain, lalu Muhammad (si pemberi pinjaman) meminta kepada orang tersebut agar ia menjual sesuatu miliknya kepadanya atau memberinya sesuatu ataupun yang lain sebagai ganjaran dari pinjaman yang ia berikan kepadanya. Maka ia telah mengambil keuntungan peribadi dari pinjamannya, dan ini termasuk riba.

B. Riba Dalam Hal Hutang
Bentuk riba kedua ialah riba dalam hal hutang, iaitu seseorang menjual barang kepada orang lain dengan cara diakhirkan pembayarannya, ketika waktu pembayaran tiba si pemberi hutang memintanya untuk segera membayar hutangnya dengan berkata, "Berikan aku tambahan beberapa dirham," maka perbuatan ini juga termasuk riba .

Misalnya seseorang meminjam wang dari orang lain sebanyak 10,000 riyal dan akan dibayar pada waktu tertentu (sesuai dengan kesepakatan). Ketika waktu pembayaran hutang telah tiba, ia tidak mampu untuk membayarnya, lalu ia (si pemberi pinjaman) berkata kepadanya, "Engkau bayar hakku sekarang atau engkau harus memberi saya tambahan atas 10,000 riyal yang engkau pinjam dan masa pembayarannya akan diakhirkan lagi." Maka ini juga termasuk riba.

C. Riba Dalam Pegadaian
Bentuk riba yang ketiga ialah riba dalam pegadaian. Riba dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat dari para ulama رحمهم الله.

[Disalin dari Kitab Al-Buyuu ': Al-Jaa-izu minhaa wa Mamnuu' Penulis Syaikh 'Isa bin Ibrahim ad-Duwaisy, Tajuk dalam Bahasa Indonesia Jual Beli Yang Dibolehkan Dan Yang Dilarang, penterjemah Ruslan Nurhadi, Lc, Penerbit Pustaka Ibnu Katsir Bogor, Cetakan Pertama Muharram 1427 H - Februari 2006 M]

1 comment:

 1. Hello,, Aplikasi Pinjaman
  Apakah Anda tertarik untuk mendapatkan pinjaman @ 2%? Jika ya,? email kami sekarang untuk informasi lebih lanjut tentang pinjaman yang Anda butuhkan sebagai pinjaman. Sekarang silahkan hubungi kami di: gloryloanfirm@gmail.com bersama-sama dengan informasi di bawah ini.
  Penawaran kami $ 3,000.00 sampai $ 20,000.000.00 juga berlaku untuk informasi lebih lanjut
  {Lengkapi formulir di bawah pinjaman}
  Nama Anda: ===========
  COUNTRY: ===========
  NEGARA ===========
  ALAMAT: ===========
  GENRE: ===========
  Jumlah yang dibutuhkan: ===========
  PERIODE: ===========
  NOMOR TELEPON: =========== =============
  Nama Ibu Anita
  Hubungi kami di e-mail ini: gloryloanfirm@gmail.com Salam

  Akun yang lebih baik untuk perusahaan yang sah.

  membalas

  ReplyDelete